kl. V

Poniedziałek 22.06- czwartek 25.06

  Język polski

   Czas wykonania: 22.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opis krajobrazu – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji opisz w zeszycie co widzisz z okna swojego pokoju. 

  Język polski

   Czas wykonania: 23.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać e-mail (list elektroniczny) – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji przygotuj i wpisz do zeszytu e-mail do koleżanki lub kolegi aby poinformować o zadaniu, które należy wykonać w domu.

  Język polski

   Czas wykonania: 24.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie twórcze z dialogiem – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji ułóż i napisz w zeszycie opowiadanie pod tytułem: Niezwykły dzień.

 Język polski

   Czas wykonania: 25.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyrażam wdzięczność – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj podziękowanie dla swoich Rodziców za pomoc i uzyskane wsparcie w czasie zdalnego nauczania, napisz na komputerze, wydrukuj, podpisz odręcznie i wręcz Rodzicom.

Matematyka

Czas wykonania: 22.06. – 24.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z geometrii.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania z karty pracy.

Czas wykonania: 25.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Cel: podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w zeszycie opracowujemy krzyżówkę  z hasłem głównym WAKACJE – objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć pojęć matematycznych, treści omawianych w klasie piątej.

Informatyka   24.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie prezentacyjnym wykonujemy pracę na temat „Bezpieczne wakacje”.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe. (2 lekcje)

Wykonaj podane karty pracy.

Język angielski

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Geografia

Temat: Podsumowanie działu, krajobrazy świata.

Obejrzyj film – https://youtu.be/gOCyjRKF95U, który pogłębi Twoją wiedzę na temat krajobrazów na świecie. Następnie uzupełnij karty pracy

Biologia

Temat: Świat roślin wokół nas.

Wyjdź na spacer w pobliżu miejsca zamieszkania. Przyjrzyj się roślinom i nazwij je. Spytaj dorosłych domowników o ich znaczenie w życiu człowieka.

Religia

Temat: Wakacje z Panem Bogiem.

Pamiętaj w czasie wakacji o niedzielnej Mszy Świętej.

Technika

Temat: Bezpieczne wakacje.

Wykonaj plakat dotyczący zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

Historia

Proszę utrwalić najważniejsze wydarzenia i daty historyczne poznane w ciągu roku szkolnego.

Muzyka

Proszę powtórzyć gamę C-dur,nazwy solmizacyjne i literowe nut, wartości pauz i nut oraz ostatnią piosenkę.

Plastyka

Proszę wykonać pracę farbami-,,Moje wymarzone wakacje”.

WF

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Wakacje to czas odpoczynku, zwróć uwagę aby był spędzony bezpiecznie – obejrzyj film https://youtu.be/7qrT8vMkHlw

Poniedziałek 15.06- piątek 19.06

 Język polski

   Czas wykonania: 15.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: W Narnii przygody nigdy się nie kończą, uważne przeczytanie tekstu: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa str.295-296 oraz zapoznanie się z Nową wiadomością str.297, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.3 i 4 str.297.

  Język polski

   Czas wykonania: 16.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać dedykację?, przeanalizowanie informacji dotyczących tworzenia dedykacji /Przydatne słowa, Jak napisać dedykację?/, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1 str.298 oraz ćw.1,2,3,4,5 str.135-136 /zeszyt ćwiczeń/.

  Język polski

   Czas wykonania: 17.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Martyna na dachu świata!, uważne przeczytanie tekstu: Przesunąć horyzont oraz zapoznanie się Nową wiadomością str.302-303, a następnie przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2 str.304.

  Język polski

   Czas wykonania: 18.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie skarbu, uważne przeczytanie tekstu: Przygody Tomka Sawyera str.304, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.3 i 4 str.307.

  Język polski

   Czas wykonania: 19.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Niezwykła tajemnica zamku, uważne przeczytanie tekstu: Wakacje z duchami str. 307, a następnie zredagowanie planu wydarzeń i wpisanie do zeszytu.

Matematyka

Czas wykonania: 15.06. – 16.06.

Temat: „Figury przestrzenne” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy zadania z karty pracy przysłanej na adres mailowy.

UWAGA! Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy do 18.06.

Czas wykonania: 17.06. – 19.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z arytmetyki.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w miarę możliwości rozwiązujemy w zeszycie zadania z karty pracy

– korzystamy z wcześniej wskazanych materiałów dostępnych w internecie.

Informatyka   17.06.

Temat: Prawie jak w kinie. Podsumowanie działu 3.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie prezentacyjnym wykonujemy wybrane zadanie ze s. 100 podręcznika.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 18.06.

Geografia

Temat: Podsumowanie działu- krajobrazy świata.

Zrób analizę informacji zawartych w podręczniku str. 155-157. Na str. 158-159 znajdują się zadania, wykonaj je. Odpowiedzi prześlij do nauczyciela w dniu 17.06.

Biologia

Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 148-153. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania, odpowiedzi prześlij do oceny w dniu 18.06.

Muzyka

Temat: Muzykujemy wakacyjnie!

Proszę o wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E, i podjęcie próby zatańczenia jej zgodnie z rytmem. Następnie proszę o wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów wysłuchanej piosenki. Prace przesyłamy do 18.06.2020r.

Historia

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.(temat na 2 lekcje).

Proszę o uważne przeczytanie tekstu z podręcznika od str.222 do str.227, wykonanie w zeszycie ćw.1,3 str.227 i przesłanie do 18.06.2020r.

Język angielski

Temat: Revision- Unit 6.

Podręcznik, str.  98-99. Wykonaj na ocenę ćw. 1-8 i wyślij zdjęcie pracy do 17.06.

Poniżej, słuchanie do ćwiczenia 8:

Język angielski

Temat: Songs.

Posłuchaj piosenek ze str. 43, 45, 47, 49 i 51 z zeszytu ćwiczeń. Piosenki ze str. 43,45,47, i 49 należy uzupełnić podanymi słowami a ze str. 51 należy samemu wpisać usłyszane słowa.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia podsumowujące.

Wykonaj ćw. 1 ze str. 108, ćw. 1 ze str. 111 i ćw. 2 ze str. 113 (podręcznik).

Technika

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „ABC zdrowego życia”.

Wykonaj ćw. 1-4 ze str. 76.

Religia

Temat: Cuda Jezusa w moim życiu.

Przeczytaj treść tematu z podręcznika. Poszukaj w Internecie informacji o cudzie w Sokółce- napisz notatkę i prześlij ją w dniu 16.06.

Poniedziałek 07.06- środa 10.06

  Język polski

   Czas wykonania: 08.06-09.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czym dopełnić zdanie?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.275 i 277, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.7 i 10 str.276-277 oraz ćw.1,2,3,4,7 i 10 str.52-55 / zeszyt ćwiczeń /.

  Język polski

   Czas wykonania: 10.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Smak przygody, zapoznanie się z informacjami – Przydatne słowa oraz Nową wiadomością, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, a następnie przeczytanie utworu: Kto przygód zna smak, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.4,6,7 str.287.

Matematyka

Czas wykonania: 08.06. – 10.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury przestrzenne”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VII

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2, 3, 4, 5 s. 170.

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej podanych materiałów.

UWAGA! Do 09.06.  proszę o przesłanie informacji na temat tego, które zagadnienia, tematy były dla Was trudne w tym roku.

Informatyka   10.06.

Temat: Krótka historia. Sterowanie animacją.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia–  przygotowujemy prezentację z jednym slajdem według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 12.06.

