kl. I

Poniedziałek 22.06- czwartek 25.06

Edukacja informatyczna 22.06.

Temat: Zagadki logiczne z elementami programowania.           

Korzystamy ze strony https://www.matzoo.pl/. Wybieramy Wstęp do programowania (na dole strony)  i  uruchamiamy Kierunki. Wykonujemy ćwiczenia zaczynając od najniższego poziomu.

Język angielski (2 lekcje)

Wykonaj podaną kartę pracy. Należy napisać słowa po śladzie oraz samemu.

Religia

Temat: Wakacje z Panem Bogiem.

W czasie wakacji pamiętaj o niedzielnej Mszy Świętej.

Poniedziałek 15.06- piątek 19.06

Edukacja informatyczna 15.06.

Temat: Podsumowanie roku w formie interaktywnego quizu.

Proszę o rozwiązanie interaktywnego quizu – wykonanie zadań z gry „Planeta wiedzy” (lekcja 21) umieszczonej na płycie. Jeśli ktoś nie ma możliwości, wykonuje pracę na s. 52-53 podręcznika – wymyśla trasę dla robota.

Każde dziecko, w nagrodę za wykonaną pracę – przykleja zgodnie z kodem- ostatnią, dwunastą  naklejkę;)

Otrzymane hasło to: KODOWANIE.

Co ono znaczy? Kodowanie to tworzenie poleceń zapisanych razem w języku zrozumiałym dla robota/komputera.

Zdjęcie wykonanej pracy przesyłamy do 18.06.

Język angielski

Podręcznik, str. 70-71. Posłuchaj i powtórz podane słowa.

Wytnij obrazki, wklej do zeszytu i podpisz po angielsku.

Posłuchaj historyjki i opowiedz co się wydarzyło.

Wykonaj ćw. 10 – wybierz poprawą odpowiedź.

Ćw. 11– posłuchaj nagrania i ponumeruj obrazki w odpowiedniej kolejności.

Ćw. 12 – posłuchaj piosenki.

Wykonaj ćw. 3 ze str. 46  z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Podręcznik, str. 76-77. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4.

Ćw. 1- dopasuj w zeszycie nazwy instrumentów.

Ćw. 2- posłuchaj nagrania i wybierz obrazek z odpowiednią częścią ciała.

Ćw. 3- popatrz, przeczytaj i napisz w zeszycie odpowiednie czynności oraz instrumenty.

Ćw. 4- posłuchaj nagrania i powtórz podane słowa.

Wykonaj ćwiczenie  ze str. 49 oraz zagraj w grę planszową ze str. 50-51 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Kocham swoich rodziców i opiekunów.

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 48. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 pod tematem. Proszę o przesłanie pracy do sprawdzenia.

Pomódl się w intencji swoich rodziców.

Poniedziałek 07.06- środa 10.06

Edukacja informatyczna 08.06.

Proszę, aby dzieci rozwiązały kolejne zagadki logiczne związane z życiem mrówek.
Są to ćw. 6-7  ze s. 50-51 podręcznika.
Proszę też, aby dzieci zagrały w następujące gry znajdujące się na płycie dołączonej do podręcznika /ćw.8/ – w miarę możliwości:

 „Mrówka Alfabetka”, „Królewskie przyjęcie”, „Tangram” – układanka.

Każde dziecko, w nagrodę za wykonaną pracę – przykleja zgodnie z kodem- jedenastą  naklejkę;)

Język angielski

Podręcznik, str. 68-69. Posłuchaj nagrania i powtórz podane słowa.

Następnie wytnij obrazki, wklej do zeszytu i podpisz po angielsku.

Wykonaj ćw. 5. Należy dopasować w zeszycie nazwy czynności do obrazków.

Zapisz w zeszycie:

I can…- umiem…

Np. I can dance- umiem tańczyć.

Zapisz dwa zdania na temat tego, co potrafisz robić używając poznanych czynności.

Ćw. 6- posłuchaj  piosenki.

Ćw. 7- posłuchaj historyjki.

Wykonaj ćw. 8- ułóż słowa z rozsypanki i zapisz je w zeszycie. Wykonaj również ćw. 2 ze str.45 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie.

Poproś rodziców aby powiedzieli Ci o procesji Bożego Ciała. Uzupełnij ćwiczenie 1 str. 44 i ćwiczenie 2 str. 45.

Wtorek 02.06- piątek 05.06

Język angielski

Podręcznik, str. 98-99.

Proszę, żeby dzieci posłuchały nagrania i powtórzyły słowa znajdujące się u góry na stronie 99, a następnie zapisały w zeszytach podane słowa:

Paint- malować

Competition- zawody

Teddy bear- miś pluszowy

Bike- rower

Doll- lalka

Drum- bębenek

Wykonaj ćw. 1, 2 i 3. W ćw. 1 należy dopasować w zeszycie podpisy do obrazków. W ćw. 2 trzeba popatrzeć jakie prezenty dostały dzieci i napisać zdania jak w przykładzie.

Np. Frank has got a….- Franek ma….

Język angielski

Podręcznik, str. 66-67.

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć podane słowa, a następnie wydrukować, wyciąć, wkleić do zeszytu i podpisać po angielsku podane obrazki.

Ćw. 2 – należy posłuchać piosenki i ćw. 3- posłuchać historyjki.

Proszę zrobić ćwiczenie 1 ze str. 44  z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Uczestniczymy w Eucharystii.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. Wykonaj w podręczniku zadania 1, 2, 3, 4 str. 41. Poproś rodziców o pomoc. Postaraj się w najbliższą niedziele uczestniczyć we Mszy Świętej.

Poniedziałek 25.05 – piątek 29.05

Edukacja informatyczna 25.05.

Proszę, aby dzieci rozwiązały zagadki logiczne związane z życiem mrówek. Są to ćw. 1-5  ze s. 48-49 podręcznika. Wykonaną pracę przesyłamy do 28.05.

Język angielski

Podręcznik, str. 86-87. Proszę, żeby dzieci posłuchały podanej historyjki.

Następnie o zapisanie w zeszycie:

Stork- bocian

Fox- lis

Proszę o wykonanie w zeszytach ćwiczeń zadania ze str. 40.

Należy wykonać również podaną kartę pracy. Trzeba znaleźć w wykreślance nazwy podanego jedzenia, a następnie wpisać je do odpowiedniej kategorii- owoce, warzywa lub inne.

Język angielski

Podręcznik str. 64-65. Proszę, żeby dzieci wykonały podane ćwiczenia. W ćw. 1 należy dopasować w zeszycie nazwy owoców i warzyw do obrazków. W ćw. 2 – przeczytać zdania i napisać w zeszycie czy są to zdania prawdziwe czy nie. Trzeba wpisać słowa „yes” lub „no”. W ćw. 3 należy posłuchać wypowiedzi i wpisać w zeszycie odpowiedź a lub b.

Proszę, żeby przed wykonaniem ćwiczenia 3 dzieci zapisały w zeszytach:

I don’t like- nie lubię /aj dont lajk/

Np. I don’t like apples- nie lubię jabłek

I zapisały 3 zdania na temat tego, czego nie lubią jeść lub pić.

Następnie proszę o wykonanie ćw. 4 – posłuchać nagrania i powtórzyć podane słowa.

Proszę wysłać zdjęcie pracy do 29.05.

Religia

Temat: Pan Jezus posyła Ducha świętego.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 38-39. Wykonaj zad. 1, 2, 3 w podręczniku. Pokoloruj ilustrację.

Poniedziałek 18.05- piątek 22.05

Edukacja informatyczna 18.05.

Proszę o wykonanie ćw.  2  i 3  oraz ćw. 4 (praca z płytą) ze s. 43. Dzieci mogą również zagrać w gry znajdujące się na płycie „Fotograf” i „Motyle na łące” (w miarę możliwości).

Każde dziecko w nagrodę za wykonaną pracę, przykleja naklejkę – zgodnie z kodem. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy do 21.05. Czekam też na informację, ile naklejek dziecko już przykleiło 😉

Język angielski

Podręcznik, str. 62-63. Proszę aby dzieci posłuchały nagrania do tekstów ze str. 62:

Następnie proszę aby wykonały ćw. 2. Należy znaleźć zdjęcie polskiego dania ( lub  narysować je) i napisać po angielsku:

……………….is a Polish dish. – ………………… jest polskim daniem.

Proszę aby dzieci zapisały w zeszycie:

Fruit- owoc    /frut/

Vegetable- warzywo   /wedżtybyl/

Pepper- papryka        /peper/

Następnie proszę, żeby dzieci zrobiły ćw. 2. Należy napisać czy jest to owoc czy warzywo.

