kl. V

Piątek 28.05

Matematyka 28.05.

Temat: Siatki prostopadłościanu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1, 3 i 4 s. 149-150 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym?, uważne  zapoznanie się z Nową wiadomością str.318, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.2,3 str.316. 

 Historia kl.V-28.05

Temat: Skutki rozbicia dzielnicowego.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.194-197. W zeszycie odpowiadamy na pyt.2str.195 i pyt.3 str.197.

Religia

Temat: Uczymy się  organizacji Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na strukturę Kościoła i jej znaczenie w budowaniu wspólnoty. Pomódl się w intencji kapłanów pracujących w twojej parafii. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna  – doskonalenie podań piłki do współgrającego. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę.  Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Postaraj się podawać piłkę dokładnie w wybrane miejsce . Kontroluj ruchy współgrającego. 

___________________________________________________________

Czwartek 27.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu:Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie wybranych ćwiczeń  str.60-63 / zeszyt ćwiczeń /.  

Matematyka 27.05.

Temat: Siatki prostopadłościanu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5BY41) (ok. 2 min.)

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 158-160.

­– wykonujemy w zeszycie zad. 1 s. 160 podręcznika.

Biologia

Temat: Okrytonasienne.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie wykonaj rysunek- Budowa kwiatu – podręcznik str. 138 . Zwróć uwagę na sposoby zapylania roślin. 

Język angielski

Temat: Festive food in the UK.

Przepisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1, dopasuj podane jedzenie do odpowiednich świąt. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 36 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą  w piłkę nożną.  Zwróć uwagę, na szybkość działania,  podczas przekazywania piłki do współgrającego.

____________________________________________________________

Wtorek 25.05

Historia

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.192-193. W zeszycie odpowiadamy na pyt.2 str.197.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tworzymy zdania złożone współrzędnie, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.315 , napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.1,2,3 str.315,316.

 Matematyka 25.05.

Temat: Objętość prostopadłościanu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 146-147 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Klimat strefy tundry.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 145- 147 . W zeszycie ćwiczeń wykonaj jedno zadanie do tematu.

 Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Wędrując , wśród kwitnących drzew,  korzystaj ze słońca i świeżego powietrza.

Technika

Temat: Sprawdź, co jesz.

Podręcznik, str. 68-69, przeczytaj temat z podanych stron, zapisz notatkę, wykonaj ćw. 1, 2 i 4.

_______________________________________________________________

Poniedziałek 24.05

Matematyka 24.05.

Temat: Objętość prostopadłościanu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 8 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

– zapoznajemy się z informacjami na s. 151-152 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu jak obliczamy objętość prostopadłościanu i sześcianu (informacje w niebieskich ramkach i wzory).

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zgłębiamy tajniki pracy radiowców, uważne zapoznanie się z informacjami Ludzie radia str.312-313 i Nową wiadomością str.314, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.1,2,3 str.314.  

Język angielski

Temat: Animals.

Wykonaj podane karty pracy. Zapisz w zeszycie słowa, których wcześniej nie znałeś.

Religia

Temat: Odkrywamy obrazy Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Plastyka kl.IV,V-24.05

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy prace na Dzień Mamy i Taty rozpoczęte na ostatnich zajęciach(według podanych wcześniej instrukcji).Wykonane upominki przynosimy do sprawdzenia w tym tygodniu.

Muzyka kl.IV,V-24.05

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i ćwiczymy słowa oraz melodię piosenek dla Mamy i Taty. Proszę do końca tygodnia nauczyć się słów podanych piosenek.

_____________________________________________________________

Czwartek 20.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów małą i wielką literą, następnie  wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-8 str.86-89 / zeszyt ćwiczeń /.    

 Matematyka 20.05.

Temat: Objętość i pojemność.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 8 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510.

– zapoznajemy się z informacjami na s. 146

– wykonujemy zad. 3 s. 147 i zad. 6 s. 148 podręcznika.

Biologia

Temat: Nagonasienne.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu,  zwróć uwagę na charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych.

Język angielski

Temat: Unit 6- vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________

Środa 19.05

Matematyka 19.05.

Temat:  Figury przestrzenne – bryły.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 6 i 9 s.142 oraz zad. III Czy już umiem? s. 143 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kiedy mała, a kiedy wielka litera?, uważne zapoznanie  się z Nowymi wiadomościami str.320,321, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.2,4,6 str.320,321. 

Informatyka 19.05.

Temat: W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt?

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia w programie Scratch – grę polegającą na przeprowadzeniu duszka przez dwa labirynty.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy  na adres e-mail.

Język angielski

Temat: Celebrations.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna- doskonalenie podań piłki w ruchu.

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki  , uderzając wewnętrzną stroną stopy.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

_______________________________________________________________

Poniedziałek 17.05

Matematyka 17.05.

Temat:  Figury przestrzenne – bryły.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5ZCNE) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami na s. 137-140

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I Czy umiem? s. 143 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Martyna na dachu świata!, uważne przeczytanie tekstu Przesunąć horyzont str.302, zapoznanie się Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki w zeszycie, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie  ćw.2,3,5 str.304.   

Język angielski

Temat: Means of transport.

Wykonaj podaną kartę pracy. Zapisz w zeszycie nazwy podanych środków transportu wraz z tłumaczeniem.

Religia

Temat: Poznajemy przymioty Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Muzyka kl.V-VI-17.05

Temat: Nauka słów i melodii piosenki, pt.,,Daj mi rękę tato”.

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, następnie napisanie lub wklejenie słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać.

Plastyka kl.V-VI- 17.05

Temat: Laurka na Dzień Mamy ( praca na 2 lekcje).

Według podanych instrukcji proszę o wykonywanie upominków dla rodziców z okazji zbliżającego się ich święta.

_______________________________________________________________

Piątek 14.05

Matematyka 14.05.

Temat:  Zadania na temat… – „Biegi”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 130-131 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie 2 wybrane przez siebie zadania.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazów w zdaniu – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z  poprzednich lekcji wykonanie ćw.5-9 str.58-59  /zeszyt ćwiczeń /.

Historia kl.V -14.05

Temat: Jak narodziło się rycerstwo w Polsce?

Uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.186-187.

W zeszycie odpowiadamy na pyt.?str.186 oraz pyt.1,2,3 str.187. Pracy nie trzeba przesyłać.

Religia

Temat: Duch Święty ożywienia Kościół. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Pomódl się w swojej intencji do Ducha Świętego,  treść modlitwy znajdziesz pod tematem lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą  w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą do współgrajacego. Odbijaj  piłkę wewnętrzną stroną stopy.

______________________________________________________________________

Czwartek 13.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak łączą się wyrazy w zdaniu? uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.300, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw.4,5,6 str.300.

Matematyka 13.05.

Temat:  „Matematyka i my” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– starannie rozwiązujemy w zeszycie wszystkie podane zadania.

UWAGA! Proszę o przysłanie wykonanej pracy do 14.05. do godz. 13:00.

Biologia

Temat: Paprotniki.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Język angielski

Temat: Reflexive pronouns.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120, wykonaj ćw. 3, 4, 5 ze str. 89 z podręcznika oraz ćw. 3 i 4 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji stojącej. 

____________________________________________________________________

Środa 12.05

Matematyka 12.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 9-13 s. 140 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?, uważne zapoznanie się  z Nową wiadomością str.299, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw.1-3 str.299 /podręcznik / oraz ćw.1-3 str.57 /zeszyt ćwiczeń /.

Informatyka 12.05.

Temat: W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt?

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– w ciągu 2 tygodni tworzymy w programie Scratch grę polegającą na przeprowadzeniu duszka przez dwa labirynty; korzystamy z podanych na lekcji wskazówek i informacji z podręcznika s. 43-47.

Język angielski

Temat: Ordinal numbers.

Wykona podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody i wyjdź na spacer,  zabierz ze sobą piłkę.  Poproś rodzeństwo , aby zagrali z  piłkę nożną.

____________________________________________________________

Wtorek 11.05

Historia kl.V-11.05.

Temat: W państwie Piastów.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.183-185.

W zeszycie odpowiadamy na pyt.?str.183 oraz pyt.1,2str.184. Pracy nie trzeba przesyłać.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać dedykację?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-5 str.135-136 /zeszyt ćwiczeń /.

Matematyka 11.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-8 s. 139 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz śródziemnomorski. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 i 2  do tematu lekcji .

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry i zabawy zbieżne z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody  wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1. Prowadzenie  piłki raz prawą,  raz lewą nogą po obwodzie koła  – 5 minut 

2. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

3. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Ćwiczenia powtórz 2 razy .

Technika

Temat: Zdrowie na talerzu.

Podręcznik, str. 64-65. Zapoznaj się z treścią tematu z podanych stron, zapisz notatkę, wykonaj ćw. 1 i 2.

__________________________________________________________

Poniedziałek 10.05

Matematyka 10.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania różnego typu ze s. 127-129 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać dedykację?, uważne zapoznanie się z informacjami Jak napisać dedykację?, Przydatne słowa str.298, napisanie krótkiej notatki, przeczytanie przykładowej dedykacji i wykonanie ćw.1,2 str.298.

Język angielski

Temat: Jobs and occupations.

Wykonaj podane karty pracy. Zapisz również nazwy podanych zawodów w zeszycie.

Religia

Temat: Apostołowie fundamentem Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Plastyka kl.V-10.05

Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.

Zapoznaj się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika str. 56- 57. W zeszycie wymień cechy wytworów sztuki barokowej oraz podaj przykłady dzieł sztuki baroku. Praca zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Muzyka kl.IV,V,VI -10.05

Temat:,, Kocham Cię Mamo”-nauka słów i melodii piosenki.

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, następnie wpisanie lub wklejenie słów do zeszytu. Proszę nauczyć się na pamięć słów piosenki. Melodię będziemy ćwiczyć na lekcji muzyki za tydzień.

_____________________________________________________________

Piątek 07.05

Matematyka 07.05.

Temat: O ile różnią się liczby.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 137-138 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego warto czytać książki?, zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.6,7,8 str.291.

Historia kl.V-07.05

Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.181-182. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2str.181 i pyt.3 str.182. Pracę przesyłamy do 10.05.

Religia

Temat: Jezus wzywa nas do miłości.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz zadanie 1 – praca na lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  oddychaj przez nos spacerując po ogrodzie.  Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

___________________________________________________________________

Czwartek 06.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego warto czytać książki?, uważne przeczytanie tekstu The Pagemaster, zapoznanie się z nowymi pojęciami Przydatne słowa oraz wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,5 str.290.

Matematyka 06.05.

Temat: O ile różnią się liczby.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 123

– rozwiązujemy w zeszycie  zad. I, II i III Czy już umiem? s. 126 podręcznika.

Język angielski

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Dokończ ćwiczenia z karty pracy.

Biologia

Temat: Środowisko życia i budowa  mchu.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 115 – 116. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie .

_____________________________________________________________

Środa 05.05

Matematyka 05.05.

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 119 i zad. III Czy już umiem? s. 122 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Smak przygody, uważne zapoznanie się z utworem Kto przygód zna smak str.286 i Nową wiadomością, przeanalizowanie poleceń  pod tekstem  i wykonanie ćw.1,3,4 str.287.

Informatyka 05.05.

Temat: Kocie sztuczki. Więcej funkcji programu Scratch.

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– pobieramy i instalujemy program ze strony https://scratch.mit.edu/download

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 40-42

– w edytorze grafiki wykonujemy tło do gry (labirynt).

Język angielski

Temat: To be and have got.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  spacerując oddychaj przez nos. Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

__________________________________________________________

Wtorek 04.05

Historia kl.V-04.05

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.(temat przeznaczony na 2 godziny  lekcyjne)

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.179-180.W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2,3 str.180. Pracę przesyłamy do 06.05.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z kim wyruszyć w nieznane?, uważne zapoznanie się z obrazem To nic, że to podróż w nieznane, i to ważne, że jedziemy razem, przeanalizowanie poleceń pod obrazem i wykonanie w zeszycie ćw.6 str.285.

Matematyka 04.05.

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-8 s. 135-136 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Życie na pustyni gorącej. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 134 – 135 . Wykonaj zadania zawarte w zeszycie ćwiczeń strona 79 .

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie umiejętności podań piłki nożnej w ruchu. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby pograli z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji statycznej.

Technika

Temat: Spinaczowy stworek.

Poniżej znajduje się instruktaż do wykonania spinaczowego stworka (instruktaż znajduje się trochę niżej). Proszę wysłać zdjęcie wykonanej pracy do 06.05.

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/technika/sposoby-na-rozbudzenie-w-uczniach-zmyslu-technicznego

________________________________________________________________

Piątek 30.04

Matematyka 30.04.

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy filmy na:

https://pistacja.tv/film/mat00158-dodawanie-liczb-calkowitych?playlist=466 (ok. 9 min.)

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Plus czy minus z podręcznika na s. 116.

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 117-118.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Utrwalam swoją wiedzę , uważne przeczytanie tekstu Do Młodego Czytelnika str.283, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.11 str.284.

Proszę wykonaną pracę wysłać na adres e-mail.

Historia kl.V-30.04

Temat: Konstytucja 3 Maja.

Religia

Temat: Jasnogórska Pani  –  nasza Matka i Królowa.

W czasie roku liturgicznego wiele razy wspominamy Maryję.  Od Matki Pana Jezusa uczymy się życia oddanego Bogu. Weź udział w Apelu Jasnogórskim transmitowanym w TV Trwam o godzinie 21.00 z Kaplicy Cudownego Obrazu . Módl się do Matki Pana Jezusa w intencji kapłanów i ojczyzny. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką.

 Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

2 . Rzut piłką do celu,  celem może być kretowisko na podwórku  – 5 minut 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 29.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Już wiem! Już potrafię!, następnie powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu W poszukiwaniu drogowskazów według haseł zamieszczonych na schemacie str.282.

Matematyka 29.04.

Temat: Liczby dodatnie i ujemne.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-10 s. 132-134 /Zeszyt ćwiczeń/ –  w miarę możliwości.

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Tkanki i organy roślinne. 

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale I V na stronie 93 – 109 . Przygotuj się do sprawdzianu. 

Język angielski

Dopisz numer lekcji do poprzedniej.

Dokończ ćw.  8 i 9 z poprzedniej karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia z piłką doskonalące szybkość. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w piłkę nożną. 

___________________________________________________________________

Środa 28.04

Matematyka 28.04.

Temat: Liczby dodatnie i ujemne.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M58BS9) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 108-110

– wykonujemy w zeszycie zad. 1 i 3 s. 110, zad. 8 s. 112 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia nie z różnymi częściami mowy- ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości  z poprzedniej lekcji wykonanie  ćw.1-4,  6-8 str.82-85 /zeszyt ćwiczeń /.

Informatyka 28.04.

Temat: Bieganie po ekranie – podsumowanie działu 4.

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– wykonujemy jedno wybrane zadanie: 2, 3 lub 5 ze s. 120 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  05.05.

Język angielski

Temat: The story behind Thanksgiving in the USA.

Podręcznik, str. 96. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki wraz z tłumaczeniem, przeczytaj tekst, ułóż go we właściwej kolejności, wykonaj ćw. 2 i 3, w ćw. 2 należy dopasować nagłówki do tekstów, w ćw. 3 należy odpowiedzieć na pytania.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________

Wtorek 27.04

Historia kl.V-27.04

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.175-178, następnie w zeszycie odpowiadamy na pytanie:1,2 str.177 i pyt.1 str.178. Pracę przesyłamy do 29.04.

Korzystając z różnych źródeł informacji wyszukaj wiadomości dotyczące uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przygotuj krótką ustną wypowiedź na ten temat, na lekcję historii -30.04.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie, nie i jeszcze raz nie, uważne przypomnienie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy Przypomnienie str.280, zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw.1,2,3,4 str.280,281.   

Matematyka 27.04.

Temat: Średnia arytmetyczna.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 129-131 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.   Zabierz ze sobą piłkę i Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną . Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Wykonaj ćw. 4 ze str. 55 oraz 5 i 6 ze str. 56. Wyślij zdjęcie podanych ćwiczeń do 29.04.

______________________________________________________________________

Poniedziałek 26.04

Matematyka 26.04.

Temat: Średnia arytmetyczna.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 104-105

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy informację z niebieskiej ramki

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 s. 106  oraz zad. I i III Czy już umiem? s. 107 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kiedy używamy wielokropka?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.3-6 str.101-103 oraz ćw.6,7 str.54 /zeszyt ćwiczeń /.   

Język angielski

Temat: Be going to- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Religia

Temat: Jezus daje nam zbawienie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz – jakie znaczenie ma przypowieść o robotnikach ?

Plastyka kl.IV,V-26.04

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy pracę, którą przesyłamy do 29.04.

Muzyka kl.IV,V,VI -26.04

Temat: Nauka słów i melodii piosenki, pt.,, Mazurek 3 Maja”.

Na podstawie podanego linku, proszę o wysłuchanie słów i melodii  podanej piosenki, wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów oraz przygotowanie śpiewu i przesłanie nagrania do 06.05.

_______________________________________________________________

Piątek 23.04

Matematyka 23.04.

Temat: Miary, wagi  i pieniądze.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 6-8 s. 127-128 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kiedy używamy wielokropka? , uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.279, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw.1,2 str.279 oraz ćw.1,2 str.101 / zeszyt ćwiczeń /. 

Historia kl.V-23.04

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej, następnie czytamy tekst z podręcznika str.172-174.  W  zeszycie piszemy odpowiedzi na pyt.1,2 str.172 oraz pyt.1,2 str.173. Pracę przesyłamy do 27.04.

Religia

Temat: Tydzień Biblijny. 

Tydzień Biblijny to dobry czas , aby zatrzymać się nad Słowem Bożym . Przeczytaj fragment Ewangelii św .  Marka rozdział 16 , 1 – 8 . Wykonaj ilustrację do przeczytanego tekstu.  Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę.  Znajdź bezpiecznie miejsce,  poproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie pograjcie w piłkę nożną . Staraj się  doskonalić podanie piłki do współgrającego .

_______________________________________________________________________

Czwartek 22.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dopełnienie i okolicznik – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw.1-5 str. 52,53 /zeszyt ćwiczeń /. 

Matematyka 22.04.

Temat: Miary, wagi  i pieniądze.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 126-127 /Zeszyt ćwiczeń/.

Biologia

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu .

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz główne  funkcje liścia. 

Język angielski

Temat: The Earth Day.

Wykonaj podane karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z przygodami. 

Wyjdź na podwórko. W bezpiecznym miejscu wykonaj tor przeszkód ,który będzie składał się z 5 ćwiczeń.  Pokonaj zbudowany tor 5 razy . Powodzenia. 

_________________________________________________________________________

Środa 21.04

Matematyka 21.04.

Temat: Miary, wagi  i pieniądze.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M53KAL) ok. 3 min.

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 100-101

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 103 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czym dopełnić zdanie?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.277, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw.9,10,12  str.277,278.

Informatyka 21.04.

Temat: Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie Pivot Animator kończymy pracę „Wyścig ślimaków”.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  28.04.

Język angielski

Temat: Strawberry festival.

Podręcznik, str. 94. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki, przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1, 2 i 3.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, weź  ze sobą piłkę i razem z rodzeństwem pograjcie w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić celność strzału na bramkę. 

____________________________________________________________________________

Wtorek 20.04

Historia

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.(temat na 2 lekcje)

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.170-171. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.174. Pracę przesyłamy do 22.04.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czym dopełnić zdanie?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.275, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw.2,7 str.276,277.

Matematyka 20.04.

Temat: Kalendarz i zegar.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-8 s. 123-125 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę możliwości.

Geografia

Temat: Krajobraz stepów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 123 – 124 , w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę . Biegając za piłką staraj się ćwiczyć strzały na ” bramkę ” .

Technika

Temat: Elementy rysunku technicznego.

Podręcznik, str. 53- 54. Przeczytaj treść tematu z podanych stron, napisz notatkę, wykonaj ćw. 1, 2 i 3.

____________________________________________________________________________

Poniedziałek 19.04

Matematyka 19.04.

Temat: Kalendarz i zegar.

Co robimy?

– zapisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 94-95

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 99 Czy już umiem?

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Prasa w naszym życiu, uważne zapoznanie się z infografiką Ludzie prasy str.272 i Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw.4 str.274.

Język angielski

Temat: Be going to- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Religia

Temat: Jezus pragnie naszego rozwoju.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz zadanie – po lekcjach . Pamiętaj o modlitwie w swojej intencji .

Plastyka kl.IV i kl.V -19.04

Temat: Moja planeta Ziemia.(praca na 2 godziny lekcyjne).

Bardzo proszę na kartce (format A-3) wykonać pracę na powyższy temat używając dowolnej techniki plastycznej ,wykorzystując różne materiały i pomysły. Liczę na Waszą kreatywność. Pracę przesyłamy do 29.04.

Muzyka kl.V-19.04

Temat: Muzyka źródeł. Jak muzykowania w prehistorii?

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.119-123. W zeszycie  wymienić najstarsze instrumenty prehistoryczne i napisać po czym można poznawać muzykę prehistoryczną. Przyswoić sobie zapisane informacje. Pracy nie trzeba przesyłać.

________________________________________________________________

Piątek 16.04

Matematyka 16.04.

Temat: „Pola figur”– sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie podane zadania.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy w dniu dzisiejszym do godz. 18:00.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Prasa w naszym życiu, uważne zapoznanie się z infografiką Spotkanie z prasą str.271, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.6 str.274.

Historia kl.V-16.04

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej. Czytamy tekst z podręcznika str.165-169, następnie w zeszycie podajemy przyczyny i skutki chrztu Polski, oraz odpowiadamy na pyt.2,3 str.169. Pracę przesyłamy do 20.04.

Religia

Temat: Jezus naszym skarbem. 

Czym jest przypowieść?

Do czego Pan Jezus porównuje Królestwo Boże?

Co jest dla Ciebie największą wartością w życiu ?    Pomyśl  !  Módl się w swojej intencji,  modlitwą  ” Ojcze nasz…”

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 15.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy można żyć bez mediów?, uważne przeczytanie tekstu Barbary Stenke Masło przygodowe str.269, zapoznanie się z informacją Kilka słów o książce, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.1 i 3 str.270.

Matematyka 15.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania utrwalające ze s. 84-85 podręcznika.

Biologia

Temat: Przekształcenia łodyg.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Język angielski

Temat: Be going to- interrogative and short answers.

Przeczytaj notatkę dotyczącą tworzenia zdań pytających, wykonaj ćw. 4 i 5 ze str. 93 oraz ćw. 3 i  4 ze str 38 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą , w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

______________________________________________________________

Środa 14.04

Matematyka 14.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 6-8 s. 122 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jacy jesteśmy?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.2,3,4,5,6 str.268.

Informatyka 14.04.

Temat: Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego. (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– w programie Pivot Animator wykonujemy w ciągu 2 tygodni pracę „Wyścig ślimaków” według otrzymanej instrukcji.

Język angielski

Temat: Be going to- negative.

Przeczytaj notatkę dotyczącą zdań przeczących  konstrukcji be going to ze str. 121, wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 92 oraz 1 i 2 ze str. 38 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką.

Opracuj zestaw 5  ćwiczeń z wykorzystaniem dowolnej piłki ( nożna,  możesz być pompowania,  do kosza ) .Wyjdź na podwórko i wykonaj ćwiczenia w praktyce . Opracowane  na papierze ćwiczenia przyślij do sprawdzenia. 

_______________________________________________________________________

Wtorek 13.04

Historia

Temat: Rocznica Chrztu Polski.

Proszę uważnie obejrzeć filmy(linki zamieszczone poniżej)

i na ich podstawie napisać w zeszycie odpowiedzi na podane pytania, które będą przesłane na naszej grupie ,, Messenger”. Proszę przepisać pytania. Pracę przesyłamy do 16.04. Proszę  przyswoić sobie informacje dotyczące Chrztu Polski.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jacy jesteśmy?, uważne przeczytanie tekstu Aleksandra Minkowskiego Gruby str.265, zapoznanie się z informacją Kilka słów o książce i wykonanie w zeszycie ćw.1 str.268. 

Matematyka 13.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 121 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Geografia

Temat : Krajobraz sawanny. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 120- 122 . Zwróć uwagę na klimat panujący w strefie sawanny .Przyjrzyj się różnorodności świata roślin i zwierząt  żyjących na sawannie . Zapoznaj się z  życiem mieszkańców sawanny . W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.  Wyznacz sobie bezpiecznie miejsce do biegania na odcinku 50 m . Pokonuj ten odcinek drogi w różnym tempie .

1 marsz 

2 truchcik 

3 bieg wolnym tempem 

4 bieg szybki 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. Na koniec zabawy spacerując oddychaj spokojnie przez nos. 

Technika

Temat: Pismo techniczne.

Wykonaj podaną kartę pracy. Wyślij do 15.04.

__________________________________________________________________

Poniedziałek 12.04

Matematyka 12.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie w zeszycie zad. 1-5 s. 84 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak rozjaśnić obraz świata?, zapoznanie się z notką biograficzną Tadeusza Różewicza, uważne przeczytanie wiersza Przepaść, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.1,2,5 str.265. 

Język angielski

Temat: Let’s celebrate!

Podręcznik, str. 84- 85. Przepisz do zeszytu słownictwo z podanych stron wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw.  1 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń).

Religia

Temat: Jezus mówi do nas.

Czy słuchając Słowa Bożego,  słyszysz co Bóg do Ciebie mówi? Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz : jak należy rozumieć przypowieść o Siewcy? Kim jest  Siewca? Wykonaj zadanie 1 – praca domowa. 

Plastyka kl.V-12.04

Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.52-55, następnie w zeszycie wyjaśnić czym charakteryzuje się kompozycja statyczna, a czym dynamiczna. Proszę też wykonać pracę plastyczną w wybranej przez siebie kompozycji i przesłać do 19.04.

Muzyka kl.V-12.04

Temat: Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską.

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.111-118, następnie w zeszycie scharakteryzować muzykę ludową Słowacji, Czech, Ukrainy, Rosji i Niemiec.Pracę przesłać do 15.04. Dla chętnych: nauka słów i melodii piosenki pt.,, Żuraw” (link poniżej) wraz z przesłaniem nagrania Waszego śpiewu do 22.04.

__________________________________________________________________________

Piątek 09.04

Matematyka 09.04.

Temat: Różne jednostki pola.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 (poziomy A-D po 2 przykłady) s. 80 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 119 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co nam przydawki?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-5 str.49-50 / zeszyt ćwiczeń /.

Historia kl.V-09.04

Temat: Zanim powstała Polska.

Proszę uważnie zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.160-164, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pyt.1,2 str.162 oraz pyt.1,2 str.163. Pracę przesyłamy do 12.04.

Religia

Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

Miłosierdzie to jeden z najważniejszych przymiotów Pana Boga.  W najbliższą niedzielę obchodzimy w Kościele Katolickim Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapoznaj się z objawieniami Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej,  korzystając ze strony internetowej . Pomódl się w intencji ojczyzny,  o ustanie pandemii Koronką do Miłosierdzia Bożego. Korzystając z transmisją telewizyjnej możesz obok wspólnej modlitwy zobaczyć Kościół,  gdzie modliła  się  św. Faustyna Kowalska 

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Pogoda  nie sprzyja zabawom  na podwórku,  dlatego poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_________________________________________________________________________

Czwartek 08.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co nam przydawki?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.261 i napisanie jej w zeszycie, następnie wykonanie ćw.1-5 str.261,262.

