kl. 0

Oddział przedszkolny – gr.”0”

30.03.2020 r. (poniedziałek)

TEMAT: „ Wiosenne pączki”

1. „ Idzie Wiosna”- proszę o włączenie dziecku piosenki pt. „Idzie Wiosna”.

Link do piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E

„Idzie wiosna”

sł. Jan Babicz, muz. Zbigniew Ciechan

Strojna w zieleń                               Jasną chmurę                                    Idzie ziemią,                     

poprzez ziemię                                 ma nad czołem,                                 idzie wodą,

 idzie wiosna.                                    uśmiechnięta.                                   jak to wiosna.

Cała w kwiatach                               Wiatrem miękkim                            Aż do lata,

w śpiewie ptaków,                            pełnym ciepła                                   dojdzie strojna,

w blasku słońca.                               owinięta.                                           by tam zostać.

Proszę porozmawiać z  dzieckiem na temat tekstu piosenki: O czym jest piosenka? Jak wyglądała Wiosna?

 W co była ubrana? Czy piosenka jest wesoła czy smutna. Po czym to poznajemy?

*Chętne dziecko może wykonać ilustrację na podstawie tekstu piosenki (technika dowolna)

2. „ Rachunki pani Wiosny”  – zabawa matematyczna. Do wykonania zadania potrzebne będą: papierowa tacka lub talerzyk oraz 10 klamerek. Proszę przeczytać dziecku wiersz z zawartymi w nim zagadkami matematycznymi.  Zadaniem dziecka jest przyczepienie do tacki lub talerzyka tylu klamerek, ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza. Są trzy zadania: do każdego z nich proszę, aby dziecko używało tej samej liczby klamerek – 10 . Jedno z tych zadań proszę udokumentować w postaci zdjęcia.

1.Przyszła wiosna do lasku                     2. Stąpa wiosna po łące.                                 3. Chodzi wiosna po lesie.

Z kluczykiem przy pasku.                        Zbiera kwiaty pachnące.                                Promyki słońca w koszach niesie.

A te kluczyki brzęczące                            Ma trzy stokrotki, cztery tulipany.                Dwa kosze ma dla kwiatków,

To kolorowe kwiaty pachnące.               Powiedz, z ilu kwiatków                                 Trzy dla trawki,

Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy.       Zrobi wiosna bukiet pachnący?                     Trzy dla leśnej zwierzyny.

 Oblicz proszę, ile kwiatków wyszło                                                                                Ile koszy przyniosła wiosna

Spod zimowych pierzynek ?                                                                                                 dla leśnej rodziny?

3. „Literka C” – utrwalenie  litery „C”.

1.Karta pracy : http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/9/nauka-pisania-sylaby-C.pdf

2. Karta pracy : https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-c/

 • (wtorek)

TEMAT: „Gry i zabawy podwórkowe”

1.„Gra Gerwazy” – nauka prostej rymowanki. Rodzic siada z dzieckiem na dywanie i zachęca je, aby wysłuchało, a następnie powtórzyło prosty wierszyk.

Gra Gerwazy, gra Agatka.

 A w co grają?

To zagadka!

Dziecko powtarza rymowankę, klaszcząc, uderzając w uda, a następnie na zmianę: w dłonie i w uda. Rodzic  pyta dziecko: W co mogli grać Gerwazy z Agatką? Jakie jeszcze znasz gry? Jakie rekwizyty są do nich potrzebne?

Jaką głoskę słychać na początku wyrazu gra?  Dziecko wymienia inne wyrazy, w których słyszy tę głoskę.

2. „G jak gniazdo”

a) Prezentacja litery w zapisie – proszę o pokazanie dziecku litery w zapisie za pomocą linku : https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-kierunek-pisania2/

Dziecko na podstawie prezentacji kreśli litery g, G : w powietrzu, na stole, na tacce z kaszą manną.

b)Karta pracy – link: http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-g.pdf

c) Karta pracy – link: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/

3. „Bocian” – Proszę, aby dziecko wykonało pracę przestrzenną – bociana, z dostępnych w domu materiałów: rolki po papierze toaletowym, gałązki , waciki kosmetyczne, bibuła, plastelina itp. Proszę pomóc dziecku

w mocowaniu oraz łączeniu materiałów ze sobą.