Muzyka
Temat:O rodzinie w rytmie rock and rolla.
Proszę o przepisanie bądź wydrukowanie i wklejenie do zeszytu słów piosenki,,Familijny rock and roll” (podręcznik str.144). Następnie proszę w zeszycie do nut przepisać nuty z pierwszej pięciolinii (podręcznik str.144)  i podpisać je nazwami solmizacyjnymi i literowymi.

Plastyka
Temat: Sztuka jako inspiracja do własnych działań kreatywnych- praca plastyczna w formie kolażu.

Proszę o wykonanie w ciągu dwóch najbliższych tygodni w formie kolażu pracy plastycznej na temat:,, Ludzie w czasie pandemii koronawirusa” na dowolnym podkładzie,np.brystolu, kartonie. Mogą to być spostrzeżenia jak czują się ludzie w izolacji, co robią, jak wyglądają. Format pracy:dowolny. Pracę prześlij do dn.18.06.2020r.


Historia
Temat:Czasy świetności dynastii Jagiellonów.
Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.216-221, następnie wykonać kartę pracy i przesłać do 10.06.2020r.

Geografia

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku. W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę.

Religia

Temat: Uroczystość Bożego Ciała. Pan Jezus uzdrawia duszę.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. W zeszycie napisz krótką notatkę. Wykonaj zad. 2- praca na lekcji.

Język angielski

Temat: Relaxive pronouns.

Podręcznik, str. 89. Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Zaimki zwrotne oznaczają, że daną czynność osoba wykonuje „na sobie” lub że podana osoba zrobiła coś samodzielnie. Oznaczają siebie, sam, sobie, się. Następnie przepisz tabelkę z podręcznika ze str. 89. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 89. W ćw. 1 należy wybrać poprawne słowo a w ćw. 2 wpisać zaimek osobowy (lewa strona tabelki) lub zaimek zwrotny (prawa strona tabelki). Zaimek osobowy zawsze występuje na początku zdania. Wykonaj ćw. 3 i 4 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Unit 6- exercises.

Wykonaj kartę pracy.

Technika

Temat: Tortilla pełna witamin.

Podręcznik, str. 74-75. Wykonaj w domu tortillę według podanych wskazówek. Smacznego;)

Wtorek 02.06- piątek 05.06

Język polski

   Czas wykonania: 02.06-03.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Historia niezwykłej przemiany, zapoznanie się z informacjami, str.253 oraz Nową wiadomością str.258, a następnie uważne przeczytanie tekstu: Katarynka, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.2 i 3 str.258.         

  Język polski

   Czas wykonania: 04.06-05.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak ciekawie opowiadać?, uważne zapoznanie się z informacjami na temat sposobów urozmaicania opowiadania str.259, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.5 str.260 oraz ćw. 1,2,3,5 str. 132-135 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka

Czas wykonania: 02.06. – 03.06.

Temat: Siatki graniastosłupów.

Cel: rozpoznawanie i rysowanie siatek graniastosłupów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 3 min.) na https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami na s. 164

– zwracamy uwagę na Dobrą radę na s. 165

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 6 i 8 s. 166 oraz zad. I, II i III s. 169 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie do sprawdzenia zad. 6 i 8 s. 166 oraz zad. I i II s. 169 Czy już umiem?

Czas wykonania: 04.06. – 05.06.

Temat: Zadania na temat… – Domy, domki i wieżowce.

Cele: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym, utrwalenie poznanych wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 172

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 3 i 4 s. 173

Informatyka   03.06.

Temat: Krótka historia. Sterowanie animacją. (temat  na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 93-98

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 98 Zapamiętaj!

–  przygotowujemy prezentację z jednym slajdem (w ciągu dwóch tygodni) – wybieramy i wykonujemy jedno zadanie:

  1.  Krótka historyjka – „Kot i mysz” według przykładu w podręczniku lub
  2. „Deszcz” (ćw. 2 s. 99)

 – wszystkie potrzebne elementy umieszczamy na jednym slajdzie, a następnie dodajemy do nich animacje i ustawiamy kolejność ich wyświetlania.

Geografia

Temat: Krajobraz tundry.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 145-148. W zeszycie napisz notatkę na temat: życie mieszkańców strefy tundry.  Jako uzupełnienie tematu obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=-h73PuVraHs

Biologia

Temat: Rozmnażanie roślin okrytonasiennych.

Zapoznaj się z schematem rozmnażania roślin na str. 139 w podręczniku. Przeanalizuj sposoby zapylania roślin str. 140-141. Jako pracę na ocenę napisz o znaczeniu pszczół w przyrodzie i życiu człowieka. Termin wykonania pracy 4.06.

Plastyka

Temat:Kompozycja rytmiczna.

Zapoznaj się z tekstem, z podręcznika od str.60 do str.62 i wykonaj ćw.1 ze str.62. Pracę prześlij do dn.04.06.2020r.

Historia

Temat:Unia polsko-litewska(temat na 2 lekcje).

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.208 do str.213.. Następnie w zeszycie napisać odpowiedź na pyt.3 str.213 oraz wypełnić kartę pracy i przesłać do dn.05.06.2020r.

Język angielski

Temat: A celebration- project.

Podręcznik, str. 97. Wykonaj ćw. 1 i 2. W ćw. 1 należy zebrać informacje o polskich świętach lub festiwalach (wybrać 3) i uzupełnić tabelkę podanymi informacjami:

-nazwa

-co się świętuje

-jak się zaczęło

– co się dzieje podczas tego festiwalu/ święta

Ćw. 2 – wykonaj plakat na temat wybranego święta (rysunek oraz informacje o nim).

Podane ćwiczenia są na ocenę. Proszę wysłać zdjęcie wykonanych ćwiczeń do 05.06.

Język angielski

Temat: Be going to- exercises.

Wykonaj podaną  kartę pracy. Prześlij do sprawdzenia do 05.06.

Technika

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?

Podręcznik, str. 71-73. Wykonaj notatkę i ćw. 4 i wyślij zdjęcia pracy (również poprzednich zadań z tego tematu) do 05.06.

Religia

Temat: Pan Jezus uzdrawia ciało.

Zapoznaj się z treścią tematu str. 130-132, w zeszycie napisz notatkę.

Wychowanie fizyczne

Temat: Uczymy się rozwijać sprawność fizyczną na torze przeszkód.

Ćwiczenie 1 Z rozbiegu przeskakujesz piłkę (miskę), przeskok wykonaj obunóż.

Ćwiczenie 2 Z piasku usypujesz kupki (10), a następnie biegniesz między nimi jedno nóż pokonując odcinki.

Ćwiczenie 3 Jako przedłużenie toru przeszkód z piasku ułóż linę ( długość jaką masz), linę pokonujesz przechodząc po niej stopa za stopą Utrzymując równowagę.

Ćwiczenie 4 Sam opracowujesz ćwiczenie i je wykonujesz- propozycję ćwiczeń proszę przesłać nauczycielowi do oceny.

Na wykonanie ćwiczeń przeznacz 30 minut dziennie pokonując tor wielokrotnie. Wykonując ćwiczenia zwróć uwagę na bezpieczeństwo.

Poniedziałek 25.05- piątek 29.05

  Język polski

   Czas wykonania: 25.05-26.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zbójca o wrażliwym sercu, uważne zapoznanie się

utworem: Powrót Taty str. 244-247,  przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.4 i 5 str.247.

  Język polski

   Czas wykonania: 27.05-28.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co jest w życiu najważniejsze?, uważne  przeanalizowanie Przypomnienia str.252, następnie przeczytanie tekstu: Knyps z Czubkiem oraz wykonanie w zeszycie ćw.2 i 3 str.252.

 Język polski

   Czas wykonania: 29.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co nam przydawki?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.261, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, wykonanie ćw.1 str.261

oraz ćw.1,2,3,4 i 5 w zeszycie ćwiczeń str.49-50.

