4,5 -latki

Drodzy Rodzice!

W minionym kręgu tematycznym „Porządki w ogrodzie” dzieci poznały różne rośliny i narzędzia ogrodnicze. Szukaliśmy także zwiastunów wiosny w najbliższym otoczeniu – zarówno zwierząt, jak i roślin. Zdobywaliśmy wiedzę na temat warzyw cebulowych i rozmawialiśmy o ich właściwościach zdrowotnych. Niektóre dzieci posmakowały cebuli czy czosnku. Na pewno będą umiały teraz wyjaśnić, dlaczego podczas obierania cebuli łzawią oczy, i podpowiedzą, co zrobić, by tego uniknąć.

Wykonaliście też wiele ciekawych prac plastycznych. Będą one piękną ozdobą naszej sali po powrocie do przedszkola.

W kolejnym cyklu będziemy kontynuować temat wiosny. Życzę zapału do pracy, dużo cierpliwości i dobrej zabawy!

Polecam interaktywne zabawy, zabawy badawcze, filmy edukacyjne, słuchowiska itp., które znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2

Wychowawca grupy,

Jolanta Powierża

TEMAT TYGODNIA: WITAJ, WIOSNO!

Środa 01.04.2020 r.

Temat: „Odgłosy wiosny”

Cele ogólne zajęć: doskonalenie słuchu fonemowego, uwrażliwienie na świat przyrody.

 1. „Ptasie rytmy” – dzieci udają ptaki-kosy. Poruszają się, skacząc w przód obunóż w rytm wyklaskiwany przez rodzica (np. 2 szybkie klaśnięcia – stop, 3 szybkie klaśnięcia – stop).
 2. „Wiosenne dźwięki” – rodzic zadaje dziecku pytanie, z jakimi dźwiękami kojarzy mu się wiosna. Dziecko zgłasza swoje pomysły. Następnie słucha dźwięków i próbuje je nazwać.
 • „Wiosenny bukiet” – praca plastyczna. Zadaniem dziecka jest narysowanie bukietu składającego się z dziesięciu kwiatów. Dzieci przeliczają narysowane kwiaty.
 • „Wiosenna orkiestra” – rodzic zadaje dziecku pytania: Z jakimi dźwiękami kojarzy ci się wiosna? Szybkimi? Wolnymi? Smutnymi? Wesołymi? Dlaczego? Następnie dzieci wydobywają dźwięki z przedmiotów codziennego użytku (gazeta, łyżki, klocki itp.).
 • Ruch na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 • Wysłuchanie i nauka piosenki „Kle, kle boćku”.
 • „Skąd dochodzi dźwięk?” – zabawa słuchowa. Dziecko ma zawiązane oczy. Rodzic idzie przed nim i wydobywa dźwięki, np. przez uderzanie o siebie dwoma klockami. W ten sposób wskazuje dziecku drogę. Dziecko z zawiązanymi oczami kieruje się słuchem.
 • Prace plastyczne dla chętnych (do wyboru):

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf

https://www.mamawdomu.pl/2013/04/rodzina-bocianow.html

Czwartek 02.04.2020 r.

Temat: „Wiosna na widelcu”

Cele ogólne zajęć: poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania; poznanie litery G, g.

 1. Zabawa ruchowa przy piosence „Kle, kle boćku”.
 • Rozmowa na temat nowalijek. Rodzic zadaje dziecku pytania: Co oznacza słowo „nowalijka”? Jakie warzywa jemy wiosną? Jaki kolor przeważa w wiosennych warzywach? Dlaczego warto jeść zielone warzywa? Rozmowa na temat witamin zawartych w warzywach oraz ich wpływu na odporność organizmu, szczególnie wiosną.
 • „Zdrowe kanapki” – rodzice wspólnie z dziećmi przygotowują zdrowe kolorowe kanapki z warzywami (nie zapominajmy o myciu rąk i warzyw). Rodzic zadaje dziecku pytania: Dlaczego najzdrowsze są świeże warzywa? Co się dzieje w momencie gotowania warzyw? Czy należy jeść warzywa ze skórką? Czy warzywa, które obieramy, należy myć przed spożyciem? Dlaczego? Dlaczego warzywa są zdrowsze od słodyczy?
 • „G jak garnek” – poznanie litery G, g.