4. „ Nasze ulubione gry i zabawy” – proszę zapoznać dziecko z grami i zabawami ze swojego dzieciństwa oraz nauczyć dziecko bawić się w te gry i zabawy. Proszę, aby dziecko pobawiło się z rodzeństwem i z rodzicami

w dawne  gry i zabawy, oraz w te w jakie bawią się dzieci w dzisiejszych czasach. Proszę o porównanie

z dzieckiem gier i zabaw ówczesnych oraz teraźniejszych.

01.04.2020 r. (środa)

TEMAT: „ Zdrowie na Wiosnę”

1.”Na zdrowie”- zabawa ruchowa, ilustrowanie gestami treści wiersza. Proszę o przeczytanie dziecku wiersza pt.” Na zdrowie”, dziecko w tym czasie uważnie słucha i wykonuje gesty, które ilustrują usłyszane fragmenty.

„Na zdrowie”,

autor: Barbara Lewandowska

Doktor Rybka niech nam powie,                                                                Pije mleko, wie, że zdrowo             

Jak należy dbać o zdrowie!                                                                         Chrupać marchew na surowo!

Kto chce prosty być jak trzcina,                                                                  Kiedy kicha, czysta chustka

Gimnastyką dzień zaczyna!                                                                        Dobrze mu zasłania usta!

Całe ciało myje co dzień                                                                              Chcesz, to zobacz na obrazku,        

Pod prysznicem, w czystej wodzie!                                                           Jak jeść jabłka bez zarazków!

Wie, że zęby białe czyste                                                                            Rób tak samo, bo chcesz chyba

 Lubią szczotkę i dentystę!                                                                         Taki zdrowy być jak ryba!

2. „Nasze zdrowie” – praca plastyczna – zadaniem dziecka jest wykonanie  plakatu  promującego zdrowy styl życia z wykorzystaniem ilustracji wyciętych z gazet.  Do wykonania pracy potrzebne będą: kolorowe gazetki

z ilustracjami  spożywczymi, duży arkusz papieru, klej, nożyczki.

3. „Owoce i warzywa” – zabawa polisensoryczna z wykorzystaniem dostępnych w domu  owoców i warzyw.

Do zabawy potrzebne będą: dostępne owoce i warzywa, chustka do zawiązania dziecku oczu. Rodzic wręcza dziecku dowolny owoc lub warzywo, a zadaniem dziecka jest odgadnąć za pomocą dotyku i węchu, co to za warzywo lub owoc. Jeśli dziecko ma problem z odgadnięciem nazwy, może zadawać pytania, ale tylko takie, na które rodzic  może odpowiedzieć „tak” lub „nie”, np.: Czy to jest słodkie? Czy to jest żółte? Czy to rośnie na drzewie? Gdy dziecko odgadnie nazwę warzywa lub owocu, może podzielić tę nazwę na sylaby, podać pierwszą i ostatnią głoskę nazwy warzywa lub owocu.

*dla chętnych dzieci – praca plastyczna – wyklejenie plasteliną swojego ulubionego warzywa lub owocu

02.04.2020 r. (czwartek)

TEMAT: „Żegnamy Marzannę”

1. „ Marzanna” – proszę o przeczytanie dziecku wiersza Jadwigi Jałowiec pt.” Marzanna”. Dziecko uważnie słucha wiersza i zapamiętuje, z czego zrobiona została marzanna i dokąd jest niesiona. Podczas czytania wiersza proszę  posłużyć się ilustracją oraz wiadomościami o  Marzannie z Internetu np.  link:https://ngopole.pl/2014/03/20/czy-wiesz-ze-21/

„Marzanna”

 Jadwiga Jałowiec

Weźmiemy snopek słomy i barwną chusteczkę,

ustroimy kukłę pannę marzaneczkę.

 Poniesiemy ją wysoko nad łąką,

nie zaszkodzisz marzaneczko skowronkom.

Poniesiemy ją daleko przez pole,

aby w zbożu nie rządziły kąkole.