Język angielski

Proszę, żeby dzieci wykonały na ocenę w ćwiczeniach zadania ze str. 38,39 i 41. Proszę o wysłanie zdjęcia pracy do 22.05.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku/ Wykonaj zadanie nr 1 str. 54/55 oraz zadanie z kart pracy. Poproś dorosłych domowników, aby opowiedzieli ich wspomnienia dotyczące Jana Pawła.

Poniedziałek 11.05 – piątek 15.05

Edukacja informatyczna 11.05.

Proszę o wykonanie ćw. 1 ze s. 42. Praca polega na zaznaczaniu, kopiowaniu i wklejaniu kwiatów w programie Paint. Jest to praca z płytą. Jeśli ktoś nie ma możliwości rysuje jeden kwiat i później kopiuje go kilka razy w sposób opisany w ćw. 1. Ważne jest, by dziecko zaznaczało cały kwiatek, nie przecinając go. Następnie rysunek należy pokolorować.

Proszę też, by dzieci zapoznały się ze skrótami klawiaturowymi, które ułatwiają pracę (s. 43). Dzieci znają już skrót klawiaturowy Ctrl+Z – można przypomnieć wierszyk ze s. 23.

Język angielski

Podręcznik, 60-61. Proszę wykonać ćw. 13. Popatrz, przeczytaj i napisz w zeszycie odpowiedzi no- nie lub yes- tak. Proszę, żeby dzieci wykonały pudełko śniadaniowe, wycięły obrazki przedstawiające jedzenie i w domu je nazwały. Proszę o wykonanie str. 37 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Proszę, żeby dzieci zapisały w zeszycie wyrażenie:

I like- lubię   /aj lajk/     (można również zapisać wymowę)

oraz żeby zapisały 3 zdania z podanym wyrażeniem o owocach lub warzywach, które lubią.

Np. I like apples- lubię jabłka.

Praca na ocenę!

Proszę wykonać w zeszycie pracę o ulubionym jedzeniu. Przykład znajduje się w podręczniku na str.61. Należy narysować ulubione jedzenie, a następnie podpisać jak w przykładzie:

My favourite food is…………- moje ulubione jedzenie to …………

I like………………-lubię. Yummy!- pyszne. 

Dzieci piszą tekst w języku angielskim, bez tłumaczenia;)

Religia

Temat: Maryja- nasza Matka i Królowa.

Poproś kogoś z domowników, aby pomógł Ci zapoznać się z tematem w podręczniku, a następnie wykonaj ćw. 1 str. 46 i zadania zawarte w kartach pracy.

Poniedziałek 04.05- piątek 08.05

Edukacja informatyczna 04.05.

Proszę, aby dzieci zagrały w następujące gry znajdujące się na płycie dołączonej do podręcznika:

Temat 16: „W sklepie”

Temat 18:  „Obrazki z… ogonkami, kreseczkami i kropkami” oraz „Pomylone Controle”. Jeśli ktoś nie ma możliwości może skorzystać z https://www.matzoo.pl/klasa1 lub http://pisupisu.pl/klasa1

Życzę wszystkim miłej nauki przez zabawę;)

Język angielski

Podręcznik, str. 56-57. Proszę aby dzieci posłuchały i powtórzyły nowe słowa oraz wycięły obrazki (warzywa i owoce), wkleiły do zeszytu i podpisały po angielsku.

Następnie proszę wykonać ćw. 5. Proszę aby dzieci  policzyły po angielsku i nazwały podane owoce i warzywa. Proszę wykonać ćw. 6 – posłuchać piosenki „What’s in your basket?” oraz ćw. 7 – posłuchać historyjki i ćw. 8 – należy odpowiedzieć w zeszycie na pytania: Co jest w koszyku Liama i co jest w koszyku Charliego (Nie trzeba odpowiadać pełnym zdaniem). 

Język angielski

Podręcznik, str. 58-59. Proszę posłuchać i powtórzyć nowe słowa oraz wyciąć obrazki (plik z wcześniejszej lekcji), wkleić do zeszytu i podpisać.

Następnie proszę wykonać ćw. 9 ,10,11 i 12. W ćw. 9 należy posłuchać historyjki. W ćw. 10 wybrać poprawną odpowiedź. W ćw. 11 -posłuchać wypowiedzi i zapisać w zeszycie poprawną odpowiedź. W ćw. 12- posłuchać piosenki.

