kl. III

Poniedziałek 22.06- czwartek 25.06

W tym ostatnim tygodniu nauki proszę z edukacji polonistycznej powtórzyć sobie wiadomości o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku, czasy, liczby, zasady ortograficzne. Proszę utrwalić informacje dotyczące pisania ogłoszenia, zaproszenia, listu. Z edukacji matematycznej powtarzamy tabliczkę mnożenia, obliczenia zegarowe, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, zapisywanie cyfr rzymskich.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe.  (temat na dwie lekcje)

Wykonaj podane karty pracy.

Religia

Temat: Trwać przy Jezusie aby żyć i owocować Biały Tydzień.

Weź udział w uroczystościach Białego Tygodnia.

Poniedziałek 15.06- piątek 19.06

Edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę o codzienne,uważne czytanie tekstów z podręcznika od str.64 do str.75. W zeszycie zapisujemy;Temat:,,Bezpieczne wakacje”. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.70 do str.90, oprócz ćw.4 str.72,ćw.2(kropka) str.80.

Edukacja matematyczna

Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.80 do str.85.

Edukacja informatyczna 19.06.

Temat: Zagadki logiczne z elementami programowania.                   

Korzystamy ze strony https://www.matzoo.pl/. Wybieramy Wstęp do programowania (na dole strony)  i  uruchamiamy Kierunki. Wykonujemy ćwiczenia zaczynając od najniższego poziomu.

Język angielski

Temat: The lazy girl.

Podręcznik, str. 84-85. Przeczytaj historyjkę, następnie zapisz słowa ze słowniczka u góry z tłumaczeniem na język polski. Wykonaj ćw. 2 ze str. 85.

Język angielski

Temat: Revision.

Podręcznik, str.  86-87. Wykonaj ćw. 1, 3, 4, 5 i 6. W ćw. 4 należy wpisać odpowiedź „Yes, I do” – jeśli jest twierdząca lub „No, I don’t” jeśli jest przecząca.

Religia

Temat: Mój dzień Pierwszej Komunii Świętej.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku. Pomódl się, aby Pan Jezus był dla Ciebie Drogą, Prawdą, Życiem. Przypomnij sobie formułę spowiedzi i wykonaj rachunek sumienia.

Poniedziałek 07.06- środa 10.06

KL.III-edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza
Proszę zapoznać się z tekstami, z podręcznika od str.60 do str.63. W zeszycie zapisujemy ;Temat:Poznajemy kraje europejskie.
pisemnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.3 str.61(p). Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.60 do str.68 (oprócz zad.6*str.61, zad.8*str.62 oraz zad.4*str.63.
edukacja matematyczna
Z podręcznika rozwiązujemy zad.1,3 str.63. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.76 do str.79. Prace przesyłamy do 10.06.2020r.

Język angielski

Temat: By day and by night.

 Podręcznik, str. 83. Zapisz w zeszycie podane nazwy zwierząt oraz słowa: day- dzień i night- noc. Następnie wykonaj w zeszycie tabelkę z tytułami „Day” i „night”. Dopasuj zwierzęta w odpowiednie miejsce, możesz dopisać własne przykłady.

Wykonaj ćw. 1  ze str. 71  z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Uczcimy Pana Jezusa obecnego wśród nas – Boże Ciało

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Uzupełnij ćwiczenie 1 str. 93, ćw. 3 str. 94. Postaraj się uczestniczyć we Mszy Świętej podczas uroczystości Bożego Ciała.

Wtorek 02.06- piątek 05.06

Czas wykonania pracy od 02.06-05.06.2020r.

edukacja polonistyczno -społeczna i przyrodnicza

Proszę o systematyczne, codzienne czytanie tekstów z podręcznika od str.46 do str.57. W zeszycie zapisujemy; Temat:,,W świecie dzieci”, następnie  pisemnie odpowiadamy na pytania z podręcznika -pyt.5 str.48,pyt.5 str.51( w odpowiedzi na to pytanie proszę napisać ,jakie obowiązki mają dzieci?), pyt.3 str.55. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.50 do str.59.

edukacja matematyczna

w zeszycie proszę zapisać;Temat: Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie miliona.

Następnie z podręcznika wykonujemy zad.2 str.58 oraz zad.2,3 i 5 str.59-dla chętnych. Z zeszytu ćwiczeń rozwiązujemy zadania od str.72 do str.75.

Edukacja informatyczna 05.06.

Temat: Podsumowanie roku w formie interaktywnego quizu.

Proszę o rozwiązanie interaktywnego quizu – wykonanie zadań z gry „Wyścig rowerowy” umieszczonej na płycie. Jeśli ktoś nie ma możliwości, może skorzystać z przygotowanej w oparciu  o ten quiz karty pracy. Zdjęcie wykonanej pracy przesyłamy do 06.06.

Język angielski

Temat: My favourite day.

Podręcznik, str. 80-82. Posłuchaj nagrania i powtórz podane słowa:

Zapisz w zeszycie podane dni tygodnia. Dni tygodnia w języku angielskim piszemy wielką literą.

Wykonaj ćw. 1 – przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Ćw. 1 str. 82- posłuchaj piosenki oraz ćw. 2- zapisz w zeszycie brakujące dni tygodnia.

Religia

Temat: Eucharystia- spotkanie z żywym Jezusem.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. Wykonaj ćw. 1 str. 57. Przypomnij sobie formułę spowiedzi.

Poniedziałek 25.05 – piątek 29.05

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

W zeszycie zapisujemy;Temat:,,Maj wokół nas”. Codziennie w kolejności czytamy teksty z podręcznika od str.36 do str.45. Następnie w zeszycie piszemy opowiadanie (ćw.1str.37(p)). Na podstawie tekstu z podręcznika (str.38 i 39) zapisujemy odpowiedzi na następujące pytania:1.Jak tworzą się wody płynące, a jak stojące? 2.Co zaliczamy do wód płynących,a co do stojących?” 3.Jak powstają chmury?. Pisemni odpowiadamy również na pyt.1 str.43(p) i ćw.5 str.45(p). Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.38 do str.49. Zad.4 str.47-wykonujecie na kartce z bloku.

edukacja matematyczna

w zeszycie zapisujemy;Temat:,,Rozszerzenie zakresu liczbowego do miliona,odczytywanie oraz zapisywanie liczb wielocyfrowych cyframi i słowami.”

Z podręcznika wykonujemy zad.7str.51,zad.1,3str.52, a dla chętnych zad.2,4,5str.52. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania od str.67 do str.71.

Edukacja informatyczna 29.05.

Temat: Korzystanie z internetowej mapy Google.

Proszę o skorzystanie z internetowej mapy Google (www.google.pl/maps) i obejrzenie wybranego  miejsca. Może to być  „wędrówka” do szkoły czy zwiedzanie dowolnego miasta. Potrzebne informacje można odszukać  w podręczniku.

Życzę wszystkim miłej „wyprawy”! 😉

Język angielski

Temat: Mother’s Day.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język angielski

Temat: Every day.

Podręcznik, str. 78-79. Zapisz w zeszycie słowa, które znajdują się na górze stron i ich tłumaczenie. Następnie przeczytaj tekst z ćw. 1 i wykonaj ćw. 2. Należy uzupełnić zdania  słowami z tekstu.

Zrób ćw. 1 i 2  ze str.66 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Wysłuchaj http://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13

Duch Święty to Trzecia Osoba Trójcy Świętej, która działa w Kościele i chce nam pomagać w czynieniu dobra. Wykonaj zadanie 2 i 3 w podręczniku, 2, 3 i 4 z karty pracy. Pokoloruj ilustrację.

Poniedziałek 18.05- piątek 22.05

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym temat:,, W świecie książek”. Następnie na ocenę proszę wykonać w zeszycie ćw.1 str.32(p),ćw.1,2 str.34(p) oraz ćw.1str.35.

Codziennie proszę zapoznawać się z tekstami w podręczniku od str.30 do str.35. Z zeszytu ćwiczeń na ocenę wykonujemy zadania od str.26 do str.37(oprócz ćw.5 str.28 i ćw.7 str.33).

edukacja matematyczna

W zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat:,,Rozwiązywanie zadań doskonalących logiczne myślenie”. Z podręcznika na ocenę wykonujemy zadania w zeszycie:zad.3 str.48,zad.5,7 str.49.Dla chętnych zad.4 str.50. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy na ocenę zadania od str.61 do str.66.

Edukacja informatyczna 22.05.

Temat: Tworzenie krzyżówki w edytorze tekstu.

Proszę o stworzenie własnej krzyżówki w edytorze tekstu. Krzyżówka powinna być  podobna do tej, którą uczniowie rozwiązywali w poprzednim tygodniu. Pracę należy zacząć od wymyślenia wyrazu, który będzie rozwiązaniem zadania. Potrzebne informacje znajdują się w podręczniku na s. 36-37.

Wykonaną pracę  proszę wysłać na adres mailowy do 23.05.

Język angielski

Temat: Food from around the world.

Podręcznik, str. 77. Przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 4. Należy zaznaczyć, które składniki są używane w podanym daniu. Można również wpisać nazwy do zeszytu.

Wykonaj ćwiczenie ze str. 65 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Food- exercises.

Praca na ocenę! Wykonaj podaną kartę pracy i prześlij do 22.05.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł- święty na każdy dzień.

W bieżącym tygodniu posłuchaj programów TV ukazujących życie i nauczanie św. Jana Pawła. Pomódl się za jego przyczyną w intencji polskich rodzin oraz w intencji swojej rodziny.

Poniedziałek 11.05 – piątek 15.05

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę o codzienne, systematyczne czytanie tekstów z podręcznika od str.6 do str.17.

W zeszycie przedmiotowym zapisujemy: Temat:,,Błękitna Planeta” i wykonujemy na ocenę ćwiczenia:1 str.9,ćw.1 str.11. Następnie przepisujemy zasady zachowania ze str.11(p) na kolorowo. Z zeszytu ćwiczeń na ocenę wykonujemy zadania od str.4 do str.13(oprócz ćw.3 str.8)

edukacja matematyczna

w zeszycie zapisujemy: Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych- odczytywanie danych z ilustracji.

Z podręcznika na ocenę rozwiązujemy zadania:1,2 str.42; zad.2 str.44 i zad.4 str.45. Ponadto dla chętnych zad.4,6,7 str.43. W zeszycie ćwiczeń wykonujemy zadania na ocenę od str.57 do str.60.

Edukacja informatyczna 15.05.

Temat: Rozwiązywanie krzyżówki.

Proszę o rozwiązanie krzyżówki  – ćw. 1 s. 36 podręcznika. Jest to praca z płytą. Jeśli ktoś nie ma możliwości, może skorzystać z przygotowanej w oparciu o to ćwiczenie karty pracy. Każdy uczeń rozwiązuje krzyżówkę w wygodny dla niego sposób. Zdjęcie wykonanej pracy  proszę wysłać na adres mailowy do 20.05.

Język angielski

Temat: Time to eat!

Podręcznik, str. 72-73. Zapisz słowa znajdujące się na górze stron oraz ich tłumaczenie.

Następnie przeczytaj historykę. Zapisz w zeszycie wyrażenia:

I like- lubię /aj lajk/

I don’t like- nie lubię /aj dont lajk/

Zapisz po trzy zdania (czyli łącznie 6) na temat tego co lubisz jeść lub pić i na temat tego, czego nie lubisz.

Np. I like apples- lubię jabłka

I don’t like milk- nie lubię mleka

Następnie wykonaj ćw. 4 ze str. 73. Należy posłuchać wypowiedzi i dopasować zdania.

  Język angielski

Temat: Time to eat!

Podręcznik, str. 74-75. Zapisz słowa znajdujące się na górze stron oraz ich tłumaczenie.