Dziecko rysuje (palcem) literę w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica. Wymyśla inne słowa rozpoczynające się głoską „g”. Poszukuje w domu przedmiotów na literę „g”.

 • Ruch na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 • Dla chętnych: „Dlaczego warzywa są zielone?” – eksperyment dotyczący transportu wody w roślinie. Rodzic umieszcza liście kapusty pekińskiej w wodzie z dodatkiem barwników spożywczych: zielonego, czerwonego i niebieskiego (można też zabarwić farbą plakatową). Dziecko obserwuje proces barwienia się liści. Można zostawić liście w barwniku na noc, dzięki czemu efekt będzie wyraźniejszy.

Piątek 03.04.2020 r.

Temat: „Od gąsienicy do motyla”

Cele ogólne zajęć: zapoznanie z cyklem życia motyla; ekspresja twórcza dzieci.

 1. „Ptasie rytmy” – dzieci udają ptaki-kosy. Poruszają się, skacząc w przód obunóż w rytm wyklaskiwany przez rodzica (np. 2 szybkie klaśnięcia – stop, 3 szybkie klaśnięcia – stop).
 2. „Gąsienica – tajemnica” – dziecko słucha uważnie wiersza czytanego przez rodzica. Następnie odpowiada na pytania: Kto jest głównym bohaterem wiersza? Jak wyglądała gąsienica? Jak spędziła zimę? Co stało się na wiosnę? Czy gąsienica zimą i wiosną wygląda tak samo?

 „Gąsienica- tajemnica”

Dorota Gellner

Idzie ścieżką gąsienica,

kolorowa tajemnica.

Krótkich nóżek mnóstwo ma…

Jedną robi nam „pa, pa, pa!”.

Do widzenia! Do widzenia!

Czary-mary – już mnie nie ma!

Nitką się owinę cała

i przez zimę będę spała!

Gdy ochłodzi się na dworze,
będę spała, jak w śpiworze.

Już się niby nic nie dzieje.

Kokon się na wietrze chwieje…

Gąsienica w środku śpi
i zamknęła wszystkie drzwi.

A na wiosnę – patrzcie teraz!

Ktoś w kokonie drzwi otwiera!

Macha do nas skrzydełkami…

Kto to jest? Powiedzcie sami.

 • Omówienie cyklu życia motyla (od jaja do dorosłego owada).

Rysunek: http://apollo.natura2000.pl/motyle.php?dzial=2&kat=11

 • „Gąsienice” – karta pracy. Przeliczanie w zakresie 10.
 • Ruch na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 • Dla chętnych (do wyboru):

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/malowanie-sola/

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/pasiaste-motylki.html

https://www.mamawdomu.pl/2013/02/motyl-odbijany-z-raczek.html

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1351-motyle-budza-sie-do-zycia

Poniedziałek 06.04.2020 r.

Temat: „Ślimak, ślimak, pokaż rogi”/”Żegnamy zimę”

Cele ogólne: poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka; doskonalenie sprawności manualnej (sprawności dłoni i palców)

 1. „Spacer ślimaków” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Dzieci „ślimaki” na czworakach poruszają się w różnych kierunkach. Na hasło „rozglądamy się” zatrzymują się, przechodzą do leżenia przodem, nogi pozostają na dywanie, unoszą się na dłoniach wyciągając jak najwyżej głowę, spoglądają w różne strony. Na hasło „ślimaki odpoczywają” kładą się na boku i odpoczywają.
 2. „Ślimaki” – rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia ślimaków z muszlami (z Internetu). Zadaje pytania: Co to za zwierzę? Gdzie można je spotkać? Kiedy? Następnie pokazuje zdjęcia ślimaków bez muszli i zadaje pytania: Czym różni się ślimak z muszlą od tego bez muszli? Czym żywią się ślimaki?
 3. „Ślimak” – praca plastyczna (do wyboru):

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Ślimak-1.pdf

 • „Ślimak, ślimak, pokaż rogi” – zabawa językowa. Wypowiadanie zdania: „Ślimak, ślimak, pokaż rogi” na różne sposoby – wolno, szybko, głośno, cicho, z zadowoleniem, ze smutkiem, ze złością itd.
 • Ruch na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Poszukiwanie ślimaków w ogrodzie – do zabawy można wykorzystać lupę.
 • „Masaż ślimaków” – zabawa relaksacyjna. Rodzic rysuje dziecku na plecach muszlę ślimaka, kreśląc ją wielokrotnie. Później następuje zamiana miejsc – dziecko rysuje na plecach rodzica.
 • „Pożegnanie zimy” – zabawa w niedokończone zdania. Każdy z domowników kończy zdanie: „Lubię wiosnę za…”