Proszę wysłać zdjęcie podanych prac- są one na ocenę.

Religia

W maju ludzie gromadzą się przy kapliczkach, aby oddać cześć Maryi. Modlą się Litanią i śpiewają pieśń loretańską o Matce Bożej. Wykonaj rysunek przydrożnej kapliczki, która znajduje się najbliżej Twojego domu i prześlij do sprawdzenia.

poniedziałek 27.04 – czwartek 30.04

Edukacja informatyczna 27.04

Proszę o wykonanie ćw. 3 i 4 ze s. 45 w podręczniku oraz ćw. 5 w edytorze tekstu. Praca polega na pisaniu liter i wyrazów z wykorzystaniem klawiszy Shift i Alt (prawy). Dziecko musi nacisnąć jednocześnie trzy klawisze, np. Shift+Alt + l otrzyma Ł, Shift+ Alt + z otrzyma Ż, Shift+ Alt + x otrzyma Ź, Shift +Alt + s otrzyma Ś, Shift+Alt +c otrzyma Ć.

Jest to zadanie bardzo trudne. Każde dziecko, w nagrodę za wykonaną pracę – przykleja zgodnie z kodem- jedną wybraną naklejkę (dzieci dużo chorowały i z pewnością mają jeszcze wolne miejsca na wklejenie naklejki 😉

Język angielski

Proszę o wykonanie kolejnych kart pracy z literami alfabetu: H, I, J

Załączam słuchanie:

Proszę wydrukować obrazki, wyciąć, wkleić do zeszytu i podpisać po angielsku.

Język angielski

Podręcznik, str. 54, 55. Proszę aby dzieci powtórzyły podane słowa a następnie wycięły obrazki, wkleiły do zeszytu i je podpisały po angielsku.

Proszę o posłuchanie i zaśpiewanie piosenki „I like milk”:

Proszę aby dzieci wykonały ćw. 3 ze str. 55 – posłuchały podanej historyjki i wykonały w zeszycie ćw. 4 z str.56 oraz ćw. 1 ze str.36 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Pismo Święte- list Pana Boga do człowieka.

Pan Jezus mówi do nas na kartach Ewangelii.

Wysłuchaj  https://www.youtube.com/watch?v=sr_n2BopgzI

Wykonaj ilustrację do wysłuchanego fragmentu.

Edukacja informatyczna

Proszę o wykonanie w edytorze tekstu ćw. 1 i 2 ze s. 44. Praca polega na pisaniu liter, wyrazów i zdań  z wykorzystaniem klawisza Alt (prawy). Wskazówki znajdują się w podręczniku.  Dziecko musi nacisnąć jednocześnie dwa klawisze, np. Alt + a otrzyma ą, Alt + z otrzyma ż, Alt + x otrzyma ź, Alt + l otrzyma ł.

Jest to zadanie trudne. Każde dziecko, w nagrodę za wykonaną pracę – przykleja zgodnie z kodem- naklejkę ze s. 41.

Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Język angielski

Czas realizacji: 22.04-23.04

Proszę o wykonanie kart pracy: Litery od E-G.

Należy również posłuchać nagrań i powtórzyć podane słowa.

Następnie proszę o wycięcie obrazków i utworzenie w zeszycie słowniczka.

Proszę również, żeby dzieci utworzyły słowniczek w zeszycie dotyczący liczenia od 1 do 10. Proszę o wycięcie, wklejenie do zeszytu oraz podpisanie po angielsku.

Liczenie  (od 1 do 10 oraz od 10 do 1) można poćwiczyć wchodząc w podany filmik:

Środa 15.04 – piątek 17.04

Język angielski

Proszę o wydrukowanie kart pracy (można wykonać zadania w zeszycie jeśli nie ma możliwości wydrukowania) dotyczących liter alfabetu od A do D. Proszę aby dzieci wykonały karty pracy. Poniżej znajduje się słuchanie, aby dzieci mogły powtórzyć podane słowa. Proszę o wydrukowanie obrazków i wykonanie (tak jak zazwyczaj) słowniczka w zeszycie. Pisownia słów znajduje się w kartach pracy.

Poniedziałek 06.04 – środa 08.04

Język angielski

Podręcznik, str. 92, 93.

Proszę posłuchać i powtórzyć słowa związane z Wielkanocą, str. 93.