Poniesiemy ją ze śpiewem ku wodzie,

taki zwyczaj kiedy zima odchodzi

2. „Nasze Marzanny” –  praca plastyczno-techniczna. Do wykonania Marzanny potrzebne będą: krepina, kolorowy papier, ścinki materiałów, taśma klejąca, tasiemki, włóczki, nożyczki, klej. Dziecko przy pomocy rodzica wykonuje Marzannę, a następnie wypowiada słowa: Razem z Marzanną żegnam ………….. (podaje nazwę przedmiotu lub zjawiska, które odchodzi wraz z odejściem zimy np. Razem z Marzanną żegnam śnieg

3.  „ Marzanna zła panna” – zabawa ruchowa przy piosence z wykorzystaniem instrumentów muzycznych wykonanych z butelek plastikowych. Do wykonania instrumentów potrzebne będą: puste butelki plastikowe, groch, piasek. Wykonanie: dwie butelki wypełnione grochem, dwie butelki wypełnione piaskiem i dwie butelki puste. Zabawa polega na tym, aby dziecko usłyszało różnicę w dźwiękach wydawanych przez butelki 

z grochem,  butelki z piaskiem i uderzaniem o siebie pustych butelek. Dziecko gra na wykonanych instrumentach w następujący sposób: 1.Na słowa: Wiosna już nadchodzi oraz nocą jeszcze mrozi gra na butelkach z grochem, 2. Na słowa: zima odejść nie chce oraz śniegiem prószy jeszcze gra na butelkach z piaskiem, 3. Na słowa refrenu: Marzanno, Marzanno  gra uderzając pustymi butelkami o siebie. 

Podobnie w drugiej zwrotce piosenki .Do zabawy można  zaprosić młodsze lub starsze rodzeństwo lub bawiąc się z rodzicem wspólnie J Link do piosenki :  http://www.gralandia.pl/piosenka/2746-Marzanna.html

„Marzanna”

1.Wiosna już nadchodzi,                  2.Odpłyń wraz z lodami,
zima odejść nie chce,                       daleko do morza,
nocą jeszcze mrozi,                          niechaj wreszcie przyjdzie
śniegiem prószy jeszcze.                  do nas wiosna hoża.
Ref. Marzanno, Marzanno,              Ref. Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno,                             ty zimowa panno,
dziś cię utopimy,                              dziś cię utopimy,               
bo nie chcemy zimy.                         bo nie chcemy zimy.

4. Utrwalenie znajomości literki G,g

a)karta pracy – link : http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/9/nauka-pisania-sylaby-G.pdf

b) https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/  (zachęcam do korzystania z zasobów tej strony)

03.04.2020r. (piątek)

TEMAT: „ W gospodarstwie”

1.„Stary Donald farmę miał” – zabawa dźwiękonaśladowcza przy piosence  „Stary Donald farmę miał” . Dziecko podczas słuchania i śpiewania piosenki, naśladuje wszystkie odgłosy jakie wydają występujące w utworze wszystkie  zwierzęta. Link do piosenki:

„Stary Donald farmę miał”

1.Stary Donald farmę miał ija, ija o!
A na tej farmie krowę miał ija, ija o!
Krowa mu – mu – mu, mu, mu.
2. … świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;
krowa mu – mu – mu, mu, mu.
3. … pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau – hau, hau, hau;
świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu – mu, mu, mu
4. … kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; …
5. … gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; …
6. … kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; ….
7. … owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; …
8. … kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau;
owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa;
gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko;
piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;
Krowa mu – mu – mu, mu, mu.
9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o!

2. „ Ł jak łapa”- prezentacja litery w zapisie – proszę o pokazanie dziecku litery w zapisie za pomocą linku:

https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-kierunek-pisania2/ (siódmy kwadracik nad literką G,g)

Dziecko wymienia nazwy części ciała psa, dzieli na głoski lub sylaby. Zadajemy dziecku pytania: Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu łapa? Jakie inne wyrazy zaczynają się tą głoską?

Dziecko na podstawie prezentacji litery, pisze ją palcem na podłodze i w powietrzu.

3. „Chodzimy po Ł, ł” – proszę o ułożenie na podłodze kapci lub butów (tyle ile ma się w domu, najlepiej dziecięcych) w kształcie litery Ł – ł , zadaniem dziecka jest przejście zgodnie z kształtem litery obok kapci lub butów. Podczas chodzenia dziecko wypowiada głoskę ł krótko, nie wydłużając jej brzmienia. Następnie na podstawie prezentacji litery drukowanej, proszę aby dziecko ułożyło jedną wielką literę Ł i jedną małą literę ł z dostępnych w domu materiałów: może to być skakanka, długi sznurek, szaliki, lub apaszki.

4. „ Piszemy Ł i ł” :

a)karta pracy – http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-l-kreska.pdf

b) karta pracy –  do wyklejenia: plasteliną bądź bibułą

http://www.mamydzieci.pl/wp-content/uploads/2015/01/kolorowanka-%C5%82.png

Religia

Przeżywmy okres Wielkiego Postu – Przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Poproś domowników o wspólne wykonanie palmy. Z pomocą dorosłych wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres sprozalin33@wp.pl Jeśli do dnia 5.04.2020 wyślesz zdjęcie palmy z podpisem na adres email, tym samym weźmiesz udział w e konkursie na piękną palmę.

Język angielski

Do obejrzenia krótka historyjka na temat urodzin:

Do posłuchania i nauczenia się piosenka „Happy birthday”:

https://www.youtube.com/watch?v=6_8GPpB51d4&list=PLjBlzSOXZadz83gGSb5gulsaa-LeH5erS&index=6

26.03.2020 r.(czwartek)

1. „ Cytryny”  – proszę o przeczytanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. A następnie o wykonanie czynności : 1.Oglądanie prawdziwych cytryn. 2.Nazywanie ich koloru – cytrynowy. 3.Dotykanie owoców i określanie, jaka jest skórka – chropowata. 4.Przekrojenie cytryny na pół, poznanie budowy owocu – skórka, miąższ, pestki. 5.Wyjaśnienie, że cytryna dzięki dużej zawartości witaminy C działa przeciw przeziębieniu i grypie.  

Chętne dziecko może spróbować posypanej cukrem cytryny i postarać  się nie zrobić kwaśnej miny. J

„Cytryny” –  Anna Łada-Grodzicka

Bardzo zdrowe są cytryny,

 Mają dużo witaminy.

Witaminę mają C,

Którą każdy chętnie je.

Czasem się wykrzywi mina,

Bo to kwaśna witamina.

Cyrylek nie krzywi się,

Nawet ją bez cukru zje.

2. Zadania –  karty pracy – linki do pobrania:

 1. https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/03/KARTA-PRACY-1.pdf

 2. https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/03/KARTA-PRACY-2.pdf                

 3. https://www.mama-bloguje.com/nauka-pisania-literek-szablony-cz1/

 3. „C – jak cytryna”: proszę aby dziecko

 1.  ułożyło litery :  „C” i „c” z dostępnych materiałów: koralików, guzików, fasolek itp.
 2.  podzieliło podane wyrazy na sylaby i na głoski

 Przykłady wyrazów:

 • Cytryna
 • Cyrk
 • Celina
 • Cukierki
 • Cebula
 • Calineczka
 • Cylinder

27.03.2020 r. (piątek)

1. „Jak bałwanek witał wiosnę” – proszę o przeczytanie dziecku opowiadania Ewy Krawczyk oraz o porozmawianie z dzieckiem na temat treści opowiadania.

 „Jak bałwanek witał wiosnę”  – Ewa Krawczyk

Pewnego dnia dzieci ulepiły kilka bałwanków. Były bardzo różne, duże, małe, grube, chude, na głowach miały garnki, stare kapelusze, czapki i szaliki. W śród nich był szczególny bałwanek, ubrany w stary kapelusz i wełniany szalik. Stał na podwórku, zwrócony głową w stronę lasu. Słyszał jak dzieci opowiadały o zbliżającej się wiośnie i bardzo chciał ją spotkać. Postanowił więc wyruszyć jej naprzeciw. Nad ranem przez nikogo nie zauważony, poszedł cichutko do lasu. Przyglądał się wszystkiemu bacznie, ale nic szczególnego nie zauważył. Wszędzie było dużo śniegu, a w powietrzu unosił się lekki mrozik.

Kiedy tak chodził po lesie, nie zauważył, że słonko już wstało i ogrzewało go coraz mocniej. Nagle spostrzegł, ze spod śniegu wystaje coś. Schylił się i łapką odgarnął delikatnie śniegową pierzynkę.