Matematyka 08.04.

Temat: Różne jednostki pola.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8  ok. 10 min. https://www.youtube.com/watch?v=x0_ZaLaSys0 ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 77-78

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 79-80.

Język angielski

Temat: Be going to- affirmative.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120, wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 88 oraz ćw. 1 i 2 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Biologia

Temat: Pęd . Budowa i funkcje łodygi .

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 102 – 103 . W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji i wykonaj rysunek- Budowa łodygi str.102 . Jeśli hodowla fasoli i cebuli już jest dostatecznie rozwiniętą ,   proszę o przesłanie wraz z opisem do sprawdzenia. Najlepiej  w formie zdjęcia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 rzut piłką do celu ( może być opona ) 30 razy 

2 dobijanie piłką oburącz o ścianę budynku 5 minut

3 kozłowanie piłką w ruchu , raz prawą ręką,  raz lewą ręką  5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

________________________________________________________________________

Środa 07.04

Matematyka 07.04.

Temat: Pole trapezu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 71

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 75 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak urozmaicić opowiadanie?, uważne przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji / podręcznik str.258 /, następnie wykonanie ćw.1,2,3,5 str.132 – 134 /zeszyt ćwiczeń /.

Informatyka 07.04.

Temat: Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę w programie Pivot Animator nad animacją z wykorzystaniem stworzonej przez siebie postaci.

UWAGA! Pracę przesyłamy do 13.04.

Język angielski

Temat: Birthday party- reading.

Podręcznik, str. 86-87. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki, przeczytaj podane teksty i wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________________

Środa 31.03

Matematyka 31.03.

Temat: Pole trapezu.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5LWU1) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 70

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trapezu (niebieska ramka)

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 116-117  /Zeszyt  ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Wielkanoc- święta pełne radości, uważne przeczytanie wiersza Wróbla  Wielkanoc str.333 i wykonanie ćw.1,2,3 str.333.

Informatyka 31.03.

Temat: Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci. (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 111-116

– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s. 116 podręcznika

– w programie Pivot Animator w ciągu 2 tygodni tworzymy własną postać oraz prostą animację z wykorzystaniem stworzonej przez siebie postaci.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „What an adventure”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest początek wiosny, wyjdź na spacer. Staraj się spacerować spokojnie, równomiernym krokiem , wdychając powietrze nosem. Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

____________________________________________________________________________

Wtorek 30.03

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu:,, Społeczeństwo średniowiecza”.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Życzenia wielkanocne, przypomnienie zasad obowiązujących przy redagowaniu życzeń, następnie ułożenie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych.

Matematyka 30.03.

Temat: Pole trójkąta.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 4-7 s. 114-115  /Zeszyt  ćwiczeń/ – w miarę możliwości

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-trojkata_33_155.html

Geografia

Temat: Lasy liściaste i mieszane.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 116-119 .

Zwróć uwagę na: 

cztery pory roku 

różnorodność świata roślin i zwierząt 

życie  mieszkańców 

warstwową budowę lasu .

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

Technika

Temat: Ekologiczna pisanka.

Wykonaj pisankę zgodnie z podaną instrukcją. Wyślij zdjęcie pracy do 31 marca.

_________________________________________________________________

Poniedziałek 29.03

Matematyka 29.03.

Temat: Pole trójkąta.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 63-65

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 69 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Jak ciekawie opowiadać?, uważne zapoznanie się z informacjami Jak urozmaicić opowiadanie str.258, przeczytanie  przykładowego opowiadania oraz wykonanie ćw.1,3,5,6 str.260.

Język angielski

Temat: Easter.

Podręcznik, str. 105. Przeczytaj podane teksty, zapisz do zeszytu słownictwo związane z Wielkanocą, wykonaj ćw. 2.  

Religia

Temat: Triduum Paschalne- Trzy Święte Dni. 

Przeżywamy wydarzenia Wielkiego Tygodnia.  Wspominamy w liturgii ostatnie dni Pana Jezusa- Jego mękę , śmierć i zmartwychwstanie.  Odkrywamy Jego nieskończoną miłość do nas. Pomódl się w intencji kapłanów pracujących w twojej parafii.  Postaraj się uczestniczyć w  Liturgii Wielkiego Tygodnia,  korzystając z transmisji T V P. 

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać prace plastyczne do 30.03.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać nagranie piosenki wielkanocnej do 30.03.

_______________________________________________________________________

Piątek 26.03

Matematyka 26.03.

Temat: Pole trójkąta.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 62

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trójkąta (niebieska ramka)

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 113 /Zeszyt  ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Historia niezwykłej przemiany, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem  i wykonanie ćw.2,3,4 str.258.

Historia

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu:,, Społeczeństwo średniowiecza”.

Powtarzamy wiadomości z podanego działu, w zeszycie odpowiadamy na pyt.2,5,i 6 str.158. Pracy nie należy przesyłać.

Religia

Temat: Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej. 

Niedziela  Palmowa Męki Pańskiej obchodzona jest w Kościele Katolickim na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.  Uroczystość ta rozpoczyna Wielki Tydzień , najważniejszy czas w roku liturgicznym . Przeczytaj fragment Ewangelii św Jana, rozdział 12 . Postaraj się uczestniczyć w Eucharystii transmitowanej w TVP.  Pomódl się w intencji swojej rodziny. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

__________________________________________________________________________

Czwartek 25.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Historia niezwykłej przemiany, uważne przeczytanie tekstu  Katarynka  Bolesława Prusa str.255-258, zapoznanie się z Nową wiadomością i napisanie krótkiej notatki w zeszycie.

Matematyka 25.03.

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 4, 5 i 6 s. 110-111 /Zeszyt ćwiczeń/.

Biologia

Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Zwróć uwagę na: 

– funkcje korzenia

– strefy budowy korzenia 

– systemy korzeniowe .

Sprawdź rodzaje systemów korzeniowych fasoli i  cebuli w swoich hodowlach . W zeszycie narysuj schemat budowy korzenia i opisz znaczenie poszczególnych odcinków korzenia . 

Język angielski

Temat: Writing a story.

Napisz historyjkę na temat podróży, wycieczki (50- 80 słów). Napisz:

– kiedy to się wydarzyło, gdzie, jaka była pogoda, jakie czynności wykonywali

bohaterowie

–  opisz sytuację, problem który się wydarzył podczas podróży

– opisz, co stało się na końcu i jakie uczucia towarzyszyły bohaterom

Wyślij pracę do 29 marca.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Staraj się korzystać z promieni słonecznych,  oddychaj spokojnie przez nos. Wędruj równym krokiem w wolnym  tempie. 

___________________________________________________________________________

Środa 24.03

Matematyka 24.03.

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 55 i 56

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 61 Czy już umiem?

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Katarynka- spotkanie z lekturą i jej autorem, uważne zapoznanie się z notką biograficzną Bolesława Prusa, informacjami Kilka słów o lekturze i Ciekawostką str.252 oraz napisanie krótkiej notatki.

Informatyka 24.03.

Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie Pivot Animator kontynuujemy pracę z poprzedniej lekcji – kończymy animację „Machający patyczak”.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 30.03.

Język angielski

Temat: Giving advice- exercises.

Wykonaj ćw. 1, 2, 3 ze str. 31 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się spacerować spokojnie w promieniach słońca. Oddychaj spokojnie przez nos. 

___________________________________________________________________

Wtorek 23.03

Historia

Temat: Sztuka średniowiecza.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.153-157, następnie w zeszycie napisać charakterystyczne cechy stylu romańskiego i gotyckiego. Pracę przesyłamy do 26.03.

Proszę przygotować się do sprawdzianu z działu:,, Społeczeństwo średniowiecza”, który napiszecie 30.03.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co jest w życiu najważniejsze, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw. 1 i 3 str. 252.

Matematyka 23.03.

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5TZ5M) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 53 i 54

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzory na pola równoległoboku i rombu
   (niebieskie ramki)

– wykonujemy ćw. 1 i 3 s. 109 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: W wilgotnym lesie  równikowym.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 113-115 . Na mapie , która  znajduje się na końcu podręcznika znajdź miejsca występowania lasu równikowym . Zapoznaj się z warstwową budową tego lasu . Zwróć uwagę na różnorodność świata roślin i zwierząt.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Wykonujemy ćwiczenia podczas ćwiczeń funkcjonalnych.

Wykonaj następujący zestaw ćwiczeń. 

1. Leżenie na plecach,  ramiona w górę- wdech , opuść ramiona – wydech  30 razy

2. Siad  ” po turecku ” , głęboki skłon  , wyprostować,  spokojny oddech  30 razy 

3. Leżenie na brzuchu ” jaskółka ” 10 razy 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

Technika

Temat: Pismo techniczne.

Podręcznik, str. 51-52. Zapoznaj się z treścią tematu, zapisz notatkę  w zeszycie, wykonaj ćw. 2.

Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest papier milimetrowy. Można również pobrać stąd:

______________________________________________________________________

Poniedziałek 22.03

Matematyka 22.03.

Temat: Pola figur.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-9 (w miarę możliwości) s. 105-107 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co jest w życiu najważniejsze?, uważne przeczytanie fragmentów baśni Knyps z Czubkiem str. 248 oraz utrwalenie wiadomości dotyczących cech baśni Przypomnienie str.252.

Język angielski

Temat: Revision- unit 5.

Podręcznik, str. 82-83. Wykonaj ćw. 1 -6.

Religia

Temat: Jezus daje nam matkę. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Przeczytaj fragment Ewangelii św.  Jana  19, 25- 27.

Plastyka kl.IV,V,VI -22.03 i 29.03

Temat: Wykonanie ozdób wielkanocnych i karty świątecznej według własnych pomysłów.

Proszę o wykonanie karty świątecznej(wielkanocnej) oraz 1 ozdoby wielkanocnej według własnego pomysłu i w dowolnej technice. Proszę w zeszycie napisać jakich materiałów użyliście do wykonania ozdoby oraz podać  instrukcję jej wykonania. Praca przeznaczona jest na 2 lekcje. Pracę przesyłamy do 30.03.

Muzyka kl.IV,V,VI-22.03

Temat: ,,Wielkanocna piosenka”- nauka słów i melodii.( temat na 2 lekcje).

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, wpisanie słów do zeszytu, przygotowanie i przesłanie nagrania Waszego śpiewu do 30.03.

______________________________________________________________________________

Piątek 19.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę, następnie rozwiązanie testu i wysłanie na adres e-mail.

Historia

Numer lekcji dopisujemy do ostatniej. Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.151-152. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 i 4 str.152. Pracę przesyłamy do 22.03.

Religia

Temat: Jezus odsłania  tajemnicę Boga.

Bóg jest Stwórcą wszechświata.  Przez akt stworzenia poznajemy przymioty Boga.  Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Naucz się nazywać przymioty Boga.  W zeszycie napisz  : co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer , ubierz się stosownie do pogody . Zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia .

1. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz prawą ręką,  raz lewą ręką  – 3 minuty 

2. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku 3 minuty 

3. Kozłowanie piłki w ruchu – 3 minuty 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. 

Czwartek 18.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zbójca o wrażliwym sercu, uważne zapoznanie się z utworem: Powrót taty str.244 i wykonanie ćw.1 i 5 str.277.

Biologia

Temat: Tkanki roślinne.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Wiadomości z tematu pogłębisz  korzystając z  Internetu  – biologia kl 5 – tkanki roślinne YOU TUBE- Maja Stepanow oraz podobne strony .

Język angielski

Temat: Past simple.

Wykonaj podaną kartę pracy.

_________________________________________________________________

Środa 17.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czas na powtórkę!, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu Mitologiczne krainy według haseł zamieszczonych na schemacie. 

Język angielski

Temat: St. Patrick’s Day.

Podręcznik, str. 104. Przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 1 i 2.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_________________________________________________________________

Wtorek 16.03

Historia

Temat: Kościół w średniowieczu.(temat na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.148-150. W zeszycie odpowiadamy na pytanie ? ze str.148 oraz pyt.1,2 str.149. Pracę przesyłamy do 19.03.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów z ch i h- utrwalenie wiadomości,  następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-5, 7, 9 str. 78-81 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 16.03.

Temat: Pola figur.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– przypominane poznane w klasie czwartej wiadomości o polu figury

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 47-48

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 52 podręcznika.

Geografia

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Na stronie 108 znajduje się mapa przedstawiająca strefy klimatyczne na kuli ziemskiej, odczytaj znajdujące się tam informacje. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania  tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie.

Jest wiosenna aura , ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Znajdź bezpieczne miejsce do biegania i wykonaj następujące ćwiczenia : 

1. truchcik w miejscu  – 3 minuty 

2. szybki marsz w miejscu  – 3 minuty 

3. spokojnie oddychaj przez nos – 3 minuty 

– ramiona w górę – wdech

– ramiona w dół  – wydech

4. szybki bieg na wybranym przez Ciebie odcinku – 3 minuty 

Serię ćwiczeń wykonaj 2 razy.

Technika

Temat: Jak powstaje rysunek techniczny?

Podręcznik, str. 48-50. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i Sprawdź się. Wyślij podane ćwiczenia na adres e-mail do 18.03.

________________________________________________________________

Poniedziałek 15.03

Matematyka 15.03

Temat: „Ułamki dziesiętne” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie zadania z karty pracy.

UWAGA! Proszę o przesyłanie pracy w dniu dzisiejszym.