Religia

 Przeżywmy okres Wielkiego Postu – Przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Poproś domowników o wspólne wykonanie palmy. Z pomocą dorosłych wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres sprozalin33@wp.pl Jeśli do dnia 5.04.2020 wyślesz zdjęcie palmy z podpisem na adres email, tym samym weźmiesz udział w e konkursie na piękną palmę.

Język angielski

Liczenie:

Przypomnienie piosenki „Party balloons”

Posłuchanie i nauczenie się piosenki „Numbers song”:

Zabawa:

Rodzic pokazuje dziecku określoną ilość dowolnych rzeczy (np. kredek, misiów pluszowych). Zadaniem dziecka jest policzyć podane przedmioty po angielsku.

TEMAT TYGODNIA: PORZĄDKI W OGRODZIE

Środa 25.03.2020 r.

Temat: „Oznaki wiosny”     

Cele ogólne zajęć: nauczenie dzieci rozpoznawania oznak wiosny (np. ptaki powracające z ciepłych krajów, kwiaty wiosenne-jakie?, dłuższe i cieplejsze dni, zawiązki liści na drzewach), doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji i umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. „Gramy w zielone” – zabawa ruchowa. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wymienia nazwy różnych przedmiotów. Gdy wymieni nazwę czegoś, co jest zielone, dziecko powinno złapać piłkę. Przy innych nazwach pozwala piłce spaść na ziemię.
 3. „Wiosna” – dzieci poznają zwiastuny wiosny. Można skorzystać z podanego poniżej linku z filmem edukacyjnym:

Można również obejrzeć lub wydrukować ilustracje wiosennych kwiatów:

4. Prosimy dzieci o podanie głoski, którą słyszą na początku nazwy, np.

bocian – b; krokus – k; zawilec – z; pierwiosnek, sasanka, kukułka, skowronek, przebiśnieg,

Następnie dzielimy podane wyrazy na sylaby (dzieci wyklaskują sylaby):

krokus            KRO – KUS

sasanka           SA – SAN – KA

 • „Wiosenny spacerek” – rozmowa na temat wiersza. Rodzic czyta wiersz, a następnie zadaje pytania: Kto zaprasza dzieci na spacer? Kto podniósł pierwszy głowę skuloną? Jakiego koloru są kaczeńce? Co robi pan ogrodnik w ogrodzie? Co oznacza powrót bocianów i jaskółek?

„Wiosenny spacerek” Renata Cinal

Wiosenne słońce wesoło świeci

i na wycieczkę zaprasza dzieci.

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną,

przebiśnieg podniósł głowę skuloną.

Listki i trawki na słonku się grzeją,

żółte kaczeńce do słońca się śmieją.

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają

i wszyscy wiosny już wyglądają.

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,

nowe nasionka wysiewa co dzień.

Na deszczyk będą sobie czekały

i zazieleni ogród się cały.

Kiedy jaskółki zza morza wracają,

kiedy bociany nad gniazdem kołują.

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,

to przyjdzie wiosna już oczywiście.

 • Praca plastyczna – wykonanie przebiśniegów z płatków kosmetycznych. Link do strony:
  http://crayonka.blogspot.com/2017/02/przebisnieg-z-patkow-kosmetycznych.html
 • Spacer na dworze (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), wspólne poszukiwanie oznak wiosny.
 • „Prawda – fałsz” – rodzic czyta zdania, a dzieci oceniają, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. Dziecko może np. podskoczyć lub zaklaskać w dłonie, gdy zdanie jest prawdziwe.

– Teraz jest wiosna.

– Wiosną jeździmy na sankach.

– Wiosną lepimy bałwany.

– Wiosną wracają do nas ptaki ciepłych krajów.

– Wiosną spadają liście.

– Wiosną przyroda zasypia.

– Krokus to wiosenny kwiat.

– Wiosną przyroda budzi się do życia.

Czwartek 26.03.2020 r.

Temat: „Praca w ogrodzie”

Celem ogólnym tych zajęć jest utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych – poszerzanie słownika dziecka o nazwy narzędzi ogrodniczych.

