8 kwietnia 2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozalinie zostanie opublikowana dnia 9 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozalinie na rok szkolny 2021/2022 powinni potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki, w terminie do środy 15 kwietnia (możliwe jest potwierdzenie woli za pomocą narzędzi zdalnych; w tym celu prosimy pobrać dokument potwierdzenia woli i przesłać na adres mailowy sprozalin33@wp.pl skan/zdjęcie wypełnionego dokumentu).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozalinie oraz lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozalinie będą opublikowane w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń (podstawa prawna art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe).

UWAGA!!!

Wyniki rekrutacji w bieżącym roku szkolnym zostaną umieszczone również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rozalinie (na podstawie § 11baa ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.