Następnie wykonaj ćw.1 – należy wpisać do zeszytu brakujące słowa.

Zapisz w zeszycie notatkę:

A i an używamy przed jedną rzeczą, którą możemy policzyć.

An – przed słowem, które zaczyna się na samogłoskę, np. an egg.

A -Przed słowem, które zaczyna się na spółgłoskę, np. a book.

Some (kilka, trochę) używamy mówiąc o kilku rzeczach oraz o czymś, czego nie możemy policzyć (np.mleka). Występuje w zdaniach twierdzących, np. There are some eggs- Jest kilka jajek.

Any (jakiś, żaden) używamy mówiąc o kilku rzeczach oraz o czymś, czego nie możemy policzyć. Używamy w zdaniach przeczących i pytających, np. There aren’t any eggs – nie ma żadnych jajek.

Wykonaj ćw. 4 i 5 ze str. 75 z podręcznika oraz ćw. 3 ze str. 63 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Nie ma miłości bez ofiary.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku, a następnie postaraj się uzupełnić karty pracy z podręcznika.

Poniedziałek 04.05- piątek 08.05

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Z podręcznika cz.4 zapoznać się z informacjami od str.18 do str.29. W zeszycie przedmiotowym zapisać temat:,,Nasza Ojczyzna”i wpisać następujące informacje:

1 maja- Święto Pracy

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej(święto ustanowione w 2004r.)

3 maja- Święto Narodowe upamiętniające ustanowienie w Polsce,

w 1791r. konstytucji, znane pod nazwą Święto Konstytucji 3 Maja

następnie proszę przepisać z podręcznika str.19 pierwsze zdania o:

Konstytucji,Sejmie,Senacie,Prezydencie,Premierze. Na ocenę wykonać ćw.2 str 21(p). W zeszycie ćwiczeń na ocenę wykonujemy ćwiczenia od str.14 do str.25; dla chętnych ćwiczenie 1*str.18.

W miarę możliwości przeczytać lub obejrzeć w internecie,,Karolcię”(do 15 maja 2020r.)

edukacja matematyczna

Temat: Obliczanie sum liczb trzycyfrowych różnymi sposobami.

W zeszycie wykonać zadania z podręcznika: zad.2 str.39, zad.2,3,4 str.40 i dla chętnych zad.2,3 str.41. W zeszycie ćwiczeń zadania od str.54 do str.56- wszystkie zadania na ocenę. Termin wykonania pracy z edukacji polonistycznej i matematycznej do 8 maja 2020r.

Proszę przestrzegać terminowego przysyłania prac.

Edukacja informatyczna 08.05.

Temat: Rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych.

Kontynuujemy  rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych ze strony 32 i 33 podręcznika  lub w sposób wskazany wcześniej. Proszę o terminowe wysłanie zdjęcia pracy.

Język angielski

Temat: Czas present Continuous- zdania pytające.

Proszę zapisać w zeszycie podaną notatkę:

Am/Is/Are + osoba + czasownik +ing + reszta zdania.

Np. Is she going to school? – czy ona idzie do szkoły?

– yes, she is – tak, idzie.

– no, she isn’t- nie, nie idzie.

Proszę przetłumaczyć zdania na język angielski:

 1. Czy on łowi ryby?
 2. Czy oni śpią?
 3. Czy ona ogląda telewizję?
 4. Czy ty pijesz mleko?
 5. Czy wy słuchacie muzyki?

Następnie proszę wykonać ćw.  3 i 4 ze str. 53 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Revision- Unit 7 and 8.

Proszę wykonać na ocenę ćwiczenia ze str. 70, 71 z podręcznika.

Załączam słuchanie do ćw. 5.

Zdjęcie ćwiczeń proszę wysłać do 8.05.

Religia

W maju ludzie gromadzą się przy kapliczkach, aby oddać cześć Maryi. Modlą się Litanią i śpiewają pieśń loretańską o Matce Bożej. Wykonaj rysunek przydrożnej kapliczki, która znajduje się najbliżej Twojego domu i prześlij do sprawdzenia.

Poniedziałek 27.04 – czwartek 30.04

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę codziennie  w kolejności czytać tekst z podręcznika od str.72 do str.81. w zeszycie przedmiotowym zapisać temat:,, Co jest naprawdę ważne?”, następnie wzorując się na plakacie ze str.86, ćw.2(z.ć.)- wykonać plakat teatralny w zeszycie(na ocenę).

Z zeszytu ćwiczeń wykonać zadania od str.80 do str.89(na ocenę). Opuszczamy jedynie z zad.4(kropkę)i całe zad.5 ze str.83.

edukacja matematyczna

W zeszycie zapisać temat:,,Obliczenia sposobem pisemnym” , następnie z podręcznika wykonać zad.2 i 4str.37 oraz zad.3str.38(na ocenę). dodatkowo dla chętnych zad.4 i 5 str.38.

W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania od str.44 do str.49(na ocenę). Czas wykonania pracy do 30 kwietnia.

Język angielski

Temat: Pennies from the sky.

Podręcznik str. 68-69. Proszę o zapisanie w zeszycie podanych słów:

Poor- biedny

Kind- miły

Sky- niebo

Pennies- monety

Następnie przeczytać tekst i wykonać ćw. 2 ze str. 69.

Temat: Czas present continuous- zdania przeczące.

Proszę zapisać w zeszycie podaną notatkę:

Zdania przeczące:

Osoba+ am not/ isn’t/ aren’t + czasownik + ing + reszta zdania

I – am not

She, he, it –    isn’t

You, we, you, they –  aren’t

Np. She isn’t reading a book. – ona nie czyta książki

They aren’t swimming- oni nie pływają.

Proszę zapisać i przetłumaczyć w zeszycie podane zdania:

 1. Ona nie idzie do szkoły.
 2. Oni nie łowią ryb.
 3. On nie pije mleka.
 4. My nie śpimy.
 5. Ty nie zrywasz kwiatków.
 6. Ja nie słucham muzyki.

Proszę pamiętać o dodaniu do czasownika końcówki ing !

Religia

Temat: Pan Jezus zaprasza nas do Wieczernika.

Zapoznaj się z treścią tematu na str. 46-48. Wykonaj zadania 2, 3, 4 str. 48.

Poniedziałek 20.04- piątek 24.04

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę codziennie czytać dany tekst z podręcznika od str.60 do str.71 i ustnie odpowiadać na pytania znajdujące się pod tekstem. W zeszycie przedmiotowym zapisać temat:”Podróżujemy po świecie”. Następnie przepisać do zeszytu z książki dwa zdania od góry ze str.63(o transporcie) i ze str.69 też dwa zdania od góry(o transporcie powietrznym). Na ocenę napisać odpowiedź na pyt. 1 s.67 (P). W zeszycie ćwiczeń na ocenę proszę wykonać zadania od s.70-79 (oprócz ćw.5 s73). W zeszycie przedmiotowym narysuj schemat mapy Polski i zaznacz na niej kierunki świata.Dla chętnych na ocenę A, napisać opowiadanie wzorując się na ćw.1 s.68 (P).

edukacja matematyczna

W zeszycie zapisać temat: Dodawanie i odejmowanie w zakr. 100- dopełnianie do setek,odejmowanie od pełnych setek. W zeszycie na ocenę proszę wykonać zadania z podręcznika- 2,4 s.34 (obliczać według wzoru z zad.1);zadanie 11 s.35(obliczać według wzoru z zad.10), zad.2 s.36( obliczać według wzoru z zad. 1), zad.5 s.36(obliczać według wzoru z zad.4). Z zeszytu ćwiczeń na ocenę wykonać zadania od s.38-43.

Edukacja informatyczna 24.04.

Temat: Rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych.

Proszę o rozwiązanie zadań logicznych ze strony 32 i 33 podręcznika. Jest to praca z płytą. Jeśli ktoś nie ma możliwości, bo książkę zostawił w szkole, rozwiązuje wybrane zadania logiczne i matematyczne na: https://www.matzoo.pl/klasa3. Na kartce krótko pisze: jakie zadania wykonał, na czym polegały te zadania, jakie wyniki osiągnął, co mu się podobało najbardziej, a co było najtrudniejsze.

Pracę proszę wykonać do 08.05. i wysłać jej zdjęcie na adres mailowy.

Język angielski

Temat: Dear Diary.

Podręcznik, str. 64,65. Proszę przepisać do zeszytu słowa ze słowniczka na górze stron, a następnie wykonać ćwiczenie 1 – przeczytać tekst i zapisać w zeszycie poprawne odpowiedzi .

Praca na ocenę ! Proszę wykonać ćw. Portfolio ze str. 65. Należy napisać tekst do pamiętnika na podstawie podanego wzoru i tekstu z podręcznika:

Dear Diary (Drogi Pamiętniku). I’m in ……………………………….now. – Jestem teraz w ………………………………(wpisujemy nazwę pokoju) and I’m…………………………….- i ja (wpisujemy co robię). Proszę również dopisać zdania na temat tego co robią inni członkowie rodziny (3 zdania) używając poznanych słów, np. My sister is listening to music- moja siostra słucha muzyki.  Można również wykonać rysunki.

Zdjęcie pracy należy wysłać do 24.04.

Wykonać ćw. 1,2 ze str. 54  z zeszytu ćwiczeń.

Temat: A tree for all seasons.

Proszę wykonać ćw. 3 ze str. 57 z podręcznika, następnie w zeszycie przedmiotowym odrysować swoją dłoń, stworzyć z niej drzewo w określonej porze roku. Proszę podpisać po angielsku jaka jest to pora roku i opisać drzewo na podstawie ćw. 3.

Proszę również wykonać ćw. 2 ze str. 56 i 1 ze str. 57 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Powierzam Bogu sprawy małe i wielkie, siebie i innych.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 34-36. Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 36.

Środa 15.04 – piątek 17.04

Czas wykonania prac od 15 do 17 kwietnia

Kl.III

edukacja polonistyczno-społeczna i przyrodnicza

Proszę z podręcznika przeczytać tekst str.55-56. W zeszycie przedmiotowym zapisać temat:,, Po śladach wiosny”, następnie odpowiedzieć pisemnie na pyt.4str.56(p)-na ocenę i opisać forsycję na przykładziesłownictwa str.57(p)-na ocenę.

Z zeszytu ćwiczeń wykonać ćw.1 (oprócz kropki),ćw.2 i 3 str.64 (na ocenę) oraz ćwiczenia ze str.65 (na ocenę). Przeczytać lub obejrzeć lekturę ,,Brzydkie kaczątko” i na ocenę wykonać ćwiczenia od str.66 do str.69.

edukacja matematyczna

Z podręcznika wykonać w zeszycie na ocenę zad.4 str.31,zad.2 str.32 i zad.3str.33. Z zeszytu ćwiczeń rozwiązać zad.1 str.36 (dla chętnych) i na ocenę zad.2str.36,zad.3,4,5 i 6 str.37.

Edukacja informatyczna 17.04.

Temat: Gry logiczne.

Proszę o zagranie w wybrane gry logiczne znajdujące się na płycie, np. sudoku, labirynt, matromino, wioślarze lub inne gry edukacyjne znajdujące się np. na:

http://pisupisu.pl/klasa3/

http://www.zyraffa.pl/gry

Język angielski

Temat: Unit 7- exercises.

Proszę wykonać karty pracy (oprócz dwóch wykreślonych zadań) i wysłać na maila do 17 kwietnia. Jest to praca na ocenę.

Religia

Temat: Wielkanoc – zwycięstwo życia i miłości. Najważniejsza prawda naszej wiary.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika strona 80-82 i uzupełnij kartę pracy, strona 141-142 ćwiczenie 1 – odpowiedzi zapisz w zeszycie, ćw. 4, 7, 8.

Poniedziałek 06.04 – środa 08.04

Kl.III (czas wykonania pracy do 8 kwietnia)

Edukacja polonistyczna,społeczna i przyrodnicza

Proszę z podręcznika przeczytać teksty ze str.52 i str.82.

W zeszycie przedmiotowym napisać temat:,, Wkrótce Wielkanoc”.

Z zeszytu ćwiczeń wykonać zadania na ocenę ze str.62 i 63 oraz

od str.90 do 93.

Edukacja matematyczna

W zeszycie zapisać temat:,,Obliczenia w zakresie czterech działań”

Przepisać na kolorowo z książki ramki ze str.29 i 30, następnie wykonać zad.1 i 3 str.28 oraz zad.2 str.30( na ocenę). Z zeszytu ćwiczeń na ocenę wykonać zad. od str.32 do str.35

Język angielski

Temat: Easter.

Proszę o wpisanie tematu do zeszytu, wykonanie karty pracy oraz wpisanie do zeszytu słów związanych z Wielkanocą.

Religia

Temat: Jezus składa ofiarę za nasze grzechy.

Podręcznik str. 52-55

Postaraj się w Wielkim Tygodniu uczestniczyć w uroczystościach nadawanych w TVP. Pomódl się o szczęśliwe Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa w Polsce i na świecie.

Drodzy uczniowie! Zbliżamy się wielkimi krokami do Świąt Wielkanocnych i dlatego mam dla Was pewne propozycje zajęć na ten tydzień.

W ramach aktywności fizycznej chciałabym, żebyście pomogli rodzicom w przygotowaniach świątecznych i wykonali prace o jakie poproszą Was rodzice np. posprzątajcie swój pokój.

W ramach zajęć plastyczno- technicznych proponuję Wam ozdobienie domu świątecznymi dekoracjami, które wykonacie sami. Możecie skorzystać z podanych stron i podpowiedzi. https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds

Jeżeli będziecie mieli ochotę to podzielcie się ze mną zdjęciami swoich ozdób. Możecie przesłać je na Emaila lub Messengera

Życzę Wam Kochane Dzieci oraz Waszym rodzinom spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech te święta będą zdrowe i pogodne.

Pani Kasia

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

edukacja polonistyczna, społeczno- przyrodnicza

Codziennie w kolejności czytać teksty z podręcznika 

od str.44 do str.51

W zeszycie przedmiotowym napisać: Temat:,,Jak powstaje film?”. Na ocenę wykonać ćw.2 str.47,następnie zapisać kolejny temat: ,,Regiony Polski” i na ocenę wypisać z książki regiony i zapisać 1,2 zdania o każdym regionie. Z zeszytu ćwiczeń wykonać zadania od str.51 do str.61. Na ocenę wymagane są ćwiczenia ze str.55,ćw.7 str.57, ćw.1 str.60 oraz ćw.5 str.61.Dla chętnych ćw.4 str.54 i ćw.8 str.57

Edukacja matematyczna

W zeszycie przedmiotowym zapisać temat:,,Dzielenie liczb typu: 96 :6;sprawdzenie dzielenia za pomocą mnożenia.

Z podręcznika na ocenę zrobić zad.4 str.24,zad.2,3,5 str.25 i zad.7 str.26. Dla chętnych zad.9 str.26.Z zeszytu ćwiczeń wykonać zad.2,3,4 str.27, następnie zadania od str.28 do str.31. Na ocenę wymagane są zadania ze str.30, a dla chętnych zadania ze str.31.

Czas wykonania zadań do 3 kwietnia

Edukacja informatyczna

Proszę o wykonanie pracy/projektu (indywidualnie) na temat „Wielkanoc”. Pracę można wykonać w dowolnej formie – plansza, prezentacja, lapbook. Wskazówki znajdują się w podręczniku na s. 30-31.

