kl. I

Edukacja informatyczna

Proszę o narysowanie w programie Paint trzech prostych obrazków (np. tulipan, dom, balon- rysunki powinny być tak dobrane, by nazwy nie zawierały polskich liter – np. ą, ł itp.) i podpisanie  ich z wykorzystaniem narzędzia Tekst. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Język angielski

Podręcznik str. 52,53. Wykonać ćw. 1 . Należy dopasować podpisy do obrazków.

Ćw. 2. Posłuchać nagrania i wpisać w zeszycie nazwy zwierząt i odpowiednie kolory lub narysować zwierzątka i pokolorować.

Ćwiczenie 3- należy przeczytać zdania i wpisać do zeszytu odpowiedzi yes- tak lub no- nie.

Ćwiczenie 4- posłuchać i powtórzyć podane słowa.

Religia

Przeżywmy okres Wielkiego Postu – Przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Poproś domowników o wspólne wykonanie palmy. Z pomocą dorosłych wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres sprozalin33@wp.pl Jeśli do dnia 5.04.2020 wyślesz zdjęcie palmy z podpisem na adres email, tym samym weźmiesz udział w e konkursie na piękną palmę.

Czwartek i piątek

Język angielski:

Proszę aby dzieci wykonały słowniczek w zeszytach. Należy wydrukować stronę pt. obrazki do słowniczka, następnie wyciąć obrazki, wkleić do zeszytu i podpisać po angielsku podane zwierzęta. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, dzieci mogą narysować podane zwierzęta i podpisać.

Proszę wykonać dwie karty pracy. Karta pracy numer 1 – należy pokolorować dzikie zwierzęta na kolor zielony, a zwierzęta domowe- na kolor czerwony. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania można wpisać odpowiedzi do zeszytu, np. red- i podać nazwy zwierząt

Karta pracy numer 2 – należy zaznaczyć kółkiem odpowiednie słowo: wild- dzikie, pet- zwierzątko domowe

Proszę aby dzieci posłuchały piosenki „The Animals”

Proszę o przesłanie do końca tygodnia zdjęcia poprzedniej pracy – rysunek i opis zwierzątka.

Język angielski

Wykonać w zeszycie rysunek swojego zwierzątka. Pokolorować go i opisać po angielsku według wzoru, który znajduje się w podręczniku na str. 49.

Edukacja informatyczna

Proszę o wykonanie ćw. 2 s. 47 podręcznika oraz o wykonanie rysunku do wiersza „Wiosna” w programie Paint. Pracę można zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować lub wysłać na mój adres podany przez wychowawcę. Jeśli ktoś nie ma możliwości – wykonuje pracę na kartce z bloku. Czas wykonania: Tydzień

Religia:

Czas Wielkiego Postu, czasem pracy duchowej nad swoimi słabościami. Wykonaj rysunek ilustrujący swoje wielkopostne postanowienia, wyrzeczenia.