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. „Głowa, ramiona, kolana, pięty”
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
 • „Narzędzia ogrodnicze” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez rodzica.

W domu czasem jest potrzebna –
Metalowa albo z drewna.
Po niej strażak też się wspina,
A odpowiedź to… (drabina)

W ogrodzie są używane –
Metalowe albo drewniane,
Szybko sprzątniesz nimi liście.
Pewnie wszyscy odgadliście. (grabie)

Ma ostrze i trzonek,
Skopiesz nim zagonek. (szpadel)

Co to za gad tak się wije?
A jak się wody napije
i stanie się pękaty
podlewa drzewa i kwiaty? (wąż ogrodowy)

Nie ma kół czterech ani nawet dwóch.
Ma tylko jedno na przedzie.
Lecz gdy za rączki mocno trzymasz,
nawet z ciężarem pojedzie. (taczka)

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba,
suchą gałąź wyciąć z drzewa,
wtedy nam potrzebne będzie
nożycowe to narzędzie. (sekator)

Leci z niej woda przez sito blaszane.
Jaka to wygoda
już kwiatki podlane. (konewka)

Spotkasz go w ogrodzie,

gdzie pracuje co dzień

dba o klomby i rabatki,

kocha rośliny i kwiatki. (ogrodnik)

Po odgadnięciu zagadek dzieci wyszukują poznane narzędzia w gazetkach reklamowych ze sklepów ogrodniczych lub oglądają je na stronie: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/narzędzia-ogrodnika-plansze-napisy.pdf

 • „Wiosenna wyliczanka” – Rodzic zapisuje na kartonikach liczby od 1 do 10 (lub drukuje w programie Word, czcionka Arial). Następnie prosi dziecko o policzenie owadów, które  ukryły się wśród kwiatków na obrazku. Po przeliczeniu dziecko wskazuje odpowiednią liczbę na kartoniku.

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2019/03/wiosna.pdf    – str. 6

 • „Maszyna ogrodowa” – praca plastyczna. Dzieci rysują wymyśloną przez siebie maszynę ogrodową. Następnie opowiadają rodzicom do czego ona służy.
 • Spacer na dworze (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 • Kalambury ogrodnicze” – jedna osoba pokazuje czynności wykonywane w ogrodzie na wiosnę. Pozostałe osoby odgadują, jaka czynność jest wykonywana i jakie narzędzie ogrodnicze może być przy niej wykorzystane.
 • Dla chętnych: kolorowanka „Ogrodnik”

Piątek 27.03.2020 r.

Temat: „Cebule i cebulki”

Cele ogólne zajęć: poznanie litery C, c oraz utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych.

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. „Kalambury ogrodnicze” – jedna osoba pokazuje czynności wykonywane w ogrodzie na wiosnę. Pozostałe osoby odgadują, jaka czynność jest wykonywana i jakie narzędzie ogrodnicze może być przy niej wykorzystane.
 3.  „Warzywa cebulowe” – rodzic pokazuje dziecku warzywa cebulowe (cebula i czosnek). Dziecko opisuje warzywa, szuka różnic i podobieństw między nimi. Dla odważnych – smakowanie umytych warzyw, określanie ich cech charakterystycznych – zapach, smak. Zachęcam również do wykonania syropu z cebuli. Rodzic zadaje pytania: Czy te warzywa mogą nam pomóc w czasie choroby i dlaczego?  (omawia bakteriobójcze właściwości czosnku i cebuli), Jakie lekarstwo można sporządzić z cebuli? (syrop z cebuli), Dlaczego w trakcie krojenia cebuli lecą łzy?

Cebula jest bogata w substancje bakteriobójcze i witaminę C, dzięki czemu jest dobra na przeziębienie i poprawia odporność. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje.

Cebula uwalnia swoją broń dopiero w momencie jej krojenia. Kiedy leży normalnie w naszej kuchni wtedy nie podrażnia naszych oczu. Co więc takiego dzieje się w momencie przekrojenia? Jeśli dobrze się przyjrzycie, to podczas krojenia zaczynają się uwalniać pewne soki. W sokach znajduje się siarka, która zaczyna się uwalniać i dostawać do naszego powietrza. Siarka jest lżejsza od powietrza, a więc zaczyna się unosić do góry. W ten oto sposób już po paru chwilach zaczyna ona podrażniać nasze oczy, co wywołuje łzy.