Matematyka

Czas wykonania: 25.05. – 27.05.

Temat: Objętość prostopadłościanu.

Cele: obliczanie objętości prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi, wyznaczanie długości krawędzi prostopadłościanu na podstawie zależności między nimi.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 8 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami na s. 151-152

– wpisujemy do zeszytu jak obliczamy objętość prostopadłościanu i sześcianu (informacje w niebieskich ramkach i wzory)

– zwracamy uwagę na Dobrą radę na s. 152

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 5 s. 153, zad. 11 s. 155 oraz zad. I, II i III s. 256 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/D1HufllvV

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/DUPvu19Zp

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęć zad. 5 s. 153, zad. 11 s. 155  oraz zad. I, II i  III s. 256 Czy już umiem?

Czas wykonania: 28.05. – 29.05.

Temat: Siatki prostopadłościanu.

Cel: rysowanie siatek prostopadłościanów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5BY41) (ok. 2 min.)

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Siatka prostopadłościanu na s. 157 podręcznika

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 158-160

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 6 s. 180 i zad. 8 s. 181

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-prostopadloscianow-i-szescianow/D136DMxFq

http://scholaris.pl/zasob/72010

https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

Informatyka   27.05.

Temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 87-91

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 91 Zapamiętaj!

– dodajemy muzykę lub film do wcześniej wykonanej prezentacji (korzystamy z informacji i wskazówek w podręczniku)

– w miarę możliwości zapisujemy prezentację jako plik wideo.

Geografia

Temat: Krajobraz tajgi.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=xHpr-UAz7jk

W podręczniku str. 142-144 znajdź informacje dotyczące warunków klimatycznej tajgi i zapisz te informacje w zeszycie.

Biologia

Temat: Okrytonasienne- rośliny rosnące na łące, w ogrodzie i na polu.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 137-138. Wyjdź na spacer po najbliższej okolicy (ogródek, podwórko) i na okazach zaobserwuj jakie formy przybierają rośliny okrytonasienne rosnące w okolicy. Postaraj się nazwać te rośliny- korzystaj z podręcznika.

Język angielski

Temat: Mother’s Day.

Wykonaj podaną kartę pracy. Ćw. 4 i 5 nie są obowiązkowe.

Język angielski

Temat: Strawberry festival.

Podręcznik, str. 94. Przepisz do zeszytu słowa z ramki. Przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1, 2 i 3 oraz ćw. 1 ze str. 53 z zeszytu ćwiczeń. Należy posłuchać piosenki i wybrać poprawne słowo.

Muzyka
Temat:Na Majówkę.
Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika od str.140 do str.143. Następnie w zeszycie zapisać słowa piosenki,pt.,,Ja mam tylko jeden świat” ze str.141 i przesłać do dn.26.05.2020r.


Plastyka
Temat:Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
Zapoznajemy się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika (str.58,59). Następnie proszę o opisanie jednego z wybranych dzieł ze str.58,59 i przesłanie pracy do dn.28.05.2020r.


Historia
Temat:Czasy Kazimierza Wielkiego.(temat na 2 lekcje)
Proszę zapoznać się uważnie z treścią tekstu z podręcznika od str.203 do str.207. W zeszycie przedmiotowym napisać odpowiedź na pyt.1,3 str.207 oraz wykonać kartę pracy i przesłać do 29.05.2020r.

Język angielski

Temat: The story behind Thanksgiving in the USA.

Podręcznik, str. 96. Przepisz słownictwo z tabelki. Przeczytaj teksty, wykonaj ćw. 2 i 3. W ćw. 2 należy dopasować podane tytuły do każdego paragrafu, a w. 4 –  odpowiedzieć na pytania.

Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze str. 39 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?

Podręcznik, str. 71-73. Wykonaj notatkę oraz ćw. 1, 2, 3, i 5.

Religia

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Przeczytaj temat w podręczniku. Napisz w zeszycie dary i owoce Ducha Świętego.

Poniedziałek 18.05- piątek 22.05

Język polski

   Czas wykonania: 18.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dramat w przestworzach, uważne przeczytanie tekstu: Mit o Dedalu i Ikarze str.232-235, przeanalizowanie ćwiczeń pod tekstem, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.4,5 i 6 str.235.

   Język polski

   Czas wykonania: 19.05-20.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Spotkanie z podmiotami szeregowymi i domyślnymi, uważne zapoznanie się z wiadomościami na temat podmiotu szeregowego i domyślnego str.236, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2 i 4 str.236-237  oraz ćwiczenia 1,2,3,4,6,7 i 8 str.46-48 /zeszyt ćwiczeń/.

 Język polski

   Czas wykonania: 21.05-22.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czas na powtórkę, przeanalizowanie schematu:

To wiem! To potrafię ! str.241, a następnie uważne przeczytanie tekstu str.241 i rozwiązanie testu str.241-242, wpisanie do zeszytu odpowiedzi. Ostatnie 13 zadanie proszę wysłać na mój

adres e-mail.

Matematyka

Czas wykonania: 18.05. – 20.05.

Temat: Figury przestrzenne – bryły.

Cel: rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5ZCNE) ok. 2 min.

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Podstawy i krawędzie  na s. 136 podręcznika

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami na s. 137-140

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 141, zad. 6 i 9 s.142 oraz zad. I, II, III s. 143 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5/sciany-wierzcholki-krawedzie_89_626

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęć zad. 9 s. 142 oraz zad. II i III s. 143 Czy już umiem?

Czas wykonania: 21.05. – 22.05.

Temat: Objętość i pojemność.

Cel: stosowanie jednostek objętości i pojemności.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 8 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510.

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Decymetr sześcienny, czyli litr na s. 144 podręcznika

– zapoznajemy się z informacjami na s. 146

– wykonujemy zad. 3 s. 147

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 s. 147, zad. 5, 6 i 7 s. 148

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-figury-jednostki-objetosci/D2j856Wb9

Informatyka   20.05.

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– w programie prezentacyjnym kontynuujemy pracę nad wybranym w poprzednim tygodniu zadaniem – prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia lub prezentację na temat trzech postaci historycznych według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  21.05.

Historia

1.Temat:Rozbicie dzielnicowe.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str.192 do str.197. Następnie na ocenę  proszę napisać w zeszycie odpowiedź na pyt.1 i3 str.197 oraz wykonać kartę pracy. Wykonane prace proszę przesłać do 20.05.2020r.

2.Temat:Zjednoczenie Polski

Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str.198 do str.202 i na ocenę napisać odpowiedź na pyt.1 str.202 oraz wypełnić kartę pracy i przesłać do dn.22.05.2020r.

Geografia

Temat: Krajobraz Śródziemnomorski.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Przepisz pod tematem „to najważniejsze”. Wykonaj w zeszycie zad 1 str. 139 z podręcznika.

Biologia

Temat: Nagonasienne.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. W zeszycie napisz notatkę. Wykonaj w zeszycie wybrane przez Ciebie zadanie. Zaobserwuj w przyrodzie informacje, które przeczytałeś w podręczniku.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł- święty na każdy dzień.

W bieżącym tygodniu posłuchaj programów TV ukazujących życie i nauczanie św. Jana Pawła. Pomódl się za jego przyczyną w intencji polskich rodzin oraz w intencji swojej rodziny.

Plastyka

Przypominam o terminie przysyłania prac,,Upominek dla mojej Mamy i mojego Taty”do 21.05.2020r. Postarajcie się to dla Waszych Rodziców.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej. W tym tygodniu proszę poćwiczyć słowa i melodię poznanej piosenki z ostatniego tygodnia, aby pięknie wystąpić przed swoimi Rodzicami w dniu ich święta.

