kl. V

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

Język polski

  Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wspomnienie czasów wojny i uważne przeczytanie tekstu str.183 -185, a następnie o wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,4,5,6 str.185.

Język polski  

  Czas wykonania: 01.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ile prawdy jest w przysłowiach?, uważne przeczytanie tekstu

(str.186 podręcznik) i wpisanie nowej wiadomości do zeszytu oraz wykonanie w zeszycie  ćwiczenia 1 i 3 str.186-187 (ćw.4 dla chętnych).

  Język polski   

    Czas wykonania: 02.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem o wypowiedzeniach, że…,uważne przypomnienie wiadomości z (podręcznika str.188-189) i wykonanie w zeszycie przedmiotowym ćw.1,2,4 i 5 oraz ćwiczenia 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń str.39-41, ćw.5,6,7 i 8 dla chętnych uczniów.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Pole trójkąta.

Cel: obliczanie pola trójkąta.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 62

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trójkąta (niebieska ramka)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 63-65

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 69 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-trojkata_33_155.html

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 69 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Pole trapezu.

Cel: obliczanie pola trapezu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5LWU1) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 70

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trapezu (niebieska ramka)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 71

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 75 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 75 Czy już umiem?

Informatyka  – 01.04

Kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – opisanie/przedstawienie w dowolnym edytorze tekstu tradycji wielkanocnych. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Muzyka

Temat: Wielkanocna piosenka.

Proszę napisać słowa( 2 zwrotki) dowolnej piosenki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych oraz w kilku zdaniach napisać o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych ( na ocenę). Czas wykonania pracy do 6 kwietnia 2020 r.

Historia

Temat: Zanim powstała Polska.(temat na 2 lekcje)

Przeczytać dokładnie tekst z podręcznika od str.160 do str.164, następnie w zeszycie przedmiotowym na ocenę wykonać ćw.1 i 2 str.164 oraz kartę pracy i przesłanie do 3 kwietnia 2020 r.

Język angielski

Temat: Past simple of regular/ irregular verbs (interrogative and short answers)

Zapisać w zeszycie podaną notatkę:

Zdania pytające:

Did+ osoba+ czasownik (forma podstawowa oraz bez końcówki -ed) +reszta zdania

Np. Did she go to the cinema yesterday? – Czy ona wczoraj poszła do kina?

– Yes, she did  – tak, poszła

– No, she didn’t   – nie, nie poszła

Wykonać ćwiczenia 1 i 2 z podręcznika str. 72.

Temat: Everyday social behaviour.

Zapisać temat w zeszycie. Podręcznik str. 74. Przepisać do zeszytu wyrażenia z ćw. 1, przetłumaczyć i dopasować do obrazków. Następnie posłuchać i sprawdzić.

Ćw. 2. Posłuchać i wpisać czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Wykonać ćw. 1 i 2 ze str. 30 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Giving advice.

Podręcznik str. 75. Zrobić ćwiczenie 1. Należy uzupełnić dialog podanymi wyrażeniami.

Zapisać w zeszycie notatkę :

Should/ Shouldn’t używamy do udzielania rad.

Should- powinno się

Shouldn’t- nie powinno się

Wykonać ćwiczenie 3 str. 75.

Na ocenę! Należy wykonać na kartce z bloku rysunkowego pracę przedstawiającą zasady dobrego wychowania (6 zasad). Proszę zrobić rysunki i podpisy po angielsku używając should lub shouldn’t, np. You should eat with knife and fork- powinieneś jeść za pomocą noża i widelca. Termin przesłania pracy: 6 kwietnia.

Technika
Temat: Pismo techniczne.

Podręcznik str. 51,52. Przeczytać temat, zrobić notatkę.

Wykonać ćw. 2, 3 i 4 ze str.51,52. Wykonać kartę pracy. Podane ćwiczenia są na ocenę. Termin wykonania: 3 kwietnia.

