kl. VI

Piątek 28.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co już wiemy o głoskach i sylabach?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-9 str.63-65 / zeszyt ćwiczeń /. 

Historia kl.VI-28.05

Temat: Upadek Napoleona.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.199-202.

W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2,3 str.202.

Matematyka 28.05.

Temat: Podróż.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Ruszaj w podróż  na s. 203 podręcznika

– analizujemy informacje na s. 204-205

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 207 podręcznika.

Język angielski

Temat: Vocabulary exercises.

Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 z podanej karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna  – doskonalenie podań piłki do współgrającego. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę.  Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Postaraj się podawać piłkę dokładnie w wybrane miejsce . Kontroluj ruchy współgrającego. 

___________________________________________________________________

Środa 26.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?, uważne zapoznanie się z informacjami Jak kulturalnie się porozumiewać?, Sytuacje oficjalne , Sytuacje nieoficjalne i Nową wiadomością, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.2,4 str.304.  

Język angielski

Temat: Vocabulary exercises.

Podręcznik, str. 114. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 oraz ćw. 1 i 2 ze str. 36 (zeszyt ćwiczeń).

Geografia

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 i  2 do tematu lekcji. 

Matematyka 26.05.

Temat: Działki, domy, mieszkania.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 154-155 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w zbijaka . W trakcie gry starajcie się unikać   trafień piłką. Wygrywa osoba, która dostanie najmniej trafień piłką. 

____________________________________

Wtorek 25.05

Matematyka 25.05.

Temat: Działki, domy, mieszkania.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6ETZ9) (ok. 4 min.)

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Działkowicze na s. 198 podręcznika

– analizujemy przykłady na s. 199-200

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 s. 200 podręcznika.

Religia

Temat: Ksiądz Ignacy  Skorupa- wierny Bogu i Ojczyźnie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Napisz w zeszycie notatkę na temat życia księdza Skorupki .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: List oficjalny, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-4 str.142-144 /zeszyt ćwiczeń /.  

Informatyka 25.05.

Temat: Trafiony, zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze?

Co robimy?

­­­­– zapisujemy temat w zeszycie

– w ciągu 2 tygodni tworzymy w programie Scratch skrypty umożliwiające sprawdzenie czy na liście znajduje się konkretny element; korzystamy z informacji z podręcznika s. 80-85.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Wędrując , wśród kwitnących drzew,  korzystaj ze słońca i świeżego powietrza.

Technika

Temat: Laurka dla Mamy.

Dokończ laurkę dla Mamy. Wyślij zdjęcie pracy do 26.05.

_____________________________________________________

Piątek 21.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Poprawne użycie średnika, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-5 str.111,112 / zeszyt ćwiczeń / oraz ćw.4 str.320 /podręcznik /.  

Historia kl.VI-21.05

Temat: Napoleon u szczytu potęgi.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.196-198. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2str.196 oraz pyt.2 str.198.

Matematyka 21.05.

Temat: Zakupy.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady na s. 195-196 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 151-152 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Animals- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką doskonalące szybkość.

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Zwróć uwagę na odbijanie piłki wewnętrzną stroną stopy. Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

___________________________________________________

Czwartek 20.05

Biologia

Temat: Zróżnicowanie budowy zewnętrznej ssaków. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie i 136 – 137 . W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie 1strona 142 W  podręczniku. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Znak interpunkcyjny  wagi średniej, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.319, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw.3,4,6 str.320.  

Matematyka 20.05.

Temat: Zadania na temat… – „Wyspa Wielkanocna”.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 189

– w zeszycie rozwiązujemy 2 wybrane zad. ze s. 190.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł II  – święty pośród nas.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Pomódl się w intencji swojej rodziny za wstawiennictwem św Jana Pawła II. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________

Wtorek 18.05

Matematyka 18.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 6, 7, 8, 9, 11 s. 188 podręcznika.

Religia

Temat: Historia parafii św.  Jakuba Apostoła w Jadowie. 

Skorzystaj ze stron internetowych i zapoznaj się z historią swojej partii. 

W zeszycie napisz krótką notatkę. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Utrwalam swoją wiedzę, uważne przeczytanie tekstu

O przypowieściach str.289, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.4,5,9,10 11 str.290. 

Informatyka 18.05.

Temat: Co jest naj… O wyszukiwaniu najmniejszej i największej liczby.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę w programie Scratch  z poprzedniego tygodnia.

UWAGA!  Proszę o przesłanie pracy na adres e-mail.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w zbijaka . Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

Technika

Temat: Kartka na Dzień Mamy.

Wykonaj pomysłową laurkę z okazji Dnia Mamy.

Możesz skorzystać z podanych pomysłów.

______________________________________________________________

Poniedziałek 17.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: To, co znamy utrwalamy, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! str.288, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu: A było to dobre według haseł zamieszczonych na schemacie.

Język angielski

Temat: Means of transport.

Wykonaj podaną kartę pracy. Zapisz w zeszycie nazwy podanych środków transportu wraz z tłumaczeniem.

Matematyka 17.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1-5 s. 187-188 podręcznika.

Historia kl.VI -17.05

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.194-195. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1 str.198. 

Muzyka kl.V-VI-17.05

Temat: Nauka słów i melodii piosenki, pt.,,Daj mi rękę tato”.

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, następnie napisanie lub wklejenie słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać.

Plastyka kl.V-VI- 17.05

Temat: Laurka na Dzień Mamy ( praca na 2 lekcje).

Według podanych instrukcji proszę o wykonywanie upominków dla rodziców z okazji zbliżającego się ich święta.

____________________________________________________________________

Piątek 14.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw.9-17 str.59-62 /zeszyt ćwiczeń /.

Historia kl.VI-14.05

Temat: Upadek rządów jakobinów.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.192-193. W zeszycie odpowiadamy na pyt. 1,2 str.192 oraz pyt.4 str.193. Pracy nie trzeba przesyłać. 

Matematyka 14.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– przygotowujemy się do sprawdzianu

– wykonujemy ćw. 1-11 s. 149-150 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę możliwości.

Język angielski

Temat: Jobs and professions.

Wykonaj podane karty pracy. Wpisz do zeszytu nazwy zawodów.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  zabierz ze sobą piłkę i poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą  w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą do współgrajacego. Odbijaj  piłkę wewnętrzną stroną stopy .

__________________________________________________________________________

Czwartek 13.05

Biologia

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 134 – 135.W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,  następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej  lekcji wykonanie ćw.1-8 str.56-59 /zeszyt ćwiczeń /.

Matematyka 13.05.

Temat: Plan, mapa i skala.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 7-10 s. 147-148 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat : Żyjemy jak chrześcijanie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji stojącej. 

_________________________________________________________________

Środa 12.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.286, napisanie krótkiej notatki i wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4str.287.

Język angielski

Temat: Conditional- type 1.

Geografia

Temat: Dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1  i  2   do tematu .

Matematyka 12.05.

Temat: Plan, mapa i skala.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 145-146 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody i wyjdź na spacer,  zabierz ze sobą piłkę.  Poproś rodzeństwo , aby zagrali z  piłkę nożną.

__________________________________________________________________-

Wtorek 11.05

Matematyka 11.05.

Temat: Plan, mapa i skala.

Co robimy?

– zapisujemy temat w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6G3DE) ok. 3 min

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 181-183.

– rozwiązujemy w zeszycie  zad. I  i II Czy już umiem? s. 186 podręcznika.

Religia

Temat: Narodowe Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze. 

Skorzystaj ze strony internetowej WIKIPEDIA oraz innych źródeł informacji i zapoznaj się  z historią Jasnej Góry. Napisz krótką notatkę opisującą historię Cudownego Obrazu.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdania złożone bardzo cenione, przypomnienie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie Przypomnienie str.283, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie krótkiej notatki i wykonanie w zeszycie ćw.7,9 str.285.

Informatyka 11.05.

Temat: Co jest naj… O wyszukiwaniu najmniejszej i największej liczby.

Co robimy?

­­– zapisujemy temat w zeszycie

– w ciągu 2 tygodni tworzymy w programie Scratch skrypty umożliwiające znalezienie najmniejszej i największej liczby w zbiorze; korzystamy z podanych na lekcji wskazówek i informacji z podręcznika s. 73-78.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry i zabawy zbieżne z piłką. 

Korzystając z pięknej pogody  wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1. Prowadzenie  piłki raz prawą,  raz lewą nogą po obwodzie koła  – 5 minut 

2. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

3. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Ćwiczenia powtórz 2 razy .

Technika

Temat: Elementy elektroniki.

Podręcznik, str. 54-55. Zapoznaj się z treścią tematu, zapisz notatkę, wykonaj ćw. 1.

_________________________________________________

Poniedziałek 10.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zagraniczni goście w naszym języku, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-6 str.94-96 /zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Buying tickets for a performance.

Podręcznik, str. 91. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki „Check these words” wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 1b- przeczytaj dialog i uzupełnij go odpowiednimi zdaniami. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 37 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 10.05.

Temat: Korzystanie ze wzorów.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 142-143  /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia kl.VI-10.05

Temat: Republika Francuska.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.190-191. W zeszycie odpowiadamy na pyt.? str.191 i pyt.1 str.193. Pracy nie trzeba przesyłać.

Plastyka kl.VI -10.05

 Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy pracę, którą należy przesłać do 14.05.

Muzyka kl.IV,V,VI -10.05

Temat:,, Kocham Cię Mamo”-nauka słów i melodii piosenki.

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, następnie wpisanie lub wklejenie słów do zeszytu. Proszę nauczyć się na pamięć słów piosenki. Melodię będziemy ćwiczyć na lekcji muzyki za tydzień.

__________________________________________________________________

Piątek 07.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zagraniczni goście w naszym języku, uważne zapoznanie  się z Nową wiadomością str.281, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw1,2,4,5 str.281,282. 

Historia kl.VI -07.05

Temat: Poprawa sprawdzianu z działu:,, Upadek Rzeczypospolitej”.

Matematyka 07.05.

Temat: Korzystanie ze wzorów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 174-176 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie wykonujemy zad. 1 s. 177 (po dwa przykłady z poziomów A, B, C) oraz zad. I i II Czy już umiem? s. 179 podręcznika.

Język angielski

Temat: Conditional- type 1.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120. Wykonaj ćw.  5, 6 i 7 ze str. 89.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  oddychaj przez nos spacerując po ogrodzie.  Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

_______________________________________________________________

Czwartek 06.05

Biologia

Temat: Ssaki – kręgowce,  które karmią młode mlekiem.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy da się spełnić  marzenia?, zapoznanie się z informacją  Kilka słów o książce i Nową wiadomością, omówienie  tekstu Noelka i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5,6 str.280.  

Matematyka 06.05.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 2.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zadania utrwalające dotyczące prędkości, drogi i czasu.

Religia

Temat: Święty Stanisław  – świadek wiary.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę o św. Stanisławie. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie .

__________________________________________________________________

Środa 05.05

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Weźmy to w nawias, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1,2,3,4 str.109-110 /zeszyt ćwiczeń /.

Proszę przeczytać na czwartek tekst Małgorzaty Musierowicz Noelka str.278.  

Język angielski

Temat: Conditional (type 0) – exercises.

Wykonaj ćw. 3 ze str. 88 (podręcznik) oraz ćw. 1 i 2 ze str. 35 (zeszyt ćwiczeń).

Geografia

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie  ćwiczeń wykonaj zadania  do tematu lekcji .

Matematyka 05.05.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 2.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 140-141 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza,  spacerując oddychaj przez nos. Wysłuchaj się w wiosenny śpiew ptaków. 

_______________________________________________________________________

Wtorek 04.05

Matematyka 04.05.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 2.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Zegarowy szyfr s. 167 w podręczniku

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 168-170

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 i 2 s. 170.

Religia

Temat: Maryja zawsze oddana Bogu.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na  tajemnice wiary,  które kontemplujemy 25 marca  i 15 sierpnia.  Informacje dotyczące tych wydarzeń w historii zbawienia zapisz w zeszycie.  Wykonaj polecenie  – praca w domu. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Weźmy to w nawias, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.277, napisanie notatki w zeszycie i wykonanie ćw. 1,2,3 str.277.  

Informatyka 04.05.

Temat: Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę w programie Scratch – kończymy grę „Kulkoklikacz”.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy na adres e-mail.

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie umiejętności podań piłki nożnej w ruchu. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby pograli z Tobą w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą w ruch i w pozycji statycznej.

Technika

Temat: Spinaczowy stworek.

Poniżej znajduje się instruktaż do wykonania spinaczowego stworka (instruktaż znajduje się trochę niżej). Proszę wysłać zdjęcie wykonanej pracy do 06.05.

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/technika/sposoby-na-rozbudzenie-w-uczniach-zmyslu-technicznego

___________________________________________________________________________

Piątek 30.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy warto budować mur wokół siebie?, przeczytanie tekstu piosenki Stanisława Sojki Tolerancja (Na miły Bóg), przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2,3,5 str.276.    

Historia kl.VI-30.04

Temat: Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.187-189, następnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.187 oraz pyt.4 str.189. Pracę przesyłamy do 06.05.

Matematyka 30.04.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 1.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 137-139 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę możliwości.

Język angielski

Temat: Conditionals – type 0.

Zapoznaj się z notatką ze str. 120, wykonaj ćw. 2 i 3 ze str. 88 (podręcznik) oraz ćw. 1 i 2 ze str. 35.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką.

 Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Kozłowanie piłki w miejscu,  raz lewą ręką,  raz prawą ręką  – 5 minut 

2 . Rzut piłką do celu,  celem może być kretowisko na podwórku  – 5 minut 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku  – 5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

____________________________________________________________________________

Czwartek 29.04

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie wykonaj zadanie 2 strona 130 . Zachowaj do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy potrzebne są zasady?, uważne zapoznanie się z informacją Kilka słów o książce str.272 i tekstem Baśniobór, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4,6 str.274.     

Matematyka 29.04.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 1.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6HTQM) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 162-164

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II, III Czy już umiem? s. 166 podręcznika.

Religia

Temat : Jasnogórska Pani – nasza Matka i Królowa.

Weź udział w Apelu Jasnogórskim 1 , 2 , 3 maja . Modlitwa odmawiania jest w Kaplicy Cudownego Obrazu i transmitowana każdego dnia w TV Trwam o godzinie 21.00 . Módl się w intencji ojczyzny. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia z piłką doskonalące szybkość. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w piłkę nożną. 

_______________________________________________________________________

Środa 28.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.1-7 str.137-140 /zeszyt ćwiczeń /.   

Język angielski

Temat: Types of books.

Zapisz w zeszycie słownictwo z ramki „Check  these words” oraz z ćw. 1 ze str. 96, przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 3- napisz jakie cechy charakteru mają wymienione postacie z tekstu.

Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Matematyka 28.04.

Temat: Procenty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-8 s. 134-136 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________________

Wtorek 27.04

Matematyka 27.04.

Temat: Procenty.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 155-158

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 2 s. 158, zad. 5 s. 159  i zad. 10 s. 160 podręcznika.

Religia

Temat: Oddajemy Cześć Maryji.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Wieczorem wykonaj polecenie – wprowadź w życie. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, uważne przeanalizowanie informacji Jak napisać opowiadanie twórcze? i Przydatne słowa str.269, przeczytanie wzorcowego opowiadania twórczego i wykonanie ćw.4,5 8 str.271.    

Informatyka 27.04.

Temat: Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – tworzymy w programie Scratch grę „Kulkoklikacz”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.   Zabierz ze sobą piłkę i Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w piłkę nożną . Staraj się doskonalić podanie piłki prawą i lewą nogą. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Wykonaj ćw. 3, 4 i 7 ze str. 50-51. Wyślij zdjęcie ćwiczeń z poprzedniej lekcji oraz obecnej do dnia 29.04.

_______________________________________________________________

Poniedziałek 26.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Mitologiczni bohaterowie, uważne zapoznanie się z infografiką W świecie mitów str.266-267, napisanie krótkiej notatki w zeszycie i wykonanie ćw.1,3 str.268.   

Język angielski

Temat: Areas in the theatre and types of music.

Podręcznik, str. 90. Przepisz do zeszytu słownictwo z ćw. 1 i 3 wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćwiczenie 1, 2 oraz 3. W ćw. 3 należy napisać jaki rodzaj muzyki lubisz oraz jakiej muzyki nie lubisz wraz z uzasadnieniem.

Matematyka 26.04.

Temat: Diagramy i wykresy.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 5 i 6 s. 132-133 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. III Czy już umiem? s. 154 podręcznika.

Historia kl.VI-26.04

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu:,, Upadek Rzeczypospolitej”. 

Plastyka kl.VI-26.04

Temat: Początki nowoczesnej architektury.

Na podstawie informacji z podręcznika str.92-93, oraz wiadomości z wcześniejszych zajęć proszę wykonać makietę wymyślonego wieżowca (ćwiczenie str.92). Pracę przesyłamy do 14.05.

Muzyka kl.IV,V,VI -26.04

Temat: Nauka słów i melodii piosenki, pt.,, Mazurek 3 Maja”.

Na podstawie podanego linku, proszę o wysłuchanie słów i melodii  podanej piosenki, wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów oraz przygotowanie śpiewu i przesłanie nagrania do 06.05.

____________________________________________________________________________

Piątek 23.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: W poszukiwaniu własnej Itaki, uważne zapoznanie się  informacją Kilka słów o bohaterze, przeczytanie wiersza Leopolda Staffa Odys str.265, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.2,3,4,6 str.265.   

Historia kl.VI -23.04

Temat: Rewolucja francuska.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.184-186. W zeszycie odpowiadamy na pyt.? str.185 i pyt.? str.186 oraz pyt.2 str.189. Pracę przesyłamy do 29.04.

Matematyka 23.04.

Temat: Diagramy i wykresy.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1, 2, 3, 4 s. 130-131 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Be green”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, zabierz ze sobą piłkę.  Znajdź bezpiecznie miejsce,  poproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie pograjcie w piłkę nożną . Staraj się  doskonalić podanie piłki do współgrającego .

____________________________________________________________________________

Czwartek 22.04

Biologia

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu .

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Napisz w zeszycie odpowiedzi na  pytanie 2 i 4 strona 124 , pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O wielkiej sile miłości, uważne przeczytanie Mitu o Orfeuszu i Eurydyce, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.2,5,9 str.263.      

Matematyka 22.04.

Temat: Diagramy i wykresy.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 148-150

– w zeszycie wykonujemy zad. 1 s. 151, zad. 4 s. 152 i zad. 8 s. 153 podręcznika

Religia

Temat: Święty Wojciech – nauczyciel wiary.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz życiorys świętego Wojciecha,  pracę przyślij do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z przygodami. 

Wyjdź na podwórko. W bezpiecznym miejscu wykonaj tor przeszkód ,który będzie składał się z 5 ćwiczeń.  Pokonaj zbudowany tor 5 razy . Powodzenia. 

____________________________________________________________________

Środa 21.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Prometeusz – zbawca ludzkości, uważne zapoznanie się z Mitem o Prometeuszu str.256, utrwalenie wiadomości o mitach i mitologii   /Przypomnienie str.258/, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.4,5,6,7 str.258.    

Język angielski

Temat: Worth the experience.

Podręcznik, str. 86-87. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki, przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Geografia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu ” Gospodarka Europy ” .

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika na stronie 127 – 128 –  sprawdź się.  Rozwiązane zadania przyślij do sprawdzenia. 

Matematyka 21.04.

Temat: Tabele.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 127-129 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko, weź  ze sobą piłkę i razem z rodzeństwem pograjcie w piłkę nożną.  Staraj się doskonalić celność strzału na bramkę. 

_________________________________________________________________________

Wtorek 20.04

Matematyka 20.04.

Temat: Tabele.

Co robimy?

– zapisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6QV11) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 142-144

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2, 3 i 5 s. 145 podręcznika.

Religia

Temat: Tydzień Biblijny.

Tydzień Biblijny to dobry czas aby zatrzymać się nad Słowem Bożym.  Przeczytaj fragment Ewangelii św. Jana 6 , 22 – 29 . Wybierz jedno zdanie,  które Cię  zainspirowało i przepisz je do zeszytu .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Lekcja o roztropności, uważne zapoznanie się z Przypowieścią o pannach roztropnych i nierozsądnych str.255, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.1,2 str.256.     

Informatyka 20.04.

Temat: Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch.

Co robimy?

­­– zapisujemy temat do zeszytu

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 71 Zapamiętaj!

– w ciągu 2 tygodni tworzymy w programie Scratch grę „Kulkoklikacz” podobną do gry zaprezentowanej na lekcji; korzystamy z podanych wskazówek i informacji z podręcznika s. 64-71.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  weź ze sobą piłkę . Biegając za piłką staraj się ćwiczyć strzały na ” bramkę ” .

Technika

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych.

Podręcznik, str. 48-49.Przeczytaj treść tematu z podanych stron, napisz notatkę, wykonaj ćw. 1 i 2.  

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 19.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Lekcja o talentach, uważne zapoznanie się z Przypowieścią o talentach str.254, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie ćw.4,7 str.255.    

Język angielski

Temat: Arts and festivals.

Podręcznik, str. 84. Przepisz do zeszytu czasowniki z ćw.  2 wraz z tłumaczeniem a następnie wpisz je w odpowiednie luki w ćw. 1. Przeczytaj notatkę ze str. 120 dotyczącą zaimków a, an i the a następnie przepisz ją do zeszytu. Wykonaj ćw. 1 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń). 

Matematyka 19.04.

Temat: „Bryły” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie podane zadania.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy w dniu dzisiejszym do godz. 18:00.

Historia kl.Vl-19.04

Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu:,, Upadek Rzeczypospolitej”.

Utrwalamy wiadomości z powyższego działu, w zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2,4,5 i 7 str.182. Pracy nie trzeba przesyłać. Za tydzień 26.04 – sprawdzian wiadomości z działu,, Upadek Rzeczypospolitej”.

Muzyka kl.VI -19.04

Temat: Zadania utrwalające wiadomości i umiejętności.

Proszę utrwalić wiadomości zawarte w podręczniku str.116(zakładka,,To już wiemy”). W zeszycie napisać krótką informację o Antonio Vivaldim na podstawie tekstu str.118-119. Pracy nie trzeba przesyłać.

Plastyka kl.VI-19.04

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej i kończymy pracę, którą należy przesłać do 26.04.

________________________________________________________________________

Piątek 16.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak okazywać dobroć?, uważne zapoznanie się z przypowieścią Miłosierny Samarytanin str.252, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5,8 str.253.    

Historia kl. VI-16.04

Temat. Czy król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę?

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.180-181, następnie w zeszycie odpowiadamy na pytanie postawione w temacie. Pracę przesyłamy do 19.04.

Matematyka 16.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Bryły”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania utrwalające ze s. 135-136 podręcznika.

Język angielski

Temat: Unit 5- vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________________

Czwartek 15.04

Biologia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu ” Kręgowce zmiennocieplne ” .

Wykonaj zadania – ” Wiesz czy nie wiesz ” , str . 115-116  w  podręczniku.  Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy, uważne przeczytanie Przypowieści o siewcy str.251, zapoznanie się z Nową wiadomością i napisanie jej w zeszycie, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie ćw.3,5,7,8 str,252.   

Matematyka 15.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Bryły”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy poznane wiadomości dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów

– wykonujemy ćw. 5-7 s. 126 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Początki Kościoła w Polsce.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Wykonaj polecenie zawarte w części  – wprowadź w życie .

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą , w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

__________________________________________________________________

Środa 14.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę, uważne zapoznanie się z infografiką Motywy biblijne str. 248, przeanalizowanie poleceń  str.250 i wykonanie ćw.1-5 i 7 str.250.   

Język angielski

Temat: Unit 5- grammar exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Geografia

Temat: Pogłębienie wiadomości z działu „Gospodarka Europy ” w oparciu o różne źródła informacji.

Matematyka 14.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Bryły”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy poznane wiadomości dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 125-126 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką.

Opracuj zestaw 5  ćwiczeń z wykorzystaniem dowolnej piłki ( nożna,  możesz być pompowania,  do kosza ) .Wyjdź na podwórko i wykonaj ćwiczenia w praktyce . Opracowane  na papierze ćwiczenia przyślij do sprawdzenia. 

__________________________________________________________________

Wtorek 13.04

Matematyka 13.04.

Temat: Pole powierzchni bryły.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II  i III Czy już umiem? s. 134 podręcznika.

Religia  

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ” Żyję z Chrystusem we wspólnocie „.

Korzystając z wiadomości zawartych w podręczniku na stronie 64 – 93 , odpowiedz na 3 wybrane przez siebie pytania str. 94 część lll  . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zapiski Adama i Ewy, uważne przeczytanie tekstu Marka Twaina  Pamiętniki Adama i Ewy str.245, zapoznanie się z Nową wiadomością , napisanie jej w zeszycie, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,7 str.247.   

Informatyka 13.04.

Temat: Malowanie na warstwach – podsumowanie działu 4.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– wykonujemy jedno wybrane zadanie: 3, 4, 5 lub 8 ze s. 120 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  20.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na podwórko.  Wyznacz sobie bezpiecznie miejsce do biegania na odcinku 50 m . Pokonuj ten odcinek drogi w różnym tempie .

1 marsz 

2 truchcik 

3 bieg wolnym tempem 

4 bieg szybki 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. Na koniec zabawy spacerując oddychaj spokojnie przez nos. 

Technika

Temat: Rzuty prostokątne.

Zapoznaj się z instrukcją wykonywania rzutów prostokątnych, a następnie wykonaj ćw. 4 ze str. 44, wyślij zdjęcie pracy do 15.04.

____________________________________________________________________

Poniedziałek 12.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: W raju, uważne zapoznanie się z tekstem Anny Kamieńskiej Książka nad książkami str.242, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.1,3,4,6,7 str.244.  

Język angielski

Temat: A national park- a project.

Zbierz informacje o narodowym parku w twoim kraju. Wykonaj prezentację w której zawrzesz: nazwę, gdzie się znajduje, co można tam zobaczyć/ tam robić. Wyślij pracę do 16.04.