Język angielski

Temat: Be going to (negative).

Podręcznik, str. 92.

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Zdania przeczące:

Osoba+ am not/ isn’t/aren’t + going to+ czasownik + reszta zdania.

Np. She isn’t going to buy a new bike. – Ona nie zamierza kupić nowego roweru.

Wykonaj ćw. 1 i 2. W ćw. 1 należy uzupełnić zdania (przeczenia) w be going to. W ćw. 2 należy uzupełnić zdania twierdzące i przeczące w be going to używając odpowiedniego czasownika.

Następnie wykonaj ćw. 1 i 2  z zeszytu ćwiczeń ze str. 38 .

Język angielski

Temat: Be going to (interrogative and short answers).

Podręcznik, str. 93. Zapisz  w zeszycie podaną notatkę:

Zdania pytające:

Am/Is/Are+ osoba+ going to+ czasownik+ reszta zdania

Np. Is she going to buy a bike? – Czy ona zamierza kupić rower?

– yes, she is – tak, zamierza.

– no, she isn’t- nie, nie zamierza.

Wykonaj ćw. 4 ze str. 93. Należy napisać pytania z be going to oraz krótkie odpowiedzi.

Przypominam! W krótkich odpowiedziach w be going to piszemy odpowiedź „yes” lub „no”, następnie osobę oraz am,is,are lub (w odpowiedzi przeczącej) ‘m not, isn’t, aren’t.

Np. Is she going to visit her friends? – czy ona zamierza odwiedzić przyjaciół?

– yes, she is. – tak, zamierza

– no, she isn’t. – nie, nie zamierza

Język angielski

Temat: Be going to- exercises.

Proszę wykonać podaną kartę pracy. W ćw. 1 należy wpisać am, is, are. W ćw. 2 ułożyć zdania z be going to. W ćw. 3 należy wpisać w luki odpowiednie czasowniki w be going to.

Technika

Temat: Sprawdź, co jesz.

Podręcznik, str. 68-70. Przeczytaj temat, napisz notatkę i wykonaj ćw. 1,2,3, 4, 5, 6 i prześlij do 22.05. Są to zadania na ocenę.

Poniedziałek 11.05- piątek 15.05

Język polski

   Czas wykonania: 11.04-12.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiem, jak było, uważne zapoznanie się z zasadami pisania opowiadania odtwórczego podręcznik str.226, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, a następnie wykonanie ćw.1,2,3 i 4 zeszyt ćwiczeń str.128-129.

   Język polski

   Czas wykonania: 13.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?, uważne zapoznanie się z Mitem o Tezeuszu i Ariadnie podręcznik str.228-229, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3 str.229.

 Język polski

   Czas wykonania: 14.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury, dokładne zapoznanie się z infografiką: Mitologia na językach podręcznik str.230-231, następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1 i 2 str.232.

 Język polski

   Czas wykonania: 15.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Praktyka czyni mistrza – ćwiczymy pisownie wyrazów z „ch” i „h”, uważne przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h” podręcznik str. 238, a następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,3 i 4 str.238-239. Proszę również przeczytać tekst: Ortografia w praktyce str.239.

Matematyka

Czas wykonania: 11.05. – 13.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VI.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy w zeszycie 5 wybranych zadań różnego typu z podręcznika ze s. 127-129

 – dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

Czas wykonania: 14.05 – 15.05.

Temat: „Matematyka i my” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z działu VI.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy zadania z karty pracy przysłanej na adres mailowy.

UWAGA! W tym tygodniu  proszę o przesłanie zdjęcia zadań z karty pracy.

Informatyka   13.05.

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– w programie prezentacyjnym wykonujemy jedno wybrane zadanie (w ciągu 2 tygodni)

  1. Przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia (wzór w podręczniku)  lub
  2. Przygotuj prezentację na temat trzech postaci historycznych (ćw. 3 s. 86)

według podanych wymagań:

Praca powinna zajmować 6-9 slajdów. Znajdź i wstaw do prezentacji odpowiednie ilustracje – pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich! Podaj źródła informacji i zdjęć na ostatnim slajdzie. Dodaj animacje do tekstów i obrazów. Ustaw przejścia między slajdami.

Muzyka

Temat:Przygotowujemy piosenki dla naszych rodziców.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii piosenki, pt:,,Tato z Mamą kochani tak”. Następnie proszę o napisanie bądź wklejenie skserowanych słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać.

Pracę prześlij do 14.05.2020r.

Plastyka

Temat:Upominki dla naszych rodziców.(temat na 2 lekcje)

Wykorzystując swój talent i pomysły wykonaj upominek dla swojej Mamy i swojego Taty wykorzystując  różne techniki i materiały. Pracę należy przesłać do 21.05.2020r. Jeśli będą pytania dotyczące wykonania pracy proszę o informacje e-mailową.

Historia

Temat:Utrwalenie wiadomości z działu:,,Polska pierwszych Piastów”.(temat na 2 lekcje).

W zeszycie przedmiotowym na ocenę proszę wykonać ćw.3,4,5 str.180, oraz kartę pracy i przesłać do dn.15.05.2020r.

Biologia

Temat: Paprotniki.

Zapoznaj się z tekstem zawartym w podręczniku str. 121-128. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania i napisz krótką notatkę do tematu.

Geografia

Temat: Pustynia lodowa.

Tekst znajdziesz w podręczniku str. 130-132. W zeszycie napisz notatkę do tematu.

Język angielski

Temat: Celebrities and festivals- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język angielski

Temat: Strawberry festival- reading.

Podręcznik, str. 94. Przepisz słownictwo z tabelki. Następnie przeczytaj teksty i wykonaj zadanie 1,2 i 3.

Język angielski

Temat: Be going to (affirmative).

Podręcznik, str. 88.

Proszę zapisać w zeszycie podana notatkę:

Konstrukcji be going to używamy wyrażając przypuszczenia na podstawie tego co widzimy lub wiemy oraz mówiąc o naszych planach i zamierzeniach.

Zdania twierdzące:

Osoba+ am/is/are + going to + czasownik + reszta zdania

Np. She is going to buy a new bike. – ona zamierza kupić nowy rower.

Wykonaj ćw. 1 a następnie 1 i 2 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Zdrowie na talerzu.

Podręcznik, str. 64-67. Przeczytaj temat, wykonaj notatkę i zrób ćw.1, 2, 3, 4 i 5. Są to ćwiczenia na ocenę. Prześlij do 15.05.

Religia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Jezus mój nauczyciel”.

Przypomnij sobie informacje dotyczące w/w działu i wykonaj ustnie zadania cz. I i II str. 129. Z części III wybierz 3 pytania i w zeszycie napisz na nie odpowiedzi.

Poniedziałek 04.05 – piątek 08.05

Język polski                                     

  Czas wykonania: 04.05-05.05        

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu : Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej, przypomnienie wiadomości o budowie zdania str.211, następnie zapoznanie się z nową wiadomością str.219, wpisanie najważniejszych informacji do zeszytu oraz wykonanie ćw.4 str.218 i ćw.5 str.219 oraz ćw. 1,2,3,4,5,6,8 i 9 w zeszycie ćwiczeń str.42-45. Proszę o wysłanie ma mój adres e-mail ćw.8 i 9 str.44-45 zeszyt ćwiczeń.

Język polski  

  Czas wykonania: 06.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pan przecinek przychodzi z wizytą, uważne powtórzenie reguł interpunkcyjnych dotyczących stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym / Na rozgrzewkę, Przypomnienie str. 220 / oraz zapoznanie się z nową wiadomością i wpisanie jej do zeszytu, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3 str.221 i wybranych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str.99-100.