W wyjątkowym, uzasadnionym przypadku można to zrobić do 16.03. do godz.12:00.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Praktyka czyni mistrza- ćwiczymy pisownię wyrazów z ch i h, uważne przypomnienie zasad pisowni z ch i h Przypomnienie str. 238 i wykonanie ćw. 1, 2, 3, 4 str. 238-239.

Proszę o wysłanie ćwiczeń na adres e-mail.

Język angielski

Temat: Smart travellers.

Podręcznik, str. 81. Wykonaj ćw. 1, wpisz wyrażenia do tabelki pod odpowiednim tytułem should lub shouldn’t.

Przygotuj odpowiedź ustną na temat mądrego podróżowania. Wymień po 3 czynności, które powinni robić podróżnicy oraz których nie powinni. Data zaliczenia: 18 marca.

Religia

Temat: Jezus pełnią objawienia.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Wykonaj polecenie- spróbuj.

Plastyka

Temat: ,, Zwiastuny Wiosny”- praca plastyczna.

Proszę wykonać 2 prace plastyczne według podanych wzorów:

Proszę wybrać 2 elementy od 1do 20. Pracę przesyłamy do 19.03.

Muzyka

Temat: Nauka słów i melodii piosenki,pt.,,Wszystko kwitnie wkoło”.

Proszę napisać lub wkleić słowa podanej piosenki i nauczyć się jej pięknie śpiewać (2 zwrotki i refren). Nagranie wysłać do 18.03

_____________________________________________________________

Piątek 12.03

Matematyka 12.03.

Temat: Zadania na temat… – Sałatka.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 92 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 i 4 s. 92

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dramat w przestworzach, uważne przeczytanie Mitu o Dedalu i Ikarze str. 232, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw. 3, 4, 5, 8 str. 235.

Proszę o wysłanie ćw. 4 na adres mailowy. 

Historia

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej.

Czytamy temat z podręcznika str.146-147. W zeszycie opisujemy życie mieszkańcom średniowiecznych miast i wsi. Pracę przesyłamy do 15.03.

Religia

Temat: Jezus naszym Zbawicielem.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_______________________________________________________________

Czwartek 11.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury, uważne zapoznanie się z infografiką Mitologia na językach str. 230- 231, przeanalizowanie poleceń i wykonanie ćw. 1 i 2 str. 232.

Matematyka 11.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 9, 10, 12 i 15 s. 40-41 podręcznika.

Biologia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu ” Wirusy, bakterie protisty i grzyby „.

Wykonaj zadania zawarte w podręczniku na stronie 90, odpowiedzi przyślij do sprawdzenia. 

Nastaw hodowlę fasoli i cebuli. Do słoika małej wody, przykryj go gazą, umocuj gumką. Do jednego słoika włóż ziarna fasoli, do drugiego  cebulę. Słoiki postaw na parapecie. Prowadź notatki w zeszycie. Hodowla fasoli – data i zaobserwowane zmiany. Hodowla cebuli – data i zachodzące w cebuli zmiany. Praca wraz z pokazami będzie sprawdzona.

Język angielski

Temat: Unit 5- grammar exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Staraj się korzystać z promieni słońca.

_________________________________________________________________________

Środa 10.03

Matematyka 10.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– wykonujemy ćw. 11-14 s. 104 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1-4 s. 40 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?, uważne przeczytanie mitu o Tyzeuszu i Ariadnie str. 228, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 2 str. 229.

Informatyka 10.03.

Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji. (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s. 109 podręcznika

– w programie Pivot Animator tworzymy w ciągu 2 tygodni prostą animację „Machający patyczak” według wskazówek z podręcznika s 104-106 – animacja powinna być płynna; do animacji możemy dodać tło (s. 107-109).

Język angielski

Temat: Travel with care.

Podręcznik, str. 80. Przepisz do zeszytu słownictwo  z ramki, przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 2 oraz 1, 2, 3 i 4 ze str. 33 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Spacerując oddychaj spokojnie przez,  korzystaj z promieni słonecznych. 

_________________________________________________________________________

Wtorek 09.03

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś.(temat przeznaczony na 2 lekcje)

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.142-145. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,3str.144 oraz pyt.1,2 str.147. Pracę przesyłamy do 12.03.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie odtwórcze, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-5 str. 128- 130 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 09.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

– wykonujemy ćw. 1-10 s. 103-104 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Pogoda a klimat.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

Technika

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Materiały i ich zastosowanie- metale, tworzywa sztuczne, kompozyty”.

______________________________________________

Poniedziałek 08.03

Matematyka 08.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 3 i 7 s. 37-38 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiem, jak było, uważne zapoznanie się z zasadami pisania opowiadania odtwórczego str. 226, przeczytanie przykładowego tekstu opowiadania, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 4 str. 227.

Język angielski

Temat: Giving advice.

Podręcznik, str. 75. Przeczytaj dialog i uzupełnij go brakującymi zdaniami, zapisz odpowiedzi w zeszycie, wykonaj ćw. 3- należy wpisać w zdania słowa should lub shouldn’t, wykonaj również ćw. 1 i 2 ze str. 33 (zeszyt ćwiczeń).

Religia

Temat: Bóg posyła Jonasza.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Muzyka

Temat: Na ludową nutę. Narodowe tańce polskie: krakowiak.

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.105-110, następnie w zeszycie wyjaśnić terminy: synkopa i kapela, oraz podać charakterystyczne cechy krakowiaka i wymienić instrumenty ludowe. Pracę przesyłamy do 11.03

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej  i przesłać pracę do 11.03.

____________________________________________________________________

Piątek 05.03

Matematyka 05.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 36 ( po 2 przykłady z poziomów A-D) oraz zad. I, II i III Czy już umiem? s. 39 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyczyny Heraklesa, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 3, 4, 6, 9 str. 225.

Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Czytamy tekst z podręcznika str.136-139, następnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.137 oraz pyt.2 str.139. Pracę przesyłamy do 09.03.

Religia

Temat: Bóg daje przykazania.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu.  Przypomnij sobie treść Bożych Przykazań.  Wykonaj zadanie – praca po lekcji , przyślij do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie.  Miłej zabawy .

___________________________________________________________________

Czwartek 04.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyczyny Heraklesa, uważne przeczytanie Mitu o Heraklesie str.222, zapoznanie się z informacjami Kilka słów o lekturze oraz Ciekawostką i  wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 2 str. 222.

Matematyka 04.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M51H8V) ok. 4 minut

– przypominamy zależności pomiędzy jednostkami (niebieskie ramki) s. 35 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-6 s.  101-102 /Zeszyt ćwiczeń/.

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Wirusy , bakterie, protisty i grzyby.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w podręczniku na stronie 61 – 89 . Na stronie 88 – 89 znajdziesz zagadnienia,  które pozwolą Ci uporządkować wiadomości,  poczytaj i naucz się tego. W zeszycie narysuj schemat budowy grzybów i porostów .

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Celebrities”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________________

Środa 03.03

Matematyka 03.03.

Temat: Działania na ułamkach dziesiętnych – ćwiczenia.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy wybrane ćwiczenia s. 94-100 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę swoich możliwości.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pan przecinek przychodzi z wizytą, uważne powtórzenie zasad stawiania przecinka w zdaniu Przypomnienie str. 220, zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 221.

Informatyka 03.03.

Temat: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Pivot Animator.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

 – zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 102-103

  • oglądamy film „Pierwsze kroki w Pivot Animator” (ok. 12 min.) na 

– pobieramy i instalujemy program ze strony https://pivotanimator.net/

– poznajemy główne narzędzia programu z pomocą informacji na s. 103.

Język angielski

Temat: Travel troubles.

Podręcznik, str. 78-79. Przepisz do zeszytu  wyrażenia z tabelki, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 5.  

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer . Postaraj się spacerować i spokojnie oddychać przez nos. Zrelaksuj się grzejąc  się w promieniach słońca.

____________________________________________________________________________

Wtorek 02.03

Historia

Temat: Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Na podstawie filmu i informacji z różnych źródeł proszę w zeszycie napisać odpowiedzi na następujące pytania:

1.Kiedy i od którego roku obchodzimy dzień Żołnierzy Wyklętych?

2. Wyjaśnij kogo nazywany,, żołnierzami wyklętymi”?

3. Gdzie i przed kim  ukrywali się żołnierze?

4. Kto i w jaki sposób pomagał żołnierzom żyjących w podziemiach?

5. W jaki sposób żołnierze walczyli z komunistami?

6. Podaj dwie daty ogłoszenia przez komunistów amnestii ?

7. Jak komuniści postępowali z żołnierzami wyklętymi?

8. Wymień kilka nazwisk żołnierzy wyklętych i jak nazywał się ostatni żołnierz i do kiedy żył?

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 1-9 str. 42- 45 /zeszyt ćwiczeń/.

Proszę o wysłanie ćw. 8 i 9 ze str. 44 i 45 na adres mailowy.

Matematyka 02.03.

Temat: Działania na ułamkach dziesiętnych – ćwiczenia.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 5, 6, 11 i 13 s. 40-41 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Geografia

Temat: Lądu i oceany na Ziemi. 

Korzystając z informacji zawartych w podręczniku na stronie 86 – 97 uzupełnił zadania w zeszycie ćwiczeń.  Korzystaj z mapy znajdującej się na końcu podręcznika. 

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione  gry planszowe i towarzyskie.

Technika

Temat: Powtórzenie wiadomości o materiałach.

Podręcznik, str.  44-46.  Przeczytaj informacje na temat podanych materiałów, wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 46.

Za tydzień 09.03 napiszecie sprawdzian z działu „Materiały i ich zastosowanie- metal, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe”.

__________________________________________________________________________

Poniedziałek 01.03

Matematyka 01.03.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer temat lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II  Czy już umiem? s. 33 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 99 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej,  uważne przypomnienie wiadomości o budowie zdania i jego głównych częściach Przypomnienie str. 217 oraz zapoznanie się z Nową wiadomością str. 211, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 4 i 5 str. 218, 219. 

Język angielski

Temat: Everyday social behaviour.

Podręcznik, str. 74. Zapisz w zeszycie wyrażenia z ćw. 1 wraz z tłumaczeniem oraz: should- powinno się,  shouldn’t- nie powinno się. Wykonaj plakat na temat 6 wybranych zachowań społecznych w Polsce, zrób rysunki, np. You should be on time- powinieneś być na czas. Zdjęcie pracy wyślij do 03.03.

Religia

Temat: Bóg prowadzi przez pustynię. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Zwróć uwagę na opiekę Bożą nad Izraelitami. W zeszycie napisz zadanie 3 – praca na lekcji.

Plastyka

Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.(temat na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.50-51, następnie w zeszycie podać cechy kompozycji otwartej i zamkniętej. Do 11 marca wykonać pracę plastyczną na dowolny temat stosując jedną z powyższych kompozycji i napisać  jaką kompozycję zastosowaliście w swojej pracy.

Muzyka

Temat: Piosenka o Żołnierzach Niezłomnych.

Proszę znaleźć w internecie dowolną piosenkę o żołnierzach wyklętych, napisać lub wkleić jej słowa oraz napisać o czym jest utwór i dlaczego go wybrałeś (-aś). Pracę prześlij do 04 marca.

_____________________________________________________________________________

Piątek 26.02

Matematyka 26.02.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer temat lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 (po 2 przykłady z poziomów A-C)  i  zad. 2 (po 1 przykładzie z poziomów A-E) s. 31 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Frazeologizm, poprawny czy błędny?, uważne zapoznanie się z informacjami na temat słownika frazeologicznego str. 215, napisanie w zeszycie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1, 2, 3 str. 216.

Historia

Temat: Społeczeństwo seniorów i wasali.

Uważnie czytamy informacje z podręcznika str.132-135. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,4 str.135. Proszę przedstawić drabinę feudalną, zaczynając o najwyższego stanu(wypisać w kolejności). Proszę przyswoić sobie najważniejsze informacje z podręcznika. Pracę przesyłamy do 2 marca.

Religia

Temat: Bóg wyprowadza z  niewoli.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika,  napisz w zeszycie  – Co to jest Pascha ?  Praca domowa, odpowiedź na pytanie: W jaki sposób  Izraelici uciekli z Egiptu? 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj ćwiczenia : 

1 . Kozłowanie  piłki w miejscu. 

2 .Bieg truchtem po dowodzie koła 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie w czasie zabawy.

___________________________________________________________________________

Czwartek 25.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Daremny trud Syzyfa- o karze za zuchwałość, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 4, 5, 7, 8 str. 213- 214.  

Matematyka 25.02.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy 2 filmy na:

https://pistacja.tv/film/mat00190-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne?playlist=299 (ok. 9 minut)

https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299 (ok. 10 minut)

– zapoznajemy się z przykładami na s. 28-29 podręcznika.

Biologia

Temat: Budowa i znaczenie grzybów.  Porosty.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Zwróć uwagę na różnorodność świata grzybów. Kiedy wyjdziesz na podwórko poszukaj porostów,   postaraj się je nazwać. W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji

Język angielski

Temat: Talking about yourself.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Oddychaj spokojnie przez nos spacerując. 

___________________________________________________________________________

Środa 24.02

Matematyka 24.02.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 s. 25 oraz zad. I, II i III Czy już umiem? s. 27 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Daremny trud Syzyfa- o karze za zuchwałość, uważne przeczytanie Mitu o Syzyfie str. 211, zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów i zwrotów oraz Nową wiadomością, napisanie jej w zeszycie i wykonanie ćw. 2 i 3 str. 213. 

Informatyka 24.02.

Temat: Prawie jak w kinie. Podsumowanie działu 3.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie prezentacyjnym wykonujemy wybrane zadanie ze s. 100 podręcznika.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 02.03.

Język angielski

Temat: Past simple- revision.  