Czas wykonania: 2 tygodnie

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy pracy z poprzedniego tygodnia /jeśli ktoś tego nie zrobił/

Język angielski

Temat: Czas Present Continuous- exercises.

Zapisać temat w zeszycie. Przypomnieć sobie wygląd zdania w czasie Present Continuous (notatka w zeszycie sprzed kilku lekcji).

Wykonać ćwiczenie 3 ze str. 47 i 4 str. 49 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Flying kites.

Wpisać temat do zeszytu. Wpisać słowa ze słowniczka ze str. 62,63 i tłumaczenie na język polski.

Przeczytać tekst i wykonać ćwiczenie 2- wpisać brakujące słowa.

Zrobić ćwiczenie 1 i 2 ze str. 52 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Oddajmy chwałę Jezusowi, naszemu Królowi.
– podręcznik str 40-42 – wykonaj ćwiczenie 1 str 41, ćwiczenie 3 str 42
Uzupełnij kartę pracy na stronie 118.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Czwartek i piątek

Edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza

Proszę zapoznać się z tekstem, z podręcznika str.42-43. Następnie wykonać ćwiczenia od str.46-50 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie przedmiotowym zapisać :Temat: ,,W galerii sztuki” i na ocenę wykonać ćw.1 str.48 i ćw.8 str.50 z zeszytu ćwiczeń.

Edukacja matematyczna

W zeszycie przedmiotowym zapisać: Temat: ,,Mnożenie liczb  dwucyfrowych w zakresie 100″ i wykonać z podręcznika zad.2str.23(na ocenę)i w zeszycie ćwiczeń zad.1,2,3 str.26 i 1 str.27(na ocenę) Ćwiczenie i zadania należy wykonać do piątku 27.03.2020r. lub do niedzieli 29.03.2020r.)

Język angielski:

Zapisać w zeszycie temat: What’s the weather like?

Ćw. 4 str. 61 Podręcznik. Przeczytać podane trzy teksty.

Ćw. 5 str. 61. Należy uzupełnić zdania na podstawie przeczytanych tekstów. Proszę pisać odpowiedzi w zeszycie.

Wykonać ćw. 1 str.51 z zeszytu ćwiczeń.

Proszę o wysłanie do piątku zdjęcia poprzedniej pracy- rysunek i opis ubrań.

Edukacja polonistyczna i społeczna:

Przeczytać uważnie teksty z podręcznika od str.34 do str.41.

W zeszycie przedmiotowym zapisać:

Temat: Sztuka pisania opowiadania.

Wykonać pisemnie w zeszycie ćw.2 str.35 i ćw.1 str.39, następnie w zeszycie ćwiczeń wykonać polecenia od str.38 do str.45.

Edukacja matematyczna:

W zeszycie w kratkę zapisać:

Temat: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

Z podręcznika w zeszycie wykonać zad.2,3 str.19; zad.4 str.20; zad.1 str.21. W zeszycie ćwiczeń wykonać zad.1,2 str.20;

zad.3,4 i 5( bez kropki) str.21;zad.1,2,3,4 str.22;zad.5 i 6(bez kropki)str.23;zad.1,2,3(bez kropki) oraz 4(bez 2 kropki) str.24;

zad.5 i 6 (bez kropek) i 7 str.25.

Język angielski

Wykonać w zeszycie rysunek przedstawiający siebie oraz przepisać tekst z podręcznika ze str. 59 uzupełniając go:

 Hello! This is me. It’s …………….(nazwa pogody). I’m wearing ……………………. (wpisać kolory ubrań przedstawionych na rysunku oraz nazwy ubrań np. a blue dress).

Edukacja informatyczna

Proszę o uważne przeczytanie informacji na s. 34 w podręczniku, a następnie o wykonanie ćwiczeń 1 i 2 s. 35, w miarę możliwości ćw. 3 /z płytą/

Czas wykonania: Tydzień

Religia:

Temat : Wyznanie wiary moją odpowiedzią.  Credo.

Utrwal tekst Wyznana Wiary. Wykonaj zadania ze str. 112-113 w kartach pracy.