Biologia

Temat: Pęd, budowa i funkcje łodygi.
Podręcznik str 102-105
wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę.
Jeśli hodowla fasoli i cebuli powiodła się wyślij zdjęcia z imieniem i nazwiskiem na nr 501 811 964

Geografia

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Podręcznik str. 108-112
W zeszycie wykonaj notatkę.

Religia

Temat: Wielki Tydzień
podręcznik str 164-165
W zeszycie napsz krótką notatkę
Weź udział we Mszy Świętej emitowanej w telewizji z okazji Niedzieli Palmowej

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Czwartek i piątek

Język polski  

  Czas wykonania: 26.03-27.03

   Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery, uważne przeczytanie notatki biograficznej na str.181 i tekstu Marcin Kozera str. 181-182 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3,4 i 5 str.183.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Czego się nauczymy? – obliczania pola równoległoboku i rombu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5TZ5M) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 53 i 54

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzory na pola równoległoboku i rombu
   (niebieskie ramki)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 55 i 55 – poziom D

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 61 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i utrwalić wiadomości zapisane w zeszycie (powtórzeniowe).

Język angielski

Temat: An Amazonian adventure.

Zapisać temat do zeszytu.

Podręcznik str. 70-71.

Przepisać słowniczek z ramki, str.70. Przeczytać tekst.

Wykonać zadanie 1,2, 3 i 5. Do ćwiczenia 5 zapisać i przetłumaczyć w zeszycie rodzaje pogody.

Język polski  

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego? i uważne przeczytanie tekstu Mówcie mi Bezprym str.177-180, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2 i 4 str.180. Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu (w kratkę) tematu: Pole figury i uważne przeczytanie tematu s. 46-48, a następnie o wykonanie w zeszycie zad. I, II, III  s. 52 Czy już umiem? oraz zad.12 s. 51. Czas wykonania: do 25.03.

Informatyka

Proszę o opisanie/przedstawienie w dowolnym edytorze tekstu tradycji wielkanocnych. Proszę pamiętać o korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji i przestrzeganiu praw autorskich. Pracę można zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować lub wysłać na mój adres podany przez wychowawcę. Jeśli ktoś nie ma możliwości – wykonuje zadanie w wersji papierowej (mile widziane własne rysunki uatrakcyjniające pracę). Czas wykonania: 2 tygodnie

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:  ,,Społeczeństwo średniowiecza” .

W zeszycie przedmiotowym wykonać polecenia:2,3,5,6,7,8 i 9 str.158

Biologia

Temat: Korzeń, organ podziemny.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str 98-101. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Na podwórku zaobserwuj rośliny i ich systemy korzeniowe. Na podstawie obserwacji wykonaj modele plastyczne systemu palowego, wiązkowego korzenia (wykorzystaj plastelinę, nici, sznurki).

Pamiętaj o hodowli fasoli i cebuli.

Geografia

Temat: Pogoda a klimat.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 102-107. W zeszycie napisz notatkę.

Opisz stan pogody w wybranym przez siebie dniu. Uwzględnij wszystkie składniki pogody ( możesz korzystać z dostępnych Ci źródeł informacji -telewizja, internet, pomiary,  obserwacja)

Język angielski

 Temat: Exercises- unit 4.

Wykonać w domu kartę pracy.

Muzyka

Temat: Młodość Fryderyka Chopina. Życie i jego twórczość do 1830r. 

Przeczytać informacje z książki od str.98 do str.104.W zeszycie napisać i utrwalić informacje o życiu i twórczości Chopina.

Technika

Temat: Elementy rysunku technicznego- ćwiczenia.

Przeczytać stronę 54 i 55, zrobić notatkę w zeszycie i wykonać ćwiczenie 4 str. 55. 

Plastyka

Temat: Kompozycja centralna.

Zapoznać się  z informacjami z podręcznika od str.44 do str.46, następnie wykonać pracę plastyczną farbami np. postać, przedmiot, zwierzę(popatrz na rysunki w książce str.46).

Religia

Temat: Pan Jezus wzywa do nawrócenia.

Ułóż i zapisz w zeszycie modlitwę o rychłe zaprzestanie pandemii koronawirusa.