Matematyka 12.04.

Temat: Pole powierzchni bryły.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 3 i 4 s. 123-124 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia kl.VI-12.04

Temat: Rocznica Chrztu Polski.

Proszę uważnie obejrzeć filmy(linki zamieszczone poniżej)

i na ich podstawie napisać w zeszycie  odpowiedzi na pytania, które będą przesłane na naszej grupie ,, Messenger”. Proszę przepisać pytania. Pracę przesyłamy do 15.04. Proszę  przyswoić sobie informacje dotyczące Chrztu Polski.

Plastyka kl.VI-12.04

Temat: Cechy charakterystyczne architektury.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.82-90, następnie w zeszycie wyjaśnić czym charakteryzuje się architektura i wymienić rodzaje architektury. Na podstawie zdobytych informacji i wskazówek z podręcznika str.87 proszę wykonać pracę na kartce -format A3, lub ćw.1 str.90 też na kartce o powyższym formacie. Pracę przesyłamy do 26.04.

Muzyka kl.VI-12.04

Temat: Funkcja muzyki w filmie i reklamie.

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.112-115, następnie w zeszycie pisemnie omówić znaczenie muzyki w teatrze, filmie i reklamie.Pracę przesyłamy do 15.04. Dla chętnych: nauka słów i melodii piosenki pt.,, Ekorock” (link poniżej) wraz z przesłaniem nagrania Waszego śpiewu do 22.04.

_____________________________________________________________________________

Piątek 09.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co Bóg stworzył człowieka?, uważne przeczytanie  wiersza Joanny Kulmowej Człowiek żeby patrzał str.241, następnie przeanalizowanie poleceń pod wierszem i wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,6 str.242.

Historia

Temat: III rozbiór Polski.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.178-179, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pyt.1,2 str.178.Pracy nie należy przesyłać.

Matematyka 09.04.

Temat: Pole powierzchni bryły.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 129-131

– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 121-122 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Revision- unit 5.

Podręcznik, str. 82-83. Wykonaj ćw. 1-6 oraz 8 i 9.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Pogoda  nie sprzyja zabawom  na podwórku,  dlatego poproś swoje rodzeństwo , aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_________________________________________________________________________

Czwartek 08.04

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu  ” Kręgowce zmiennocieplne ” .

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale 4 ,w podręczniku str.  83 – 111. Przygotuj się do sprawdzianu. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Biblijny początek świata, uważne przeczytanie tekstu Stworzenie świata str.238, zapoznanie się z Nową wiadomością i napisanie krótkiej notatki, następnie przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.1 str.240.

Matematyka 08.04.

Temat: Siatki brył.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– prezentujemy wykonaną przez siebie bryłę

– wykonujemy ćwiczenia s. 116-120 /Zeszyt ćwiczeń/ – w miarę możliwości.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko,  zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 rzut piłką do celu ( może być opona ) 30 razy 

2 dobijanie piłką oburącz o ścianę budynku 5 minut

3 kozłowanie piłką w ruchu , raz prawą ręką,  raz lewą ręką  5 minut 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

_______________________________________________________________________

Środa 07.04

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Być w mocy dobrych uczynków, uważne zapoznanie się z informacjami o obrazie Moniki Blatton Maszyna do wytwarzania dobrych uczynków str.237, przeanalizowanie poleceń pod obrazem i wykonanie w zeszycie ćw.4 str.237.

Język angielski

Temat: Some, any, no, every and compounds- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Geografia

Temat: Podróż po wybranych krajach Europy. 

Prezentacja atrakcji turystycznych  wybranego kraju .

Matematyka 07.04.

Temat: Siatki brył.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6RYJB) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 122 (Dobra rada)

– z kartonu technicznego budujemy model dowolnego ostrosłupa lub graniastosłupa (ale nie może być to sześcian  i prostopadłościan).

UWAGA! Proszę przygotować się na następną lekcję do prezentowania swojej pracy: jak nazywa się ta bryła, co można o niej powiedzieć.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

_________________________________________________________________________

Środa 31.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wielka moc Wielkanocy, uważne przeczytanie wiersza Jana Twardowskiego Wielkanocny pacierz str.336 i wykonanie ćw.1-6 str.337.

Język angielski

Temat: Easter.

Wykonaj podane karty pracy.

Geografia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu  ” Gospodarka Europy ” .

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w podręczniku na stronie 96 – 124 . W zeszycie ćwiczeń wykonaj  zadania do tematu lekcji.

Matematyka 31.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 1 s. 117 i zad. 6 s. 118 podręcznika

– *dodatkowo: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest początek wiosny, wyjdź na spacer. Staraj się spacerować spokojnie, równomiernym krokiem , wdychając powietrze nosem. Korzystaj ze słońca i świeżego powietrza. 

_________________________________________________________________

Wtorek 30.03

Matematyka 30.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 116 i 117

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i III s. 119 Czy już umiem?

Religia

Temat: Wraz z  Kościołem celebrujemy tajemnicę odkupienia. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.  Postaraj się uczestniczyć w  Liturgii Wielkiego Tygodnia korzystając z transmisji T V P. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Życzenia wielkanocne, przypomnienie zasad obowiązujących przy redagowaniu życzeń, następnie ułożenie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych.

Informatyka 30.03.

Temat: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – tworzymy obraz, który będzie miłą pamiątką chwil spędzonych wspólnie z koleżankami i kolegami według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę przesłać wykonaną pracę do 12.04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

 Technika

Temat: Ekologiczna pisanka.

Wykonaj pisankę zgodnie z podaną instrukcją. Wyślij zdjęcie pracy do 31 marca.

_______________________________________________________________

Poniedziałek 29.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę, następnie rozwiązanie testu i wysłanie na adres e-mail.

Język angielski

Temat: Yosemite National Park.

Podręcznik, str. 78-79. Przepisz do zeszytu słowa z ramki Check these words wraz z tłumaczeniem, przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 3 oraz ćw. 5- należy przepisać do zeszytu podane wyrażenia i ich tłumaczenie na język polski, następnie napisać zdania jak często wykonujesz podane czynności używając przysłówków częstotliwości podanych w poleceniu, Np. I often set the table.  

Matematyka 29.03.

Temat: Zamiana jednostek.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6UW99) ok. 6 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 115

– wpisujemy do zeszytu zależności między jednostkami długości, pola i objętości (Zapamiętaj!)

– wykonujemy ćwiczenia s. 114-115 (w miarę możliwości).

Historia

Temat: Przebieg i upadek powstania kościuszkowskiego.

Proszę o zapoznanie się z treścią tekstu , z podręcznika str.174-177, następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2 str.176 oraz ćw.1 str.179. Pracę przesyłamy do 31.03.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać prace plastyczne do 30.03.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać nagranie piosenki wielkanocnej do 30.03.

_____________________________________________________________________

Piątek 26.03

Język  polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Utrwalam swoją wiedzę, uważne przeczytanie tekstu Internet-muzea w sieci str.235, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5,6,9 str.236.

Historia

Temat:  Znaczenie konfederacji targowickiej.

Proszę przeczytać informacje z podręcznika str.169-173, przyswoić sobie najważniejsze fakty z tego tematu, wykonać podaną kartę pracy i przesłać do 29.03.

Matematyka 26.03.

Temat: Bryły i ich objętość.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 113 podręcznika.

Język angielski

Temat: Some/ any/ no/ every and compounds.

Zapoznaj się z notatką ze str. 119, przerysuj tabelkę do zeszytu, wykonaj ćw. 5 i 6 ze str. 73 z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________________

Czwartek 25.03

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: To, co znamy utrwalamy, uważne przeanalizowanie schematu: To wiem! To potrafię! str.234, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu: Na skrzydłach fantazji według haseł zamieszczonych na schemacie.

Matematyka 25.03.

Temat: Bryły i ich objętość.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 111-113 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 

Korzystając z informacji zawartych na stronie internetowej WIKIPEDIA,  zapoznaj się z tradycją przeżywania Niedzieli Palmowej w Kościele Katolickim. Przeczytaj fragment Ewangelii św.  Jana rozdział 12 . Pomódl się w intencji swoich rodziców.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Staraj się korzystać z promieni słonecznych,  oddychaj spokojnie przez nos. Wędruj równym krokiem w wolnym  tempie. 

___________________________________________________________________

Środa 24.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazowe -ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw.1-7 str. 53-55 /zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Quantifiers- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Geografia

Temat: Turystyka w Europie Południowej. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Matematyka 24.03.

Temat: Bryły i ich objętość.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M698NX) ok. 2 min.