 – Och! – wykrzyknął przejęty.

 – To są na pewno kwiatki, o których opowiadały dzieci.

Wokół bałwanka wyglądały spod śniegu pierwsze wiosenne kwiaty.

 Bałwanek uradowany pomyślał: „Tutaj na pewno już była wiosna, muszę iść szybciej, bo bardzo chciałbym się z nią przywitać”. Kiedy doszedł do rzeki, poczuł, że kapelusz coraz bardziej opada mu na czoło. Poprawił go i rozejrzał się dookoła. Ze zdumieniem spostrzegł, że woda w rzece niosła duże i małe kawałki kry. Wtem obok bałwanka na gałęzi krzaczka przysiadł śliczny ptaszek.

– Jaki jesteś ładny ptaszku – powiedział. – Nigdy cię nie widziałem.

– Nie mogłeś mnie wcześniej zobaczyć. Jestem szczygłem i dopiero dzisiaj przyleciałem z daleka. Tutaj przyszła wiosna i jest coraz cieplej. Będę mógł zbudować sobie gniazdo – powiedział ptaszek.

 – Przyszła wiosna? Gdzie jest? Chciałbym ją przywitać – zawołał z entuzjazmem bałwanek.

– Jak to gdzie? – powiedział zdziwiony szczygieł. – Rozejrzyj się wokoło.

Bałwanek został sam i dopiero teraz poczuł się dziwnie. Kapelusz coraz bardziej spadał mu na oczy. Spostrzegł również, że bardzo schudł. Zaniepokoił się tym trochę, ale postanowił iść dalej. Po chwili do bałwanka podbiegła wiewiórka i zajączek.

– Uciekaj bałwanku, do rzeki, skacz na krę, popłyniesz na niej do krainy śniegów.

– Inne bałwanki już to dawno zrobiły – poradziły mu zwierzątka.

– Jak to? – zapytał zdziwiony. Spojrzał na siebie i zobaczył, że bardzo zmalał, kapelusz spadł już z jego śniegowej główki. Pozostał mu jedynie szaliczek, który zrobił się nieco za długi.

– Bałwanku uciekaj – zawołała wiewiórka.

 – Przecież możesz się roztopić – dodał zajączek.

– Jesteś chyba ostatnim bałwankiem, który pozostał do przyjścia wiosny. Dlaczego czekałeś tak długo i nie odpłynąłeś z innymi bałwankami?

– Chciałem przywitać się z wiosną, czy to udało mi się?

– Ależ oczywiście – zawołał zajączek z wiewiórką, patrząc na niego z podziwem.

2. „Marzec – czarodziej „ – zabawa ruchowa do piosenki z wykorzystaniem dostępnych w domu instrumentów muzycznych.  Link do piosenki : https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Chodzi+Marzec+Czarodziej,2492896885.mp3(audio) lub https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E

Marzec Czarodziej

sł. Anna Bernat, muz. Zbigniew Ciechan

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus

I już pączki na patyku

I już trawka na śnieżniku.

Och, ten Marzec Czarodziej! Chodzi Marzec

Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki

Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki

 Och, ten Marzec Czarodziej!

3.  „Marzec- czarodziej” – praca plastyczna – na podstawie piosenki proszę aby dziecko narysowało kredkami na kartce A4 ilustrację pod tytułem „Marzec- czarodziej”.

Prace plastyczne i karty pracy proszę o przesłanie w formie elektronicznej: e-mail, Messenger bądź sms.

23.03.2020 r.  (poniedziałek)

1. „O żółtym tulipanie”– proszę o przeczytanie dziecku opowiadania M.Różyckiej.

Dziecko powinno zapamiętać jak najwięcej szczegółów z opowiadania.

„O żółtym tulipanie” –  Maria Różycka

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie małe dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było bowiem bardzo cicho i  ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi.

− Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek.

− To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz.

− Nie, nie chcę. Nie otworzę – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów smacznie zasnął.

Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie.

− Puk! Puk! Puk!

− Kto tam?

− To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku.

 − Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie.

 Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał:

− Tulipanku, wpuść mnie!

 − Ktoś ty?

− Promyk słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik.

