2 kwietnia 2020

Drodzy Rodzice!

W związku z trwającym kształceniem na odległość i pozyskaniem od Państwa dodatkowych danych osobowych koniecznych do realizacji kształcenia w tej formie zdalnie,  zgodnie z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informuję:

  1. Administratorem Danych Osobowych nauczycieli jest Szkoła Podstawowa w Rozalinie
  2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie  zdalnego nauczania.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych nauczycieli  jest:  ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rozalinie w zakładce Polityka prywatności.

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *