6 listopada 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 9 listopada do 29 listopada będzie obowiązywało nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie tego rozporządzenia od 9 listopada do 29  listopada 2020 r., w klasach 1-6 będzie nauczanie zdalne. Informuję, że zadania do pracy zdalnej dla uczniów będą umieszczane na stronie szkoły.

Bardzo proszę, by uczniowie wykonywali te zadania zgodnie z planem lekcji i kontaktowali się z nauczycielami w trakcie trwania swoich zajęć. Proszę uczniów o systematyczną i samodzielną pracę, a  Rodziców o udzielanie potrzebnego wsparcia.

Monitorowania i ocenianie postępów uczniów z uwzględnieniem możliwości technicznych odbywa się następująco:

– na bieżąco konsultacje rodziców i uczniów z poszczególnymi nauczycielami drogą mailową, telefonicznie, SMS, w mediach społecznościowych,  itp.

– przesyłanie wskazanych przez nauczyciela prac (np. praca wykonana na komputerze, skan lub zdjęcie wykonanej pracy)  na adres mailowy nauczyciela przedmiotu, SMS.

Uczniowie wykonują prace w sposób wskazany przez nauczycieli, gromadzą je i przechowują.

Kontakt rodziców i uczniów:

– z dyrektorem telefoniczny 503346329,

 – z wychowawcą telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 oraz mailowy,

– z poszczególnymi nauczycielami we wskazany przez wychowawcę sposób.

Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian.

Przypominam, że dni 12, 13 listopada 2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.