Podręcznik, str. 72- 73. Przypomnij sobie użycie czasu present simple, wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________

Wtorek 23.02

Historia

Temat: Test sprawdzający wiadomości z działu:,, Początki średniowiecza”.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po stracie córki- porozmawiajmy o uczuciach matki, uważne przeczytanie Mitu o Demeter i Persefonie str. 208 i wykonanie w zeszycie ćw. 3, 4, 5 str. 210. 

Matematyka 23.02.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z przykładami na s. 23 podręcznika

– wykonujemy ćw. 2 s. 96 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2 s. 24 podręcznika (po 2 przykłady z poziomów A-C).

Geografia

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj 2 dowolne zadania do tematu lekcji.  Uzupełnieniem tematu będą informacje znajdujące się na stronie internetowej  Wielkie  odkrycia geograficzne – Epodręczniki.pl.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka  ” smyka  ” .

Aby zadbać o dobrą kondycję fizyczną wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 .  30  ×  pajacyk 

2 .  30  × supełki 

3 .  30 razy wypychanie oburącz przy ścianie 

4 .  3 minuty  truchcik w miejscu 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy .

Technika

Temat: Kompozyty- materiały przyszłości.

Podręcznik, str. 42- 43. Zapoznaj się z treścią tematu, wykonaj notatkę oraz ćw. 1 z ze str. 42 i 1 ze str. 43.

______________________________________________________________________

Poniedziałek 22.02

Matematyka 22.02.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5J6L2) ok.  3 minut

– zapoznajemy się z przykładami na s. 22 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1, 3 i 4  s. 96-97 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z wizytą na Olimpie- poznajemy greckich bogów, uważne zapoznanie się z infografiką Ci nieznośni bogowie olimpijscy, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1, 3, 4 str. 208.

Język angielski

Temat: What an adventure!

Podręcznik, str. 68-69. Zapisz w zeszycie słownictwo z podanych stron wraz z tłumaczeniem, wykonaj ćw. 3- napisz które z podanych czynności lubisz wykonywać np. I like going kayaking. Wykonaj ćw. 1 ze str. 28 – zeszyt ćwiczeń.

Religia

Temat: Droga Krzyżowa Pana Jezusa. 

W czasie Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych.  W książeczce do nabożeństwa znajdziesz Stacje Drogi Krzyżowej,  przeczytaj ich rozważania.  Nazwy kolejnych Stacji przepisz do zeszytu.  Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Plastyka

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej. Przypominam, że pracę plastyczną przesyłamy do 25.02.2021r.

Muzyka kl.V-22.02

Temat: Młodość Fryderyka Chopina. Życie i twórczość kompozytora do 1830r.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.98-104 i napisać w zeszycie notatkę o życiu i twórczości Chopina. Pracę przesyłać do 25.02.

____________________________________________________________________

Piątek 19.02

Matematyka 19.02.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4, 7 i 8 s. 19-20 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Początki świata według Greków, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 3, 5, 6 str. 204, 205.  

Historia kl.V-19.02

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: ,,Początki średniowiecza”.

Proszę przypomnieć sobie najważniejsze informacje z powyższego działu, następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pyt.4,5,7str.130. Pracy nie należy przesyłać.

Religia

Temat: Wielkopostne postanowienia. 

Wielki Post to czas refleksji i nawrócenia,  czas poprawy. Zastanów się,  pomyśl nad dobrymi postanowieniami.  Narysuj je w zeszycie i staraj się wypełniać w życiu. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy na śniegu.

Jest piękna zimowa pogoda,  ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca , baw się wesoło i bezpiecznie. 

_______________________________________________________________

Czwartek 18.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Początki świata według Greków, uważne przeczytanie tekstu Mit o powstaniu świata str. 202, zapoznanie się z  Nową wiadomością str. 205, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1 i 2 str. 204.  

Matematyka 18.02.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 i 2 s. 18 (po 2 przykłady z każdego poziomu) oraz zad. I, II, III Czy już umiem? s. 21 podręcznika.

Biologia

Temat: Różnorodność protestów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji

Język angielski

Temat: Revision- unit 4.

Wykonaj ćw. 1-7 ze str. 66-67 z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________

Środa 17.02

Matematyka 17.02.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 17 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 93-94 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Atlantyda, czyli ,,tam albo nie tam”, zapoznanie się z notką biograficzną Wisławy Szymborskiej str. 200 oraz Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu, następnie przeczytanie wiersza Atlantyda, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3, 5 str. 201.  

Informatyka 17.02.

Temat: Krótka historia. Sterowanie animacją.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia–  przygotowujemy prezentację z jednym slajdem według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 23.02.

Język angielski

Temat: Past simple – exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy. Wyślij do 19.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________________

Wtorek 16.02

Historia kl.V-16.02

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej. Zapoznać się z treścią tekstu w podręczniku str.125-127 i pisemnie odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące całego tematu:

1.Podaj po dwa skutki pozytywne i negatywne wypraw krzyżowych?

2.Komu podlegały wszystkie zakony rycerskie ?

Następnie na osi czasu proszę zaznaczyć daty poszczególnych wydarzeń: 

a) Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców

b)Wyruszenie czwartej krucjaty

c) Likwidacja zakonu templariuszy

d) Utworzenie zakonu joanitów

Pracę proszę przesłać do 18.02

Za tydzień 23. 02 będzie test z działu:,, Początki średniowiecza”, zostanie przesłany na Waszą pocztę o godz.15.00. Czas wykonania 45 minut i przesłanie do sprawdzenia do godz 15.47

Przesłanie po określonym czasie będzie wiązało się z obniżeniem oceny.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie tekstu Jan z Kolna- żeglarz, który ponoć dotarł do Ameryki wcześniej niż Kolumb str. 197, następnie rozwiązanie testu str. 198 i wysłanie na mój adres e-mail.  

Matematyka 16.02.

Temat: Ułamek dziesiętny.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 11 (po 2 przykłady z poziomów A-E) oraz zad. I, II, III Czy już umiem? s. 15 podręcznika.

Geografia

Temat: Przez lądy i oceany. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu.  Staraj się korzystać z mapy znajdującej się na końcu podręcznika. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Jest ostatni  dzień karnawału,  włącz ulubioną muzykę.  Ruchami ciała staraj się wyrażać rytmikę melodii. 

Technika

Temat: Ekologiczny stworek.

Podręcznik, str. 40-41. Wykonaj ekologicznego stworka według podanej instrukcji. Wyślij zdjęcie pracy do 19.02.

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 15.02

Matematyka 15.02.

Temat: Ułamek dziesiętny.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– przypominany poznane w klasie czwartej wiadomości o ułamku dziesiętnym korzystając z informacji na s. 9-11 podręcznika (część II)

– wykonujemy ćw. 1- 9 s. 91-92 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: To, co znamy utrwalamy, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! Str. 196, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu Przystanek historia według haseł zamieszczonych na schemacie.

Język angielski

Temat: Unit 4- vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Religia

Temat: Wielki Post. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Zastanów się w jaki sposób przeżywać będziesz czas Wielkiego Postu 2021r. Przeczytaj  fragment Ewangelii św. Łukasza rozdział 6 , 1 – 18.

Plastyka kl.V-15.02 i 22.02

Temat: Kompozycja symetryczna i asymetryczna.( temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne).

Proszę uważnie zapoznać się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika str.47 -49,następnie w zeszycie wyjaśnić terminy: kompozycja symetryczna i asymetryczna, podać cechy tych kompozycji i wykonać pracę plastyczną w dowolnej kompozycji można wzorować się przykładem ze str.49. Pracę prześlij do 25 lutego.

Muzyka

Temat: Na wielu strunach. Instrumenty strunowe. Podział instrumentów strunowych.

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika str. 84- 97.

W zeszycie proszę wymienić instrumenty strunowe i przedstawić ich podział na poszczególne grupy. Pracę przesłać do 17 lutego.

_______________________________________________________________________

Piątek 12.02

Matematyka 12.02.

Temat: „Ułamki zwykłe” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie wszystkie zadania z karty pracy.

UWAGA! Proszę o przesyłanie pracy do 13.02.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortograficzne przygody z rz i ż, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 2-8 str. 75-77 /zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Wyprawy krzyżowe.(temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne).

Proszę przeczytać informacje z podręcznika str.122-124.W zeszycie piszemy odpowiedzi na pyt.1,2 str.123 oraz 1,2,3 str.124. Pracę prześlij do 15.02.

Religia

Temat: Bóg powołuje Mojżesza. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika . Zwróć uwagę na los Izraelitów w Egipcie. Czy pamiętasz jak Naród  Wybrany trafił do Egiptu . Napisz w zeszycie notatkę do tematu lekcji.  Wykonaj polecenie zawarte na niebieskim polu, str. 77

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa aura, ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Weź sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

_________________________________________________________________________

Czwartek 11.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortograficzne przygody z rz i ż, uważne przypomnienie reguł ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z rz i ż Przypomnienie str. 193, następnie wykonanie ćw.  1, 2, 3, 5  str. 194 oraz ćw. 1 str. 75 /zeszyt ćwiczeń/. 

Matematyka 11.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4, 5, 6, 12 s. 203-204 podręcznika.

Biologia

Temat: Choroby wirusowe i bakteryjne.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu . Porozmawiaj z rodzicami , o tym jakie choroby przebyłeś w dzieciństwie? Może  mama opowie Ci o szczepieniach ochronnych , które otrzymałeś. 

Język angielski

Temat: Musical instruments.

Podręcznik str. 64. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki, nazwy instrumentów oraz ich kategorie: woodwind, string, brass, percussion (oraz tłumaczenie na język polski), następnie wykonaj tabelkę, pod każdą kategorią instrumentów wypisz po kilka przykładów.

Wychowanie fizyczne

Temat; Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

____________________________________________________________________________

Środa 10.02

Matematyka 10.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych

– wykonujemy ćw. 8-11 s. 89 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wykrzyknik- znak pełen emocji, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.  1-5  str. 97-98.  

Informatyka 10.02.

Temat: Krótka historia. Sterowanie animacją. (temat  na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 93-98

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 98 Zapamiętaj!

–  przygotowujemy prezentację z jednym slajdem (w ciągu dwóch tygodni) – wybieramy i wykonujemy jedno zadanie:

  1.  Krótka historyjka – „Kot i mysz” według przykładu w podręczniku lub
  2. „Deszcz” (ćw. 2 s. 99)

 – wszystkie potrzebne elementy umieszczamy na jednym slajdzie, a następnie dodajemy do nich animacje i ustawiamy kolejność ich wyświetlania.

Język angielski

Temat: Project- musical instruments.

Wykonaj projekt na temat 2 wybranych instrumentów, wykonaj rysunki i opisz je po angielsku. Wyślij zdjęcie pracy do 12.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pograli z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_____________________________________________________________________________

Wtorek 09.02

Historia

Temat: Podział chrześcijaństwa i konflikt papieża z cesarstwem.

Proszę bardzo uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.119-121, zwrócić szczególną uwagę na znaczenie słów napisanych czerwonym drukiem i znać je. W zeszycie odpowiedzieć na pyt.1,2 i 3 str.121. Pracę przesyłamy do 11.02.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wykrzyknik- znak pełen emocji, uważne zapoznanie się z informacjami na temat stosowania wykrzykników Nowa wiadomość str. 193, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 3 i 4 str. 192.

Matematyka 09.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości o ułamkach zwykłych

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 88 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania z działu ” Krajobrazy Polski ” . Sprawdź czy potrafisz . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała.  Zabawę powtórz w rytm innej melodii.

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej, przeczytaj treść tematu ze str. 38-39, wykonaj ćw. 1, 2 oraz 4. Wyślij zdjęcie ćwiczeń z całego tematu Świat tworzyw sztucznych (dzisiejsza i poprzednia lekcja).

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 08.02

Matematyka 08.02.

Temat: Działania na ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 10, 11 i 14 s. 203-204 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem o wypowiedziach, że…, uważne przypomnienie różnicy między zdaniem a równoważnikiem zdania Przypomnienie str. 189 oraz wykonanie ćw. 5 str. 189 oraz ćw. 4-8 str. 40-41 /zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Past simple- interrogative.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120, wykonaj ćw.  1, 2, 3 i 4 ze str. 72-73.

Religia

Temat: Bóg troszczy się o Józefa. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W formie komiksu przedstaw historię Józefa, pracę wykonaj w zeszycie. 

Plastyka kl.V

Temat: Kompozycja centralna.

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika str. 44- 46, następnie w zeszycie wyjaśnić czym jest kompozycja oraz wskazać przykłady kompozycji centralnej w najbliższym otoczeniu. Do 12 lutego proszę wykonać pracę plastyczną z zastosowaniem kompozycji centralnej może to być np. postać lub przedmiot.

Muzyka kl.V

Temat: Usprawiedliwione spóźnienie, czyli kanon. Forma kanonu w muzyce.

Zapoznaj się z treścią w podręczniku str.74- 77, następnie w zeszycie wyjaśnij znaczenie terminów: unisono, kanon, muzyka wielogłosowa, polifonia, głos. Pracę prześlij do 10.02.

___________________________________________________________________________

Piątek 05.02

Matematyka 05.02.

Temat: Działania na ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 202 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem o wypowiedzeniach, że…, uważne przypomnienie wiadomości o podziale zdań ze względu na cel wypowiedzi Przypomnienie str. 188, następnie wykonanie w zeszycie ćw.  1 i 2  str. 188 i ćw. 1, 2, 3 str. 39-40 /zeszyt ćwiczeń/. 

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do poprzedniej, następnie przeczytać informacje z podręcznika str.116-118. W zeszycie pisemnie odpowiedzieć na pytanie 2 i 3 str.118. Pracę przesłać do 08.02.2021r.