Następnie proszę o wydrukowanie obrazków i wykonanie słowniczka w zeszycie.

Następnie proszę wykonać ćwiczenie 1 ze str. 92 (można narysować w zeszycie odpowiednią ilość jajek) a następnie posłuchać historyjki ze str.93 i piosenki.

Proszę o wykonanie ćwiczenia podsumowującego „My Progress” z działu „My Pet” z zeszytu ćwiczeń. Zachęcam do zagrania w grę planszową Board Game 4.

Edukacja informatyczna 06.04

Proszę o wykonanie ćw. 2 s. 41 podręcznika oraz o napisanie w edytorze tekstu dowolnych wyrazów wielkimi literami  z użyciem klawisza CAPS LOCK.  Wskazówki znajdują się w podręczniku na s. 40. Wyrazy dziecko powinno zapisać za pomocą liter dostępnych na klawiaturze (nie powinny zawierać polskich liter – np. ą, ł itp.) Mogą to być np. słowa: JAJKO, WIELKANOC, BARANEK, itp. Dziecko może wyrazy pogrubiać, pochylać, podkreślać; może też zmieniać kolor i rozmiar liter. Przykład podany niżej:

Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Religia

Przeżywamy piękny i wyjątkowy czas Wielkiego Tygodnia, który ma nas przygotować do Niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa. Postaraj się w tym wyjątkowym czasie pomagać domownikom w ich obowiązkach, a w czasie wolnym pokoloruj załączone karty- malowanki wielkanocne.

Edukacja informatyczna

Proszę o narysowanie w programie Paint trzech prostych obrazków (np. tulipan, dom, balon- rysunki powinny być tak dobrane, by nazwy nie zawierały polskich liter – np. ą, ł itp.) i podpisanie  ich z wykorzystaniem narzędzia Tekst. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Język angielski

Podręcznik str. 52,53. Wykonać ćw. 1 . Należy dopasować podpisy do obrazków.

Ćw. 2. Posłuchać nagrania i wpisać w zeszycie nazwy zwierząt i odpowiednie kolory lub narysować zwierzątka i pokolorować.

Ćwiczenie 3- należy przeczytać zdania i wpisać do zeszytu odpowiedzi yes- tak lub no- nie.

Ćwiczenie 4- posłuchać i powtórzyć podane słowa.

Religia

Przeżywmy okres Wielkiego Postu – Przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Poproś domowników o wspólne wykonanie palmy. Z pomocą dorosłych wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres sprozalin33@wp.pl Jeśli do dnia 5.04.2020 wyślesz zdjęcie palmy z podpisem na adres email, tym samym weźmiesz udział w e konkursie na piękną palmę.

Czwartek i piątek

Język angielski:

Proszę aby dzieci wykonały słowniczek w zeszytach. Należy wydrukować stronę pt. obrazki do słowniczka, następnie wyciąć obrazki, wkleić do zeszytu i podpisać po angielsku podane zwierzęta. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, dzieci mogą narysować podane zwierzęta i podpisać.

Proszę wykonać dwie karty pracy. Karta pracy numer 1 – należy pokolorować dzikie zwierzęta na kolor zielony, a zwierzęta domowe- na kolor czerwony. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania można wpisać odpowiedzi do zeszytu, np. red- i podać nazwy zwierząt

Karta pracy numer 2 – należy zaznaczyć kółkiem odpowiednie słowo: wild- dzikie, pet- zwierzątko domowe

Proszę aby dzieci posłuchały piosenki „The Animals”

Proszę o przesłanie do końca tygodnia zdjęcia poprzedniej pracy – rysunek i opis zwierzątka.

Język angielski

Wykonać w zeszycie rysunek swojego zwierzątka. Pokolorować go i opisać po angielsku według wzoru, który znajduje się w podręczniku na str. 49.

Edukacja informatyczna

Proszę o wykonanie ćw. 2 s. 47 podręcznika oraz o wykonanie rysunku do wiersza „Wiosna” w programie Paint. Pracę można zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować lub wysłać na mój adres podany przez wychowawcę. Jeśli ktoś nie ma możliwości – wykonuje pracę na kartce z bloku. Czas wykonania: Tydzień

Religia:

Czas Wielkiego Postu, czasem pracy duchowej nad swoimi słabościami. Wykonaj rysunek ilustrujący swoje wielkopostne postanowienia, wyrzeczenia.