8 kwietnia 2022

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Rozalinie na rok szkolny 2022/2023 powinni potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki do 15 kwietnia (możliwe jest potwierdzenie woli za pomocą narzędzi zdalnych; w tym celu prosimy pobrać dokument potwierdzenia woli i przesłać na adres mailowy sprozalin33@wp.pl skan/zdjęcie wypełnionego dokumentu).

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.