30 kwietnia 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 od 04.05.2021 r. klasy I-II wracają do nauki stacjonarnej.

                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.