Język polski   

    Czas wykonania: 07.05-.08.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyczyny Heraklesa, uważne przeczytanie: Mitu o Heraklesie str.222-224 oraz Ciekawostki str.225, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,4 i 9 str.225

Matematyka

Czas wykonania: 04.05. – 06.05.

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Cel: wykonywanie w pamięci prostego dodawania liczb całkowitych

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na:

https://pistacja.tv/film/mat00158-dodawanie-liczb-calkowitych?playlist=466 (ok. 9 min.)

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Plus czy minus z podręcznika na s. 116.

– dokładnie  analizujemy przykłady z podręcznika s. 117-118

– wykonujemy w zeszycie zad. 1 s. 119 i zad. III s. 122 Czy już umiem?

 – dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-calkowitych/DVANtw6Be

https://www.youtube.com/watch?v=ITkFDk-Ou-k

Czas wykonania: 07.05 – 08.05.

Temat: O ile różnią się liczby.

Cel: ustalanie o ile różnią się liczby całkowite.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– dokładnie  analizujemy przykłady z podręcznika s. 123

– wykonujemy w zeszycie zad. 2, 4, 5 s. 124 oraz zad. I, II i III s. 126 Czy już umiem?

– dodatkowo* dla chętnych: https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie  zdjęć zad. 4 s. 106, zad. 8 s.112, zad. 1 s. 119 oraz zad. III s. 126 Czy już umiem?

Informatyka  – 06.05

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji. (temat na 3 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat lekcji do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 80-85 (animacja jest Wam dobrze znana z programu Pivot Animator)

­­– korzystamy z wcześniej przygotowanej prezentacji „Pory roku” lub albumu fotograficznego

– stosujemy przejścia między slajdami

– wprawiamy w ruch wybrane elementy na slajdach (testujemy, który efekt będzie najlepszy).

Plastyka

Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.

Na podstawie informacji z podręcznika str.56-57 napisz w zeszycie:jakie są cechy wytworów sztuki barokowej i podaj przykłady dzieł sztuki baroku oraz opisz jedno wybrane dzieło ze str.56 lub 57. Pracę prześlij do dn.07.05.2020r.

Muzyka

Temat:Folklor naszych sąsiadów.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika od str.111 do str.118. Następnie na podstawie przeczytanych informacji napisz w zeszycie: czym charakteryzuje się folklor Słowacji, Czech, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Pracę prześlij do 07.05.2020r.

Historia

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.(temat na dzień 05.05.2020r.)

Proszę przeczytać uważnie informacje z podręcznika od str.179 do str.182 i w zeszycie przedmiotowym wykonać ćw.3 str.182 i kartę pracy(na ocenę – przesłać do 06.05.2020r.)

Temat:Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.(temat na 08.05.2020r.)

Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str.183 do str.187. W zeszycie opisz gród w Gnieźnie( na podstawie ilustracji w podręczniku-możesz wykorzystać również inne źródła informacji) i wykonaj ćw.1 str.187. Prace prześlij na ocenę do 08.05.2020r.

Geografia

Temat: Krajobraz pustyni gorącej.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 127- 131. W zeszycie zrób notatkę dotyczącą tematu.

Biologia

Temat: Mchy.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 115-119. Pod tematem napisz notatkę. W zeszycie odpowiedz na pytanie- Jakie znaczenie mają mchy dla przyrody i człowieka?

Język angielski

Temat: Brenda’s party- reading.

Podręcznik, str. 86-87. Przepisz do zeszytu ramkę ze str. 86. Przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1,2,3 i 4. Poniżej załączam słuchanie do ćw. 4 w celu sprawdzenia swoich odpowiedzi.

Temat: Festive food in the UK.

Podręcznik, str. 90.

Przepisz do zeszytu słowa od A do H i ich tłumaczenie, następnie dopasuj jedzenie do odpowiednich festiwali.

Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 36 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Making suggestions.

Podręcznik, str. 91. Przeczytaj dialog i uzupełnij go wyrażeniami. Wykonaj ćw. 3- wpisz brakujące słowa na podstawie dialogu.

Wykonaj ćw.  1, 2 i 3 ze str. 37  z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Praca na ocenę! Wykonaj kartę pracy i wyślij zdjęcie do 8.05.

Religia

Temat: Maryja naszą Matką i Królową.

Przeczytaj https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra

Napisz list do Maryi.

Poniedziałek 27.04 – czwartek 30.04

Język polski

   Czas wykonania: 27.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów, uważne zapoznanie się z infografiką str.206-207, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,6 i 7 str.208

   Język polski

   Czas wykonania: 28.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki, uważne zapoznanie się z Mitem o Demeter i Persefonie str.208-210, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5 str.210

 Język polski

   Czas wykonania: 29.04-30.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość, uważne przeczytanie Mitu o Syzyfie str.211-213, zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów i zwrotów oraz nową wiadomością str.214, wpisanie jej do zeszytu, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,5,7 i 8 str. 213-214

Matematyka

Czas wykonania: 27.04. – 28.04.

Temat: Średnia arytmetyczna.

Cel: obliczanie średniej arytmetycznej kilku liczb.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na:

https://www.youtube.com/watch?v=iaWLyMSkPMU  (ok. 3 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=E_88ISmdE20  (ok. 3 min.)

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 104

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy informację z niebieskiej ramki

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 104-105

– wykonujemy w zeszycie zad. 1 s. 105, zad. 4 s. 106  oraz zad. I, II, III s. 107 Czy już umiem?

Czas wykonania: 29.04. – 30.04.

Temat: Liczby dodatnie i ujemne.

Cele: praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych, interpretowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, porównywanie liczb całkowitych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M58BS9) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 108-110

– w zeszycie zapisujemy jakie liczby nazywamy liczbami dodatnimi, ujemnymi, przeciwnymi  oraz rysujemy oś liczbową (s. 109 u góry)

– wykonujemy w zeszycie zad. 3 s. 110, zad. 8 s. 112 oraz zad. I, II, III s. 115 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/DkQaKXddX

https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-na-osi-liczbowej/D1HHn7pVf

http://scholaris.pl/resources/run/id/71736

UWAGA! W tym tygodniu wszystkie prace wykonujemy starannie w zeszytach lub ćwiczeniach – nie przesyłamy ich. Proszę jedynie o przesłanie wskazanych prac z poprzednich tematów /jeśli, ktoś tego nie zrobił wcześniej/.

Informatyka  – 29.04

Temat: Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny.

Co robimy?

– wpisujemy temat lekcji do zeszytu

­­– przygotowujemy w programie prezentacyjnym album za zdjęciami

– wykorzystujemy 5-8  własnych zdjęć np. z wycieczki czy uroczystości rodzinnej

– możemy skorzystać z informacji znajdujących się w podręczniku s. 71-78 lub wykonać go według własnego pomysłu

– wykonany album oglądamy z rodziną w czasie majowego weekendu.

Życzę miłej zabawy! 😉

Historia

Temat:Konstytucja 3 Maja.

Na podstawie różnych źródeł informacji napisz na ocenę:

1. Co to jest Konstytucja?

2.  Kiedy i jak doszło do uchwalenia Konstytucji 3 Maja?

3. Jakie były postanowienia Konstytucji?

4. Kto brał w niej udział (podaj kilka nazwisk)?

5.  Czy konstytucja z tamtego okresu funkcjonuje do dnia dzisiejszego? Termin wykonania pracy do 29 kwietnia 2020r.

Proszę o terminowe przesyłanie prac.

Jako praca dodatkowa możesz wykonać prezentację na temat:,,Dawna i współczesna konstytucja” i przesłać do 8 maja 2020r.

Plastyka

Temat:Kompozycja statyczna i dynamiczna.