Następnie dziecko rysuje (palcem) literę w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica. Wymyśla inne słowa rozpoczynające się głoską „c” (np. cytryna, cukierek, cegła). Poszukuje w domu przedmiotów na literę „c”.

 • Dla chętnych: „Cebulowe babuszki” – praca plastyczna. Dziecko łączy dwie cebule wykałaczką. Dolną cebulę umieszcza na krążku z papieru (podstawka, dzięki której cebule stoją), do górnej przywiązuje serwetkę, która imituje chustkę na głowie. Dokleja oczy i guziki tak, by powstała cebulowa babcia.
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/131-cebulkowe-babuszki

Poniedziałek 30.03.2020 r.

Temat: „Sadzimy i siejemy”

Celami ogólnymi tych zajęć będzie poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin oraz doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków.

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. „Świt w ogrodzie” – rozmowa na temat wiersza. Rodzic czyta wiersz, a następnie zadaje pytania: „Kto wystąpił w utworze? Co robił wiatr? Dlaczego wiatr budził roślinki do życia? Co oprócz narzędzi ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować (zbudzić) roślinkę?(ziemia, woda, słońce) Jak przydaje się wiatr w rozwoju roślin? (rozsiewa nasiona) Jakie kwiatki zbudził wiatr?”

Świt w ogrodzie

Małgorzata Nawrocka

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci…

Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci:

Rozbujał trawniki, siadł na tulipanie,

Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie…

Wietrzyku, urwisie! Daj pospać!

A nie dam… Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam!

Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki,

Panowie – krokusy, sasanki – panienki!

Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci!

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci.

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się kwiaty!

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty!

 •  „Sadzimy” – dziecko razem z rodzicem sadzi w doniczce lub plastikowym pojemniczku cebulę kwiatową lub cebulkę na szczypiorek. Rodzic zadaje pytanie: „Co jest potrzebne roślinom do życia?”. Przypomina również dziecku o regularnym podlewaniu.
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-3-podrecznik/Flipbook/index.html#p=10
 • Spacer na dworze (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 • Ćwiczenie z dziećmi dodawania i odejmowania (w zakresie 10) przy wykorzystaniu obiektów rzeczywistych (np. cebulek roślin, kredek itp.)
 • „Wiosenne kwiaty” – przypomnienie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów.
 • Dla chętnych: „Hiacynt” – praca plastyczna. Dziecko tworzy kulki z bibuły (w kolorze kwiatu). Następnie okleja rolkę (po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych) zieloną bibułą i przykleja w jej górnej części przygotowane kulki z bibuły. Na koniec dokleja liście.
http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/05/hiacynty.html

Wtorek 31.03.2020 r.

Temat: „Zazieleniło się”

Celami ogólnymi zajęć będzie poszerzanie słownika dziecka, eksperymentowanie z farbami i rozwijanie myślenia twórczego.

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. „Gramy w zielone” – zabawa ruchowa. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wymienia nazwy różnych przedmiotów. Gdy wymieni nazwę czegoś, co jest zielone, dziecko powinno złapać piłkę. Przy innych nazwach pozwala piłce spaść na ziemię.
 3. „Gramy w zielone” – rodzic zadaje dziecku pytania: „Lubisz kolor zielony? Dlaczego? Dlaczego kolor zielony kojarzy nam się z naturą, wiosną? Co zieleni się wiosną?”. Dziecko po udzieleniu odpowiedzi na pytania szuka z rodzicem zielonych przedmiotów w domu.
 4. „Barwne plamy” – praca plastyczna z użyciem farb. Dziecko maluje kartkę różnymi odcieniami koloru zielonego, próbuje uzyskać kolor zielony ze zmieszania innych kolorów. Na koniec podaje rodzicowi przepis na kolor zielony. Uwaga: Pomalowaną kartkę zostawiamy do wyschnięcia, zostanie użyta w innym ćwiczeniu.
 5. „Zielone zagadki warzywne” – rodzic czyta dziecku zagadki:

Zielone łódeczki, w nich małe kuleczki.

