kl. IV

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

  Język polski

   Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy, uważne przeczytanie baśni Kryształowa kula str.214, a następnie o wykonanie w zeszycie ćw.2,4,6 i 7 str.217.

   Język polski

   Czas wykonania: 01.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co komu spójnik?, uważne przeczytanie i wpisanie do zeszytu nowej wiadomości (podręcznik str.218), a następnie o wykonanie ćw.1 i 3 str.218.

   Język polski

   Czas wykonania: 02.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sympatie i antypatie spójników, czyli kiedy postawić przecinek, uważne przeczytanie treści zapisanych na (str.219 podręcznika), wpisanie do zeszytu nowej wiadomości i wykonanie w zeszycie ćw.3 str.220 oraz ćw.1,2,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń str.86-87.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Cel: mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 101

– wykonujemy ćwiczenia s. 118-119 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i II s. 103 Czy już umiem?

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 103 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości o ułamkach zwykłych

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 120-121 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy 3 wybrane przez siebie zadania ze s. 104-105

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa4

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia pracy wykonanej w zeszycie.

Informatyka  – 02.04

Proszę o wykonanie w dowolnym edytorze tekstu pracy „Reguły pisania w edytorze tekstu”. Potrzebne informacje znajdują się na s. 104 podręcznika. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy. Proszę również o przesłanie zdjęcia pracy – skróty klawiszowe.

Muzyka

Temat:Hymn Polski.

Korzystając z różnych źródeł informacji napisz,,Jak powstał hymn Polski” i prześlij na ocenę ,do 3 kwietnia.

Historia

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Proszę dokładnie przeczytać tekst z podręcznika od str.94 do str.98

Przepisać do zeszytu,,To już wiem” i przyswoić sobie te informacje, następnie na ocenę wykonać poniższą kartę pracy oprócz zad 8.

Język angielski

Temat:  Food- exercises

Wykonać ćwiczenie 1 i 3 str. 32 z zeszytu ćwiczeń oraz ćwiczenia z karty pracy.

Temat: What’s your favourite food?

Zapisać temat do zeszytu. Przepisać do zeszytu słowa z ramki. Przeczytać teksty i wykonać zdania 1,2,3,4 i 5 str. 82-83 z podręcznika.

Proszę o wysłanie zdjęcia podanych zadań do dnia 3 kwietnia- są to zadania na ocenę.

Temat: Food preparation and cooking tools.

Podręcznik str. 86. Przepisać do zeszytu słownictwo z ćw. 1 i 2 wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonać ćwiczenie 3 ze str. 86 z podręcznika i ćw. 1 i 2 ze str. 34 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Manewry na drodze.

Przeczytać temat ze str. 48-51. Wykonać notatkę w zeszycie. Proszę wpisać w notatce definicje wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania. 

Zrobić ćwiczenie 1, 2, 4 , 5, 7 i sprawdź się.

Podane zadania są na ocenę. Proszę o przesłanie ich do 3 kwietnia.

Proszę o przesłanie zdjęć drogowego koła fortuny do 1 kwietnia.

Przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone
podręcznik str 144-150
w zeszycie wykonaj ćwiczenie 1 str. 150
Praca domowa: wykonaj plakat zachęcający do oszczędzania wody. Wykonaj zdjęcie i prześlij je na nr 501 811 964

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Religia

Temat: Droga krzyżowa Pana Jezusa
Korzystając z książeczki do nabożeństwa odmów Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Możesz skorzystać z pomocy bliskich lub modlić się przy radiu czy telewizji.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Czwartek i piątek

Język polski

  Czas wykonania: 26.03-27.03

  Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?, a następnie  uważne zapoznanie się z planszą Świat baśni str.212-213 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3 str.214.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Czego się nauczymy? – dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych
                                   mianownikach oraz liczb mieszanych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 94 i 95 (zwracamy uwagę na rysunki)

– wpisujemy do zeszytu jak dodajemy i odejmujemy ułamki (niebieskie ramki)

– wykonujemy ćwiczenia s. 115-116

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:    https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-jednakowych-mianownikach/Du2Or8AzF  (są tam 3 krótkie filmki trwające razem ok. 5 min.)

Język angielski

Temat: All about food.

Zapisać temat w zeszycie

Podręcznik str. 80-81. Przepisać do zeszytu nazwy jedzenia wraz z ich tłumaczeniem. Nauczyć się podanego słownictwa.

Wpisać do zeszytu podane wyrażenia:

I love- kocham, uwielbiam

I really like- naprawdę lubię

I like- lubię

I quite like- nawet lubię

I don’t like- nie lubię

I hate- nienawidzę

Ułożyć zdania z każdym wyrażeniem tak jak w przykładzie na str. 81.

Język polski

  Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń? i uważne przeczytanie tekstu Kopciuszek str.200-205, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2 str.205 oraz ćwiczenia 6 str.206.

  Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ułamek jako iloraz

i uważne przeczytanie tematu s. 89-91, a następnie o wykonanie ćwiczeń s. 113-114 oraz utrwalenie poprzedniego tematu „Liczby mieszane”.

Czas wykonania: do 25.03.

Historia

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

Dokładnie i uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.89 do 93. W zeszycie wykonać zad.1 i 3 str.93 oraz napisać przyczynę, wydarzenie oraz skutek III rozbioru Polski. Przyswoić informacje z podręcznika zapisane tłustym drukiem.

Przyroda:

Temat: Czy wszystkie skały są twarde.

Materiał nauczania – podręcznik – Tajemnice przyrody str.144- 147

Zeszyt ćwiczeń str. 90 -91, ćwiczenia 1,2,3 i 4

Przed wykonaniem ćwiczeń obejrzyj film https://epodreczniki.pl/a/film/DO8EKT3s5

Kiedy będziesz w ogródku lub na podwórku zwróć uwagę na przekrój gleby, a szczególnie na warstwę próchnicy.

Język angielski:

Temat: Exercises- unit 4.

Proszę o wpisanie tematu do zeszytu oraz wykonanie karty pracy. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, można wpisać odpowiedzi do zeszytu.

Technika

Temat: Drogowe koło fortuny- część druga.

Dokończyć w domu drogowe koło fortuny. Podręcznik str. 46,47.

Plastyka

Temat:Techniki rysunkowe.

Zapoznać się z informacjami z podręcznika od str.35 do 39, następnie dowolną techniką plastyczną wykonać pracę na dowolny temat;np.owoce,postać,drzewo,itp.

Muzyka

Temat: Ludowa zabawa. Narodowe tańce polskie:mazur.

W zeszycie przedmiotowym napisać informacje z podręcznika, z lekcji 21, co to jest:folklor, oraz wymienić polskie tańce narodowe.

Informatyka

Proszę o przygotowanie papierowej planszy z dziesięcioma skrótami klawiszowymi. (potrzebne informacje znajdują się w podręczniku na s. 98).

Czas wykonania: Tydzień

Religia

Temat: Którędy do Nieba.

Wykonaj w zeszycie zadania 2 i 3.