 − O, nie potrzebuję cię. Idź sobie.

 Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę od klucza i zapukał.

Kto tam puka? – zapytał zżółkły ze złości Tulipanek.

 − To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie!

Wtedy Tulipanek pomyślał: „Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył.

Wtedy Deszcz i  Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go… I, o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały:

 − Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana!

 − Teraz już na pewno będzie wiosna!

2. „Tulipan”- praca plastyczna – na podstawie opowiadania proszę aby dziecko namalowało historię powstania tulipana od cebulki aż po kwiat. (Zdjęcie pracy proszę o wysłanie za pomocą sms).

3. „Moja hodowla”– proszę o założenie hodowli tulipana bądź innego dowolnego kwiatu wyrastającego z cebulki. Do założenia hodowli potrzebne będą: ziemia, doniczka, cebulka tulipana bądź innego kwiatu. (Proszę o podpisanie hodowli oraz wysłanie zdjęcia – sms).

24.03.2020r. (Wtorek)

 1. „Liczymy nasiona fasoli”- do obliczenia nasion potrzebne będą: nasiona fasoli, miseczki , kartoniki z cyframi od 1-10 (proszę o napisanie cyfr przez rodzica).Dziecko oblicza nasiona na podstawie zadania: Ogrodnik posadził w poniedziałek cztery nasiona fasoli. Następnego dnia posadził jeszcze dwa. Ile nasion fasoli posadził ogrodnik? .Dziecko układa z nasion fasoli zbiory, następnie podpisuje je za pomocą kartoników z cyframi. Na koniec dziecko odczytuje  ułożone przez siebie kartoniki : Cztery i dwa to razem sześć. (Proszę o zdjęcie –sms)
 2. „Mój wiosenny ogródek”-założenie domowej uprawy fasoli, rzeżuchy i szczypiorku.

 Do założenia potrzebne będą:  słoik, gaza, gumki recepturki, naczynie z wodą, nasiona fasoli, plastikowe pojemniki, wata, nasiona: rzeżuchy, fasoli, ziemia, małe cebulki.

FASOLA: na słoik nakładamy gazę, mocujemy ją za pomocą gumki recepturki, tak aby fasola ułożona na gazie była lekko zanurzona w wodzie.

RZEŻUCHA: do plastikowego pojemnika wkładamy watę, posypujemy nasionami rzeżuchy i podlewamy wodą tak, aby wata była mokra.

SZCZYPIOREK: do plastikowego pojemnika nasypujemy ziemi, umieszczamy cebulki i podlewamy.

Uprawę można postawić na parapecie w domu lub w innym wyznaczonym do tego miejscu.

(Zdjęcie uprawy proszę wysłać sms)

25.03.2020 r. (środa)

1.”Gdzie budować gniazdo” –  proszę o przeczytanie dziecku opowiadania H.Zdzitowieckiej

Dziecko powinno zapamiętać jakie ptaki wystąpiły w opowiadaniu. Sprawdzeniem tego będzie 

namalowanie zapamiętanych z opowiadania sylwetek ptaków.(Proszę o zdjęcie pracy – sms).

„Gdzie budować gniazdo? „ Hanna Zdzitowiecka

− Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł.

− Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca oburzył się skowronek.

− O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu.

 − Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka.

 −Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z  wami. Gniazdko w  dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie ? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską…

 − Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać owadów na ziemi. – Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie pod rynną, trzecie… hm… trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte szpakom. Owszem dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi kąta.

2.„Gniazdo” – praca konstrukcyjna. Potrzebne materiały do wykonania pracy: gałązki, kawałki tkanin, talerzyk papierowy, plastelina. Zadaniem dziecka jest zbudowanie na talerzyku gniazda dla ptaka z dostępnych materiałów i umocowanie go za pomocą plasteliny.

(Pracę dziecka proszę przesłać sms )

UWAGA: proszę, aby wszystkie prace plastyczne i konstrukcyjne wykonywane były samodzielnie przez dziecko, rodziców proszę tylko o przygotowanie potrzebnych materiałów oraz o ewentualną pomoc podczas zakładania hodowli i uprawy roślin.

Wszystkie zrobione zdjęcia proszę o wysłanie sms do wychowawcy grupy.