24 marca 2020

Od 25 marca będzie obowiązywało nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie tego rozporządzenia zobowiązani jesteśmy do realizowania podstawy programowej od 25 marca do 10 kwietnia br., będziemy uczyć zdalnie. Będziemy też dokonywać oceny pracy dzieci i uczniów. Uwzględniając informacje od Państwa oraz nasze możliwości techniczne, informujemy, że zadania do pracy zdalnej dla dzieci i uczniów będą umieszczane na stronie szkoły. Jutro zostaną dodane zadania do tych, które dzieci już otrzymały. Począwszy od następnego tygodnia wszystkie zadania na dany tydzień będą umieszczane w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano do godz. 9.00. Bardzo prosimy, by uczniowie wykonywali te zadania zgodnie ze swoim planem zajęć (np. muzykę w poniedziałek, technikę we wtorek, plastykę w środę, itd.) Dzięki temu zajęcia w poszczególne dni tygodnia będą równomiernie rozłożone i urozmaicone oraz nie będą zbytnim obciążeniem dla ucznia. Prosimy Uczniów o systematyczną i samodzielną pracę, a  Rodziców o monitorowanie pracy dzieci i udzielanie potrzebnego wsparcia.

Monitorowania i ocenianie postępów dzieci i uczniów z uwzględnieniem możliwości technicznych odbywa się następująco:

– na bieżąco konsultacje rodziców i uczniów z poszczególnymi nauczycielami drogą mailową, telefonicznie, SMS, w mediach społecznościowych,  itp.

– przesyłanie wskazanych przez nauczyciela prac (np. praca wykonana na komputerze, skan lub zdjęcie wykonanej pracy)  na adres mailowy nauczyciela przedmiotu, SMS.

Uczniowie  i dzieci wykonują prace w sposób wskazany przez nauczycieli, gromadzą je i przechowują.

Dyrektor Szkoły i Nauczyciele

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *