kl. IV

Czwartek 27.05

Matematyka 27.05.

Temat: Różne bryły.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 170 podręcznika.

Przyroda

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na różnorodność drzew iglastych i liściastych. Wykonaj zadanie 1 do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jeszcze raz, czyli powtarzamy, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! str.286, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu Co jest w życiu ważne według haseł zamieszczonych na schemacie.

Informatyka 27.05.

Temat: Niech wygra najlepszy. Jak policzyć punkty w programie Scratch?

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 88-94

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 94 Zapamiętaj!

  Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą  w piłkę nożną.  Zwróć uwagę, na szybkość działania,  podczas przekazywania piłki do współgrającego.

_________________________________________________________

Środa 26.05

Matematyka 26.05.

Temat: Różne bryły.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 149-151 / Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Mother’s Day.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdanie i równoważnik zdania, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-6 str.45-46 / zeszyt ćwiczeń /.

Historia kl.IV-26.05

Temat: Pilecki i Inka-,, żołnierze niezłomni”.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.132-135. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.133i pyt.2 str.135.

Wychowanie fizyczne

Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w zbijaka . W trakcie gry starajcie się unikać   trafień piłką. Wygrywa osoba, która dostanie najmniej trafień piłką. 

____________________________________________________________

Poniedziałek 24.05

Język angielski

Temat: Animals.

Wykonaj podane karty pracy. Zapisz w zeszycie nazwy zwierząt, których wcześniej nie znałeś.

Matematyka 24.05.

Temat: Prostopadłościan i sześcian.

Co robimy?                             

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 165 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O pożytkach płynących z posiadania kota, zapoznanie się z biogramem Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel str.278, przeczytanie tekstu Praktyczny pan, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2,4,5 str.280.

Religia

Temat: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

 Plastyka kl.IV,V-24.05

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy prace na Dzień Mamy i Taty rozpoczęte na ostatnich zajęciach(według podanych wcześniej instrukcji).Wykonane upominki przynosimy do sprawdzenia w tym tygodniu.

Muzyka kl.IV,V-24.05

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i ćwiczymy słowa oraz melodię piosenek dla Mamy i Taty. Proszę do końca tygodnia nauczyć się słów podanych piosenek.

______________________________________________________________-

Piątek 21.05

Matematyka 21.05.

Temat: Prostopadłościan i sześcian.

Co robimy?                             

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 146-147 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu:  Orzeczenie i podmiot, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-4 i 6-10 str.40-43 / zeszyt ćwiczeń /. 

Religia

Temat: Jezus posyła nam od Ojca Ducha Świętego. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie wykonaj zadanie 1 –  praca domowa. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość.

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Zwróć uwagę na odbijanie piłki wewnętrzną stroną stopy. Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

________________________________________________________________

Środa 19.05

Matematyka 19.05.

Temat: Pole prostokąta.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 6 i 7 s. 159 podręcznika.

Język angielski

Temat: Present simple.

Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 z podanej karty pracy. Wyślij do sprawdzenia.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przecinek w zdaniu, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie  ćw.1-7 str.89-90 / zeszyt ćwiczeń /.     

Historia kl.IV-19.05

Temat: Zośka, Alek i Rudy-bohaterscy harcerze.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.126-129.W zeszycie odpowiadamy na pyt.3,5 str.129.

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna- doskonalenie podań piłki w ruchu.

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki  , uderzając wewnętrzną stroną stopy.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

_________________________________________________________________

Wtorek 18.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Miejsce przecinka w zdaniu, uważne  zapoznanie się z Nową wiadomością str.284, napisanie krótkiej notatki, przeanalizowanie poleceń 1-4 i wykonanie w zeszycie ćw.3, 4 str.285.   

Matematyka 18.05.

Temat: Pole prostokąta.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 144-145 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Las ma budowę warstwową. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie  1 do tematu lekcji .

Język angielski

Temat: Food and drinks.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w zbijaka . Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

Technika

Temat: Karta rowerowa- ćwiczenia.

Wykonaj test na kartę rowerową, który otrzymasz na maila.

_________________________________________________________

Piątek 14.05

Matematyka 14.05.

Temat: Jednostki pola.

Co robimy?                             

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 140-141 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O pisowni nazw geograficznych, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.274, napisanie krótkiej notatki w zeszycie i wykonanie ćw.1,2,3 str.274, 275.

Religia

Temat: Jezus najlepszym przewodnikiem w drodze do Nieba. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz zadanie 2 – praca na lekcji.  Pomódl się w intencji papieża Franciszka. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą  w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą do współgrającego. Odbijaj  piłkę wewnętrzną stroną stopy.

___________________________________________________________________

Czwartek 13.05

Matematyka 13.05.

Temat: Jednostki pola.

Co robimy?                             

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M46MXX) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 151-152

– wpisujemy do zeszytu jednostki pola (napisane tłustym drukiem) i ich skróty

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2 s. 152 i zad. 7 s. 153.

Przyroda

Temat: Warstwowa  budowa  lasu – wycieczka.

Poproś dorosłą osobę z rodziny , aby poszła z Tobą na wycieczkę do lasu . Zwróć na piętrową budowę lasu . Przyjrzyj się roślinom tam rosnącym . Jeśli będziesz miała/ miał możliwość zrobienia zdjęcia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak zapisać dialog?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-6 str.129-132 /zeszyt ćwiczeń /.

Informatyka 13.05.

Temat: Małpie figle. O sterowaniu postacią.

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– w ciągu 2 tygodni tworzymy w programie Scratch projekt, w którym postacią małpki steruje się za pomocą klawiatury; korzystamy z podanych na lekcji wskazówek i informacji z podręcznika s. 81-86.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji stojącej. 

_____________________________________________________________________

Środa 12.05

Matematyka 12.05.

Temat: Pola figur płaskich.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 150 podręcznika.

Język angielski

Temat: Present continuous – interrogative and shorts answers.

Zapoznaj się z notatką ze str. 134, wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 104-105.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?, uważne zapoznanie się z informacjami Jak zapisać dialog?, Przydatne słowa str.271, przeanalizowanie przykładowego dialogu oraz wykonanie ćw.1,3 str.272.  

 Historia kl.IV-12.05

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.122-125. W zeszycie odpowiadamy na pyt.2,3 str.125. Pracy nie trzeba przesyłać.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody i wyjdź na spacer,  zabierz ze sobą piłkę.  Poproś rodzeństwo , aby zagrali z  piłkę nożną.

_____________________________________________________________________

Wtorek 11.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Pustka po stracie, zapoznanie się z notką biograficzną Astrid Lindgren, przeczytanie tekstu Bracia Lwie Serce str.268, przeanalizowanie poleceń pod  tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5 str.270.

Matematyka 11.05.

Temat: Pola figur płaskich.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 3-7 s. 138-139 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Warunki życia na lądzie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie  1 do tematu lekcji .

Język angielski

Temat: Present continuous- negative.

Podręcznik, str. 101. Zapoznaj się z notatką ze str. 134. Wykonaj ćw. 5, 6 ze str. 101 z podręcznika oraz ćw. 3 i 4 ze str. 39.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry i zabawy zbieżne z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody  wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1. Prowadzenie  piłki raz prawą,  raz lewą nogą po obwodzie koła  – 5 minut 

2. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

3. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Ćwiczenia powtórz 2 razy .

Technika

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Podręcznik, str. 64-65. Zapoznaj się z treścią tematu, napisz notatkę i wykonaj ćw. 1, 2 i 3.

_____________________________________________________________

Poniedziałek 10.05

Język angielski

Temat: Making suggestions.

Podręcznik, str. 103. Przeczytaj dialog i uzupełnij go odpowiednimi zdaniami z tabelki.

Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 21 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 10.05.

Temat: Pola figur płaskich.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4TYXE) ok. 2 min.

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Wybierz nagrodę s. 146 podręcznika

– zapoznajemy się z informacjami na s. 148

– wykonujemy ćw. 1-2 s. 137 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Zło dobrem zwyciężać, zapoznanie się z notką biograficzną Andrzeja Maleszki, uważne przeczytanie tekstu Magiczne drzewo. Pojedynek str.264, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2,4,5 str.267.

 Religia

Temat: Jestem pielgrzymem w  drodze do Ojca. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Pomódl się w intencji osób,  które towarzyszą  Ci w ziemskiej pielgrzymce dnia codziennego.

Plastyka kl.IV-10.05

Temat: Różne techniki malarskie a sztuka antyczna.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika str.50- 51. W zeszycie wymienić cechy wytworów sztuki antycznej oraz podaj przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Praca zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Muzyka kl.IV,V,VI -10.05

Temat:,, Kocham Cię Mamo”-nauka słów i melodii piosenki.

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, następnie wpisanie lub wklejenie słów do zeszytu. Proszę nauczyć się na pamięć słów piosenki. Melodię będziemy ćwiczyć na lekcji muzyki za tydzień.

____________________________________________________________

Piątek 07.05

Matematyka 07.05.

Temat: Zadania na temat… – „Najdłuższe zwierzęta”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 142-143 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie 2 wybrane przez siebie zadania.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Świadkowie przemocy, uważne przeczytanie tekstu Słup soli str.260, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw..2,4,6 str.263.

Religia

Temat: Bóg prowadzi swój lud.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W wieczornej modlitwie podziękuj Panu Bogu za Jego miłość i opiekę. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  oddychaj przez nos spacerując po ogrodzie.  Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

_________________________________________________________________________

Czwartek 06.05

Matematyka 06.05.

Temat: „Ułamki dziesiętne” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie podane zadania.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 07.05 do godz. 13:00.

Przyroda

Temat: Życie w jeziorze.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu :Sprawdzam swoją wiedzę, następnie rozwiązanie testu i wysłanie na adres e-mail.

Informatyka 06.05.

Temat: Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 77-79

-– wykonujemy w programie Scratch wybrane ćw. 1, 2 lub 3 s. 80 podręcznika; możemy również wykonać zadanie opisane w podręczniku.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie .

________________________________________________________________

Środa 05.05

Matematyka 05.05.

Temat: Ułamki zwykłe i dziesiętne – rozwiązywanie zadań utrwalających.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 5, 6 s. 140 oraz zad. 10, 12 s. 141 podręcznika.

Język angielski

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 39 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy problemy mogą znikać same?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw.1,2,4,6 str.259.

Historia kl.IV-05.05

Temat: Bitwa Warszawska.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.118-121. W zeszycie odpowiadamy na pytanie? str.119 oraz pyt.1,3 str.121. Pracę przesyłamy do 11.05.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  spacerując oddychaj przez nos. Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

___________________________________________________________________

Wtorek 04.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy problemy mogą znikać same?, zapoznanie się z biogramem Grzegorza Kasdepkego i informacją O książce słów kilka str.256, uważne przeczytanie tekstu Mam prawo i wykonanie w zeszycie ćw.3 str.259.

Matematyka 04.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 3, 4 i 7 s. 140 oraz zad. 9 s. 141 podręcznika.

Przyroda

Temat: Z biegiem rzeki.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu.

Język angielski

Temat: Present Continuous (affirmative).

Zapoznaj się z notatką ze str. 133-134. Wykonaj ćw. 1-4 ze str. 100 z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie umiejętności podań piłki nożnej w ruchu. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby pograli z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji statycznej.

Technika

Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

Podręcznik, str. 60-62. Zapoznaj się z treścią tematu i zapisz w zeszycie notatkę. Wykonaj ćw. 1, 2 i Mam pomysł.

___________________________________________________________________

Piątek 30.04

Matematyka 30.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– wykonujemy ćw. 8-13 s. 136 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z wyrazami wdzięczności – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-3 str.103 /zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Jasnogórska Pani  – nasza Matka i Królowa.

W czasie roku liturgicznego wiele razy wspominamy Maryję.  Od Matki Pana Jezusa uczymy się życia oddanego Bogu. Weź udział w Apelu Jasnogórskim , transmitowanym  w TV Trwam o godzinie 21.00 z Kaplicy Cudownego Obrazu  . Módl się do Matki Pana Jezusa w intencji kapłanów i ojczyzny. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką.

 Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

2 . Rzut piłką do celu,  celem może być kretowisko na podwórku  – 5 minut 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

______________________________________________________________________

Czwartek 29.04

Matematyka 29.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

­– powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 135 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Warunki życia w wodzie.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z wyrazami wdzięczności, uważne zapoznanie się z zasadami przygotowania podziękowania Jak napisać podziękowanie?, Przydatne słowa str.254, przeczytanie przykładowego podziękowania i wykonanie w zeszycie ćw.1, 2 str.255.

Informatyka 29.04.

Temat: Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

 – zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 72-76

– pobieramy i instalujemy program ze strony https://scratch.mit.edu/download .

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia z piłką doskonalące szybkość. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w piłkę nożną. 

___________________________________________________________________

Środa 28.04

Matematyka 28.04.

Temat:  Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 133-134 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Język angielski

Temat: Clothes and accessories.

Podręcznik, str. 102. Przepisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1 wraz z tłumaczeniem.  Wykonaj ćw. 2- napisz co nosi Alexis i Berry, użyj zwrotu: He’s/ She’s wearing- on/ ona nosi… . Wykonaj ćw. 1 ze str. 40 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zabawa na łące, uważne zapoznanie się biogramem Władysława Bełzy str.252, przeczytanie wiersza Motyl, przeanalizowanie poleceń pod  tekstem i wykonanie ćw.2,4 str253.

Historia kl.IV-28.04

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.112-117, następnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2str.115 oraz pyt.1 str.116 i pyt.2 str.117. Pracę przesyłamy do 04.05

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________________________

Wtorek 27.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O grzeczności na co dzień, uważne przeczytanie tekstu Marii Dańkowskiej Nastolatki i bon ton str.250, zapoznanie się z informacjami Przydatne słowa oraz Wśród ludzi, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.2,6 str.252.

Matematyka 27.04.

Temat:  Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 136-137

– wpisujemy do zeszytu informacje napisane tłustym drukiem

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem? s. 139 podręcznika.

Przyroda

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale ” Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy ” . Przygotuj się do sprawdzianu .

Język angielski

Temat: Fun days out in London.

Podręcznik, str. 98-99. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki wraz z tłumaczeniem, przeczytaj teksty, wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 i 5.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.   Zabierz ze sobą piłkę i Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną . Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Dokończ makietę skrzyżowania. Wyślij zdjęcie pracy do 28.04.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 26.04

Język angielski

Temat: Let’s have fun!

Podręcznik, str. 96-97. Przepisz do zeszytu słownictwo z podanych stron wraz z tłumaczeniem. Napisz którą z podanych czynności lubisz wykonywać a której nie, np. I like going camping. I don’t like playing sports. Wykonaj ćw. 1 ze str. 38 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 26.04.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– ćwiczymy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 7, 9 s. 129 i zad. 4 s. 133 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wśród przyjaciół, uważne zapoznanie się z informacjami o obrazie Corduli Ditz Czworo przyjaciół str.249, przeanalizowanie poleceń pod obrazem i wykonanie w zeszycie ćw.5,6 str.249.

Religia

Temat: Opieka Boga nad Józefem z Egiptu. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz,  kto to jest Anioł Stróż?  Słowami modlitwy do Anioła Stróża,  proś swego Anioła Stróża o opiekę dla  siebie i dla swoich bliskich.

Plastyka kl.IV,V-26.04

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy pracę, którą przesyłamy do 29.04.

Muzyka kl.IV,V,VI -26.04

Temat: Nauka słów i melodii piosenki, pt.,, Mazurek 3 Maja”.

Na podstawie podanego linku, proszę o wysłuchanie słów i melodii  podanej piosenki, wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów oraz przygotowanie śpiewu i przesłanie nagrania do 06.05.

_________________________________________________________________

Piątek 23.04

Matematyka 23.04.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– ćwiczymy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 128 i zad. 1 s. 133 (w obu zadaniach po dwa przykłady z każdego poziomu).

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Utrwalam swoją wiedzę, uważne przeczytanie tekstu Świat baśni, legend i mitów. Mityczne stwory  str.247, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i  wykonanie ćw.13 i 14.

Pracę proszę wysłać na adres e-mail.

Religia

Temat: Tydzień Biblijny. 

Tydzień Biblijny to dobry czas , aby zatrzymać się nad Słowem Bożym.  Przeczytaj fragment Ewangelii św . Marka rozdział 16 , 1 – 8 . Wykonaj ilustrację do przeczytanego tekstu . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę.  Znajdź bezpiecznie miejsce,  poproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie pograjcie w piłkę nożną . Staraj się  doskonalić podanie piłki do współgrającego .

___________________________________________________________________

Czwartek 22.04

Matematyka 22.04.

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1, 2, 3, 4 i 7 s. 131-132 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Parki Narodowe w Polsce. 

Prezentacja wybranych Parków narodowych. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Krainę baśni opuszczamy, lecz nie na zawsze z baśniami się żegnamy, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! str.246, przypomnienie i utrwalenie wiadomości z działu Baśniowe krainy według haseł zamieszczonych na schemacie.

Informatyka  22.04.

Temat: Klawiatura zamiast pióra – podsumowanie działu 5. 

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w edytorze tekstu wykonujemy jedno wybrane zadanie

 1. Trudne wyrazy (ćw. 2 s. 120)  lub
 2. Przepis na koktajl truskawkowy (ćw. 3 s. 120)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  29.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z przygodami. 

Wyjdź na podwórko. W bezpiecznym miejscu wykonaj tor przeszkód ,który będzie składał się z 5 ćwiczeń.  Pokonaj zbudowany tor 5 razy . Powodzenia. 

____________________________________________________________________

Środa 21.04

Matematyka 21.04.

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ (ok. 8 min.)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 131-132.

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem? s. 135 podręcznika.

Język angielski

Temat: Exercises- Unit 5.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h, uważne  zapoznanie się z Planszą str.244-245, przeanalizowanie ćw.1-5 i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5 str.245.

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: ,,Wojny i upadek Rzeczypospolitej”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, weź  ze sobą piłkę i razem z rodzeństwem pograjcie w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić celność strzału na bramkę. 

______________________________________________________________________

Wtorek 20.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ch, uważne  zapoznanie się z Planszą str.242-243, przeanalizowanie ćw.1-4 i wykonanie w zeszycie ćw.2,3 str.242.

Matematyka 20.04.

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 130 podręcznika.

Przyroda

Temat: Obszary i obiekty chronione. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji .

Język angielski

Temat: Healthy eating- a poster.

Podręcznik, str. 93. Wykonaj plakat na temat zdrowego odżywania. Należy napisać tytuł „Healthy eating”, podać po angielsku 5 zasad zdrowego odżywania oraz wykonać rysunki. Wyślij pracę do 22.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę . Biegając za piłką staraj się ćwiczyć strzały na ” bramkę ” .

Technika

Temat: Makieta skrzyżowania. (Temat na dwie lekcje)

Wykonaj makietę skrzyżowania według instrukcji podanej na str. 58-59. Wyślij pracę do 28.04.

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 19.04

Język angielski

Temat: Revision- unit 5.

Podręcznik, str. 94-95. Wykonaj ćw. 1-7.

Matematyka 19.04.

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 5-7 s. 130 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów z ch i h – ćwiczenia, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw.1-6 str.72-74 /zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Czyny miłości to moje zadanie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz zadanie 1 do tematu lekcji. 

Muzyka kl.IV-19.04

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i ćwiczymy słowa oraz melodię piosenki,, Ekorock”. Pracę i nagranie przesyłamy do 22.04.

Plastyka kl.IV i kl.V -19.04

Temat: Moja planeta Ziemia.(praca na 2 godziny lekcyjne).

Bardzo proszę na kartce (format A-3) wykonać pracę na powyższy temat używając dowolnej techniki plastycznej ,wykorzystując różne materiały i pomysły. Liczę na Waszą kreatywność. Pracę przesyłamy do 29.04.

__________________________________________________________________________

Piątek 16.04

Matematyka 16.04.

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– zapisujemy temat w zeszycie

– oglądamy film na https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw ok. 9 min.

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 126-127

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 129 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z h., uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.240, napisanie w zeszycie krótkiej notatki i wykonanie ćw.6,7,8,9 str.240,241.

Religia

Temat: W Eucharystii Pan Jezus  uczy mnie miłości.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji – Czym jest Msza święta? 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________________________

Czwartek 15.04

Matematyka 15.04.

Temat: Zamiana ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 124 podręcznika.

Przyroda

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji i przyślij pracę do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z ch, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.239, napisanie w zeszycie krótkiej notatki i wykonanie ćw.1,2,3,4,5 str.239. 

Informatyka 15.04.

Temat: Nasze pasje. Tworzenie albumu. 

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w  zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – przygotowujemy kartę formatu A4 do wspólnego albumu według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  21.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą , w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

________________________________________________________

Środa 14.04

Matematyka 14.04.

Temat: Zamiana ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 127-128 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Giving instructions.

Podręcznik, str. 87. Przeczytaj dialog i uzupełnij go wpisując odpowiednie zdania, wykonaj ćw. 3 i 4.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O niesłychanych decyzjach pewnego króla, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.2,3,6,7,8 str.248.   

Historia kl.IV-14.04

Temat: Rocznica Chrztu Polski.

Proszę uważnie obejrzeć film(link zamieszczony poniżej) i na jego podstawie napisać w zeszycie odpowiedzi na podane pytania, które będą przesłane na naszej grupie ,, Messenger”. Proszę przepisać pytania. Pracę przesyłamy do 20.04. Proszę  przyswoić sobie informacje dotyczące Chrztu Polski.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką.

Opracuj zestaw 5  ćwiczeń z wykorzystaniem dowolnej piłki ( nożna,  możesz być pompowania,  do kosza ) .Wyjdź na podwórko i wykonaj ćwiczenia w praktyce . Opracowane  na papierze ćwiczenia przyślij do sprawdzenia. 

___________________________________________________________________________

Wtorek 13.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O niesłychanych decyzjach pewnego króla, uważne przeczytanie utworu Janusza Stannego Baśń o królu Dardanelu str.235, zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów i wykonanie w zeszycie ćw.2 str.237.   

Matematyka 13.04.

Temat: Zamiana ułamków.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na: https://www.youtube.com/watch?v=OKuR_QV37Jw   ok. 9 min. oraz

https://www.youtube.com/watch?v=1rQA3IQsTFk (ok. 6 min.)

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 121

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 122

– wpisujemy dobrą radę do zeszytu.

Przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji.

Język angielski

Temat: The eatwell guide.

Podręcznik, str. 92. Przepisz do zeszytu wyrażenia z tabelki, przeczytaj podane teksty, wykonaj ćw. 1.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.  Wyznacz sobie bezpiecznie miejsce do biegania na odcinku 50 m . Pokonuj ten odcinek drogi w różnym tempie .

1 marsz 

2 truchcik 

3 bieg wolnym tempem 

4 bieg szybki 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. Na koniec zabawy spacerując oddychaj spokojnie przez nos. 

Technika

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie.

Podręcznik str. 55-57. Wykonaj notatkę z podanych stron oraz ćw. 3, 4, 5, 6 i sprawdź się. Wyślij zdjęcie pracy do 15.04.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 12.04

Język angielski

Temat: Street food around the world.

Podręcznik, str. 90-91. Przepisz do zeszytu słownictwo z tabelki, przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 i 5.

Matematyka 12.04.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 125-126 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 13.04.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Szewczyk – baśniowy super bohater, zapoznanie się z biogramem Oskara Kolberga, uważne przeczytanie baśni O szewczyku str.232, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.4,8.9,10 str.234.  

Religia

Temat: Największe przykazanie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz treść przykazania miłości i naucz się na pamięć. Wykonaj zadanie 1str 111.

Plastyka kl.IV-12.04

Temat: Akrylowa i olejna technika malarska.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.49, następnie do zeszytu przepisać i przyswoić sobie informacje z zakładki ,, Czy już wiesz. Pracy nie należy przesyłać.

Muzyka kl.IV-12.04

Temat: Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka,,Ekorock”.

Proszę uważnie wysłuchać słów i melodii podanej piosenki, następnie przepisać lub wkleić słowa do zeszytu, określić nastrój słuchanej muzyki. Proszę przygotować i przesłać nagranie Waszego śpiewu oraz pracę wykonaną w zeszycie do 22.04.

_________________________________________________________________________

Piątek 09.04

Matematyka 09.04.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M47SJE)  ok. 5 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 117-118

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 120 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu:  Jak napisać opowiadanie – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw.6 i 7 str.127 i 128 /zeszyt ćwiczeń / oraz ćw.3 str.231 / podręcznik /.

Religia

Temat: Jezus Chrystus Król Wszechświata. 

Miłosierdzie to jeden z najważniejszych przymiotów Pana Boga . W najbliższą niedzielę obchodzimy w Kościele Katolickim Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz , czym jest  miłosierdzie.  Pomódl się w intencji ojczyzny,  o ustanie pandemii Koronką do Miłosierdzia Bożego, możesz skorzystać z modlitwy w TVP. 

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Pogoda  nie sprzyja zabawom  na podwórku,  dlatego poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

__________________________________________________________________

Czwartek 08.04

Matematyka 08.04.

Temat: Ułamek dziesiętny.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 113-114

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 116 podręcznika

Przyroda

Temat: Czy wszystkie skały są twarde? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 140 – 142 . Zwróć uwagę na skały,  które można zobaczyć w okolicy . W celu pogłębia wiedzy obejrzyj film  You TUB- przyroda- klasa 4 – Rodzaje skał . W zeszycie ćwiczeń wykonaj  zadania do tematu .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-7 str.125 – 128 /zeszyt ćwiczeń /.

Informatyka 08.04.

Temat: Nasze pasje. Tworzenie albumu.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– przygotowujemy kartę formatu A4 do wspólnego albumu, na której opiszemy i zilustrujemy to, czym się najbardziej pasjonujemy. Na karcie umieszczamy ogólny opis prezentowanej pasji oraz ciekawostki z danej dziedziny. Potrzebnych informacji szukamy w różnych źródłach. Przy opisach wstawiamy zdjęcia wyszukane w internecie. Pamiętamy o przestrzeganiu praw autorskich. Podajemy informacje o źródłach i autorach wykorzystanych fotografii. Swoją kartę formatujemy w następujący sposób:

tytuł: na środku, Times New Roman 28, pogrubiony, zielony;

imię i nazwisko autora: wyrównanie do lewej, Times New Roman 20, pogrubiony, czarny;

tekst główny: wyjustowany (wyrównany do obu stron), Times New Roman 12, czarny;

źródła: wyrównanie do lewej, Times New Roman 12, czarny, kursywa (pochylone);

– pracę zapisujemy: Karta_nr (w miejsce nr – każdy wpisuje swój numer z dziennika).

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 rzut piłką do celu ( może być opona ) 30 razy 

2 dobijanie piłką oburącz o ścianę budynku 5 minut

3 kozłowanie piłką w ruchu , raz prawą ręką,  raz lewą ręką  5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

__________________________________________________________________________

Środa 07.04

Matematyka 07.04.

Temat: Ułamek dziesiętny.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M46XY2)  ok. 6 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 112

– wykonujemy ćwiczenia s. 122-123 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: What’s your favourite food?

Podręcznik, str. 82-83. Przepisz słownictwo z ramki, przeczytaj teksty, wykonaj ćw. 1 -5.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań, uważne zapoznanie się z instrukcją  pisania opowiadań / Jak napisać opowiadanie?, Przydatne słowa /str.229 oraz przeczytanie przykładowego opowiadania str.230. 

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:,, Wojny i upadek Rzeczypospolitej.

Proszę przypomnieć sobie najważniejsze informacje z powyższego działu, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pyt.2,34,5,7 str.110. Pracy nie należy przesyłać. Sprawdzian z działu odbędzie się za 2 tygodnie:21.04.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_____________________________________________________________________

Środa 31.03

Matematyka 31.03.

Temat: „Ułamki zwykłe”– sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie podane zadania.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy w dniu dzisiejszym do godz. 18:00.

Język angielski

Temat: Easter in the USA.

Podręcznik, str.117.  Przeczytaj tekst, wypisz słownictwo związane z Wielkanocą, wykonaj ćw. 1, 2 oraz kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wielkanoc u Miziołków, uważne przeczytanie tekstu Dynastia Miziołków str.335 i informacji zamieszczonych na str.335, 336 oraz wykonanie ćw.2,3,4 str.336. 

Historia

Temat: Maria Skłodowska- Curie- polska noblistka.

Proszę uważnie przeczytać treść tekstu z podręcznika str.104-107, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pytanie 2,3,4 str.107. Pracę przesyłamy do 06.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest początek wiosny, wyjdź na spacer. Staraj się spacerować spokojnie, równomiernym krokiem, wdychając powietrze nosem. Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

___________________________________________________________________________

Wtorek 30.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać życzenia?, uważne przypomnienie wiadomości str.14 /podręcznik /, następnie ułożenie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych. 

Matematyka 30.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych

– w zeszycie rozwiązujemy wybrane przez siebie zadania z podręcznika z tych tematów, które sprawiają jeszcze problemy

­– możemy wykonać również zadania na deser: zad. 1-5 s. 109 podręcznika.

Przyroda

Temat: Ukształtowanie terenu. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Język angielski

Temat: Vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

Technika

Temat: Wisząca pisanka.

Wykonaj pisankę zgodnie z podaną instrukcją. Wyślij zdjęcie pracy do 31 marca.

____________________________________________________________

Poniedziałek 29.03

Język angielski

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Dokończ ćwiczenia z karty pracy.

Matematyka 29.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych

– rozwiązujemy  w zeszycie 3 wybrane przez siebie zadania ze s. 104-105 podręcznika

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa4

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odkrywamy tajemnice złotej rybki, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.3,5,67 str.227,228. 

Religia

Temat: Triduum Paschalne – Trzy Święte Dni. 

Przeżywamy wydarzenia Wielkiego Tygodnia.  Wspominamy w liturgii ostatnie dni Pana Jezusa- mękę,  śmierć i zmartwychwstały.  Odkrywamy Jego nieskończoną miłość do nas. Pomódl się w intencji kapłanów pracujących w twojej parafii  . Postaraj się uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Tygodnia, korzystając z transmisji T V P.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać prace plastyczne do 30.03.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać nagranie piosenki wielkanocnej do 30.03.

___________________________________________________________________

Piątek 26.03

Matematyka 26.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych.

– wykonujemy ćwiczenia s. 120-121 (w miarę możliwości).

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odkrywamy tajemnice złotej rybki, uważne zapoznanie się z biogramem Aleksandra Puszkina i Nową wiadomością str.228 oraz przeczytanie utworu Bajka o rybaku i złotej rybce

Religia

Temat: Niedziela Palmową Męki Pańskiej. 

Niedziela  Palmowa

Męki Pańskiej obchodzona jest w Kościele Katolickim na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Uroczystość ta rozpoczyna Wielki Tydzień,  najważniejszy czas w roku liturgicznym . Przeczytaj fragment Ewangelii św. Jana, rozdział 12 . Postaraj się uczestniczyć w Eucharystii transmitowanej w TVP.  Pomódl się w intencji swojej rodziny.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________

Czwartek 25.03

Matematyka 25.03.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 3 i 4 s. 102 podręcznika.

Przyroda

Temat: Krajobraz najbliższej okolicy. 

Uwzględniając cechy  charakterystyczne dla danego krajobrazu,  czyli :

– ukształtowanie terenu 

– skały ( Mazowsze – gleby piaszczyste)

– wody – jeziora , rzeki , stawy 

– szata roślinna 

– świat zwierząt 

– wytwory działalności człowieka 

Opisz krajobraz,  który widzisz patrząc przez okno swojego domu . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przecinki i spójniki- ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-8 str.86-88 /zeszyt ćwiczeń/.

Informatyka 25.03.

Temat: Kolejno odlicz! Style i numerowanie. 

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– kontynuujemy w edytorze tekstu pracę z poprzedniej lekcji: Quiz dotyczący interesującej Cię dziedziny lub Listę numerów telefonów alarmowych najważniejszych służb ratunkowych.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 30.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Staraj się korzystać z promieni słonecznych,  oddychaj spokojnie przez nos. Wędruj równym krokiem w wolnym  tempie. 

_______________________________________________________________

Środa 24.03

Matematyka 24.03.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 118-119 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Present simple- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sympatie i antypatie spójników, czyli kiedy postawić przecinek, uważne zapoznanie się z zasadami stawiania przecinków przed spójnikami Nowa wiadomość str.219 oraz wykonanie ćw.1,3,4,5 str.220.

Historia kl.IV-24.03

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.99-103. W zeszycie odpowiedź na następujące pytania:

1. Kim był Romuald Traugutt?

2. Czym była branka?

3. Podaj datę, przyczynę i skutki powstania styczniowego?

Pracę przesyłamy do 30.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się spacerować spokojnie w promieniach słońca. Oddychaj spokojnie przez nos. 

________________________________________________________________________

Wtorek 23.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co komu spójniki?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.9,10,11 str.39 /zeszyt ćwiczeń / i ćw.3 str.218 /podręcznik/.

Matematyka 23.03.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 101

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III s. 103 Czy już umiem?

Przyroda

Temat: Rodzaje krajobrazów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z  podręcznika.   Zwróć uwagę na różnorodność krajobrazów  i cechy charakterystyczne dla danego krajobrazu . W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji. 

Język angielski

Temat: Present simple- interrogative and short answers.

Przeczytaj notatkę ze str. 133, wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 88- 89 (podręcznik).

Technika

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie.

Podręcznik, str. 52-54. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1 ze str. 52, ćw. 1 ze str. 53 oraz ćw. 2 ze str. 54.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wykonujemy ćwiczenia podczas ćwiczeń funkcjonalnych.

Wykonaj następujący zestaw ćwiczeń. 

1. Leżenie na plecach,  ramiona w górę- wdech , opuść ramiona – wydech  30 razy

2. Siad  ” po turecku ” , głęboki skłon  , wyprostować,  spokojny oddech  30 razy 

3. Leżenie na brzuchu ” jaskółka ” 10 razy 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 22.03

Język angielski

Temat: Food preparation and cooking tools.

Podręcznik, str. 86. Przepisz do zeszytu wyrazy z ćw. 1 i 2 wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 3 oraz ćw. 1 i 2a, 2b ze str. 34 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 22.03.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 7 s. 98 oraz zad. I i II Czy już umiem? s. 99 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co komu spójniki?, uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi spójnika Nowa wiadomość str.218, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw.1 i 2 str.218.

Religia

Temat: Dekalog szkołą miłości do bliższego. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na przesłanie płynące z przykazań Bożych zapisanych na drugiej Tablicy. W zeszycie napisz , kto jest twoim bliźnim? Pomódl się w intencji tych, których kochasz.

Plastyka kl.IV,V,VI -22.03 i 29.03

Temat: Wykonanie ozdób wielkanocnych i karty świątecznej według własnych pomysłów.

Proszę o wykonanie karty świątecznej(wielkanocnej) oraz 1 ozdoby wielkanocnej według własnego pomysłu i w dowolnej technice. Proszę w zeszycie napisać jakich materiałów użyliście do wykonania ozdoby oraz podać  instrukcję jej wykonania. Praca przeznaczona jest na 2 lekcje. Pracę przesyłamy do 30.03.

Muzyka kl.IV,V,VI-22.03

Temat: ,,Wielkanocna piosenka”- nauka słów i melodii.( temat na 2 lekcje).

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, wpisanie słów do zeszytu, przygotowanie i przesłanie nagrania Waszego śpiewu do 30.03.

___________________________________________________________________________

Piątek 19.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji  wykonanie w zeszycie ćw. 1-7 str. 216.

Religia

Temat: Dekalog  szkołą miłości do Boga.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz : co to jest przykazanie? Przypomnij sobie treść Bożych Przykazań. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer , ubierz się stosownie do pogody . Zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia .

1. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz prawą ręką,  raz lewą ręką  – 3 minuty 

2. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku 3 minuty 

3. Kozłowanie piłki w ruchu – 3 minuty 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. 

_______________________________________________________________

Czwartek 18.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy, uważne przeczytanie baśni: Kryształowa kula str.214 oraz wykonanie ćwiczenia 2 str.217.

Przyroda

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Orientujemy się w terenie ” .

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale  6 , strona 122 – 132 . W zeszycie pod tematem lekcji narysuj plan swojego pokoju . Przyślij do sprawdzenia.

_____________________________________________________________

Środa 17.03

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Every day”.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?, uważne zapoznanie się z Infografiką Świat baśni str. 212-213 i wykonanie ćw. 1 i 2 str. 214.

Historia

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Bardzo uważnie czytamy tekst z podręcznika str.94-98.

W zeszycie odpowiadamy na pyt.1, w str.95 oraz uczymy się informacji zawartych w zakładce ,,To już wiem”. Pracę przesyłamy do 23.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_________________________________________________________________

Wtorek 16.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Do czego potrzebny jest nam przyimek?,  następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-6 str. 35-37 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 16.03.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 5-10 s. 116-117 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Jak się  orientować w terenie ?

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Wyjdź na podwórko na spacer kiedy będzie świeciło słońce.  Postaraj się odnaleźć i prawidłowo nazwać kierunki w terenie . Pomogą Ci  w tym informacje zawarte w podręczniku na stronie 18 – 22 . Wykonaj  jedno  zadanie   zawarte w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji .

Język angielski

Temat: Present simple – negative.

Przeczytaj notatkę ze str. 133. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 84-85.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie.

Jest wiosenna aura , ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Znajdź bezpieczne miejsce do biegania i wykonaj następujące ćwiczenia : 

1. truchcik w miejscu  – 3 minuty 

2. szybki marsz w miejscu  – 3 minuty 

3. spokojnie oddychaj przez nos – 3 minuty 

– ramiona w górę – wdech

– ramiona w dół  – wydech

4. szybki bieg na wybranym przez Ciebie odcinku – 3 minuty 

Serię ćwiczeń wykonaj 2 razy.

Technika

Temat: Manewry na drodze.

Podręcznik, str. 48- 51. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1, 2, 4, 5, 7 oraz Sprawdź się. Wyślij wykonane ćwiczenia na adres e-mail do 18.03.

_______________________________________________________________

Poniedziałek 15.03

Język angielski

Temat: All about food.

Podręcznik, str. 80-81. Zapisz do zeszytu nazwy jedzenia wraz z tłumaczeniem oraz słowa ze str. 126 (te, których nie ma na str. 80-81).

Wykonaj ćw. 2 z str. 81- napisz zdania z każdym z podanych pięciu wyrażeń. Wykonaj ćw. 1 ze str. 32 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 15.03.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 94 i 95 (zwracamy uwagę na rysunki)

– wpisujemy do zeszytu jak dodajemy i odejmujemy ułamki (niebieskie ramki)

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 115 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Do czego potrzebny jest nam przyimek?, uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przyimka Nowa wiadomość str. 211, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1 i 2 str. 211.

Religia

Temat: Żyjemy Bożymi zasadami.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.

Plastyka

Temat: ,, Zwiastuny Wiosny”- praca plastyczna.

Proszę wykonać 2 prace plastyczne według podanych wzorów:

Proszę wybrać 2 elementy od 1do 20. Pracę przesyłamy do 19.03.

Muzyka

Temat: Nauka słów i melodii piosenki,pt.,,Wszystko kwitnie wkoło”.

Proszę napisać lub wkleić słowa podanej piosenki i nauczyć się jej pięknie śpiewać (2 zwrotki i refren). Nagranie wysłać do 18.03

_____________________________________________________________________

Piątek 12.03

Matematyka 12.03.

Temat: Ułamek jako iloraz.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2 oraz zad. I, II i III Czy już umiem? s. 92 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdy u panny brudna nóżka, nie będzie królewny z Kopciuszka, uważne przeczytanie utworu Wandy Chotomskiej Kopciuszek str. 207, zapoznanie się z  Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu oraz wykonanie ćw. 2 i 6 str. 208. 

Religia

Temat: Którędy do Nieba? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Przypomnij sobie treść Dekalogu .

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________________

Czwartek 11.03

Matematyka 11.03.

Temat: Ułamek jako iloraz.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4TERD) ok. 3 minut

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 90-91 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 113-114 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Jak czytamy plany i mapy.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 . Zwróć uwagę,  jakie elementy zawiera mapa? Co to jest legenda?

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw. 3, 6, 10 str. 205- 206.

Informatyka  – 11.03.

Temat: Kolejno odlicz! Style i numerowanie.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 112-116

­­– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s. 116 (pierwszą i trzecią).

– w edytorze tekstu wykonujemy jedno wybrane zadanie zgodnie z podanymi w nim wymaganiami (w ciągu 2 tygodni):

 1. Przygotuj quiz dotyczący interesującej Cię dziedziny (ćw. 3 s. 117) lub
 2. Przygotuj listę numerów telefonów alarmowych najważniejszych służb ratunkowych (ćw. 4 s. 117).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Staraj się korzystać z promieni słońca.

_______________________________________________________________________

Środa 10.03

Matematyka 10.03.

Temat: Liczby mieszane.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 i 5 oraz zad. I, II i III Czy już umiem? s. 88 podręcznika.

Język angielski

Temat: Unit 4- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń?, uważne przeczytanie baśni Kopciuszek str. 200, zapoznanie się z Nową wiadomością str. 206, napisanie jej w zeszycie.

Historia

Temat: Powstanie Kościuszkowskie i III rozbiór Polski.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.89-93. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.90, pyt.2 str.92 oraz pyt.1,3 i 4 str.93. Pracę przesyłamy do 16.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Spacerując oddychaj spokojnie przez,  korzystaj z promieni słonecznych. 

__________________________________________________________________________

Wtorek 09.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać zaproszenie?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji  wykonanie w zeszycie ćw. 1-4 str. 101- 102 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 09.03.

Temat: Liczby mieszane.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw.  3-9 s. 110-112 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Co pokazujemy na planach? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji.

Język angielski

Temat: Revision- unit 4.

Podręcznik, str. 78-79. Wykonaj ćw. 1- 10.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

Technika

Temat: Drogowe koło fortuny.

Dokończ drogowe koło fortuny, wyślij zdjęcie pracy do 11 marca.

_________________________________________________________________________

Poniedziałek 08.03

Język angielski

Temat: A Polish sportsman.

Podręcznik, str. 77. Znajdź informacje na temat wybranego polskiego sportowca, zapisz je w zeszycie pod nagłówkami z ćw. 1. 

Matematyka 08.03.

Temat: Liczby mieszane.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4XWK4) ok. 3 minut

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 84-86 podręcznika

– zapisujemy w zeszycie po 3 przykłady liczb mieszanych, ułamków właściwych i ułamków niewłaściwych

– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 110 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wysyłam do Was serdeczne zaproszenia, byście dzielili ze mną chwile wzruszenia, uważne zapoznanie się z zasadami redagowania zaproszenia str. 209, przeanalizowanie przykładu, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 3 str. 210.

Religia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Wierzę w Ciebie , Panie Boże”.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale ” Wierzę w Ciebie, Panie Boże ” . W zeszycie napisz odpowiedzi na pytania:

1. Co to znaczy,  że Pan Bóg Święty?

2. Co to znaczy ,że Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy? 

3. Co to jest powołanie? 

Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Muzyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości od lekcji 18 do 21.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej  i przesłać pracę do 11.03.

_____________________________________________________________________________

Piątek 05.03

Matematyka 05.03.

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 82 podręcznika

– wykonujemy ćw. 4-6 s. 109 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie tekstów Przepis na legendę- tropimy prawdę i Legenda str. 196 i 197, przeanalizowanie poleceń pod tekstami oraz wykonanie ćw. 18 i 19 str. 198.

Proszę o przesłanie wykonanych ćwiczeń na adres e-mail.

Religia

Temat: Posłańcy Bożej Opatrzności. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji . Zwróć uwagę na to , czym jest Bożą Opatrzność w życiu człowieka wierzącego. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie.  Miłej zabawy.

___________________________________________________________________________

Czwartek 04.03

Matematyka 04.03.

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4A4DZ) ok. 7 minut

– zapoznajemy się z informacjami na s. 77-79 podręcznika

– zapisujemy w zeszycie na czym polega rozszerzanie i skracanie ułamków

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 108 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu ” Odkrywamy tajemnice zdrowia  ” . 

Wykonaj zadania zawarte w zeszycie ćwiczeń – ” Sprawdź się ” . Podsumowanie działu 5 . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ci wiemy, co potrafimy, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! Str. 195, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu Opisać Polskę według haseł zamieszczonych na schemacie.

Informatyka 04.03.

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę w edytorze tekstu – menu na przyjęcie.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy na adres mailowy do 10.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________________________

Środa 03.03

Matematyka 03.03.

Temat: Porównywanie niektórych ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i III Czy już umiem? s. 76 podręcznika

– wykonujemy ćw. 3-5 s. 107 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę możliwości.

Język angielski

Temat: Unit 4- grammar exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bazyliszek w teatrze, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji  wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4 str. 194.

Proszę o wysłanie ćw. 2 str. 194 na adres mailowy.

Historia

Temat: Wiek XVII – stulecie wojen.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEKSTEM PODRĘCZNIKA „WOJNY ZE SZWECJĄ” (s.80) i WYJAŚNIJ POJĘCIE „ZŁOTY WIEK”

Zapisz w zeszycie pkt. 1 notatki

1. Przyczyny wojen w XVII wieku

a) wojny ze Szwecją:

– Polska i Szwecja chciały panować nad brzegami Bałtyku i czerpać zyski z handlu

– polscy królowie chcieli też odzyskać władzę w Szwecji, którą wcześniej stracili

b) wojny z Turcją:

– sojusz Polski i Austrii

– atak Turków na stolicę Austrii – Wiedeń

OBEJRZYJ FILM – POTOP BEZ WODY (link poniżej) :

Zapisz pkt. 2 notatki

. Potop szwedzki (1655-1660) – zapamiętaj te daty !

– nazwa „potop” dlatego, że Szwedzi bardzo szybko opanowali kraj i doprowadzili do wielu zniszczeń

– początkowo część szlachty poddała się Szwedom, lecz zbuntowała się gdy Szwedzi zaczęli łamać swoje obietnice i rabować kraj

– udana obrona Jasnej Góry w Częstochowie w 1655 roku dodatkowo zmotywowała Polaków (Augustyn Kordecki – dowodził obroną) (ilustracja s.81)

– Stefan Czarniecki dowodził Polakami i stosował taktykę wojny podjazdowej (atakował małe odziały szwedzkie z zaskoczenia i unikał dużych bitew) (portret s. 81)

– w 1660 roku zawarto pokój w Oliwie

ZNAJDZ NA MAPIE NA STR. 83 W PODRĘCZNIKU MIEJSCOWOŚCI: Częstochowa, Oliwa, Wiedeń

Zapisz pkt. 3 notatki

3. Odsiecz wiedeńska 1683r:

– w 1683 roku wezyr Kara Mustafa okrążył Wiedeń

– Król Polski Jan III Sobieski, który był świetnym dowódcą ruszył sojusznikom z odsieczą (pomocą)

– król Jan dowodził wojskiem wszystkich sojuszników, a dzięki polskiej husarii rozgromił Turków

– wygrana pod Wiedniem ocaliła Austrię i resztę Europy, a królowi dała ogromną sławę

ZAPOZNAJ SIĘ Z ILUSTRACJĄ W PODRĘCZNIKU PRZEDSTAWIAJĄCĄ HUSARZA (s.82) ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

– jak nazywała się główna broń husarza ?

– do czego miały służyć skrzydła przypięte do siodła husarza ?

CIEKAWOSTKI :

Husaria była tak groźna i podziwiana, że:

– walczący dla Szwedów najemnicy (płatni żołnierze) postawili warunek przed jedną z bitew, że wezmą w niej udział jeśli nie będzie tam husarii

– podczas bitwy pod Wiedniem reszta wojsk walczących z Turkami zatrzymała swój atak, żeby podziwiać husarię w akcji

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEKSTEM PODRĘCZNIKA „SKUTKI WOJEN W XVII WIEKU” (s.83) I WYMIEŃ W PUNKCIE 4 NOTATKI SKUTKI, KTÓRE PRZYNIOSŁY POLSCE TOCZONE PRZEZ NIĄ W XVII WIEKU WOJNY:

4. Skutki wojen:

ODPOWIEDZI DO POWYŻSZYCH PYTAŃ ORAZ DO PYTAŃ 1-3 Z

 CZĘŚCI „SPRAWDŹ SIĘ” W PODRĘCZNIKU (s.84) i prześlij do 09.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się spacerować i spokojnie oddychać przez nos. Zrelaksuj się grzejąc  się w promieniach słońca.

_________________________________________________________________________

Wtorek 02.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bazyliszek w teatrze, uważne przeczytanie Legendy o warszawskim Bazyliszku str. 191, zapoznanie się z objaśnieniami trudniejszych zwrotów oraz Nową wiadomością, napisanie jej w zeszycie oraz wykonanie ćw. 1 str. 194.

Matematyka 02.03.

Temat: Porównywanie niektórych ułamków.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 74-75 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informacje z niebieskich ramek

– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 106 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia  – pogłębienie wiadomości. 

Posługując się wiadomościami zawartymi w podręczniku i w Internecie opracuje dzienny rozkład swoich zajęć  W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.  Zwróć uwagę na właściwe odżywianie , formy odpoczynku,  higienę osobistą,  aktywność  fizyczną,  sen. Możesz tę pracę zrobić w formie folderu,  plakatu, komiksu lub innej, która Ci odpowiada . Pracę przyślij do sprawdzenia do 10 marca

Język angielski

Temat: Prepositions of time.

Przeczytaj notatkę dotyczącą przyimków czasu ze str. 133, przepisz ją do zeszytu, wykonaj ćw. 4, 5,6 ze str. 73 oraz ćw. 3 i 4 ze str. 30 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione  gry planszowe i towarzyskie.

Technika

Temat: Drogowe koło fortuny. (Temat na dwie lekcje)

Wykonaj drogowe koło fortuny według instrukcji na str. 46-47. Wyślij zdjęcie wykonanej pracy do 11 marca.

______________________________________________________________________

Poniedziałek 01.03

Język angielski

Temat: School rules.

Podręcznik str. 76. Przepisz do zeszytu słowa z ramki, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1 oraz 2,  w ćw. 2 należy przerysować tabelkę ze słowami dos i don’ts i wpisać do właściwej rubryki zdania z żółtej tabelki na temat tego, co uczniowie powinni robić w szkole a czego nie. Proszę podać po jednym własnym przykładzie.

Matematyka 01.03.

Temat: Ułamek jako część całości.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i III Czy już umiem? s. 72 podręcznika

– wykonujemy ćw. 6-9 s. 104-105 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Na scenie i za kulisami,  uważne zapoznanie się z infografiką Ludzie teatru str. 188- 189, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3 str. 190.  

Religia

Temat: Miłosierny i sprawiedliwy.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Przypomnij sobie warunki sakramentu pokuty i pojednania. 

Plastyka

Temat: Cechy charakterystyczne techniki pastelowej.(temat na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.46-48, następnie w zeszycie podać cechy techniki pastelowej, rodzaje pasteli, a także narzędzia stosowane w tej technice. Do 11 marca proszę wykonać pracę plastyczną za pomocą pasteli -,, Ilustracja do baśni” lub ćw.1 str.48.

Muzyka

Temat: Piosenka o Żołnierzach Niezłomnych.

Proszę znaleźć w internecie dowolną piosenkę o żołnierzach wyklętych, napisać lub wkleić jej słowa oraz napisać o czym jest utwór i dlaczego go wybrałeś (-aś). Pracę prześlij do 04 marca.

_________________________________________________________________

Piątek 26.02

Matematyka 26.02.

Temat: Ułamek jako część całości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– oglądamy film (ok. 4 minut) na

https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci?playlist=66

– zapoznajemy się z informacjami na s. 67-69 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 i 2 s. 69 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 103-104 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co jest teatr?, uważne zapoznanie się z wierszem Joanny Kulmowej Po co jest teatr str. 187, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4 str. 187.  

Religia

Temat: Święty,  Święty , Święty.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz: Kto to jest święty ? Wykonaj zadanie 1 – praca na lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj ćwiczenia : 

1 . Kozłowanie  piłki w miejscu. 

2 .Bieg truchtem po dowodzie koła 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie w czasie zabawy.

_________________________________________________________________________

Czwartek 25.02

Matematyka 25.02.

Temat: „Figury geometryczne – część 1” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy starannie wszystkie zadania z karty pracy.

UWAGA! Proszę o przesyłanie pracy w dniu dzisiejszym.

W wyjątkowym, uzasadnionym przypadku można to zrobić do 26.02. do godz.12:00.

Przyroda

Temat: Profilaktyka uzależnień. 

W zeszycie napisz, czym  jest profilaktyka?

Wykonaj  plakat informujący,  że używanie substancji psychoaktywnych oraz używek jest szkodliwe dla zdrowia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Niezwykłe spotkanie, uważne przeczytanie tekstu Klątwa dziewiątych urodzin str. 184, zapoznanie się z informacją O lekturze słów kilka, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 3, 6 str. 186.

Informatyka 25.02.

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 107-110

­­– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s. 110

–  przygotowujemy w edytorze tekstu menu na przyjęcie zgodnie z wymaganiami podanymi na s. 107 – czas pracy 2 tygodnie.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Oddychaj spokojnie przez nos spacerując. 

_____________________________________________________________________________

Środa 24.02

Matematyka 24.02.

Temat: Zadania na temat… – Boisko do koszykówki.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 62 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2 i 5 s. 62.

Język angielski

Temat: Gareth Bale.

Podręcznik, str. 74-75. Przepisz do zeszytu słowa z ramki, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Porównujemy legendę O Mistrzu Twardowskim i utwór Pani Twardowska, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 10 i 11 str. 183.

Historia

Temat: Test sprawdzający wiadomości z działu:,, Od Piastów do Jagiellonów”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_____________________________________________________________

Wtorek 23.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opisujemy głównego bohatera, następnie na podstawie znanych utworów o panu Twardowskim oraz ilustracji przy tekście Pani Twardowska zredagowanie i napisanie w zeszycie opisu głównego bohatera.

Matematyka 23.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 1”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 10, 15, 17 i 18 s. 61 podręcznika.

Przyroda

Temat: Czym jest uzależnienie? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji i przyślij pracę do sprawdzenia. 

Język angielski

Temat: Object personal pronouns.

Podręcznik, str. 69. Zapoznaj się z treścią notatki, wykonaj ćw. 4, 5, 6 oraz ćw. 3, 4 str. 27.  

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka  ” smyka  ” .

Aby zadbać o dobrą kondycję fizyczną wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 .  30  ×  pajacyk 

2 .  30  × supełki 

3 .  30 razy wypychanie oburącz przy ścianie 

4 .  3 minuty  truchcik w miejscu 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy.

Technika

Temat: Którędy bezpieczniej?

Podręcznik, str. 43-45. Zapoznaj się z treścią tematu, napisz notatkę w zeszycie, wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, Mam pomysł i Sprawdź się. Wyślij zdjęcia wykonanych ćwiczeń do 25.02.

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 22.02

Język angielski

Temat: School days in the UK.

Podręcznik, str. 66- 67. Przepisz do zeszytu słownictwo z tabelki, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5.

Matematyka 22.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 1”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 4, 5 i 12  s. 60-61 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przed czym czmychnął diabeł?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 3, 4, 5 str. 183.

Religia

Temat: Droga Krzyżowa Pana Jezusa. 

W czasie Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych. W książeczce do nabożeństwa znajdziesz Stacje Drogi Krzyżowej, przeczytaj ich rozważania.  Nazwy kolejnych Stacji przepisz do zeszytu.  Postaraj się uczestniczyć w  nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Plastyka

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej. Przypominam, że pracę plastyczną przesyłamy do 25.02.2021r.

Muzyka kl.IV-22.02

Nauka słów i melodii piosenki pt.,,Czerwone jabłuszko”

Proszę wysłuchać słów i melodii podanej piosenki, zapisać  lub wkleić słowa w zeszycie i do 25.02 przesłać nagranie Waszego śpiewu 1 zwrotki oraz refrenu. 

_______________________________________________________________________

Piątek 19.02

Matematyka 19.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 1”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 7-10 s. 102 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przed czym czmychnął diabeł?, uważne przeczytanie ballady Adama Mickiewicza Pani Twardowska str. 177 i objaśnień trudnych wyrazów oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 2 str. 183.

Religia

Temat: Wielkopostne postanowienia. 

Wielki Post to czas refleksji i nawrócenia , czas poprawy. Zastanów się,  pomyśl nad dobrymi postanowieniami.  Narysuj je w zeszycie i staraj się wypełniać w życiu.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy na śniegu.

Jest piękna zimowa pogoda,  ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca , baw się wesoło i bezpiecznie. 

________________________________________________________________________

Czwartek 18.02

Matematyka 18.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 1”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o figurach geometrycznych

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 101-102 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kim był pan Twardowski?, uważne przeczytanie legendy O Mistrzu Twardowskim str. 176, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 5, 6 str. 177.

Informatyka 18.02.

Temat: Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie?

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 100-105 podręcznika

– w dowolnym edytorze tekstu wykonujemy pracę „Reguły pisania w edytorze tekstu”. (potrzebne informacje znajdują się na s. 104).

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 24.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________________

Środa 17.02

Matematyka 17.02.

Temat: Mapa i plan.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– utrwalamy wiadomości o skali, mapach i planach

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 i 5 s. 58 podręcznika.

Język angielski

Temat: Present simple- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Plan wydarzeń, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 2, 3, 4 str. 122 i 123 /zeszyt ćwiczeń/ oraz ćw. 3 str. 175 /podręcznik/.  

Historia kl.IV-17.02

Temat: Jan Zamoyski – drugą osobą po królu.

Proszę uważnie zapoznać się z treścią tekstu w podręczniku str.76-79.W zeszycie proszę narysować oś czasu i zaznaczyć następujące daty oraz napisać z jakim wydarzeniem są związane:1542,1582,1580,1594,1547,1605. Następnie odpowiedzieć na pytanie:

1.Podaj przykłady zasług Jana Zamoyskiego jako kanclerza i hetmana?

Pracę proszę przesłać do 23.03.

Test z działu II odbędzie się 24.02 od godz.15.00-15.45. Zostanie przesłany na Waszą pocztę. Po określonym czasie do godz. 15.47 test należy przesłać do sprawdzenia. Przesłanie po czasie będzie wiązało się z obniżeniem oceny.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________________

Wtorek 16.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać plan wydarzeń?, uważne zapoznanie się z instrukcją redagowania planu wydarzeń Jak napisać plan wydarzeń? Str. 174, następnie przeanalizowanie słownictwa przydatnego do konstruowania planu Przydatne słowa str. 174 , napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1str. 122 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 16.02.

Temat: Mapa i plan.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 s. 58 oraz zad. I, III Czy już umiem? s. 59 podręcznika.

Przyroda

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Język angielski

Temat: Present simple- adverbs of frequency.

Przeczytaj notatkę ze str. 132 dotyczącą przysłówków częstotliwości, wykonaj ćw.  1 i2 ze str. 72 z podręcznika oraz ćw. 1 i 2 ze str. 30 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Jest ostatni  dzień karnawału,  włącz ulubioną muzykę.  Ruchami ciała staraj się wyrażać rytmikę melodii. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej.

Podręcznik, str. 40-42. Przeczytaj treść tematu z podanych stron, wykonaj ćw. 5, 6, 7, 9 i sprawdź się. Wyślij wykonanie ćwiczenia z całego temat (lekcja poprzednia oraz dzisiejsza) do 18.02.

_________________________________________________________________________

Poniedziałek 15.02

Język angielski

Temat: Jobs.

Podręcznik, str. 70. Wypisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1 oraz 3 wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 2- należy napisać zdania kim z zawodu są podane osoby np. Anna is a waitress. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 28 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 15.02.

Temat: Mapa i plan.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 4, 5, 7, 8, 9 s. 99-100 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jurata, królowa Bałtyku, uważne przeczytanie legendy str. 172, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4, 7 str. 173.

Religia

Temat: Wielki Post – czas mojego nawrócenia. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w zeszycie napisz notatkę do tematu. Zastanów się w jaki sposób przeżywać będziesz czas Wielkiego Postu  2021 r .

Plastyka kl.IV-15.02 i 22.02

Temat: Techniki temperowa i plakatowa oraz gwasz. (temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne)

Proszę zapoznać się z treścią tekstu oraz ilustracjami z podręcznika str. 44- 45, następnie w zeszycie wyjaśnić terminy: enkaustyka, ikona, podać cechy technik temperaturowej i plakatowej oraz gwaszu. Proszę wykonać pracę plastyczną (ćw.1 lub 2 str. 45 podręcznik i przesłać do 25 lutego.)

Muzyka

Temat: Ludowa zabawa. Narodowe tańce polskie: Mazur.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu w podręczniku  ,,Lekcja 21″, następnie w zeszycie wyjaśnić terminy: folklor, polskie tańce narodowe, oraz podać charakterystyczne cechy mazura. Pracę przesyłamy do 17 lutego.

_________________________________________________________________________

Piątek 12.02

Matematyka 12.02.

Temat: Mapa i plan.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 56-57

– wykonujemy ćw. 1, 2, 3 s. 98-99 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia nie z różnymi częściami mowy- ćwiczenia i zabawy utrwalające, następnie wykorzystując planszę ortograficzną str. 170-171 wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3, 5 str. 170- 171.

Religia

Temat: Wszechmocny i Mądry.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Zwróć uwagę na to, co to są przymioty Boga. W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa aura, ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Weź sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

_________________________________________________________________________

Czwartek 11.02

Matematyka 11.02.

Temat: Skala.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 5 s. 97 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2 i 4 s. 50-51 podręcznika.

UWAGA! Pracę wykonaną w zeszycie przesyłamy do sprawdzenia w dniu dzisiejszym.

Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia. 

W podręczniku na stronie 98 znajdują się zasady zdrowego stylu życia.  Zapoznaj się z ich treścią i pomyśl , jak  Ty możesz realizować te zasady w codziennym życiu.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie, nie i jeszcze raz nie- pisownia nie łącznie i rozdzielnie, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 3 str. 169 oraz ćw. 2-7 str. 69-71. /zeszyt ćwiczeń/. 

Informatyka 11.02.

Temat: Klawiatura zamiast pióra. O skrótach klawiszowych.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 98 podręcznika

– wykonujemy starannie papierową planszę z dziesięcioma skrótami klawiszowymi.

UWAGA! Proszę o przesłanie zdjęcia pracy do 17.02.

Wychowanie fizyczne

Temat; Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

____________________________________________________________________

Środa 10.02

Matematyka 10.02.

Temat: Skala.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II i III Czy już umiem? s. 53 podręcznika.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Home… sweet home.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie, nie i jeszcze raz nie- pisownia nie łącznie i rozdzielnie, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 168, napisanie jej w zeszycie, następnie wykonanie ćw. 1 i 2 str. 168 oraz ćw. 1 str. 69 /zeszyt ćwiczeń/.  

Historia

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu: ,,Od Piastów do Jagiellonów”.

Z podręcznika str.74 wykonaj w zeszycie zad.2,3,4,5,8. Pracę prześlij do 15.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pograli z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________________

Wtorek 09.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kraj Lecha, uważne przeczytanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie str. 165, zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki w zeszycie, następnie wykonanie ćw. 3 i 4 str. 167.

Matematyka 09.02.

Temat: Skala.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami w podręczniku s. 48-50

– wykonujemy ćw. 1, 2, 3, 4 s. 96 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości. 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń  – sprawdzam się. Podsumowanie działu 4. Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język angielski

Temat: Present simple tense.

Przeczytaj zasady tworzenia czasu present simple ze str. 132 (podręcznik), wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 68.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała.  Zabawę powtórz w rytm innej melodii.

Technika

Temat: Bezpieczna droga ze znakami.

Podręcznik, str. 37-39. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1-4.

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 08.02

Język angielski

Temat: Every day.

Podręcznik, str. 64- 65. Przepisz do zeszytu wyrażenia z podanych stron oraz ich tłumaczenie, następnie napisz po angielsku zdania o tym jak wygląda twój wybrany dzień tygodnia, użyj godzin (pamiętaj, że przed godziną używamy „at” np. at 7 o’clock – o 7 godzinie).