– przypominamy z podręcznika s. 107 informacje na temat graniastosłupów i ostrosłupów
– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na objętość graniastosłupa

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 108 i 109 (w przykładzie 2 zwracamy uwagę na
   położenie podstaw – podstawa  niekoniecznie musi być na dole!).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się spacerować spokojnie w promieniach słońca. Oddychaj spokojnie przez nos. 

_________________________________________________________

Wtorek 23.03

Matematyka 23.03.

Temat: „Równania” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy starannie w zeszycie wszystkie podane zadania. WAŻNE: Zadania rozwiązujemy za pomocą równań, a nie w inny sposób!

UWAGA! Proszę o przesyłanie pracy w dniu dzisiejszym do godz. 18:00.

Religia

Temat: Rozważania Męki Pana Jezusa. 

Aby bardziej otworzyć serce na miłość Boga i pełniej przeżywać czas Wielkiego Tygodnia,  przeczytaj rozdział 14 i 15 Ewangelii św. Marka . Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazowe, uważne zapoznanie się z Nowymi wiadomościami str. 230,231, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw.3-7 str.230,231. 

Informatyka 23.03.

Temat: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu. (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie GIMP  tworzymy obraz (w ciągu dwóch tygodni), który będzie miłą pamiątką chwil spędzonych wspólnie z koleżankami   kolegami zgodnie z wymaganiami podanymi na s. 118-119 podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wykonujemy ćwiczenia podczas ćwiczeń funkcjonalnych.

Wykonaj następujący zestaw ćwiczeń. 

1. Leżenie na plecach,  ramiona w górę- wdech , opuść ramiona – wydech  30 razy

2. Siad  ” po turecku ” , głęboki skłon  , wyprostować,  spokojny oddech  30 razy 

3. Leżenie na brzuchu ” jaskółka ” 10 razy 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej, wykonaj ćw. 3 ze str. 43. Wykonaj podany rysunek w zeszycie.

_____________________________________________________________________

Poniedziałek 22.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazowe, uważne przeanalizowanie informacji dotyczących związków wyrazowych Przypomnienie str.229 oraz wykonanie ćw.1 i 2 str.229.

Język angielski

Temat: Inviting- accepting/ rejecting.

Podręcznik, str. 75. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki, wykonaj ćw. 1- należy dopasować podane wyrażenia w odpowiednie miejsca dialogu. Następnie wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 31 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 22.03.

Temat: Równania – zadania na deser.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 4 lub 5 s. 104 podręcznika

– opracowujemy w zeszycie krzyżówkę  z hasłem głównym RÓWNANIA – objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć treści z działu 4 i 5 (zapisujemy je pod krzyżówką).

Historia kl.VI -22.03

Temat: Reformy Sejmu Wielkiego i uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Proszę o uważne przeczytanie tekstu z podręcznika str.169-170.W zeszycie wykonanie zad.1,3 str.173. Pracę przesyłamy do 25.03.

Plastyka kl.IV,V,VI -22.03 i 29.03

Temat: Wykonanie ozdób wielkanocnych i karty świątecznej według własnych pomysłów.

Proszę o wykonanie karty świątecznej(wielkanocnej) oraz 1 ozdoby wielkanocnej według własnego pomysłu i w dowolnej technice. Proszę w zeszycie napisać jakich materiałów użyliście do wykonania ozdoby oraz podać  instrukcję jej wykonania. Praca przeznaczona jest na 2 lekcje. Pracę przesyłamy do 30.03.

Muzyka kl.IV,V,VI-22.03

Temat: ,,Wielkanocna piosenka”- nauka słów i melodii.( temat na 2 lekcje).

Proszę o wysłuchanie podanej piosenki, wpisanie słów do zeszytu, przygotowanie i przesłanie nagrania Waszego śpiewu do 30.03.

__________________________________________________________________________

Piątek 19.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu…., następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji  wykonanie w zeszycie ćw. 3-8 str. 214.

Język angielski

Dopisz numer do poprzedniej lekcji. Wykonaj ćw. 3 ze str. 72 (podręcznik) oraz ćw. 1 i 2 ze str. 29 (zeszyt ćwiczeń).

Historia

Numer lekcji dopisujemy do ostatniej. Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.165-168. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1 str.167 oraz pyt.1,3str.168. Pracę przesyłamy do 22.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer , ubierz się stosownie do pogody . Zabierz ze sobą piłkę i wykonaj następujące ćwiczenia .

1. Kozłowanie piłki w miejscu,  raz prawą ręką,  raz lewą ręką  – 3 minuty 

2. Odbijanie piłki oburącz przy ścianie budynku 3 minuty 

3. Kozłowanie piłki w ruchu – 3 minuty 

Ćwiczenia powtórz 3 razy. 

Czwartek 18.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu…., uważne przeczytanie tekstu: Hobbit, czyli tam i z powrotem str.211 oraz wykonanie ćw. 1 i 2 str. 214.

Biologia

Temat: Gady – kręgowce,  które opanowały ląd.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. 

Religia

Temat: Święty Józef. 

W bieżącym roku kościelnym obchodzimy Rok św.  Józefa  – opiekuna Św.  Rodziny . Korzystając ze stron internetowych oraz literatury zapoznaj się z postacią św Józefa . W zeszycie napisz notatkę. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby  zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________

Środa 17.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: J. R. R. Tolkien i jego dzieło,  uważne zapoznanie się z informacjami związanymi z lekturą str. 208-209 i napisanie krótkiej notatki.

Język angielski

Temat: Countable/ Uncountable nouns.

Przeczytaj notatkę ze str. 119, wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 72.

Geografia

Temat: Energetyka w Europie. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj jedno zadanie do tematu. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________________

Wtorek 16.03

Matematyka 16.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy poznane wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania utrwalające z podręcznika.

Religia

Temat: Moje powołanie. 

Jesteśmy wszyscy uczniami Chrystusa    wezwani do świętości. Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz,  czym jest powołanie dla chrześcijan ? Zastanów się nad  swoim miejscem w Kościele. Wykonaj zadanie – praca domowa. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przecinek w zdaniu pojedynczym- utrwalenie wiadomości,  następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-5 str. 107- 108 /zeszyt ćwiczeń/.

Informatyka 16.03.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie GIMP  kontynuujemy pracę nad wybranym zadaniem – fotomontaż na okładkę podręcznika do ulubionego przedmiotu lub fotomontaż przedstawiający Ciebie w egzotycznym miejscu według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 22.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi krótkie w zmiennym tempie.

Jest wiosenna aura , ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Znajdź bezpieczne miejsce do biegania i wykonaj następujące ćwiczenia : 

1. truchcik w miejscu  – 3 minuty 

2. szybki marsz w miejscu  – 3 minuty 

3. spokojnie oddychaj przez nos – 3 minuty 

– ramiona w górę – wdech

– ramiona w dół  – wydech

4. szybki bieg na wybranym przez Ciebie odcinku – 3 minuty 

Serię ćwiczeń wykonaj 2 razy.

Technika

Temat: Rodzaje rysunków technicznych.

Podręcznik, str. 40-41. Zapoznaj się z treścią tematu, zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj ćw. 1 ze str. 40.

__________________________________________________________________

Poniedziałek 15.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie postawić przecinek?, uważne powtórzenie reguł stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym Przypomnienie str. 232  i 233 i wykonanie ćw. 1, 2, 3, 4 str. 232, 233.

Proszę wykonane ćwiczenia wysłać na adres e-mail.

Język angielski

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Dokończ karty pracy.

Matematyka 15.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy poznane wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 8-10 s. 110 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s. 100 podręcznika.

Historia kl.VI -15.03

Temat: Kultura polskiego oświecenia.( temat na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika str.163-164. W zeszycie odpowiedzieć na pytanie:

1.Wymień pisarzy polskiego oświecenia i przedstaw głoszone przez nich poglądy?

2.Dlaczego obrazy Canaletta są cennym źródłem wiedzy historycznej!

Odpowiedzi prześlij do 17.03.

Plastyka

Temat: ,, Zwiastuny Wiosny”- praca plastyczna.

Proszę wykonać 2 prace plastyczne według podanych wzorów:

https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html

Proszę wybrać 2 elementy od 1do 20. Pracę przesyłamy do 19.03.

Muzyka

Temat: Nauka słów i melodii piosenki,pt.,,Wszystko kwitnie wkoło”.

Proszę napisać lub wkleić słowa podanej piosenki i nauczyć się jej pięknie śpiewać (2 zwrotki i refren). Nagranie wysłać do 18.03

____________________________________________________________________________

Piątek 12.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rodzaje wypowiedzeń- ćwiczenia utrwalające, wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćw. 2, 4, 5, 6, 9 str. 49-52 /zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Pierwszy rozbiór Polski.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.160-162.

W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.160 i pyt.3 str.162. Pracę przesyłamy do 15.03.

