26 marca 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od  29.03.2021r. do 9.04.2021r. oddziały przedszkolne zawieszają działalność stacjonarną.
Rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem przysługuje zasiłek opiekuńczy.

                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.