Religia

Temat: Bóg błogosławi Jakubowi.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz , czym jest błogosławieństwo? Wykonaj zadanie 1 – praca na lekcji .

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała. Ćwiczenia powtórz 3 razy.

________________________________________________________________________-

Czwartek 04.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ile prawy jest w przysłowiach?, uważne zapoznanie się z fragmentem artykułu Przysłowiowa Polska str. 186 i Nową wiadomością, napisanie jej do zeszytu, następnie wykonanie ćw.  2, 3, 4  str. 186-187.  

Matematyka 04.02.

Temat: Działania na ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 3, 4, 5 i 6 s. 85-86; ćw. 7 w miarę możliwości /Zeszyt ćwiczeń/.


Biologia

Temat: Koronawirus- wirus, który wywołał pandemię .

Korzystając z informacji zawartych na stronie internetowej zapoznaj się z budową wirusa i drogą jego  rozprzestrzenia się.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Wykonaj plakat informujący o zasadzie DDM . Przyślij do sprawdzenia. 

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Back in time”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe przy muzyce.

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  wykonaj  ćwiczenia w rytm tej melodii . Do wybranej piosenki opracuje układ taneczny. Przyślij do sprawdzenia w formie filmiku. Możemy spotkać się na Messenger. 

___________________________________________________________

Środa 03.02

Matematyka 03.02.

Temat: Działania na ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 197-198

– wpisujemy do zeszytu informacje z niebieskich ramek

– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 85 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4 i 6 str. 183.

Informatyka   03.02.

Temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 87-91

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 91 Zapamiętaj!

– dodajemy muzykę lub film do wcześniej wykonanej prezentacji (korzystamy z informacji i wskazówek w podręczniku).

Język angielski

Temat: Past simple- negative.

Zapoznaj się z treścią notatki ze str. 120, wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 60-61.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zaproś domowników do wspólnej zabawy i pograjcie w ulubione gry planszowe. 

__________________________________________________________________________

Wtorek 02.02

Historia

Temat: Nowe państwa w Europie.

(temat realizowany przez 2h lekcyjne)

Uważnie czytamy tekst z podręcznika s. 114-116 i pisemnie odpowiadamy w zeszycie  na następujące pytania:

1. Kiedy i gdzie powstało państwo Franków.

2. Przedstaw okoliczności  w jakich władze w państwie Franków przejęli Karolingowie? 

Na podstawie mapy p s.115, podaj nazwy ludów graniczących od wschodu z państwem Karola Wielkiego oraz wymień 3 państwa leżące dziś na obszarze państwa Karola Wielkiego.

Na podstawie tekstu źródłowego s. 116 wyjaśnij na czym polegało zadanie Karola Wielkiego wobec kościoła i wytłumacz, jak zdaniem Karola Wielkiego miał postępować papież, aby wesprzeć władcę. Pracę prześlij do 05.02.2021. Proszę pisać pytania w zeszycie. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery, zapoznanie się z notką biograficzną Marii Dąbrowskiej oraz informacjami Kilka słów o książce str. 181, przeczytanie tekstu Marcin Kozera i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 4, 5 str. 153.

Matematyka 02.02.

Temat: Dzielenie ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 196 podręcznika

– wykonujemy ćw. 6 s. 83 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy wykonanej  w zeszycie do  03.02.

Geografia

Temat: Podsumowanie działu ” Krajobrazy Polski „.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale II ” Krajobrazy Polski ” . W zeszycie ćwiczeń wykonaj jedno zadanie , które jest nie zrobione w danym temacie . 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna zimowa pogoda. Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

Technika

Temat: Świat tworzyw sztucznych.

Podręcznik, str. 36-37. Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, wykonaj  notatkę oraz ćw. 1, 2 i 3.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 01.02

Matematyka 01.02.

Temat: Dzielenie ułamków.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 192-193 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki

– wykonujemy ćw. 1 i 5 s. 82-83 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 2, 4, 5 i 6 str. 180.

Język angielski

Temat: Good vs evil.

Podręcznik, str. 62. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki Check these words. Przeczytaj podane teksty, wykonaj ćw. 1, 2 i 3.

Religia

Temat: Bóg zawiera przymierze z Abrahamem.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika  . W zeszycie napisz historię Abrahama. Zastanów się czego uczy nas postawa Abrahama.

Muzyka

Temat: W zimowym nastroju. Nastrój w piosence ,,Zima lubi dzieci”.

Proszę zapoznać się ze słowami piosenki (pod. s.70), następnie do zeszytu przepisać pierwszą zwrotkę i refren oraz wysłuchać melodii. Proszę przesłać nagranie głosowe waszego śpiewu do 05.02.2021r. 

Anna Jurksztowicz – Zima lubi dzieci – Bing video

Plastyka

Temat: proporcje form w sztuce renesansu.

Na podstawie treści z podręcznika strona 42/43 objaśnij znaczenie terminów: renesans i odrodzenie oraz określ ramy czasowe sztuki renesansu. Do 05.02.2021 prześlij pracę pisemną opisującą obraz ”Zwiastowanie”

Leonarda Da Vinci pod. 43

_________________________________________________________________________

Piątek 29.01

Matematyka 29.01.

Temat: Odwrotności liczb.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw.  1-5 s. 80 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego?, uważne zapoznanie się notatką Kilka słów o książce, następnie przeczytanie tekstu Mówcie mi Bezprym i wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 3 str. 180.

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej, następnie przeczytać tekst z podręcznika str.111-113. W zeszycie odpowiedz pisemnie na pytanie 1,2 str.112(pytania pod tekstem źródłowym) oraz na pyt.4 str.113. Pracę prześlij do 02.02.2021r.

Religia

Temat: Słowo Boże w codziennym życiu. 

Otwórz Pismo Święte w dowolnym miejscu i przeczytaj wybrany fragment . Wykonaj pracę plastyczną w formacie A4 zrób ilustrację do Ewangelii: Mk 4 , 35 – 41 . Przyślij do sprawdzenia,  oryginał zachowaj aby przynieść do szkoły.  Technika plastyczna dowolna.  Termin wykonania prac do 8 lutego. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu. 

Jest piękna zimowa aura , ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się  ulepić bałwana. Zaproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie bawcie się dobrze i bezpiecznie. 

___________________________________________________________________________

Czwartek 28.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nad i ale – znam te słowa doskonale, uważne przypomnienie wiadomości o przyimku i spójniku Przypomnienie str.175-176, zapoznanie się  z Nową wiadomością i wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,5 str.175-176.

Matematyka 28.01.

Temat: Odwrotności liczb.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5BA6D) ok. 2 minut

– zapoznajemy się z informacjami na s. 188 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i II Czy już umiem? s. 190 podręcznika.

Biologia

Temat: Wirusy i bakterie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 68 – 71 . Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne dla wirusów oraz na budowę i czynności życiowe bakterìi . W zeszycie napisz notatkę. 

Język angielski

Temat: Past simple (irregular verbs).

Zapoznaj się z krótką notatką ze str. 120. Wykonaj ćw. 4, 5 i 6 str. 57 z podręcznika oraz ćw. 2, 3, 4 ze str. 23 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna  zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer.  Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

_________________________________________________________________________

Środa 27.01

Matematyka 27.01.

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i  II Czy już umiem? s. 187 podręcznika.

– wykonujemy ćw.  8 s. 79 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak tu nie wspomnieć o przysłówku, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-10 str.30-34 zeszyt ćwiczeń.

Informatyka  27.01.

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– w programie prezentacyjnym kontynuujemy pracę nad wybranym w poprzednim tygodniu zadaniem – prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia lub prezentację na temat trzech postaci historycznych według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  03.02.

Język angielski

Temat: Types of entertainment.

Podręcznik, str. 58. Napisz w zeszycie rodzaje rozrywek z ćw. 1 oraz ich tłumaczenie na język polski. Wykonaj ćw. 2- posłuchaj nagrania i zaznacz do podanych zdań:  R- prawda, W- fałsz lub DS – nie ma o tym mowy. Wykonaj również ćw. 1 ze str. 24  z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat : Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest zima , ubierz się stosownie do pogody,  zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się dobrze w ogrodzie.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była bezpieczna. 

_____________________________________________________________________

Wtorek 26.01

Historia

Temat:Arabowie i początki islamu.(temat będzie realizowany przez 2 godziny lekcyjne). 

Proszę przeczytać tekst z podręcznika str.109-110, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pyt.1,2 str113. Pracę prześlij do 29.01.2021r.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak tu teraz nie wspomnieć o przysłówku?, następnie usystematyzowanie wiedzy na temat przysłówków Przypomnienie str. 173, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu oraz wykonanie ćw. 2 i 4 str. 173- 174.

Matematyka 26.01.

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film (ok. 8 minut) na https://www.youtube.com/watch?v=3D5GpVoQWdA

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 183-184 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 77 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Postaraj się zapoznać z treścią tematu zawartej na stronie internetowej   Tatry – krajobraz gór wysokich – Epodręczniki.pl   .W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 , 2 do tematu lekcji.

Technika

Temat: Wokół metali.

Podręcznik, str. 30-33. Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, wykonaj notatkę oraz ćw. 1, 2 oraz Mam pomysł.

Wychowanie fizyczne

Temat: Rozwijamy zdolności twórcze w  ćwiczeniach przy muzyce.

Jest czas karnawału,  zapraszam Was do ćwiczeń, do aktywności tanecznej przy ulubionych utworach muzycznych. 

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 25.01

Matematyka 25.01.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 181 podręcznika.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opisujemy krajobraz, uważne zapoznanie się z Dobrą radą str. 126 /zeszyt ćwiczeń/, następnie wykonanie ćw. 6 str. 172 /podręcznik/ oraz ćw. 5, 6, 8 str. 126-127 /zeszyt ćwiczeń/.  

Język angielski

Temat: Past simple tense.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 56.

Religia

Temat: Bóg uczy nas pokory.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Napisz w zeszycie notatkę do tematu lekcji, zwróć uwagę na to- co symbolizuje wieża Babel? 

Plastyka

Temat: Proporcje i kontrasty form.

Proszę uważnie przeczytać informacje z podręcznika str.38-41,następnie do zeszytu przepisać zdania str.41,,Czy już wiesz” . Do 29.01.2021r. wykonaj dowolne ćwiczenie ze str.41 i prześlij do sprawdzenia.

Muzyka

Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych w minionym półroczu. 

W związku z wystawieniem ocen za I półrocze bardzo proszę do wtorku 26.01 przysłać nagranie Waszego śpiewu kolędy i wybranej piosenki na Dzień Babci i Dziadka, można również połączyć się przez messengera w poniedziałek lub wtorek od 15.00-16.00 i zaśpiewać. 

_______________________________________________________________________

Piątek 22.01

Matematyka 22.01.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 74-75; ćw. 5 i 6 w miarę możliwości /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opisujemy krajobraz, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie  ćw. 3 str. 171 /podręcznik/ oraz ćw. 3 i 4 str. 125 /zeszyt ćwiczeń/.   

Historia

Temat: Bizancjum w czasach świetności.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika st.104-108, następnie odpowiedzieć pisemnie na następujące pytania:

1.Kiedy i gdzie istniało cesarstwo bizantyjskie?

2.Jakie były zasługi Justyniana I Wielkiego?

3. Jakie były osiągnięcia nauki i kultury bizantyjskiej?

Na podstawie mapy (podręcznik str.105) napisz:

– Jakie ziemie zostały przyłączone do cesarstwa bizantyjskiego za panowania Justyniana I Wielkiego?

– Wymień ludy, które sąsiadowały z ziemiami cesarstwa bizantyjskiego?

Prace prześlij do 26.01.2021r.

Religia

Temat: Bóg ochrania człowieka. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Przepisz do zeszytu informacje że  str. 58 – brązowe pole . Wykonaj zadanie 1str 58  – praca po lekcjach . Przyślij do sprawdzenia .

Wychowanie fizyczne

Temat : Zabawy ruchowe na śniegu.  

Jest piękna zimowa pogoda  ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Postaraj się zrobić bałwana.  

______________________________________________________________________________

Czwartek 21.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czego dziadkowi do szczęścia potrzeba?, uważne przeczytanie tekstu Czy umiesz gwizdać Joanno? str. 330, następnie wykonanie w zeszycie  ćw. 1 i 2 str. 330.  

Matematyka 21.01.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film (ok. 9 minut) na

https://pistacja.tv/film/mat00175-obliczanie-ulamka-danej-liczby?playlist=311

– zapoznajemy się z informacjami na s. 176-178 podręcznika

­– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki.

Biologia

Temat: Klasyfikacja organizmów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. W lepszym zrozumieniu tematu pomogą Ci informacje ,które znajdziesz na stronach internetowych. 

Język angielski

Temat: Exercises- Unit 3.

Wykonaj podaną kartę pracy oraz przetłumacz na język angielski podane zdania.

Wychowanie fizyczne

Temat : Budujemy figury śniegowe. 

Jest piękna  zimowa pogoda,  wyjdź na spacer. Postaraj się wykonać ” dzieło ” ze śniegu . Wykonaj zdjęcia i przyślij do sprawdzenia do poniedziałku.  

______________________________________________________________________

Środa 20.01

Matematyka 20.01.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II, III Czy już umiem? s. 173 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do sprawdzenia do 21.01.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opisujemy krajobraz, uważne zapoznanie się z zasadami redagowania opisu krajobrazu Jak opisać krajobraz i Przydatne słowa str. 170, napisanie krótkiej notatki, następnie przeczytanie przykładowego opisu str. 171 i wykonanie w zeszycie  ćw. 1 i 2 str. 171 oraz ćw. 1 i 2  str. 124 /zeszyt ćwiczeń/.

Informatyka 20.01.

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.  

