kl. III

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

edukacja polonistyczna, społeczno- przyrodnicza

Codziennie w kolejności czytać teksty z podręcznika 

od str.44 do str.51

W zeszycie przedmiotowym napisać: Temat:,,Jak powstaje film?”. Na ocenę wykonać ćw.2 str.47,następnie zapisać kolejny temat: ,,Regiony Polski” i na ocenę wypisać z książki regiony i zapisać 1,2 zdania o każdym regionie. Z zeszytu ćwiczeń wykonać zadania od str.51 do str.61. Na ocenę wymagane są ćwiczenia ze str.55,ćw.7 str.57, ćw.1 str.60 oraz ćw.5 str.61.Dla chętnych ćw.4 str.54 i ćw.8 str.57

Edukacja matematyczna

W zeszycie przedmiotowym zapisać temat:,,Dzielenie liczb typu: 96 :6;sprawdzenie dzielenia za pomocą mnożenia.

Z podręcznika na ocenę zrobić zad.4 str.24,zad.2,3,5 str.25 i zad.7 str.26. Dla chętnych zad.9 str.26.Z zeszytu ćwiczeń wykonać zad.2,3,4 str.27, następnie zadania od str.28 do str.31. Na ocenę wymagane są zadania ze str.30, a dla chętnych zadania ze str.31.

Czas wykonania zadań do 3 kwietnia

Edukacja informatyczna

Proszę o wykonanie pracy/projektu (indywidualnie) na temat „Wielkanoc”. Pracę można wykonać w dowolnej formie – plansza, prezentacja, lapbook. Wskazówki znajdują się w podręczniku na s. 30-31.

Czas wykonania: 2 tygodnie

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy pracy z poprzedniego tygodnia /jeśli ktoś tego nie zrobił/

Język angielski

Temat: Czas Present Continuous- exercises.

Zapisać temat w zeszycie. Przypomnieć sobie wygląd zdania w czasie Present Continuous (notatka w zeszycie sprzed kilku lekcji).

Wykonać ćwiczenie 3 ze str. 47 i 4 str. 49 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Flying kites.

Wpisać temat do zeszytu. Wpisać słowa ze słowniczka ze str. 62,63 i tłumaczenie na język polski.

Przeczytać tekst i wykonać ćwiczenie 2- wpisać brakujące słowa.

Zrobić ćwiczenie 1 i 2 ze str. 52 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Oddajmy chwałę Jezusowi, naszemu Królowi.
– podręcznik str 40-42 – wykonaj ćwiczenie 1 str 41, ćwiczenie 3 str 42
Uzupełnij kartę pracy na stronie 118.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Czwartek i piątek

Edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza

Proszę zapoznać się z tekstem, z podręcznika str.42-43. Następnie wykonać ćwiczenia od str.46-50 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie przedmiotowym zapisać :Temat: ,,W galerii sztuki” i na ocenę wykonać ćw.1 str.48 i ćw.8 str.50 z zeszytu ćwiczeń.

Edukacja matematyczna

W zeszycie przedmiotowym zapisać: Temat: ,,Mnożenie liczb  dwucyfrowych w zakresie 100″ i wykonać z podręcznika zad.2str.23(na ocenę)i w zeszycie ćwiczeń zad.1,2,3 str.26 i 1 str.27(na ocenę) Ćwiczenie i zadania należy wykonać do piątku 27.03.2020r. lub do niedzieli 29.03.2020r.)

Język angielski:

Zapisać w zeszycie temat: What’s the weather like?

Ćw. 4 str. 61 Podręcznik. Przeczytać podane trzy teksty.

Ćw. 5 str. 61. Należy uzupełnić zdania na podstawie przeczytanych tekstów. Proszę pisać odpowiedzi w zeszycie.

Wykonać ćw. 1 str.51 z zeszytu ćwiczeń.

Proszę o wysłanie do piątku zdjęcia poprzedniej pracy- rysunek i opis ubrań.

Edukacja polonistyczna i społeczna:

Przeczytać uważnie teksty z podręcznika od str.34 do str.41.

W zeszycie przedmiotowym zapisać:

Temat: Sztuka pisania opowiadania.

Wykonać pisemnie w zeszycie ćw.2 str.35 i ćw.1 str.39, następnie w zeszycie ćwiczeń wykonać polecenia od str.38 do str.45.

Edukacja matematyczna:

W zeszycie w kratkę zapisać:

Temat: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

Z podręcznika w zeszycie wykonać zad.2,3 str.19; zad.4 str.20; zad.1 str.21. W zeszycie ćwiczeń wykonać zad.1,2 str.20;

zad.3,4 i 5( bez kropki) str.21;zad.1,2,3,4 str.22;zad.5 i 6(bez kropki)str.23;zad.1,2,3(bez kropki) oraz 4(bez 2 kropki) str.24;

zad.5 i 6 (bez kropek) i 7 str.25.

Język angielski

Wykonać w zeszycie rysunek przedstawiający siebie oraz przepisać tekst z podręcznika ze str. 59 uzupełniając go:

 Hello! This is me. It’s …………….(nazwa pogody). I’m wearing ……………………. (wpisać kolory ubrań przedstawionych na rysunku oraz nazwy ubrań np. a blue dress).

Edukacja informatyczna

Proszę o uważne przeczytanie informacji na s. 34 w podręczniku, a następnie o wykonanie ćwiczeń 1 i 2 s. 35, w miarę możliwości ćw. 3 /z płytą/

Czas wykonania: Tydzień

Religia:

Temat : Wyznanie wiary moją odpowiedzią.  Credo.

Utrwal tekst Wyznana Wiary. Wykonaj zadania ze str. 112-113 w kartach pracy.