Kadra pedagogiczna

1. Andrulonis Monika – wychowawca oddziału „0″
2. Ciulak Edyta – wychowawca kl. II-III
3. Góral Milena- pedagog
4. Kosmalska Katarzyna – nauczyciel wspomagający
5. Lubowiecka Sylwia – wychowawca kl. IV
6. Powierża Jolanta- wychowawca oddziału przedszkolnego 4,5-latków, logopeda
7. Sawicka- Łopata Jolanta, nauczyciel oddziału przedszkolnego
8. Wiśniewska Anna – wychowawca oddziału przedszkolnego 3,4-latków
9. Wiśniewska Ewa – wychowawca kl. V
10. Zbrzeźniak Anna- wychowawca kl. VI
11. Zbrzeźniak Małgorzata – nauczyciel