Matematyka 08.02.

Temat: Koła i okręgi.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1, 2, 3, 4 i 6 s. 94-95 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Piastowska gościnność, uważne przeczytanie legendy Piast Kołodziej str. 163, następnie zapoznanie się z Nową wiadomością str. 164, napisanie krótkiej notatki w zeszycie oraz wykonanie ćw. 2 i 3 str. 164 /zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Wyznajemy naszą wiarę.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Przypomnij sobie treść  Wyznania Wiary. Napisz w zeszycie ćwiczenie 2 – praca na lekcji.

Plastyka

Temat: Techniki malarskie. Technika akwalerowa.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str. 40- 41, następnie w zeszycie wyjaśnić: czym jest pigment oraz wymienić nazwy podstawowych rodzajów farb i technik malarskich. Na podstawie instrukcji zawartej w podręczniku str.42 proszę namalować szkic wybranego pejzażu. Pracę przesłać do 12 lutego.

Muzyka

Temat: Dzieciństwo Fryderyka Chopina.

Proszę zapoznać z treścią podręcznika ,, Lekcja 20,” na temat Fryderyka Chopina, następnie zapisać w zeszycie podstawowe informacje dotyczące dzieciństwa Chopina. Pracę prześlij do 10.02.

_________________________________________________________________________

Piątek 05.02

Matematyka 05.02.

Temat: Koła i okręgi.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– analizujemy informacje z podręcznika s. 43-44

– rysujemy w zeszycie koło i okrąg

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2 s. 44 oraz zad. II Czy już umiem? s. 47 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Do czego służy przysłówek?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji  wykonanie ćw. 3-9 str. 30-33 /zeszyt ćwiczeń/. 

Religia

Temat: Wiarą jest darem.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika .W zeszycie napisz notatkę do tematu.  Napisz – czym jest wiarą? 

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała. Ćwiczenia powtórz 3 razy.

_____________________________________________________________________

Czwartek 04.02

Matematyka 04.02.

Temat: Figury symetryczne.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– z kolorowego papieru robimy symetryczną wycinankę, którą wklejamy do  zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I Czy już umiem? s. 42 podręcznika

– wykonujemy ćw. 4 i 5 s. 93 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 05.02.

Przyroda

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Odkrywamy tajemnice ciała człowieka.” Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale ” Odkrywamy tajemnice ciała człowieka ” . Przygotuj się do sprawdzianu. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Do czego służy przysłówek?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 161, napisanie krótkiej notatki w zeszycie, następnie wykonanie ćw. 1 i 2 str. 161 oraz 1 i 2 str. 30 /zeszyt ćwiczeń/.  

Informatyka   04.02.

Temat: Żeglowanie po oceanie informacji – podsumowanie działu 3.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy jedno wybrane zadanie

 1. Ciekawostki o Polsce (ćw. 7 s. 70)  lub
 2. Polscy Nobliści (ćw. 10 s. 70)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 10.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe przy muzyce.

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  wykonaj  ćwiczenia w rytm tej melodii . Do wybranej piosenki opracuje układ taneczny. Przyślij do sprawdzenia w formie filmiku. Możemy spotkać się na Messenger. 

_______________________________________________________________________

Środa 03.02

Matematyka 03.02.

Temat: Figury symetryczne.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod:M4NA6A) ok. 4 minut

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 38-39

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 92 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Draw a map to scale.

Podręcznik, str. 60. Przepisz do zeszytu słowa z ramki, przeczytaj tekst, wpisz brakujące słowa i wykonaj ćw. 2.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co warto wiedzieć o naszym hymnie państwowym?, wykonanie polecenia Zanim przeczytasz str. 155, następnie uważne przeczytanie hymnu Mazurek Dąbrowskiego i wykonanie ćw. 1, 2, 4, 9 i 11 str. 156 i 157.  

Historia

Temat: Mikołaj Kopernik- wielki astronom.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika s. 71-73. W zeszycie pisemnie odpowiedzieć na zad. 1,2,3 s.73. Proszę pisać w zeszycie pytania. Prace przesyłamy do 08.02.2021. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zaproś domowników do wspólnej zabawy i pograjcie w ulubione gry planszowe. 

_______________________________________________________________________

Wtorek 02.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co łączy Polaków?, uważne zapoznanie się z infografiką Polska, mój kraj str. 154, następnie przeanalizowanie poleceń str. 155 i  wykonanie w zeszycie ćw. 2 i 5.  

Matematyka 02.02.

Temat: Obwód wielokąta.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 4, 6, 7 s. 90; ćw. 8 – dla chętnych /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Higiena okresu dojrzewania. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 94 . W zeszycie napisz najważniejsze informacje na temat higieny  osobistej . Pamiętaj żeby w swoim życiu dbać o higienę,  tym samym będziesz dbał o zdrowie i dobre samopoczucie.

Język angielski

Temat: Revision- unit 3.

Podręcznik, str. 62-63. Wykonaj ćwiczenia podsumowujące dział- od ćw. 1 do 9.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna zimowa pogoda. Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

Technika

Temat: Aby rower służył dłużej.

Podręcznik str. 34-36. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 2 ze str. 35 oraz 2 i 3 ze str. 36.

________________________________________________________________

Poniedziałek 01.02

Język angielski

Temat: My dream house.

Podręcznik, str. 61. Narysuj projekt swojego wymarzonego domu, podpisz pomieszczenia, meble i opisz go używając wyrażeń z ćw. 3. Wyślij zdjęcie wykonanej pracy do 03.02.

Matematyka 01.02.

Temat: Obwód wielokąta.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 31-32 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy informację z niebieskiej ramki

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 89 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie jest Polska?, uważne zapoznanie się z notatką biograficzną Antoniego Słonimskiego str. 152, przeczytanie wiersza Polska, przeanalizowanie  poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 4, 5 str. 153.

Religia

Temat: Nasze wątpliwości w wierze.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika  . W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji  . Zastanów się – co to znaczy wierzyć w Boga ? 

Muzyka

Temat: Instrumenty perkusyjne. Podział i brzmienie.

Proszę uważnie przeczytać informacje z podręcznika,, Lekcja 19 „na temat instrumentów perkusyjnych, następnie w zeszycie wyjaśnić pojęcie: instrumenty perkusyjne i wysłuchać brzmienia niektórych z instrumentów. Pracy nie należy przesyłać.

(11) Instrumenty Perkusyjne – YouTube

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej, następnie wykonać rysunek owoców węglem lub tuszem wzorując się na ilustracjach podanych w podręczniku strona 36. Pracę przesyłamy do 05.02

_________________________________________________________________________

Piątek 29.01

Matematyka 29.01.

Temat: Różne jednostki długości.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw.  1-6 s. 86-88 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opisać Polskę, zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obrazu str. 151, następnie przeanalizowanie poleceń pod obrazem i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3  i 5 str. 151.  

Religia

Temat: Słowo Boże w codziennym życiu. 

Przeczytaj treść tematu z podręcznika . W zeszycie napisz , czym jest  sztuka sakralna . Wykonaj pracę plastyczną w formacie A4 – zrób   ilustrację do Ewangelii: Mk 4 , 35- 41. Przyślij do sprawdzenia,  pracę zachowaj aby przynieść do szkoły.  Technika plastyczna dowolna. Termin wykonania pracy do 8 lutego.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu. 

Jest piękna zimowa aura , ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się  ulepić bałwana. Zaproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie bawcie się dobrze i bezpiecznie. 

__________________________________________________________________________

Czwartek 28.01

Matematyka 28.01.

Temat: Różne jednostki długości.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 26 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy informację z niebieskiej ramki

– oglądamy film (ok. 7 minut) na  https://www.youtube.com/watch?v=FLYAlDe229o

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 1 s. 27 podręcznika (po 2 przykłady z poziomów A-D).

Przyroda

Temat: Dojrzewanie to czas wielkich zmian.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Korzystając ze słownika str.201 napisz definicję dojrzewania . Chłopcy napiszą notatkę na temat dotyczący dojrzewania chłopców,  dziewczynki w notatce uwzględnią przebieg procesu dojrzewania  dziewcząt .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie tekstu Licz się ze słowami str.149, przeanalizowanie zadań testu i wykonanie w zeszycie zadanie 2,7,8 i 10 str.149-150.

Informatyka 28.01.

Temat: Szukać każdy może. O wyszukiwaniu informacji w internecie i korzystaniu z nich.  

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 61-68 podręcznika

– wykonujemy dwa zadania korzystając z internetu:

 1. Znajdź w internetowym słowniku języka polskiego i zapisz w zeszycie znaczenia haseł: wachmistrz, karawela
 2. Skorzystaj ze strony translate.google.pl  i przetłumacz na język angielski, niemiecki oraz francuski wyrażenie „biały obłok”. Tłumaczenia zapisz w zeszycie.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy wykonanej w zeszycie do 03.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna  zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer.  Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

____________________________________________________________________________

Środa 27.01

Matematyka 27.01.

Temat: Wielokąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw.  1-7 s. 83-85 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Grammar exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem, potrafimy, ćwiczymy!, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! str.148, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu: O sobie, o nas według haseł zamieszczonych na schemacie.

Historia

Temat:Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.

Proszę uważni przeczytać tekst z podręcznika str 66-70 i w zeszycie odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Dlaczego Zawisza Czarny uważany jest za ideał średniowiecznego rycerza?

2.Opisz okoliczności, w jakich doszło do bitwy pod Grunwaldem?

3.Wymień cechy idealnego rycerza?

Wykonaną pracę prześlij do 02.02.2021r.

Wychowanie fizyczne

Temat : Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest zima , ubierz się stosownie do pogody,  zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się dobrze w ogrodzie.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była bezpieczna. 

________________________________________________________________________

Wtorek 26.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak się wielkość w życiu rozpoczyna?, zapoznanie się z biogramem Ewy Szelburg- Zarembiny str. 146 oraz Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu, następnie uważne przeczytanie utworu Przed pomnikiem Wielkiego Człowieka, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw. 1, 2, 3  i 7 str. 147.  

Matematyka 26.01.

Temat: Wielokąty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4HSH5) ok. 2 minut

– zapoznajemy się z informacjami na s. 21-22 podręcznika

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 2 s. 23 i zad. II Czy już umiem?  s. 24 podręcznika.

Przyroda

Temat: Układ rozrodczy umożliwia wydanie na świat  potomstwa. 

 Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji utrwalające wiadomości. 

Język angielski

Temat: Prepositions of place.

Zapoznaj się z notatką ze str.131, następnie wykonaj ćw. 4 i 5 ze str. 53 z podręcznika oraz 3 i 4 ze str. 21 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Rozwijamy zdolności twórcze w  ćwiczeniach przy muzyce.

Jest czas karnawału,  zapraszam Was do ćwiczeń, do aktywności tanecznej przy ulubionych utworach muzycznych. 

Technika

Temat: Rowerowy elementarz.

Podręcznik str. 31-33. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1, 2, 3 i 4.

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 25.01

Język angielski

Temat: British homes.

Podręcznik, str. 58. Przepisz słowa z ramki oraz ich tłumaczenie, przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, i 5.

Matematyka 25.01.

Temat: Prostokąty i kwadraty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-9 s. 80-82 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opis przedmiotu, uważne zapoznanie się z Dobrą radą str. 119 /zeszyt ćwiczeń/, następnie wykonanie ćw. 3, 4, 5, 6 str. 119-121 /zeszyt ćwiczeń/.  

Religia

Tematu: Słowo Boże uczy nas kochać. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zastanów się , jak możesz okazywać miłość Panu Bogu i najbliższym.  Postaraj się realizować dobre postanowienia w codziennym życiu. Pamiętaj o modlitwie. 

Plastyka

Temat: Techniki rysunkowe.

Proszę uważnie przeczytać informacje z podręcznika str.35-39, następnie do zeszytu  przepisać zdania ze str.39,,Czy już wiesz”, oraz narysować drzewo zimą wg instrukcji z podręcznika str.38. Pracę przesyłamy do 29.01.2021r.

Muzyka

Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych w minionym półroczu. 

W związku z wystawieniem ocen za I półrocze bardzo proszę do wtorku 26.01 przysłać nagranie Waszego śpiewu kolędy i wybranej piosenki na Dzień Babci i Dziadka, można również połączyć się przez messengera w poniedziałek lub wtorek od 15.00-16.00 i zaśpiewać. 

__________________________________________________________________________

Piątek 22.01

Matematyka 22.01.

Temat: Prostokąty i kwadraty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M46DVV) ok. 3 minut

– zapoznajemy się z informacjami na s. 17-18 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem? s. 20 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opis przedmiotu, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie  ćw. 4 str. 143 /podręcznik/ oraz ćw. 1 i 2 str. 118 /zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Ewangelia., czyli Dobra Nowina.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.  Wysłuchaj Ewangelię w niedzielę 24 stycznia,  w zeszycie napisz fragment lub narysuj ilustrację do Ewangelii .

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu.  