Gdy się ugotują, każdemu smakują. (groch)

Każdy odgadnie tę zagadkę,
ma biały korzeń i zieloną natkę. (pietruszka)

Z soczystych liści złożona, okrągła głowa zielona. (kapusta)

Latem w ogrodzie wyrósł zielony,
a zimą w beczce leży kiszony. (ogórek)

Następnie pyta dziecko, dlaczego zielone warzywa są zdrowe? (uważa się, że najbardziej zdrowe są zielone warzywa -zwłaszcza liściaste. Dlaczego? Bo zawierają chlorofil – zielony barwnik ważny dla zdrowia oraz mnóstwo witamin i minerałów).  Dziecko próbuje podać nazwy innych zielonych warzyw. Jeśli posiadamy w domu zielone warzywa (groch, natka pietruszki, kapusta, sałata, ogórek, jarmuż, brokuły, szpinak, koperek), to prezentujemy je dziecku, a także zachęcamy do zjedzenia J

 • Spacer na dworze (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Szukanie zielonych obiektów, porównywanie intensywności zieleni.
 • Zabawa plastyczna – „Wiosna”. Rodzic przygotowuje stempelki kwiatów (np. z ziemniaków). Pomalowaną wcześniej na zielono kartkę rwiemy na paski (to będzie trawa). Naklejamy je na białą kartkę. Następnie stempelki maczamy w farbie i odbijamy na kartce wiosenne kwiaty.
https://ekodziecko.com/wiosenne-stemplowanie

Zachęcam do układania liter i cyfr (od 0 do 9) z dostępnych w domu materiałów (kredki, pompony, guziki, kamyczki itp.). Elementy można układać na szablonach liter, dostępnych tutaj: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/07/kamienne-litery-alfabet-do-druku/

Poniedziałek 23.03.2020 r.

Propozycje zabaw:

 1. „Tylko…” – zabawa z ruchami izolowanymi. Dzieci wraz z rodzicami przy dowolnej melodii ruszają tylko określonymi częściami ciała według instrukcji, np. tańczy tylko: głowa, broda, mały palec u prawej ręki; tańczą tylko: łokcie, kolana itd.
 2. Zachęcam do oglądania książek o dinozaurach, które pomogą dzieciom utrwalić poznane już wiadomości: „Co to są dinozaury? Kiedy żyły? Czy żyją nadal? Gdzie można zobaczyć dinozaury? Czym się żywiły? Skąd się brały małe dinozaury?
 3. „Dinozaur” – praca plastyczna. Dzieci lepią dinozaura z plasteliny.
 4. Proszę o zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju zabaw: konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych (w celu rozwijania inteligencji wielorakich u dzieci).

Wtorek 24.03.2020 r.

Propozycje zabaw:

 1. Poranna gimnastyka J Wspólne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych np. pięć przysiadów, dwa pajacyki itp. Pozwólmy dzieciom, by same wymyślały ćwiczenia.
 2. Zachęcam do utrwalania z dziećmi wyglądu litery P, p – i rozpoznawania jej wśród innych liter. Dzieci mogą poszukiwać w gazetach, książkach litery „P”. Chętne dzieci mogą wykleić kontur litery „P” dowolnym materiałem (np. bibułą, plasteliną itp.).

Kontury dostępne tutaj: https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/alfabet-wyklejania-plastelina-malowania/   

 • W ostatnim czasie rozmawialiśmy z dziećmi o wynalazkach. Dla dzieci istnienie wielu urządzeń czy przedmiotów , których używają na co dzień, jest oczywiste i nie myślą, jak mogłoby wyglądać życie bez nich. My – dorośli – przypominamy sobie o tym głównie podczas przerw w dostawie prądu. Przedszkolaki zastanawiały się, jak wyglądałby świat bez najważniejszych odkryć i wynalazków, np. bez elektryczności czy koła. Zachęcam do rozmowy z dziećmi, nt.: Co by było, gdyby nie było prądu? Co działa dzięki elektryczności? Czy ten wynalazek jest nam potrzebny? Można wspólnie obejrzeć książki o wynalazkach.
 • „Żarówka” – praca plastyczna; wyklejenie kawałkami papieru konturu żarówki (narysowanego przez rodzica).

Inne proponowane zabawy w domu rozwijające motorykę małą – budowanie z małych klocków, lepienie z plasteliny, rysowanie, nawlekanie np. makaronu na sznurek. Działania te rozwiną sprawność rąk dzieci, a dzięki temu ułatwią naukę pisania w późniejszym czasie.