Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 12 listopada 2020 r. /czwartek/
  • 13 listopada 2020 r. /piątek/
  • 21 grudnia 2020 r. /poniedziałek/
  • 22 grudnia 2020 r. /wtorek/
  • 4 czerwca /piątek/