Matematyka 12.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy poznane wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 109-110 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Future tenses- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

___________________________________________________________________

Czwartek 11.03

Biologia

Temat:  Przegląd i znaczenie płazów. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rodzaje wypowiedzeń, uważne przypomnienie informacji o zdaniach pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych Przypomnienie str. 228 oraz wykonanie ćw. 4 str. 228 i 3 str. 50 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka 11.03.

Temat: Zadania tekstowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 99 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 12.03.

Religia

Temat: Miłość małżeńska szczególnym wyrazem miłości. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu. Pomódl się w intencji swoich rodziców

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Staraj się korzystać z promieni słońca.

_____________________________________________________________________

Środa 10.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rodzaje wypowiedzeń, uważne przeanalizowanie schematu Przypomnienie str. 227, następnie wykonanie ćw. 1 str. 49 /zeszyt ćwiczeń/ oraz ćw. 1 i 2 str. 225-226. 

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „In the news”.

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Matematyka 10.03.

Temat: Zadania tekstowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 6 i 7 s. 106-107 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 9 s. 98 podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Spacerując oddychaj spokojnie przez,  korzystaj z promieni słonecznych. 

______________________________________________________________________________

Matematyka 09.03.

Temat: Zadania tekstowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 3-5 s. 105-106 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Misyjna działalność Kościoła.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. Wieczorem pomódl się w intencji Misjonarzy.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Najsłynniejsza celebrytka świata- odkrywamy tajemnice obrazu Mona Lisa Leonarda Da Vinci, uważne przeczytanie tekstu Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz  wykonanie ćw. 1 i 5 str. 226.  

Informatyka   09.03.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie GIMP  wykonujemy jedno wybrane zadanie (w ciągu 2 tygodni)

  1. Zaprojektuj fotomontaż na okładkę podręcznika do Twojego ulubionego przedmiotu (ćw. 3 s. 117) lub
  2. Utwórz fotomontaż przedstawiający Ciebie w egzotycznym miejscu (ćw. 6 s. 120)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu. Pamiętamy o przestrzeganiu praw autorskich. Możemy wykorzystać zdjęcia z  https://pixabay.com/pl

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

Technika

Temat: Rodzaje rysunków technicznych.

Podręcznik, str. 40-41. Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, napisz notatkę, wykonaj ćw. 1 ze str. 40.

_____________________________________________________________________

Poniedziałek 08.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…, uważne zapoznanie się z informacjami o Cornelii Funke oraz Kilka słów o książce str. 222, przeczytanie tekstu Atramentowe serce, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie ćw. 1, 3, 5, 7 str. 224-225.  

Język angielski

Temat: Green living.

Podręcznik, str. 80. Przepisz do zeszytu wyrazy z ramki Check these word, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 2 – należy wpisać brakujące słowa w tekście.

Matematyka 08.03.

Temat: Zadania tekstowe.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami na s. 94-95 podręcznika

– przerysowujemy do zeszytu schemat Jak rozwiązujemy zadania tekstowe? s. 95

– wykonujemy ćw. 1 i 2 s. 104 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Konfederacja barska.(temat przeznaczony na 2 lekcje)

Czytamy tekst z podręcznika str.158-159, następnie w zeszycie odpowiadamy na następujące pytania:

1.Jakie reformy przeprowadził król Stanisław August Poniatowski?

2. Dlaczego doszło do konfederacji barskiej i jakie były jej skutki? 

Pracę przesyłamy do 11.03.

Muzyka

Temat: Muzyczne widowiska. Formy muzyczno- teatralne: operetka, musical, rewia.

Proszę zapoznać się z informacjami ,z podręcznika str.104-111, następnie w zeszycie wyjaśnić terminy: operetka, musical, rewia. Wymień twórców operetkowych, musicali. Pracę przesyłamy do 11.03.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i przesłać pracę do 11.03.

________________________________________________________________________

Piątek 05.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie mieści się wyobraźnia?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 5, 7, 8, 10 str.220 i 221.

Historia

Temat: Rządy Augusta III.

Czytamy tekst z podręcznika str.155-157, następnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.3 str.157. Pracę przesyłamy do 08.03.

Matematyka 05.03.

Temat: Trudniejsze równania.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 92 podręcznika.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „In the news”.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie.  Miłej zabawy .

________________________________________________________________________

Czwartek 04.03

Biologia

Temat: Płazy – kręgowce wodno – lądowe. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania 1, 2 ,3 str. 96 . Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie mieści się wyobraźnia?, uważne zapoznanie się z biogramem Zbigniewa Herberta i tekstem Pudełko zwane wyobraźnią str. 219 oraz Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu oraz wykonanie ćw. 3 str.220.

Matematyka 04.03.

Temat: Trudniejsze równania.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 5-7 s. 102-103 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Różne grupy w Kościele. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji .

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________________

Środa 03.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-6 str. 133 – 135 /zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Be going to vs future simple- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Geografia

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu. 

Matematyka 03.03.

Temat: Trudniejsze równania.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z przykładami w podręczniku s. 87-89

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 101-102 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer . Postaraj się spacerować i spokojnie oddychać przez nos. Zrelaksuj się grzejąc  się w promieniach słońca.

____________________________________________________________________

Wtorek 02.03

Matematyka 02.03.

Temat: Jak rozwiązać równanie?

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 84 podręcznika.

Religia

Temat: Caritas- miłość chrześcijańska.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie: W jaki sposób Kościół pomaga bliźniemu ? – pracę przyślij do sprawdzenia.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać opowiadanie twórcze?, uważne zapoznanie się z informacjami str. 216, napisanie krótkiej notatki, przeanalizowanie przykładowego opowiadania twórczego str. 217 i wykonanie ćw. 1 i 2 str. 218.

Informatyka 02.03.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć. (temat na 3 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 108-116

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 116 Zapamiętaj!

– sprawdzamy możliwości programu GIMP opisane w podręczniku.

Wychowanie fizyczne

Temat : Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione  gry planszowe i towarzyskie.

Technika

Temat: Pomysłowy kalendarz.

Proszę wykonać kalendarz według podanej instrukcji. Wyślij zdjęcie pracy do 04.03.

____________________________________________________________________________

Poniedziałek 01.03

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia ą i ę oraz om, on, em, en, następnie wykorzystując wiadomości z poprzednich lekcji wykonanie ćwiczeń str. 89- 93 /zeszyt ćwiczeń/. 

Język angielski

Temat: Wild animals.

Podręcznik, str. 74. Zapisz w zeszycie nazwy zwierząt z ćw. 1 oraz słowa amphibian, insect, reptile, mammal wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 2 w zeszycie, narysuj tabelkę z nagłówkami: amphibian, insect, mammal, reptile i wpisz w odpowienie nagłówki nazwy zwierząt z ćw. 1 oraz po 2 własne przykłady. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 30 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 01.03.

Temat: Jak rozwiązać równanie?

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 2-5 s. 99-100 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym.

Historia

Temat: Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Na podstawie filmu i informacji z różnych źródeł proszę w zeszycie napisać odpowiedzi na następujące pytania:

1.Kiedy i od którego roku obchodzimy dzień Żołnierzy Wyklętych?

2. Wyjaśnij kogo nazywany,, żołnierzami wyklętymi”?

3. Gdzie i przed kim  ukrywali się żołnierze?

4. Kto i w jaki sposób pomagał żołnierzom żyjących w podziemiach?

5. W jaki sposób żołnierze walczyli z komunistami?

6. Podaj dwie daty ogłoszenia przez komunistów amnestii ?

7. Jak komuniści postępowali z żołnierzami wyklętymi?

8. Wymień kilka nazwisk żołnierzy wyklętych i jak nazywał się ostatni żołnierz i do kiedy żył?

Muzyka

Temat: Piosenka o Żołnierzach Niezłomnych.

Proszę znaleźć w internecie dowolną piosenkę o żołnierzach wyklętych, napisać lub wkleić jej słowa oraz napisać o czym jest utwór i dlaczego go wybrałeś (-aś). Pracę prześlij do 04 marca.

Plastyka

Temat: Rzeźba jako dziedzina sztuki.(temat na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z informacjami, z podręcznika str.72-81, następnie w zeszycie podać cechy charakterystyczne rzeźby i wymienić jej rodzaje.

Do 11 marca proszę wykonać ćw.1 lub 2 str.80.

________________________________________________________________

Piątek 26.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe,  uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 206, napisanie w zeszycie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 7, 8, 9, 10 str. 206, 207. 

Historia

Temat: Początki panowania Augusta II Mocnego.(temat przeznaczony na 2 lekcje).

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.152-154. Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pyt.1,2 str.153 i pyt.1 str.157. Proszę przyswoić sobie informacje zawarte w podręczniku. Pracę przesyłamy do 1 marca.

Matematyka 26.02.

Temat: Jak rozwiązać równanie?

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6QLE4) ok. 3 minut

– zapoznajemy się z przykładami na s. 81-82 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1 s. 98 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Be going to vs future simple.