Na podstawie informacji z podręcznika str.52-53 napisz w zeszycie czym charakteryzuje się kompozycja statyczna, a czym dynamiczna? Następnie do 29 kwietnia tego roku prześlij na ocenę pracę plastyczną (format A4) na podstawie ćwiczenia 4 lub 5 str.55( z podręcznika).

Muzyka

Temat:Słowa i melodia piosenki ,,Witaj,majowa jutrzenko”

Napisz w zeszycie słowa piosenki,, Witaj, majowa jutrzenko”, następnie na podstawie różnych źródeł informacji zapisz historię tej piosenki i prześlij do sprawdzenia, do 29 kwietnia 2020r.

Geografia

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Podręcznik str. 120-126

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=-ZcVwyFvLxo

Wykonaj ćwiczenia z karta pracy

Biologia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne”.

Wykonaj zadanie zawarte w dołączonym sprawdzianie i prześlij pracę do nauczyciela biologii. Zadanie wykonaj w dniu 30.04. Powodzenia.

Język angielski

Termin realizacji: 27.04 i 29.04.

Temat: Unit 5- grammar, vocabulary exercises.

Proszę wykonać podane karty pracy i przesłanie ich do 30.04.

Temat: Let’s celebrate!

Podręcznik, str. 84-85. Proszę posłuchać i powtórzyć nazwy świąt i festiwali, następnie zapisać je do zeszytu oraz ich tłumaczenie na język polski. Proszę również wykonać ćw. 3 ze str. 85. Należy przepisać podane zdanie i je uzupełnić (napisać jakie jest twoje ulubione święto lub festiwal i uzasadnić dlaczego) oraz ćw. 1 ze str. 34 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Proszę dopisać numer lekcji do poprzedniej i wykonać z podręcznika ćw. 5, 6 i 7 ( z ćw. 7 proszę wybrać 1 przykład) str. 59 i 60.

Religia

Pan Jezus daje nam skarb.

Podręcznik str. 126-128.

Odpowiedz  w zeszycie na pytanie: W jaki sposób mogę zaświadczyć, że jestem chrześcijaninem? Proszę o przesłanie pracy do sprawdzenia.


Poniedziałek 20.04 – piątek 24.04

  Język polski

   Czas wykonania: 20.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Atlantyda, czyli „tam albo nie tam”, uważne przeczytanie notatki biograficznej i wiersza strona 200, wpisanie do zeszytu nowej wiadomości oraz wykonanie ćw.2,3 i 5 str. 201.

   Język polski

   Czas wykonania: 21.04-22.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Początki świata według Greków,uważne przeczytanie nowej wiadomości str. 205, wpisanie do zeszytu krótkiego wyjaśnienia pojęć: mit i mitologia, następnie uważne przeczytanie tekstu: Mit o powstaniu świata str.202 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2,3,4 /ćw. 8 dla chętnych uczniów/.

   Język polski

   Czas wykonania: 23.04

23.04.2020 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać list? – ćwiczenia utrwalające, następnie korzystając z dostępnych źródeł informacji, przypomnij sobie zasady obowiązujące przy redagowaniu listu oraz napisz list do kolegi/koleżanki, w którym zachęcisz do przeczytania obecnie czytanej/przeczytanej lektury, wpisanie do zeszytu i wysłanie na mój adres e-mail.

 Język polski

   Czas wykonania: 24.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Frazeologizm poprawny czy błędny, uważne zapoznanie się z informacjami str. 215 podręcznik, wpisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2,3 i 4 str.216.

Matematyka

Czas wykonania: 20.04. – 21.04.

Temat: Kalendarz i zegar.

Cel: dzielenie rozwiązania zadania na etapy, rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Czarodziejska receptura s. 92-93 (czytamy bardzo uważnie, odpowiedzi- godziny i numery zegarów – zapisujemy w zeszycie)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 94-95

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 99 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-zwiazane-z-czasem—zegar/D11sfnr69
https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-zwiazane-z-czasem—kalendarz/DdZvekDlD

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy odpowiedzi do zadania na dobry początek – Czarodziejska receptura.

Czas wykonania: 22.04. – 24.04.

Temat: Miary, wagi  i pieniądze.

Cel: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym, weryfikowanie wyników zadań.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M53KAL) ok. 3 min.

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 100-101

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 103 Czy już umiem?

– rozwiązujemy zadania z karty pracy wysłanej na adres mailowy.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zadań z karty pracy oraz zad. I,  II, III  s. 103 Czy już umiem?

Informatyka  – 22.04

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

­­– przygotowujemy prezentację o porach roku składającą się z 6 slajdów (slajd tytułowy, każda pora roku na oddzielnym slajdzie, ostatni slajd to źródła informacji i zdjęć)

– możemy wykorzystać w prezentacji zdjęcia z  https://pixabay.com/pl/

– możemy skorzystać z otrzymanej wcześniej prezentacji.

UWAGA!  Wykonaną prezentację przesyłamy na adres mailowy do 28.04. włącznie.

Geografia

Temat: Klimat strefy lasów liściastych i mieszanych.

Podręcznik str. 116-119.

Karty pracy

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne”.

Przeanalizuj treści nauczania zawarte w podręczniku str. 92-109. Sprawdź swoje wiadomości wykonując polecenia ze str. 112. Przygotuj się do sprawdzianu.

Muzyka

Temat: Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka „Ziemia to  Wyspa Zielona”. Proszę o wysłuchanie piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  i napisanie na ocenę w zeszycie o czym jest piosenka, jaki jest jej nastrój i jakie są wasze  odczucia po jej wysłuchaniu. Proszę również o zapisanie słów dwóch zwrotek wysłuchanej piosenki, które wywarły na was największe wrażenie.Proszę przesłać wykonaną pracę do 22.04.2020r.

Historia

Temat:Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (temat na dwie lekcje)

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika s. 175-178. Na ocenę w zeszycie wykonać ćw. 1,2 s.178 oraz kartę pracy, która znajduje się na waszej poczcie w zakładce: „spam”. Proszę przesłać wykonane prace do 24.04.2020r.

Język angielski

Temat: Travel with care.

Podręcznik str. 80. Proszę przepisać słowa z ramki oraz ich tłumaczenie. Następnie przeczytać tekst i zrobić ćw. 2. Proszę o wykonanie w zeszycie ćw.   1,2 i 3  ze str. 33  z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Project- smart travellers. 

Podręcznik str. 81. Proszę wykonać ćw. 1. Należy przerysować do zeszytu ramkę z wyrazami should i shouldn’t a następnie uzupełnić ją podanymi wyrażeniami dotyczących zachowania podróżników. Należy wpisać co podróżnicy powinni robić podczas podróży, a czego nie powinni.

Następnie proszę zrobić ćw. 2- wykonać ulotkę na temat mądrych podróżników, proszę zatytułować ją „Smart travellers”, wykonać rysunki i napisać jak powinni się zachowywać rozsądni podróżnicy. Można użyć wyrażeń z ćw.1 ale proszę również podać przykłady ( proszę podać łącznie przynajmniej 5 zachowań). Zdjęcie pracy proszę wysłać do 27.04.

Temat: Revision- unit 5

Podręcznik str. 82-83. Proszę wykonać ćwiczenia od 1 do 7  i wysłać na maila zdjęcie zadań do 24.04. Jest to praca na ocenę.

Poniżej załączam słuchanie do ćw. 7:

Technika

Temat: Szkice techniczne.

Podręcznik, str. 57 i 58. Proszę przeczytać podane strony, wykonać krótką notatkę i zrobić ćw. 1 i 2 str. 57 oraz ćw. 3 i 4 ze str. 58.