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie prezentacyjnym wykonujemy jedno wybrane zadanie (w ciągu 2 tygodni)

  1. Przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia (wzór w podręczniku)  lub
  2. Przygotuj prezentację na temat trzech postaci historycznych (ćw. 3 s. 86)

według podanych wymagań:

Praca powinna zajmować 6-9 slajdów. Znajdź i wstaw do prezentacji odpowiednie ilustracje – pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich! Podaj źródła informacji i zdjęć na ostatnim slajdzie. Dodaj animacje do tekstów i obrazów. Ustaw przejścia między slajdami.

Język angielski

Temat: Teenage superstar.

Podręcznik, str. 54-55. Przepisz wyrażenia z ramki, przeczytaj tekst u wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 5. Przepisz do zeszytu nazwy zawodów z ćw. 5 oraz ich tłumaczenie na język polski.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu.

Korzystając z zimowej aury wyjdź na spacer. Ulep trzy wielkie śniegowe kule i wykonaj z nich bałwana.  Baw się wesoło i bezpiecznie. 

____________________________________________________________

Wtorek 19.01

Historia

Temat: Powtórzenia i utrwalenie wiadomości z działu: ,,Starożytny Rzym”.

Proszę utrwalić sobie wiadomości z podanego działu, następnie w zeszycie odpowiedzieć pisemnie na pyt.1,2,3,4,6,9 str.102. Pracy nie należy przesyłać. Pracę klasową z tego działu napiszecie po powrocie do szkoły.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki, uważne przeczytanie fragmentów Księgi trzeciej Pana Tadeusza str. 167, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 3 i 4 str. 169.

Matematyka 19.01.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 71-73 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na formy rzeźby krajowej- podręcznik str. 70 . W zeszycie ćwiczeń wykonaj  zadania do tematu lekcji.  Praca na ocenę , proszę o przesłanie  , wykonaj zadanie 4 strona 71 W podręczniku. 

Technika

Temat: Prezenty na Dzień Babci i Dziadka.

Wykonaj prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka i wyślij zdjęcie pracy do 22.01.  

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło, zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

___________________________________________________________________

Poniedziałek 18.01

Matematyka 18.01.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy filmy na:

https://pistacja.tv/film/mat00169-dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-roznych-mianownikach?playlist=269 ok. 11 minut

https://pistacja.tv/film/mat00170-odejmowanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach?playlist=269 ok. 5 minut

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 167-169 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki.

Język angielski

Temat: Celebrities.

Podręcznik, str. 52-53. Spróbuj rozwiązać podany quiz wybierając jedną z trzech odpowiedzi. Następnie wykonaj ćw. 2 pisząc którą z podanych postaci znasz, kto jest twoim ulubionym celebrytą i dlaczego. Wykonaj ćw. 1 ze str. 22 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Grzeczność zawsze w cenie!, zapoznanie się z notatką Kilka słów o lekturze str. 164, uważne przeczytanie fragmentów Księgi pierwszej Pana Tadeusza str. 164, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 166.

Religia

Temat: Kolędujemy dla Pana Jezusa. 

Kolęda to utwór religijny  związany ze Świętami Bożego Narodzenia.   Przeczytaj informacje o kolędzie ze strony internetowej WIKIPEDIA.   W zeszycie napisz jedną  zwrotkę ulubionej kolędy i wykonaj do niej ilustrację. 

Plastyka

Temat: Dla naszych babć i dziadków- wykonanie upominków według podanej instrukcji bądź własnych pomysłów.

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka proszę o wykonanie upominków dla Waszych Dziadków według podanych instrukcji bądź własnych pomysłów. Technika prac dowolna. Do dn.21.01.2021r. proszę o przesłanie jednej wykonanej pracy. Jeśli ktoś nie ma dziadków również wykonuje prace i ją przesyła. Upominki wręczamy Dziadkom dniu ich święta.

Muzyka

Temat: Piosenka dla Babci i Dziadka.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii podanych piosenek, wybranie jednej z nich, napisanie bądź wklejenie słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać, tylko pięknie zaśpiewać swoim dziadkom w dniu ich święta.

____________________________________________________________________

Piątek 18.12

Język polski 

   Czas wykonania: 18.12 

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać życzenia?, przypomnienie zasad obowiązujących podczas pisania życzeń, następnie zredagowanie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń świątecznych adresowanych do wybranej osoby.

Matematyka 18.12.

Temat: Zadania na temat … – Boże Narodzenie.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– wykonujemy pracę plastyczną o tematyce świątecznej. Z kolorowego papieru wycinamy figury geometryczne, z których układamy obraz świąteczny (np. choinkę z ozdobami,  Mikołaja)  i przyklejamy na karton techniczny formatu A4 lub A3.W zeszycie przedmiotowym zapisujemy ile i jakich figur użyliśmy do wykonania tej pracy.

UWAGA! Pracę tę przechowujemy – zostanie sprawdzona i oceniona po powrocie do szkoły.

Religia

Temat: Czar Bożego Narodzenia.  

W okresie Adwentu przepełnieni wiarą , nadzieją i miłością oczekujemy na Boże Narodzenie.  Niech czas , który jest przed 

Wami będzie w waszym życiu naznaczony dobrymi uczynkami i modlitwą.  Postarajcie się w tym czasie pomagać swoim bliskim aby w waszych sercach i rodzinach narodził się Pan Jezus. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była  bezpieczna  .

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Piłką,  którą masz  w domu staraj się trafić do starej opony 30 razy z odległości 5 twoich kroków od opony .

2 . Mocno odbijaj piłkę  od ściany budynku może być od drzewa , staraj się po odbiciu ją  złapać. 

3 . Licząc do 30 kozłuj  piłką raz prawą ręką, raz lewą ręką.

Ćwiczenia powtórz 3razy. 

_________________________________________________________________________

Czwartek 17.12

Język polski

   Czas wykonania: 17.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wigilia, dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, uważne przeczytanie utworu Dzień jeden w roku, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 2 str. 329.  

Matematyka 17.12.

Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości o ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– utrwalamy poznane wiadomości o ułamkach zwykłych korzystając z następujących materiałów:

 https://szaloneliczby.pl/klasa-5/ (wybieramy ćwiczenia z działu 3. Ułamki zwykłe)

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach-_27_644

https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-ulamkow-zwyklych-o-jednakowych-mianownikach/D2xg0e5sJ

Biologia

Temat: Sprawdzam swoją wiedzę z działu ” Budowa i czynności życiowe organizmów „. Wykonaj zadania – ” Wiesz czy nie wiesz ? ” strona 57 – 58  w podręczniku.  Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij do sprawdzenia. 

Język angielski

Temat: Christmas carols.

Posłuchaj i zaśpiewaj podane kolędy:

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  oddychaj  spokojnie przez nos. Zrelaksuj się.

________________________________________________________________

Środa 16.12

Matematyka 16.12.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 166 podręcznika.

Język polski

   Czas wykonania: 16.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując informacje z poprzedniej lekcji zredagowanie i napisanie w zeszycie listu do kolegi mieszkającego w innym kraju jak obchodzisz Święta, poprosisz o przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych kraju, w którym On obecnie mieszka.

Informatyka  16.12.

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji. (temat na 3 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat lekcji do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 80-85

­­– korzystamy z wcześniej przygotowanej prezentacji „Pory roku” lub albumu fotograficznego

– stosujemy przejścia między slajdami

– wprawiamy w ruch wybrane elementy na slajdach (testujemy, który efekt będzie najlepszy).

Język angielski

Temat:  Christmas.

Wykonaj podane karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe. Bawcie się dobrze.

____________________________________________________________________________

Wtorek 15.12

Historia

Temat: Początki chrześcijaństwa i edykt mediolański. (Proszę przy tym temacie napisać dwa numery lekcji, temat będzie realizowany 15 i 18 grudnia).

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str. 96- 99, a następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Opisz w jaki sposób narodziło się chrześcijaństwo?

2. Na podstawie mapy w podręczniku str. 97 napisz: -Wymień główne ośrodki chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim i określ, kiedy chrześcijaństwo zyskało największy zasięg?

3. Na podstawie tekstu źródłowego, Edykt mediolański „podręcznik str.98 napisz: – Kto, kiedy i gdzie wydał edykt mediolański? Powiedz, jakie prawa nadawał edykt mieszkańcom cesarstwa?  Wykonaną pracę prześlij do 17 grudnia.

Język polski

   Czas wykonania: 15.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując dostępne źródła informacji sporządzenie w zeszycie notatki w dowolnej formie zgodnej z tematem lekcji.  

Matematyka 15.12.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 163 podręcznika (po 3 przykłady z poziomów A-E).

Geografia

Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika,  w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 .

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  Pamiętaj o ubraniu się stosownie do pogody.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.  

Technika

Temat: Sprawdzian z działu „Materiały i ich zastosowanie”.

__________________________________________________________________________

Poniedziałek 14.12

Matematyka 14.12.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5ECSS) ok. 4 minut

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 162

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 68-69 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 14.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O lirycznym wpisie do pamiętnika, uważne zapoznanie się z biografią Juliusza Słowackiego i informacjami zamieszczonymi na str. 161, przeczytanie wiersza W pamiętniku Zofii Bobrówny str.162 i wykonanie w zeszycie ćw. 2 i 4  str. 163.  

Język angielski

Temat: Dates.

Podręcznik, str. 36-37.

Przepisz z podręcznika słowa oraz ich tłumaczenie:

Actor, singer, queen, physicist, writer, painter.

Przepisz do zeszytu przykłady dat z ćw. 3 str. 37.

Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 16 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Boże Narodzenie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika,  w zeszycie napisz notatkę na temat Bożego Narodzenia. Porozmawiaj w rodzinie o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. 

Muzyka

Temat: Wspólne kolędowanie.

Bardzo proszę o wpisanie bądź wydrukowanie i wklejenie do zeszytu ulubionej kolędy i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać. Znajomość słów i melodii kolędy będzie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniego tematu. Przypominam o przesłaniu karty świątecznej(kto jeszcze tego nie zrobił), oraz ozdoby świątecznej(do 16.12).

____________________________________________________________________

Piątek 11.12

Matematyka 11.12.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 8 s. 67 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem? s.160 podręcznika.

Język polski

   Czas wykonania: 11.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Niespodziewana lekcja historii, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji i tekst Wśród ludzi str.158, wykonanie w zeszycie ćw. 4 i 5 str. 157-158. 

Historia

Temat: Prawo rzymskie.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.94-95.

Następnie w zeszycie napisać odpowiedź na pytanie:

1. Porównaj prawo rzymskie z obecnie obowiązującym prawem?

Proszę przyswoić treści zawarte w temacie, a szczególnie znać informacje zawarte w zakładce ,,To już wiem”

Prace przesyłamy do 15 grudnia

Religia

Temat: Rekolekcje adwentowe. 

Wysłuchaj rekolekcji głoszonych przez ks.biskupa Marka Solarczyka.  Temat rekolekcji ” Strażnicy Światła  ” Materiały wysłane zostały na maila,  znajdziesz je również w internacie. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Pokonujemy terenowy tor przeszkód. 

Jest chłodny dzień.  Wyjdź na podwórko na spacer, pamiętaj ubierz się stosownie do pogody .

Na śniegu narysuj tor przeszkód: 

1 . Drabinka – spaceruj  po jej szczeblach 

2 . Koła – jednonóż przeskakujac z koła do koła 

3 . Ulep 10 śnieżnych kulek , ułóż w jednej  linii,  slalom pokonuj skacząc raz na prawej raz na lewej nodze . 

Śniegowy tor przeszkód wykonaj 3 razy. 

____________________________________________________________________________

Czwartek 10.12

Język polski

   Czas wykonania: 10.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Niespodziewana lekcja historii, uważne zapoznanie się z informacją Kilka słów o książce oraz tekstem Duchy ze Wzgórza Rabowników str.155 i  wykonanie ćw. 2 i 3 str. 157

Matematyka 10.12.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 65-66 /Zeszyt ćwiczeń/.

Biologia

Temat: Podsumowanie działu „Budowa i czynności życiowe organizmów ” .

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale II , pomogą Ci w tym informacje na stronie 54 – 56 W podręczniku.  Przygotuj się do sprawdzianu.

Język angielski

Temat: Revision- unit 3.

Podręcznik, str.  50-51. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wybieramy zabawy i gry rekreacyjne pochodzące z innych krajów Europy. 

W różnych źródłach poszukaj zabaw lub gier dla dzieci pochodzących z różnych krajów Europy. Opis gry lub zabawy przyślij do sprawdzenia. 

_________________________________________________________________________

Środa 09.12

Matematyka 09.12.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 152 podręcznika

– analizujemy przykłady ze s. 153-154.

Język polski

   Czas wykonania: 9.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety, uważne zapoznanie się z informacją Kilka słów o książce oraz tekstem str. 152, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 4 i 5 str. 154.

Proszę o przysłanie ćw. 5 na mój adres e-mail.  

Informatyka  09.12.

Temat: Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny.

Co robimy?

– wpisujemy temat lekcji do zeszytu

­­– przygotowujemy w programie prezentacyjnym album ze zdjęciami

– wykorzystujemy 5-8  własnych zdjęć np. z wycieczki czy uroczystości rodzinnej

– możemy skorzystać z informacji znajdujących się w podręczniku s. 71-78 lub wykonać go według własnego pomysłu

– wykonany album oglądamy z rodziną w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Życzę miłej zabawy! 😉

 Język angielski

Temat: Unit 3- grammar exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Leżenie na plecach , unoszenie raz nogi prawej , raz nogi lewej . Noga prostata w kolanie   – 30 razy  

2 . 30 razy ” supełki ” 

3 . Truchcik w miejscu – 3 minuty.

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach.

_______________________________________________________________________

Wtorek 08.12

Historia

Temat: Dokonania starożytnych Rzymian.