Zapoznaj się z notatką dotyczącą konstrukcji be going to 120 str. , wykonaj ćw. 2, 3 ze str. 76-77 z podręcznika oraz ćw.  2  ze str. 3 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer , zabierz ze sobą piłkę i wykonaj ćwiczenia : 

1 . Kozłowanie  piłki w miejscu. 

2 .Bieg truchtem po dowodzie koła 

3 . Odbijanie piłki oburącz przy ścianie. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie w czasie zabawy.

________________________________________________________________________-

Czwartek 25.02

Biologia

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe,  uważane powtórzenie reguł pisowni ą i ę Przypomnienie str. 204, zapoznanie się z Nową wiadomością str. 205, napisanie krótkiej notatki i wykonanie ćw. 1, 2, 3, 6 str. 204, 205.

Matematyka 25.02.

Temat: Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 78 podręcznika.

Religia

Temat: Droga Krzyżowa Pana Jezusa. 

W okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych. W Twojej książeczce do nabożeństwa znajdziesz Stacje Drogi Krzyżowej,  przeczytaj ich rozważania.  Kolejne stacje przepisz do zeszytu.  Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Oddychaj spokojnie przez nos spacerując. 

____________________________________________________________________

Środa 24.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji przeanalizowanie poleceń 3-9 str. 203 i wykonanie w zeszycie ćw. 6, 7, 8 str. 203. 

Język angielski

Temat: Future simple.

Podręcznik, str. 76. Zapoznaj się z notatką ze str. 120 dotyczącą czasu future simple. Wykonaj ćw. 1 ze 76 oraz ćw. 1 ze str. 32 (zeszyt ćwiczeń).

Geografia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości. 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń z działu ” Środowisko przyrodnicze i ludność Europy ” – Sprawdź czy potrafisz? Pracę przyślij do sprawdzenia. 

Matematyka 24.02.

Temat: Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 73- 76 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu informacje z niebieskich ramek Zapamiętaj! (s. 73)

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 96-97 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________________________

Wtorek 23.02

Matematyka 23.02.

Temat: Równania, czyli skąd my to znamy.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z przykładami na s. 68-69 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 71 podręcznika.

Religia

Temat: Koronka do Bożego  Miłosierdzia. 

Przeżywamy okres Wielkiego Postu,  proszę włącz się do wspólnego odmawiania Koronki . Modlitwa odmawiania jest przez siostry z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Łagiewnikach. Włącz się do modlitwy, która emitowana jest codziennie w  TVP 3 o godzinie 15.00.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?, uważne zapoznanie się z informacją Kilka słów o lekturze, str. 201, przeczytanie fragmentów Księgi czwartej  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza str. 201 i wykonanie w zeszycie ćw. 1 i 2 str. 203. 

Informatyka 23.02.

Temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw. 

Co robimy?

­­– dopisujemy nr lekcji w  zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia:  wykonujemy w programie GIMP obraz przedstawiający kwiat słonecznika na niebieskim tle.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 01.03.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka  ” smyka  ” .

Aby zadbać o dobrą kondycję fizyczną wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 .  30  ×  pajacyk 

2 .  30  × supełki 

3 .  30 razy wypychanie oburącz przy ścianie 

4 .  3 minuty  truchcik w miejscu 

Zestaw ćwiczeń wykonaj trzy razy.

Technika

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Technika w najbliższym otoczeniu”.

_________________________________________________________________________

Poniedziałek 22.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ech, muzyka, muzyka…, uważne zapoznanie się z infografiką Ludzie muzyki str. 198- 199, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 2, 3, 4, 7 str. 200.

Język angielski

Temat: Be green.

Podręcznik, str. 68-69. Przepisz do zeszytu wyrażenia z podanych stron wraz z tłumaczeniem. Wykonaj ćw. 1 ze str. 28 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka 22.02.

Temat: Równania, czyli skąd my to znamy.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 67 podręcznika

– rozwiązujemy zadanie Na dobry początek – Owocowe zagadki s. 66

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 94-95 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Test sprawdzający wiadomości z działu: ,,Od absolutyzmu do republiki”.

Plastyka

Dopisujemy numer lekcji do ostatniej. Przypominam, że pracę plastyczną przesyłamy do 25.02.2021r.

Muzyka

Temat: Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku str.98-103, następnie w zeszycie wyjaśnić znaczenie terminów: folklor,etnograf,skansen. Proszę wysłuchać słów i melodii piosenki pt.,,Czerwone jabłuszko”, zapisać lub wkleić słowa piosenki oraz nauczyć się jej śpiewać. Nagranie Waszego śpiewu (1 i 2 zwrotki oraz refrenu) przesłać do 25.02.

___________________________________________________________________

Piątek 19.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ech, muzyka, muzyka…, uważne zapoznanie się z infografiką Ludzie muzyki str. 198, 199, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 2, 3, 4, 7 str. 200.  

Historia kl.VI-19.02

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: ,,Od absolutyzmu do republiki”.

Proszę przypomnieć sobie najważniejsze informacje z powyższego działu, następnie w zeszycie odpowiedzieć na pytania:3,5,6,7 str.150. Pracy nie należy przesyłać.

Matematyka 19.02.

Temat: Zadania na temat… – Żagle wielkie i małe.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 60 podręcznika

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 4 i 5 s. 60-61.

Język angielski

Temat: Flying the Green Flag.

Podręcznik, str. 70. Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki wraz z tłumaczeniem. Przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 2, 3, 5 oraz ćw. 2 ze str. 28 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy na śniegu.

Jest piękna zimowa pogoda,  ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Korzystaj ze słońca , baw się wesoło i bezpiecznie. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 18.02

Biologia

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu.  Zwróć uwagę na przystosowanie ryb do życia w wodzie. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?,  uważne przeczytanie tekstu Tam, gdzie mieszka Muzyka str. 193, zapoznanie się z Nową wiadomością str. 196, napisanie jej do zeszytu i wykonanie ćw. 2 i 3 str. 196.  

Matematyka 18.02.

Temat: „Figury płaskie” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie wszystkie zadania z karty pracy. Starannie zapisujemy wszystkie wzory, obliczenia, jednostki i odpowiedzi oraz przepisujemy zdania z zad. 2. W przypadku podania tylko wyniku lub odpowiedzi, nie będzie możliwe uzyskanie maksymalnej liczby punktów za dane zadanie.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy w dniu dzisiejszym.

W wyjątkowym, uzasadnionym przypadku można to zrobić do 19.02. do godz.12:00.

Religia

Temat: Moje wielkopostne postanowienia.

Wielki Post to czas refleksji i nawrócenia,  czas poprawy. Zastanów  się,  pomyśl nad dobrymi postanowieniami i narysuj je w zeszycie. Staraj się te postanowienia realizować w życiu . 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

______________________________________________________________________

Środa 17.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?, uważne przeczytanie tekstu Siła wyobraźni, Zegarynek i…Mona Lisa str. 192, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 4, 5 str. 192 i 193.

Język angielski

Temat: Vocabulary  exercises- unit 4.

Wykonaj podaną kartę pracy oraz ćw. 1, 2, 3, 4 ze str. 112.

Geografia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. 

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale lll .Wynotuj pytania, na które chcesz usłyszeć odpowiedź. 

Matematyka 17.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury płaskie”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 10, 11, 12 i 15 s. 58-59 podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pobrali z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

________________________________________________________________________

Wtorek 16.02

Matematyka 16.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury płaskie”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 7-9 s. 93 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 i 2 s. 57 podręcznika.

Religia

Temat: Święty czas nawrócenia. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  Zwróć uwagę na sposób przeżywania Wielkiego Postu w Kościele. 

W zeszycie napisz notatkę do tematu.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie tekstu Lalki w ogniu str. 189, następnie rozwiązanie testu str. 189-190 i wysłanie na mój adres e-mail.  

Informatyka  16.02.

Temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 99-106

– wykonujemy obraz przedstawiający kwiat słonecznika na niebieskim tle – poszczególne jego części rysujemy na warstwach

– korzystamy z informacji i wskazówek w podręczniku

– pracę zapisujemy w sposób wskazany na s. 106.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Jest ostatni  dzień karnawału,  włącz ulubioną muzykę.  Ruchami ciała staraj się wyrażać rytmikę melodii. 

Technika

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Technika w najbliższym otoczeniu”.

Podręcznik, str. 38. Wykonaj ćw. 1-3 oraz podane karty pracy. Wyślij wszystkie ćwiczenia do 19.02.

23.02 odbędzie się sprawdzian z techniki. Testy zostaną wysłane na Wasze adresy mailowe o godzinie 13:10. Na rozwiązanie testu jest 45 minut.

__________________________________________________________________________

Poniedziałek 15.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Przypomnij sobie!, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię! str. 188, Przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości  z  działu Odkrywanie świata według haseł zamieszczonych na schemacie. 