Plastyka

Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika s. 50-51, następnie w zeszycie napisać na ocenę czym charakteryzuje się kompozycja otwarta, a czym zamknięta. Wykonać pracę plastyczną w kompozycji otwartej, bądź zamkniętej-format A4( na ocenę).Proszę przesłać wykonaną pracę do 22.04.2020r.

Religia

Temat: Pan Jezus chce dla nas szczęścia. Wykonaj notatkę do tematu.

Środa 15.04 – piątek 17.04

Język polski

Czas wykonania: 15.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortograficzne przygody z rz i ż, uważne przypomnienie wiadomości podręcznik str.193, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3,6 i 8 str.194 i 195.

   Język polski

Czas wykonania: 16.04-17.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jeszcze raz Przystanek historia, uważne przeczytanie tekstu str. 197 i rozwiązanie testu str. 198 oraz wpisanie odpowiedzi do zeszytu i przesłanie ich na mój adres e-mail.

Matematyka

Czas wykonania: 15.04. – 17.04

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących pól figur płaskich.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– wykonujemy w zeszycie 2 wybrane zadania s. 84-85 (poza zad. 1-5)

– rozwiązujemy zadania z karty pracy wysłanej na adres mailowy

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5  (Wielokąty: obwody i pola)

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zadań z karty pracy.

Informatyka  – 15.04

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

Co robimy?

– kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia

­­– oglądamy film:

1) Tworzenie prezentacji w Open Office Impress (ok. 16 min.)

2) Tworzenie prezentacji w Microsoft Office PowerPoint (ok. 8 min.)

– zapoznajemy się z prezentacją przysłaną na adres mailowy.

Historia

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.

Uważnie przeczytać tekst z podręcznika od s.170-174.

Następnie w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć pisemnie  na pyt: 2s.174 ( na ocenę) i wykonać kartę pracy (na ocenę). Czas wykonania do 17 kwietnia.

Plastyka

Temat:Kompozycja symetryczna i asymetryczna.

Zapoznać się z testem z podręcznika od str. 47-49. Następnie na kartce bloku A4 wykonać pracę plastyczną wg wskazówek z podręcznika s.49 i przesłać na ocenę.Czas wykonania do 17 kwietnia.

Biologia

Temat: Budowa i główne funkcje liścia.

Podręcznik strona 106-107. Napisz w zeszycie krótką notatkę.

Język angielski

Temat: Past simple- revision. 

Czas realizacji: 15.04- 16.04

Proszę przypomnieć sobie zasady użycia czasu past simple oraz tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających (notatki z poprzednich lekcji). Można również skorzystać z podanych stron:

http://dobragramatyka.pl/past-simple

https://angielski.na6.pl/simple_past

Proszę wykonać ćwiczenie 1 ze str. 76. W ćwiczeniu 1 należy wpisać drugą formę czasownika lub dopisać końcówkę –ed/-d/-ied należy również wpisać obok słowa literę R – jeśli czasownik jest regularny lub I- jeśli jest nieregularny. Lista czasowników regularnych znajduje się w podręczniku na ostatniej stronie. Następnie proszę wykonać ćwiczenie 3 ze str.76 i 5 ze str.77. W ćw. 3 należy wpisać odpowiednie czasowniki z ćw. 1 w formie przeszłej a w ćw.5 – wpisać podane czasowniki w przeszłej formie.

Następnie proszę wykonać ćwiczenie 1, 2, 3 i 4 ze str. 32 z zeszytu ćwiczeń.

Można poćwiczyć past simple online:

http://www.angielski.slowka.pl/testy,czas-past-simple-past-simple-tense,tw,194,993.html

Religia

Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Napisz krótką notatkę o Św. Siostrze Faustynie, pomódl się koronką Miłosierdzia Bożego.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=Ge5BseI51wo

Poniedziałek 06.04 – środa 08.04

Język polski

   Czas wykonania: 06.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wykrzyknik – znak pełen emocji !, uważne przeczytanie nowej wiadomości oraz wpisanie jej do zeszytu, a następnie wykonanie ćwiczenia 4 strona 192 (podręcznik) oraz ćwiczenia 4 strona 98 (zeszyt ćwiczeń). 

   Język polski

   Czas wykonania: 07.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wielkanoc – święta pełne radości, uważne przeczytanie wiersza: Wróbla Wielkanoc strona 333 oraz wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,2 i 3 strona 333.

 Język polski

   Czas wykonania: 08.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Życzenia wielkanocne, przypomnienie zasad obowiązujących przy redagowaniu życzeń, a następnie ułożenie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych, wysłanie ich na mój adres e-mail, oraz złożenie bliskim osobom.

Matematyka

Czas wykonania: 06.04. – 07.04.

Temat: Różne jednostki pola.

Cel: zamiana jednostek pola.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8  ok. 10 min. https://www.youtube.com/watch?v=x0_ZaLaSys0 ok. 3min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 77-78

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 79-80

– wykonujemy w zeszycie zad. 1 s. 80 (poziom A-D, po 3 przykłady) oraz zad. I, II s. 83 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. 1 s. 80.

Czas wykonania: 08.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola figur”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących pól figur płaskich.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy w zeszycie zad. 1-5 s.84

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5/wzory-na-obwody-i-pola_33_610

Informatyka  – 08.04

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

Co robimy?

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 62-63

­­– wpisujemy do zeszytu informacje z ramki. 63

– poznajemy źródło darmowych zdjęć do wykorzystania w prezentacji https://pixabay.com/pl/

– piszemy e-mail jaką aplikację do tworzenia prezentacji posiadamy (wymienione w podręczniku).

Historia

Temat: Mieszko I początki Polski.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str.165-169,w zeszycie przedmiotowym napisać informację kiedy i którą rocznicę Chrztu Polski obchodzimy w tym roku oraz na ocenę wykonać kartę pracy i przesłać ją do 8 kwietnia 2020r. Wszystkie karty pracy proszę wklejać do zeszytu lub przepisywać z nich odpowiedzi do zeszytu.

Język angielski

Temat: Travel troubles.

Podręcznik, str. 78.

Proszę o przepisanie słów z ramki obok tekstu, a następnie przeczytanie tekstu i wykonanie ćwiczeń 1,2,3 i 5. Przed zrobieniem ćwiczenia 5 proszę o przepisanie ramki na temat tworzenia przysłówków (żółta ramka obok zadania 5).

Język angielski

Temat: Easter.

Podręcznik, str. 105.

Proszę o przeczytanie tekstów z podręcznika, wykonanie ćwiczenia 2 oraz karty pracy i wypisania  w zeszycie słów związanych z Wielkanocą oraz ich tłumaczenie. 

Technika

Temat: Ekologiczna pisanka.

Proszę o wykonanie pisanki zgodnie z instrukcją.

Muzyka

Proszę o wysłuchanie dowolnej piosenki o tematyce wielkanocnej, zapisanie w zeszycie jej tytułu, określenie nastroju i napisanie o odczuciach po jej wysłuchaniu. Proszę o przesłanie pracy do 8 kwietnia 2020r.

Geografia

Temat: W wilgotnym lesie równikowym.

podręcznik

Wykonaj pracę plastyczną wskazującą warstwy wilgotnego lasu równikowego- masz na to czas dwóch tygodni.

Religia

Temat: Triduum Paschalne.

Przeczytaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne

Postaraj się w Wielkim Tygodniu uczestniczyć w uroczystościach nadawanych w TVP. Pomódl się o szczęśliwe Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa w Polsce i na świecie.

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

Język polski

  Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wspomnienie czasów wojny i uważne przeczytanie tekstu str.183 -185, a następnie o wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,4,5,6 str.185.