Jest piękna zimowa pogoda  ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Postaraj się zrobić bałwana.  

___________________________________________________________________________

Czwartek 21.01

Matematyka 21.01.

Temat: Mierzenie.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 7 i 8 s. 79 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 16 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie do sprawdzenia pracy wykonanej w zeszycie do 22.01.

Przyroda

Temat: Jak organizm odbiera informacje z otoczenia? 

Przeczytaj treść tematu z podręcznika , zwróć uwagę na rolę  narządów zmysłu – oczy , uszy , nos , język,  skórę . W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji,  pracę przyślij do sprawdzenia.  W lepszym zrozumieniu tematu pomogą Ci informacje, które znajdziesz  w Internecie. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dla babci i dziadka, uważne przeczytanie wiersza Anny Kamieńskiej Babcia str. 334, następnie wykonanie w zeszycie  ćw. 1 i 3 str. 334.  

Informatyka 21.01.

Temat: Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w Internecie.  

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy podaną kartę pracy  i wklejamy ją do zeszytu. Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania, w zeszycie zapisuje tylko odpowiedzi.

Wychowanie fizyczne

Temat : Budujemy figury śniegowe. 

Jest piękna  zimowa pogoda,  wyjdź na spacer. Postaraj się wykonać ” dzieło ” ze śniegu . Wykonaj zdjęcia i przyślij do sprawdzenia do poniedziałku.  

_____________________________________________________________________________

Środa 20.01

Matematyka 20.01.

Temat: Mierzenie.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 14 podręcznika

­– wykonujemy ćw. 1-4 s. 77-78 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: A/An, some, any.

Przeczytaj notatkę ze str. 131. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 56 z podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opis przedmiotu, uważne przeanalizowanie informacji Jak opisać przedmiot i Przydatne słowa oraz przeczytanie przykładowego opisu, następnie napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 1 i 3 str. 143.  

Historia

Temat :Przyczyny i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.62-65 i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pyt.1 i 2  str.65 oraz przyswoić sobie informacje zawarte w zakładce:,,To już wiem”. Pracę prześlij do dn.26.01.2021r.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu.

Korzystając z zimowej aury wyjdź na spacer. Ulep trzy wielkie śniegowe kule i wykonaj z nich bałwana.  Baw się wesoło i bezpiecznie. 

_________________________________________________________________

Wtorek 19.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sztuka podziwiania innych ludzi, następnie wykorzystując wiadomości  z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 3, 4, 5 str. 141.

Matematyka 19.01.

Temat: Proste, odcinki i punkty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– wykonujemy ćw. 2-8 s. 74-76 /Zeszyt ćwiczeń/

Przyroda

Temat: Budowa i rola układu nerwowego człowieka. 

Przeczytaj treść tematu z podręcznika na stronie 83 – 84 .Wykonaj zadanie 1 W zeszycie ćwiczeń.  Możesz pogłębić swoją wiedzę na temat układu nerwowego człowieka korzystając ze strony internetowej WIKIPEDIA. 

Język angielski

Temat: Describing your home.

Podręcznik, str. 55. Wykonaj ćw. 1 – należy wybrać odpowiednie zdania do dialogu, następnie ćw. 3 oraz ćw. 1, 2 i 3 ze str. 23 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Prezenty na Dzień Babci i Dziadka.

Wykonaj prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka i wyślij zdjęcie pracy do 22.01.  

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło, zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 18.01

Język angielski

Temat: Public places near my house.

Podręcznik, str. 54. Przepisz słowa z ćw. 1 wraz z tłumaczeniem. Dopasuj podane słowa do obrazków, następnie wykonaj ćw. 3 – dopasuj zdania do podanych obrazków.

 Wykonaj ćw.  1 i 2 ze str. 22 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 18.01.

Temat: Proste, odcinki i punkty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie w kratkę

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4YKFS) ok. 4 minut

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 8-10 podręcznika (część II)

– w zeszycie rysujemy odcinek i prostą

­– wykonujemy ćw. 1 s. 74 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sztuka podziwiania innych ludzi, zapoznanie się z biogramem Ulfa Starka str. 138, następnie uważne przeczytanie tekstu Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy’ego i wykonanie w zeszycie ćw. 1 str. 141.

Religia

Temat: Kolędujemy dla Pana Jezusa.

Kolęda to utwór religijny związany  ze Świętami Bożego Narodzenia.  Przeczytaj informacje o kolędzie  ze strony internetowej WIKIPEDIA. W zeszycie napisz jedną zwrotkę  ulubionej kolędy i wykonaj do niej ilustrację. 

Plastyka

Temat: Dla naszych babć i dziadków- wykonanie upominków według podanej instrukcji bądź własnych pomysłów.

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka proszę o wykonanie upominków dla Waszych Dziadków według podanych instrukcji bądź własnych pomysłów. Technika prac dowolna. Do dn.21.01.2021r. proszę o przesłanie jednej wykonanej pracy. Jeśli ktoś nie ma dziadków również wykonuje prace i ją przesyła. Upominki wręczamy Dziadkom dniu ich święta.

Muzyka

Temat: Piosenka dla Babci i Dziadka.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii podanych piosenek, wybranie jednej z nich, napisanie bądź wklejenie słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać, tylko pięknie zaśpiewać swoim dziadkom w dniu ich święta.

______________________________________________________________________

Piątek 18.12

Matematyka 18.12.

Temat: Zadania na temat … – Boże Narodzenie.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– układamy przynajmniej 2 zadania tekstowe o tematyce świątecznej. Informacje do zadań dobieramy tak, by rozwiązując je, należało wykonać działania pisemne. Treść zadań i ich rozwiązania starannie zapisujemy w zeszycie. Pamiętamy o udzieleniu odpowiedzi na pytania.

UWAGA! Praca ta zostanie sprawdzona i oceniona po powrocie do szkoły.

Język polski 

   Czas wykonania: 18.12 

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać życzenia?, przypomnienie zasad obowiązujących podczas pisania życzeń, następnie zredagowanie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń świątecznych adresowanych do wybranej osoby.

Religia

Temat: Czar Bożego Narodzenia.

W okresie Adwentu przepełnieni wiarą,  nadzieją i miłością oczekujemy na Boże Narodzenie.  Niech czas , który jest przed Wami będzie w waszym życiu naznaczony dobrymi uczynkami i modlitwą.  Postarajcie się w tym czasie pomagać swoim bliskim aby w waszych sercach i rodzinach narodził się Pan Jezus.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była  bezpieczna.

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Piłką,  którą masz  w domu staraj się trafić do starej opony 30 razy z odległości 5 twoich kroków od opony .

2 . Mocno odbijaj piłkę  od ściany budynku może być od drzewa , staraj się po odbiciu ją  złapać. 

3 . Licząc do 30 kozłuj  piłką raz prawą ręką, raz lewą ręką  .

Ćwiczenia powtórz 3razy. 

_____________________________________________________________________________

Czwartek 17.12

Matematyka 17.12.

Temat: Dzielenie pisemne.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4L3MX)  ok. 3 minut

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 139-140

– wybrany przykład dzielenia pisemnego wpisujemy starannie do zeszytu.

Przyroda

Temat: Mięśnie umożliwiają ruch.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 81 – 82 . W zeszycie napisz notatkę,  zwróć uwagę na rolę mięśni, których praca jest niezależna od naszej  woli .

Język polski

   Czas wykonania: 17.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wśród nocnej ciszy, uważne zapoznanie się z  informacją Nazwy świąt, przeczytanie kolędy str. 333 i  wykonanie w zeszycie ćw. 2 i 3 str. 333.

Informatyka 17.12.

Temat: Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w Internecie.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami ze s. 57-59 podręcznika

– zapisujemy w zeszycie zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz informacje ze s. 59 Zapamiętaj!

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  oddychaj  spokojnie przez nos. Zrelaksuj się.

_______________________________________________________________________

Środa 16.12

Matematyka 16.12.

Temat: „Działania pisemne” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy zadania z karty pracy. Rozwiązania wszystkich zadań starannie zapisujemy w zeszycie.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym, w ostateczności w czwartek – 17.12. do godz. 12.00.

Język polski

   Czas wykonania: 16.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując informacje z poprzedniej lekcji zredagowanie i napisanie w zeszycie listu do kolegi mieszkającego w innym kraju jak obchodzisz Święta, poprosisz o przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych kraju, w którym On obecnie mieszka.  

Język angielski

Temat: Christmas.

Wykonaj podane karty pracy.

Posłuchaj i zaśpiewaj kolędy;)

Historia

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

Proszę uważnie przeczytać cały tekst z podręcznika, następnie w zeszycie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Napisz kim był Kazimierz Wielki,w którym został koronowany,kiedy zmarł i z jakiej dynastii pochodził?

2.Wyjaśnij znaczenie powiedzenia:,, Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”

3. Podaj przyczynę i skutek oraz datę założenia Akademii Krakowskiej?

4.0pisz w jakich warunkach uczyli się średniowieczni żacy, a w jakich uczą się dzisiejsi uczniowie? Pracę prześlij do 17 grudnia

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe. Bawcie się dobrze.

_________________________________________________________________________

Wtorek 15.12

Język polski

   Czas wykonania: 15.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując dostępne źródła informacji sporządzenie w zeszycie notatki w dowolnej formie zgodnej z tematem lekcji.  

Matematyka 15.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Działania pisemne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 4, 6 s. 143 podręcznika.

Przyroda

Temat: Budowa układu szkieletowego.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 79- 81 . Zwróć uwagę na różnorodność kości. Naucz się nazywać poszczególne odcinki układu kostnego. Zwróć uwagę na stawy jako szczególny rodzaj połączeń kostnych.

Wykonaj zadanie 1, 2 w zeszycie ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Christmas in the UK.

Podręcznik, str. 115. Zapisz w zeszycie słowa:

Santa Claus- Święty Mikołaj

Reindeer- renifer

Presents- prezenty

Christmas tree- choinka

Przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1, 2 i 3. W ćw. 3 należy wpisać imię osoby do której piszesz list, uzupełnić go wpisując wyrażenia z żółtej ramki i podpisać się.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  Pamiętaj o ubraniu się stosownie do pogody.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.  

Technika

Temat: Sprawdzian z działu „Bezpiecznie w szkole i na drodze”.

______________________________________________________________________

Poniedziałek 14.12

Język angielski

Temat: There is/ There are – interrogative and short answers.

Zapoznaj się z notatką za str. 132. Wykonaj ćw. 5 i 6 ze str. 57 z podręcznika oraz ćw. 3 i 4 ze str. 24 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 14.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Działania pisemne”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 72 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 14.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów z rz i ż- ćwiczenia utrwalające, uważne przeanalizowanie informacji zamieszczonych na Planszy str. 134-135 oraz  wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 3 str. 134-135.

Religia

Temat: Narodzenie Pańskie.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w  zeszycie napisz notatkę  na temat Bożego Narodzenia.

Muzyka

Temat: Wspólne kolędowanie.

Bardzo proszę o wpisanie bądź wydrukowanie i wklejenie do zeszytu ulubionej kolędy i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać. Znajomość słów i melodii kolędy będzie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniego tematu. Przypominam o przesłaniu karty świątecznej(kto jeszcze tego nie zrobił), oraz ozdoby świątecznej(do 16.12)

_________________________________________________________________________

Piątek 11.12

Matematyka 11.12.

Temat: Jak usprawnić mnożenie pisemne?

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 2 i 4 s. 66-67 /Zeszyt ćwiczeń/; ćw. 5 – dla chętnych.

Język polski

   Czas wykonania: 11.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Trudne słówka- pisownia wyrazów z ż, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 132, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 9, 11 str. 132.    

Religia

Temat: Rekolekcje adwentowe. 

Wysłuchaj rekolekcji głoszonych 

 przez biskupa Marka Solarczyka. Temat rekolekcji ” Straznicy Światła  „. Materiały wysłane zostały na maila,  znajdziesz je również w internacie. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Pokonujemy terenowy tor przeszkód. 

Jest chłodny dzień.  Wyjdź na podwórko na spacer, pamiętaj ubierz się stosownie do pogody .

Na śniegu narysuj tor przeszkód: 

1 . Drabinka – spaceruj  po jej szczeblach 

2 . Koła – jednonóż przeskakując z koła do koła 

3 . Ulep 10 śnieżnych kulek , ułóż w jednej  linii,  slalom pokonuj skacząc raz na prawej raz na lewej nodze . 

Śniegowy tor przeszkód wykonaj 3 razy. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 10.12

Matematyka 10.12.

Temat: Jak usprawnić mnożenie pisemne?

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M48S5M) ok. 3 minut

– analizujemy przykłady s. 133-135 podręcznika

– przykłady zapisane czarnym drukiem wpisujemy starannie do zeszytu

– wykonujemy ćw. 1 s. 66 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową.

W Internecie znajdź film dotyczący tematu lekcji i obejrzyj.

W podręczniku znajdują się informacje na temat układu oddechowego człowieka, zapoznaj się z nimi .W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 , 2 przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

   Czas wykonania: 10.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Trudne słówka- pisownia wyrazów z rz, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 130, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1, 2, 3, 5 str. 130-131.   