Bardzo proszę przeczytać tekst z podręcznika str.90-93 oraz obejrzeć podane filmy. Na podstawie tekstu z podręcznika i filmów odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:

1. Wyjaśnij, jak rozumiesz powiedzenie:,, Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” i podaj jego znaczenie?

2. Wymień budowle charakterystyczne dla starożytnego Rzymu i napisz, jaką rolę odgrywają w życiu Rzymian? Pracę prześlij do 10 grudnia.

Język polski

   Czas wykonania: 8.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Poznajemy Wandę, co nie chciała Niemca, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji, napisz w zeszycie ćw. 2, 3, 4, 5 str. 151. 

Matematyka 08.12.

Temat: Ułamek jako część i jako iloraz.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 7-11  s. 63-64 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz miejsko – przemysłowy Wyżyny  Śląskiej.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 3,4 – przyślij pracę do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe

Technika

Temat: Dekoracje bożonarodzeniowe.

Wykonaj dowolną dekorację bożonarodzeniową. Wyślij zdjęcie pracy do 10.12.

____________________________________________________________________

Poniedziałek 07.12

Matematyka 07.12.

Temat: Ułamek jako część i jako iloraz.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 145-146 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-6  s. 62-63 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 7.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Poznajemy Wandę, co nie chciała Niemca, uważne przeczytanie tekstu str. 148, zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu oraz wykonanie ćw. 1 str. 151. 

Język angielski

Temat: Polish historical figures – a project.

Wykonaj plakat na temat 2 wybranych polskich postaci historycznych. Zawrzyj takie informacje jak: imię, data urodzenia i śmierci, wczesne lata, rodzina, osiągnięcia. Wyślij zdjęcie pracy do 10.12.

Religia

Temat: Bóg lecz nasze zranienia. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Staraj się wypełniać dobre uczynki w czasie Adwentu. 

Plastyka-7 i 14 grudnia

Temat: Tworzę przez cały rok – wykonanie kartki oraz ozdób

świątecznych na Boże Narodzenie(praca na 2 lekcje).

Z materiałów, jakie macie w domu proszę wykonać kartkę świąteczną i napisać w środku życzenia dla najbliższej osoby oraz jedną dowolną ozdobę świąteczną. Możecie skorzystać z instruktażowych filmów podanych niżej bądź własnego pomysłu. Liczę na waszą kreatywność i ciekawe pomysły. Wykonaną kartkę świąteczną proszę przesłać do piątku 11 grudnia, zaś ozdobę do środy 16 grudnia.

Muzyka

Temat: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Słuchanie i nauka wybranych utworów bożonarodzeniowych.

Proszę o wysłuchanie trzech podanych utworów bożonarodzeniowych, wybranie jednego z nich i zapisanie słów w zeszycie i przesłanie do dnia 9 grudnia.Jeśli ktoś ma możliwość proszę o nauczenie się słów i melodii wybranego utworu, nagranie się i przesłanie do dnia 11 grudnia. ( na ocenę).

_______________________________________________________________________

Piątek 04.12

Matematyka 04.12.

Temat: „Figury geometryczne” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy zadania z karty pracy. Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania karty, rozwiązania zadań zapisuje w zeszycie.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 05.12.

Język polski

Czas wykonania: 04.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie tekstu Pisać zaczynam wcześnie rano… str. 145, rozwiązanie testu str. 146, napisanie odpowiedzi w zeszycie i wysłanie na mój adres e-mail.

Historia

Temat: Życie w Wiecznym Mieście.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.86-89. Następnie proszę wykonać załączoną kartę pracy oraz przepisać do zeszytu ,,To już wiem” i nauczyć się tych informacji. Do sprawdzenia proszę przesłać tylko kartę pracy do dn.08.12.2020r.

Religia

Temat: Święty Mikołaj uczy nas dobroci. 

Realizując w życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego,  postaraj się w czasie Adwent wypełniać treść tego przykazania,  czyniąc dobre uczynki. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wybierz bezpieczną przestrzeń w mieszkaniu,  wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 . 30 × pajacyk

2 . 30 × supełki 

3 . 3 minuty truchcik w miejscu 

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach .

____________________________________________________________________________

Czwartek 03.12

Język polski

Czas wykonania: 03.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Powtórzenie zawsze w cenie!, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię str. 144, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu: Ideały, autorytety, idole według haseł zamieszczonych na schemacie.  

Matematyka 03.12.

Temat: „Figury geometryczne” – rozwiązywanie zadań utrwalających.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 6 i 7 s. 135 podręcznika (w  zad. 6 rysunek przerysowujemy na kartkę w kratkę 3 razy – do każdego podpunktu oddzielnie).

Biologia

Temat: Podsumowanie działu ” Budowa i  czynności życiowe organizmów  ” .

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale II . Przygotuj się do sprawdzianu. 

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

_____________________________________________________________________________

Środa 02.12

Matematyka 02.12.

Temat: „Figury geometryczne” – rozwiązywanie zadań utrwalających.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 3, 4 i 5 s. 134 podręcznika.

Język polski

Czas wykonania: 02.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortograficzne potyczki, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 142, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 8 str. 142 i ćw. 6, 7, 8, 9 str. 73-74 (zeszyt ćwiczeń).

Informatyka  02.12.

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

­­– przygotowujemy prezentację o porach roku składającą się z 6 slajdów (slajd tytułowy, każda pora roku na oddzielnym slajdzie, ostatni slajd to źródła informacji i zdjęć)

– możemy wykorzystać w prezentacji zdjęcia z  https://pixabay.com/pl/

– możemy skorzystać z otrzymanej wcześniej prezentacji.

UWAGA!  Wykonaną prezentację przesyłamy na adres mailowy do 08.12. włącznie.

Język angielski

Temat: Places in the city.

Podręcznik, str. 42. Przepisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1 wraz z tłumaczeniem, wykonaj ćw. 2a i 2b. W ćw. 2a należy posłuchać nagrania i wpisać odpowiednie informacje. Wykonaj również ćw. 1 ze str. 18 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest piękna jesienna pogoda.  Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj o właściwym ubiorze.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo  podczas zabawy.

______________________________________________________________________

Wtorek 01.12

Historia kl.V
Temat: Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu: ,,Starożytna Grecja”. 

Język polski

Czas wykonania: 01.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortograficzne potyczki, uważne przeanalizowanie zasad pisowni wyrazów z ó i  u – Przypomnienie str. 140 (podręcznik) oraz wykonanie ćw. 1, 2, 4, 5 str. 71-73 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 01.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu „Figury geometryczne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 6-9 s. 61 /Zeszyt ćwiczeń/.

Geografia

Temat: Krajobraz wielkomiejski Warszawy.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 , 2 , 3 do tematu .

Wychowanie fizyczne

Temat : Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

Wykorzystując znajomość ćwiczeń,  samodzielnie wykonaj 5 różnych ćwiczeń. 

Powtórz te ćwiczenia 3 razy.

Technika

Temat: Gwiazda z drucika.

Wykonaj gwiazdę z drucika według instrukcji ze str. 34-35 z podręcznika. Opcjonalnie można wykonać choinkę z drucika, str. 35.

Za tydzień napiszecie sprawdzian z techniki z działu „Materiały i ich zastosowani” (papier, drewno i włókna). Zagadnienia wyślę na adresy mailowe.  

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 30.11

Matematyka 30.11.

Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu „Figury geometryczne”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 60-61 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język polski

   Czas wykonania: 30.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kropka czy bez kropki?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 139, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 4 , 6 str. 139 oraz ćw. 6 i 7 str. 96 (zeszyt ćwiczeń).

Język angielski

Temat: The verb had- exercises.

Wykonaj ćw. 1, 2,3 ze str. 20 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat: Moje Adwentowe postanowienia. 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Adwentowe  postanowienia otworzą Twoje serce na miłość Boga i ludzi. Zrób postanowienia Adwentowe,  narysuj je w zeszycie i staraj się wypełniać w życiu.

Muzyka

Temat: Zadania utrwalające wiadomości i umiejętności.

Bardzo proszę z podręcznika str. 58 -59 przeczytać podane informacje i przygotować do odpowiedzi ,,To już wiemy” str.58. Wiadomości zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

Plastyka

Temat: Kształt, forma, bryła.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika od str 33 -41,następnie w zeszycie wyjaśnić pojęcia: kształt,forma, bryła,karykatura. Proszę również wykonać 1,2 lub 3 ćwiczenie ze str.40. Pracę przesyłamy do 7 grudnia.

__________________________________________________________________

Piątek 27.11

Matematyka 27.11.

Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu „Figury geometryczne”.

Co robimy?

– zapisujemy temat w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3, 4, 5 i 9 s. 137-138 podręcznika.

Język polski

   Czas wykonania: 27.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kropka czy bez kropki?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 138, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 138-139 oraz ćw. 1, 2, 5 str. 94-95 (zeszyt ćwiczeń).

Historia

Temat: Imperium rzymskie.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str. 81-85, następnie w zeszycie wykonujemy

zad.1,2 i 3 str. 85. Proszę znać informacje zawarte w zakładce,, To już wiem” Pracę przesyłamy do wtorku. We wtorek 1 grudnia napiszemy test z historii z II działu. Test będzie wysłany na waszą pocztę o godz.9:00 lub na messengera(proszę napisać, gdzie chcecie mieć przesłany test).Na wykonanie zadań będziecie mieli 45 minut. Następnie do godziny 9:50 trzeba będzie test przesłać do sprawdzenia. Przesłanie testu z opóźnieniem, będzie wiązało się z obniżenie oceny o jeden stopień.

Religia

Temat: Adwent.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Napisz w zeszycie  – jakie znaczenie ma Adwent w życiu katolika .

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie.  Wyjdź na podwórko na spacer. 

______________________________________________________________________

Czwartek 26.11

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

Język polski

   Czas wykonania: 26.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Liczymy na języku polskim, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 5 , 9 str. 136 oraz ćw. 5, 6, 9, 11 i 12 str. 26-29 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 26.11.

Temat: Klasyfikacja czworokątów.

Co robimy?

– dopisujemy numer  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 136; dla chętnych zad. 8 s. 135 (zdania przepisujemy do zeszytu i obok piszemy Prawda lub Fałsz).

Biologia

Temat: Sposoby oddychania organizmów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika . W zeszycie napisz notatkę .

W Internecie znajdź film dotyczący  tematu lekcji , obejrzyj film. 

Język angielski

Temat: Had- the past simple of the verb have got.

Podręcznik, str. 44-45. Przepisz do zeszytu notatkę ze str. 119 dotyczącą czasownika had (formy twierdzącej, przeczącej i pytającej). Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 44-45.

___________________________________________________________________________

Środa 25.11

Język polski

   Czas wykonania: 25.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Liczymy na języku polskim, uważne zapoznanie się z Nowymi wiadomościami, napisanie do zeszytu krótkiej notatki, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 2 i 3 str. 135 oraz ćw. 1, 2, 3, 4 str. 24-25 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 25.11.

Temat: Klasyfikacja czworokątów.

Co robimy?

– dopisujemy numer  lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 57-59 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 27.11.

Informatyka 25.11.

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

Co robimy?

– kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia

­­– oglądamy film (jeden – w zależności od posiadanego programu):

1) Tworzenie prezentacji w Open Office Impress (ok. 16 min.)

2) Tworzenie prezentacji w Microsoft Office PowerPoint (ok. 8 min.)

– zapoznajemy się z prezentacją przysłaną na adres mailowy.

Język angielski

Temat: Great Queens.

Podręcznik, str.  48. Przeczytaj teksty, wykonaj ćw. 2 ze str. 48 oraz ćw. 1, 2 i 3 ze str. 21 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Jest piękna jesienna pogoda. Wyjdź na spacer. Pamiętaj o bezpieczeństwie. W trakcie spaceru oddychaj spokojnie przez nos.

___________________________________________________________________

Wtorek 24.11

Historia

Temat: Koniec republiki i początek cesarstwa.

Proszę uważnie przeczytać tekstu z podręcznika str. 79- 80 i wykonać załączoną kartę pracy. Przesłać do 25 listopada. Do zeszytu przepisać ,,To już wiem” str. 80 i nauczyć się tych informacji.

Język polski

   Czas wykonania: 24.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Byliśmy w kinie i teatrze, uważne zapoznanie się z instrukcja pisania sprawozdania z filmu lub spektaklu, przeanalizowanie słownictwa, przeczytanie przykładowego sprawozdania oraz napisanie w zeszycie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 1 i 3 str. 133.

Proszę wysłać sprawozdanie na mój adres email.

Matematyka 24.11.

Temat: Klasyfikacja czworokątów.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5DSK1) ok. 2 minut

– przerysowujemy do zeszytu schemat przedstawiający podział czworokątów ze s. 133 podręcznika.

– w zeszycie zapisujemy informację o sumie kątów czworokąta (niebieska ramka).

Geografia

Temat: Krajobraz Niziny Mazowieckiej.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika . W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 , 2 , 3, 4  str. 31 – 32. Proszę, abyś korzystał / a z mapy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy technikę kroku biegowego.

Wykonaj ćwiczenia po obwodzie koła:

1 „Pajacyk ” 30 razy

2  Bieg truchtem po dowodzie koła , zmiana kierunku co 10 kroków   3 minuty 

3  Bieg truchtem po dowodzie koła z wysokim unoszeniem kolan 3 minuty 

4  Marsz 3 minuty 

5  ” Supełki ” 30 razy 

Technika

Temat: Pudełko ze szpatułek.

Proszę dopisać numer lekcji do poprzedniego tematu. Dzisiaj kończycie pudełko ze szpatułek. Proszę wysłać zdjęcie wykonanej pracy do dnia 25.11.

___________________________________________________________________________