Język polski  

  Czas wykonania: 01.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ile prawdy jest w przysłowiach?, uważne przeczytanie tekstu

(str.186 podręcznik) i wpisanie nowej wiadomości do zeszytu oraz wykonanie w zeszycie  ćwiczenia 1 i 3 str.186-187 (ćw.4 dla chętnych).

  Język polski   

    Czas wykonania: 02.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem o wypowiedzeniach, że…,uważne przypomnienie wiadomości z (podręcznika str.188-189) i wykonanie w zeszycie przedmiotowym ćw.1,2,4 i 5 oraz ćwiczenia 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń str.39-41, ćw.5,6,7 i 8 dla chętnych uczniów.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Pole trójkąta.

Cel: obliczanie pola trójkąta.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 62

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trójkąta (niebieska ramka)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 63-65

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 69 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-trojkata_33_155.html

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 69 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Pole trapezu.

Cel: obliczanie pola trapezu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5LWU1) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 70

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na pole trapezu (niebieska ramka)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 71

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 75 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 75 Czy już umiem?

Informatyka  – 01.04

Kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – opisanie/przedstawienie w dowolnym edytorze tekstu tradycji wielkanocnych. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Muzyka

Temat: Wielkanocna piosenka.

Proszę napisać słowa( 2 zwrotki) dowolnej piosenki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych oraz w kilku zdaniach napisać o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych ( na ocenę). Czas wykonania pracy do 6 kwietnia 2020 r.

Historia

Temat: Zanim powstała Polska.(temat na 2 lekcje)

Przeczytać dokładnie tekst z podręcznika od str.160 do str.164, następnie w zeszycie przedmiotowym na ocenę wykonać ćw.1 i 2 str.164 oraz kartę pracy i przesłanie do 3 kwietnia 2020 r.

Język angielski

Temat: Past simple of regular/ irregular verbs (interrogative and short answers)

Zapisać w zeszycie podaną notatkę:

Zdania pytające:

Did+ osoba+ czasownik (forma podstawowa oraz bez końcówki -ed) +reszta zdania

Np. Did she go to the cinema yesterday? – Czy ona wczoraj poszła do kina?

– Yes, she did  – tak, poszła

– No, she didn’t   – nie, nie poszła

Wykonać ćwiczenia 1 i 2 z podręcznika str. 72.

Temat: Everyday social behaviour.

Zapisać temat w zeszycie. Podręcznik str. 74. Przepisać do zeszytu wyrażenia z ćw. 1, przetłumaczyć i dopasować do obrazków. Następnie posłuchać i sprawdzić.

Ćw. 2. Posłuchać i wpisać czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Wykonać ćw. 1 i 2 ze str. 30 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Giving advice.

Podręcznik str. 75. Zrobić ćwiczenie 1. Należy uzupełnić dialog podanymi wyrażeniami.

Zapisać w zeszycie notatkę :

Should/ Shouldn’t używamy do udzielania rad.

Should- powinno się

Shouldn’t- nie powinno się

Wykonać ćwiczenie 3 str. 75.

Na ocenę! Należy wykonać na kartce z bloku rysunkowego pracę przedstawiającą zasady dobrego wychowania (6 zasad). Proszę zrobić rysunki i podpisy po angielsku używając should lub shouldn’t, np. You should eat with knife and fork- powinieneś jeść za pomocą noża i widelca. Termin przesłania pracy: 6 kwietnia.

Technika
Temat: Pismo techniczne.

Podręcznik str. 51,52. Przeczytać temat, zrobić notatkę.

Wykonać ćw. 2, 3 i 4 ze str.51,52. Wykonać kartę pracy. Podane ćwiczenia są na ocenę. Termin wykonania: 3 kwietnia.

Biologia

Temat: Pęd, budowa i funkcje łodygi.
Podręcznik str 102-105
wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę.
Jeśli hodowla fasoli i cebuli powiodła się wyślij zdjęcia z imieniem i nazwiskiem na nr 501 811 964

Geografia

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Podręcznik str. 108-112
W zeszycie wykonaj notatkę.

Religia

Temat: Wielki Tydzień
podręcznik str 164-165
W zeszycie napsz krótką notatkę
Weź udział we Mszy Świętej emitowanej w telewizji z okazji Niedzieli Palmowej

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Czwartek i piątek

Język polski  

  Czas wykonania: 26.03-27.03

   Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery, uważne przeczytanie notatki biograficznej na str.181 i tekstu Marcin Kozera str. 181-182 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3,4 i 5 str.183.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Czego się nauczymy? – obliczania pola równoległoboku i rombu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M5TZ5M) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 53 i 54

– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzory na pola równoległoboku i rombu
   (niebieskie ramki)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 55 i 55 – poziom D

– wykonujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 61 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i utrwalić wiadomości zapisane w zeszycie (powtórzeniowe).

Język angielski

Temat: An Amazonian adventure.

Zapisać temat do zeszytu.

Podręcznik str. 70-71.

Przepisać słowniczek z ramki, str.70. Przeczytać tekst.

Wykonać zadanie 1,2, 3 i 5. Do ćwiczenia 5 zapisać i przetłumaczyć w zeszycie rodzaje pogody.

Język polski  

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego? i uważne przeczytanie tekstu Mówcie mi Bezprym str.177-180, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2 i 4 str.180. Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu (w kratkę) tematu: Pole figury i uważne przeczytanie tematu s. 46-48, a następnie o wykonanie w zeszycie zad. I, II, III  s. 52 Czy już umiem? oraz zad.12 s. 51. Czas wykonania: do 25.03.

Informatyka

Proszę o opisanie/przedstawienie w dowolnym edytorze tekstu tradycji wielkanocnych. Proszę pamiętać o korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji i przestrzeganiu praw autorskich. Pracę można zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować lub wysłać na mój adres podany przez wychowawcę. Jeśli ktoś nie ma możliwości – wykonuje zadanie w wersji papierowej (mile widziane własne rysunki uatrakcyjniające pracę). Czas wykonania: 2 tygodnie

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:  ,,Społeczeństwo średniowiecza” .

W zeszycie przedmiotowym wykonać polecenia:2,3,5,6,7,8 i 9 str.158

Biologia

Temat: Korzeń, organ podziemny.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str 98-101. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Na podwórku zaobserwuj rośliny i ich systemy korzeniowe. Na podstawie obserwacji wykonaj modele plastyczne systemu palowego, wiązkowego korzenia (wykorzystaj plastelinę, nici, sznurki).

Pamiętaj o hodowli fasoli i cebuli.

Geografia

Temat: Pogoda a klimat.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 102-107. W zeszycie napisz notatkę.

Opisz stan pogody w wybranym przez siebie dniu. Uwzględnij wszystkie składniki pogody ( możesz korzystać z dostępnych Ci źródeł informacji -telewizja, internet, pomiary,  obserwacja)

Język angielski

 Temat: Exercises- unit 4.

Wykonać w domu kartę pracy.

Muzyka

Temat: Młodość Fryderyka Chopina. Życie i jego twórczość do 1830r. 

Przeczytać informacje z książki od str.98 do str.104.W zeszycie napisać i utrwalić informacje o życiu i twórczości Chopina.

Technika

Temat: Elementy rysunku technicznego- ćwiczenia.

Przeczytać stronę 54 i 55, zrobić notatkę w zeszycie i wykonać ćwiczenie 4 str. 55. 

Plastyka

Temat: Kompozycja centralna.

Zapoznać się  z informacjami z podręcznika od str.44 do str.46, następnie wykonać pracę plastyczną farbami np. postać, przedmiot, zwierzę(popatrz na rysunki w książce str.46).

Religia

Temat: Pan Jezus wzywa do nawrócenia.

Ułóż i zapisz w zeszycie modlitwę o rychłe zaprzestanie pandemii koronawirusa.