Informatyka 10.12.

Temat: W sieci. Wstęp do internetu. 

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami ze s. 50-55 podręcznika

– zapisujemy w zeszycie co to jest internet.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wybieramy zabawy i gry rekreacyjne pochodzące z innych krajów Europy. 

W różnych źródłach poszukaj zabaw lub gier dla dzieci pochodzących z różnych krajów Europy. Opis gry lub zabawy przyślij do sprawdzenia. 

_____________________________________________________________________________

Środa 09.12

Matematyka 09.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II  Czy już umiem? s. 132 podręcznika.

Język angielski

Temat: There is/ There are.

Podręcznik, str. 52. Zapoznaj się z notatką ze strony 131. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 52 oraz ćw. 1 i 2 ze str. 21 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski

   Czas wykonania: 9.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Lekcja tolerancji, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4 str. 129.

Proszę o przysłanie ćw. 2 na mój adres e-mail.  

Historia

Temat: Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika, następnie w zeszycie odpowiadamy na pytania:1,2 znajdujące się pod tekstem.Następnie proszę obejrzeć uważnie film i mapę,, Polska w czasach Bolesława Chrobrego „i pisemnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod mapą. Wykonane prace przesyłamy do 11 grudnia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Leżenie na plecach , unoszenie raz nogi prawej , raz nogi lewej . Noga prostata w kolanie   – 30 razy  

2 . 30 razy ” supełki ” 

3 . Truchcik w miejscu – 3 minuty  .

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach.

________________________________________________________________________

Wtorek 08.12

Język polski

   Czas wykonania: 8.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Lekcja tolerancji, zapoznanie się z notką biograficzną Anny Onichimowskiej str. 125, uważne przeczytanie tekstu Najwyższa góra świata,  wykonanie w zeszycie ćw. 1 str. 129.

Matematyka 08.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1  s. 130 podręcznika po 2 przykłady z poziomu A, B, C; z poziomu D-dla chętnych.

Przyroda

Temat: Układ krwionośny transportuje  krew.

Przeczytaj treść tematu z podręcznika  . Na stronie 74  w podręczniku przeanalizuj budowę układu krwionośnego. Wykonaj zadanie 4 strona 75 . Pracę przyślij do sprawdzenia do 15 grudnia 

Język angielski

Temat: Home…sweet home.

Podręcznik, str. 48-49. Przepisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1 oraz 2 oraz tłumaczenie na język polski. Posłuchaj nagrania do ćw. 2 i powtórz podane słowa.

Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 20 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe.

Technika

Temat: Ozdoby bożonarodzeniowe.

Wykonaj wybraną przez siebie ozdobę bożonarodzeniową i wyślij jej zdjęcie do 10.12.

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 07.12

Język angielski

Temat: Possesive case.

Zapoznaj się z notatką str. 137, wykonaj ćw. 5 ze str. 37 z podręcznika oraz 4 str. 15 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 07.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady na s. 128-129 podręcznika

­– wykonujemy ćw. 3 s. 64 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 7.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tworzymy synonimy, uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przeznaczenia i zawartości słownika synonimów, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 4 i 5 str. 124.

Religia

Temat: Wdzięczność za Słowo Boże. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Staraj się uczestniczyć w Euchararystii transmitowanej  w TV. 

Plastyka-7 i 14 grudnia

Temat: Tworzę przez cały rok – wykonanie kartki oraz ozdób

świątecznych na Boże Narodzenie(praca na 2 lekcje).

Z materiałów, jakie macie w domu proszę wykonać kartkę świąteczną i napisać w środku życzenia dla najbliższej osoby oraz jedną dowolną ozdobę świąteczną. Możecie skorzystać z instruktażowych filmów podanych niżej bądź własnego pomysłu. Liczę na waszą kreatywność i ciekawe pomysły. Wykonaną kartkę świąteczną proszę przesłać do piątku 11 grudnia, zaś ozdobę do środy 16 grudnia.

Muzyka

Temat: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Słuchanie i nauka wybranych utworów bożonarodzeniowych.

Proszę o wysłuchanie trzech podanych utworów bożonarodzeniowych, wybranie jednego z nich i zapisanie słów w zeszycie i przesłanie do dnia 9 grudnia.Jeśli ktoś ma możliwość proszę o nauczenie się słów i melodii wybranego utworu, nagranie się i przesłanie do dnia 11 grudnia. ( na ocenę).

___________________________________________________________________________

Piątek 04.12

Matematyka 04.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– oglądamy film (ok. 12 minut) na

https://pistacja.tv/film/mat00075-mnozenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe-wprowadzenie?playlist=195

­– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 63 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 04.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O sobie samych, uważne przeczytanie wiersza Ewka Marchewka str. 121, zapoznanie się z Nowymi wiadomościami str. 122, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 3, 4, 5 str. 122.

Religia

Temat: Święty Mikołaj uczy nas dobroci. 

Realizując w życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego,  postaraj się w czasie  Adwentu wypełniać treść tego przykazania , czyniąc dobre uczynki. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wybierz bezpieczną przestrzeń w mieszkaniu,  wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 . 30 × pajacyk

2 . 30 × supełki 

3 . 3 minuty truchcik w miejscu 

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach .

_______________________________________________________________________

Czwartek 03.12

Matematyka 03.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– ćwiczymy mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe – wybrane przez siebie przykłady

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem? s. 127 podręcznika.

Przyroda

Temat: Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu ? 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 70 – 72 .Zwróć uwagę na budowę układu pokarmowego,  naucz się je nazywać . W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 3 , 4 , 5 do tematu lekcji .

Język polski

   Czas wykonania: 03.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Komiczne przypadki w życiu Mikołajka, uważne przeczytanie tekstu Ludeczka str. 117, zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 3, 5 str. 120.

Informatyka 03.12.

Temat: Malowanie na ekranie. Podsumowanie działu 2. 

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w edytorze grafiki Paint wykonujemy jedno wybrane zadanie

 1. Flaga olimpijska (ćw. 3 s. 48)  lub
 2. Scena z książki (ćw. 9 s. 48)
 3. Plakat – film (ćw.10 s. 48)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  09.12.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

___________________________________________________________________

Środa 02.12

Matematyka 02.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 i zad. 1 s. 125 podręcznika (po 2 przykłady z każdego poziomu); poziom MISTRZ – dla chętnych.

Język angielski

Temat: Revision- unit 3.

Podręcznik, str.  46-47. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i wyślij do sprawdzenia.

Język polski

   Czas wykonania: 02.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odmiana czasowników w czasie przeszłym i przyszłym, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 113, napisanie w zeszycie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 11, 12, 13 str. 28-29 (zeszyt ćwiczeń).

Historia

Temat: Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu: ,,Z historią na Ty”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest piękna jesienna pogoda.  Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj o właściwym ubiorze.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo  podczas zabawy.

_______________________________________________________________________

Wtorek 01.12

Język polski

   Czas wykonania: 01.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odmiana czasowników w czasie przeszłym i przyszłym, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 112, napisanie w zeszycie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 6, 7, 8, 9, 10 str. 26-27 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 01.12.

Temat: Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film (ok. 9 minut) na

https://pistacja.tv/film/mat00074-mnozenie-pisemne-przez-liczby-jednocyfrowe-przyklady?playlist=103

– zapoznajemy się z przykładami na s. 124-125

­– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 61 /Zeszyt ćwiczeń/.

Przyroda

Temat: Poznajemy składniki pokarmowe .

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 68 – 69 .W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 , 2 .

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Wychowanie fizyczne

Temat : Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

Wykorzystując znajomość ćwiczeń,  samodzielnie wykonaj 5 różnych ćwiczeń. 

Powtórz te ćwiczenia 3 razy.

Technika

Temat: Wesoły Mikołaj.

Wykonaj Mikołaja według podanej instrukcji. Termin wysłania zdjęcia pracy: 04.12.2020 r.  

Wykonaj na ocenę ćwiczenie Mam pomysł ze str. 28. Termin wysłania pracy: 15 grudnia.

Za tydzień napiszecie sprawdzian z techniki z działu „Bezpiecznie w szkole i na drodze”, zagadnienia zostaną Wam wysłane na adresy mailowe.

_____________________________________________________________________

Poniedziałek 30.11

Język angielski

Temat: Exercises- unit 2.

Wykonaj podaną kartę pracy i prześlij do 01.12.2020r. na mój adres mailowy. Jest to praca na ocenę.

Matematyka 30.11.

Temat: Dodawanie i odejmowanie pisemne – ćwiczenia.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– ćwiczymy dodawanie  i odejmowanie pisemne – wybrane przez siebie przykłady

­– starannie rozwiązujemy w zeszycie zad. 2 s. 121 i zad. 4 s. 122 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy oraz prac wcześniejszych /jeśli ktoś tego nie zrobił/ do 02.12.

Język polski

   Czas wykonania: 30.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Najbardziej pracowita część mowy, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 111 oraz tekstem Gramatyka w praktyce, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 9 str. 111 oraz ćw. 5 str. 25 (zeszyt ćwiczeń).

Religia

Temat: Moje Adwentowe postanowienia.

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem . Adwentowe postanowienia otworzą Twoje serce na miłość Boga i ludzi . Zrób postanowienia Adwentowe,  narysuj je w zeszycie i staraj się wypełniać w życiu.

Muzyka

Temat: Zadania utrwalające wiadomości i umiejętności.

Proszę z podręcznika- lekcja 12 -powtórzyć i utrwalić zakres wiedzy i umiejętności za pomocą przedstawionych zadań zabaw i ćwiczeń. Wiadomości zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

Plastyka

Temat: Barwy dopełniające i złamane.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.30 – 32, następnie w zeszycie proszę zapisać w jaki sposób tworzą się barwy dopełniające oraz proszę wykonać ćwiczenie 1 lub 2 ze str.32. Prace przesyłamy do piątku 4 grudnia.

_______________________________________________________________________

Piątek 27.11

Matematyka 27.11.

Temat: Odejmowanie pisemne.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 123 podręcznika.

Język polski

   Czas wykonania: 27.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Najbardziej pracowita część mowy, uważne zapoznanie się z Nowa wiadomością str. 110, napisanie krótkiej notatki, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 7 str. 110 oraz ćw. 3 i 4 str. 25 (zeszyt ćwiczeń).

Religia

Temat: Adwent-  ważny czas oczekiwania.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na. Napisz w zeszycie- jakie znaczenie ma  Adwent w życiu katolika ? 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie.  Wyjdź na podwórko na spacer. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 26.11

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

Matematyka 26.11.

Temat: Odejmowanie pisemne.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 59 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 121 podręcznika (po 1 przykładzie z każdego poziomu; poziom MISTRZ – dla chętnych).

Przyroda

Temat: Podsumowanie działu ” Poznajemy świat organizmów”.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania  –  podsumowanie działu 3 – sprawdź się. Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

   Czas wykonania: 26.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Najbardziej pracowita część mowy, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 4 str. 108-109 oraz ćw. 1 i 2 str. 24-25 (zeszyt ćwiczeń).

Informatyka 26.11.

Temat: Nie tylko pędzlem. Pisanie i ilustrowanie tekstu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia i przesyłamy ją do 27.11.

______________________________________________________________________

Środa 25.11

Matematyka 24.11.

Temat: Odejmowanie pisemne.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

­– dokładnie analizujemy przykłady z podręcznika s. 119-120

– oglądamy filmy na:

https://pistacja.tv/film/mat00070-odejmowanie-pisemne-z-pozyczaniem-i-bez-pozyczania?playlist=58 (ok. 8 min.)

https://pistacja.tv/film/mat00072-odejmowanie-pisemne-liczb-z-zerami-w-srodku-przyklady?playlist=58 (ok. 7 min.)

Język angielski

Temat: Plurals- exercises.

Wykonaj ćw. 3 i 4 ze str. 18 z zeszytu ćwiczeń oraz podaną kartę pracy.

Język polski

   Czas wykonania: 25.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy należy się chwalić?, uważne przeczytanie utworu Jana Brzechwy Samochwała str. 107, następnie przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3, 6 str. 107. 

Historia

Temat: Mieszko I i chrzest Polski.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.38- 41 i wykonać załączoną kartę pracy. Następnie proszę przepisać do zeszytu ,,To już wiem” i nauczyć się tych informacji. Pracę przesłać do 27 listopada.

2 grudnia napiszemy test z historii z I działu. Test będzie przesłany na waszą pocztę o godz. 9:00 lub na Messengera (proszę napisać gdzie chcecie mieć przesłany test). Na wykonanie zadań będziecie mieli 45 minut, po tym czasie do godziny 9:50 trzeba będzie przesłać test do sprawdzenia. Test przesłany po określonym czasie będzie wiązał się z obniżeniem oceny o jeden stopień

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Jest piękna jesienna pogoda. Wyjdź na spacer. Pamiętaj o bezpieczeństwie. W trakcie spaceru oddychaj spokojnie przez nos.

________________________________________________________________________