Język angielski

Temat: 20th century inventions- a project.

Podręcznik, str. 65. Wykonaj ćw. 3- wybierz 5 wynalazków 20 wieku,  a następnie uzupełnij tabelę wpisując ich nazwy, rok wynalezienia oraz ich opis lub informacje w jaki sposób pomogły ludziom. Wyślij zdjęcie pracy do 18.02.

Matematyka 15.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury płaskie”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3, 4, 5, 6, 7 s. 57 podręcznika.

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej, następnie zapoznać się z treścią tekstu w podręczniku str.145-147. W zeszycie odpowiedzieć na pyt.1,2 str.145 i pyt.1,2 str.146. Pracę proszę przesyłać do 17.02.

Test z IV działu odbędzie się 22.02, od godz. 15:00 do 15:45. Zostanie przesłany na Waszą pocztę. Do godz. 15:47 powinien zostać przesłany do sprawdzenia. Przesłanie po określonym czasie będzie wiązało się z obniżeniem oceny.

Plastyka kl.VI- 15.02 i 22.02

Temat: Grafika.(temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne).

Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.58-67.W zeszycie wyjaśnić terminy: matryca, liternictwo cyfrowe, projektowanie graficzne, znak plastyczny, logo i wypisać cechy charakterystyczne grafiki. Proszę wykonać pracę plastyczną z zastosowaniem technik graficznych i przesłać do 25 lutego.

Muzyka

Temat: Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie ostatniego okresu życia i twórczości kompozytora.

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika str.90 -97, następnie w zeszycie napisać najważniejsze fakty z życia kompozytora na emigracji. Pracę przesyłamy do 17 lutego.

__________________________________________________________________________

Piątek 12.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Obrazy poetyckie, uważne zapoznanie się z tekstem Danuty Wawiłow Latem str. 186, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 4, 6, 7, 8 str. 187.   

Historia

Temat: Stany Zjednoczone Ameryki.(temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne).

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika str.143-144, następnie w zeszycie narysować oś czasu, zaznaczyć  daty:1776,1787,1770,1775,1781 i napisać jakie wydarzenia były w tych latach. Następnie odpowiedzieć na pyt.1,2 str.147. Pracę prześlij do 15.02.

Matematyka 12.02.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury płaskie”.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 92-93 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Valentine’s Day.

Podręcznik str. 105. Przeczytaj teksty dotyczące Walentynek, wypisz przydatne słownictwo, wykonaj ćw. 1.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa aura, ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer.  Weź sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

__________________________________________________________

Czwartek 11.02

Biologia

Temat: Sprawdzam swoje wiadomości z działu ” Stawonogi i mięczaki „.

W podręczniku na stronie 79 – 80 znajdują się zadania testowe. Rozwiąż te zadania i przyślij pracę do sprawdzenia .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co nas śmieszy?, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 184, napisanie krótkiej notatki w zeszycie, następnie wykonanie ćw. 6 str. 184. 

Matematyka 11.02.

Temat: Figury na kratce.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy zad. II Czy już umiem? s. 56 podręcznika – pracę wklejamy do zeszytu

– wykonujemy 3 wybrane ćwiczenia ze s. 89-91 /Zeszyt ćwiczeń/.

UWAGA! Wykonane ćwiczenia przesyłamy do sprawdzenia w dniu dzisiejszym.

Religia

Temat: Niedziela w życiu Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika,  w zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat; Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali w ulubione gry planszowe i towarzyskie.

____________________________________________________________________________

Środa 10.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co nas śmieszy?, uważne przeczytanie tekstu Wielka wyprawa Ciumków, następnie wykonanie ćw. 1, 2, 3, 4 str. 183- 184. 

Język angielski

Temat: Revision – unit 4.

Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9.

Geografia

Temat: Wielkie miasta Europy. Paryż  i Londyn. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania  do tematu. 

Matematyka 10.02.

Temat: Figury na kratce.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 48-51 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 88 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby pograli z Tobą w ulubione gry planszowe i towarzyskie. 

____________________________________________________________________________

Wtorek 09.02

Matematyka 09.02.

Temat: Pola czworokątów.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 46 podręcznika.

Religia

Temat: Modlitwą Kościoła. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu.  Wykonaj zadanie – praca domowa. Pamiętaj o codziennej modlitwie.

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów wielką i małą literą, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-8 str. 85-88 /zeszyt ćwiczeń/.

Informatyka 09.02.

Temat: Malowanie na warstwach. Poznajemy program GIMP.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 96

– oglądamy film (ok. 4 min.) jak pobrać program na  https://www.youtube.com/watch?v=cM4UcK41zgQ&feature=youtu.be

– pobieramy i instalujemy program ze strony https://www.gimp.org/downloads/

– poznajemy interfejs programu z pomocą informacji na s. 97-98.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała.  Zabawę powtórz w rytm innej melodii.

Technika

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.

Podręcznik str. 36-37. Przeczytaj treść tematu, wykonaj notatkę i ćw. 2 ze str. 36 i 1 ze str. 37.

____________________________________________________________________________

Poniedziałek 08.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pisownia wyrazów wielką i małą literą, uważne przypomnienie zasad pisowni Przypomnienie str. 178 i 179, zapoznanie się z Nową wiadomością i napisanie jej w zeszycie oraz wykonanie ćw. 1 str. 179 oraz ćw. 5, 6 i 7 str. 180.

Język angielski

Temat: Modal verbs.

Wykonaj podaną karty pracy.

Matematyka 08.02.

Temat: Pola czworokątów.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 2, 3, 4 i 7 s. 85-86 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat proszę dopisać do ostatniej lekcji. Po zapoznaniu treścią tekstu w podręczniku str.140-142,  odpowiedz na pytania: 1,2 str.141 oraz pyt.3 str.142.Pracę prześlij do 11.02.

Plastyka

Temat: Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu.

Na podstawie informacji z podręcznika str. 56- 57, napisz czym charakteryzuje się malarstwo impresjonizmu a czym symbolizmu, następnie opisz jeden wybrany obraz z tych stron. Pracę prześlij do 12 lutego.

Muzyka

Temat: W karnawałowych rytmach. Muzyka podczas karnawału.

Na podstawie informacji z podręcznika str. 78-85 wyjaśnij, czym jest karnawał i kiedy trwa oraz wymień 2 najbardziej znane karnawały na świecie, następnie omów rolę i znaczenie tańca a także przedstaw charakterystykę salsy. Pracę prześlij do 10.02.

___________________________________________________________________________

Piątek 05.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Komunikowanie oczekiwań, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie w zeszycie ćw. 5, 6, 7, 8 str. 176-177.

Historia

Temat: Nowe potęgi europejskie.(temat opracowujemy przez 2 godziny lekcyjne).

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika str.138-139.W zeszycie odpowiedzieć na pytanie 1,2 str.139 oraz pyt.1 str.142. Pracę przesyłamy do 08.02.2021r.

Matematyka 05.02.

Temat: Pola czworokątów.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3, 5, 6 s. 44-45 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy do 06.02.

Język angielski

Temat: Modal verbs – exercises.

Podręcznik, str. 57. Wykonaj ćw. 3 i 4 oraz ćw. 2 i 3 ze str. 23 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. 

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  w rytm tej melodii wykonuj rytmiczne ruchy ciała. Ćwiczenia powtórz 3 razy.

_____________________________________________________________________________

Czwartek 04.02

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Stawonogi i mięczaki „.

Przypomnij sobie zagadnienia zawarte w dziale  ” stawonogi i mięczaki ” . Pomocne w pracy będą informacje znajdujące się na końcu każdego tematu. Przygotuj się do sprawdzianu. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Komunikowanie oczekiwań, uważne przeczytanie tekstu Nowe przygody Mikołajka str. 174, następnie przypomnienie wiadomości o faktach i opiniach str. 177 i wykonanie ćw. 1, 2, 3 str. 176. 

Matematyka 04.02.

Temat: Pola czworokątów.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami i przykładami w podręczniku s. 40-43

– wpisujemy do zeszytu  i zapamiętujemy informacje z niebieskich ramek

– wykonujemy w zeszycie zad. 1 s. 43 podręcznika.

Religia

Temat: Post i pomoc w Kościele. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe przy muzyce.

Włącz sobie ulubioną piosenkę,  wykonaj  ćwiczenia w rytm tej melodii . Do wybranej piosenki opracuje układ taneczny. Przyślij do sprawdzenia w formie filmiku. Możemy spotkać się na Messenger. 

__________________________________________________________________

Środa 03.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Twórcza praca z tekstem, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw. 1-7 str. 128-131 /zeszyt ćwiczeń/.  

Język angielski

Temat: Modal verbs.

Zapoznaj się z treścią notatki ze str. 118, wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 56-57.

Geografia

Temat: Zróżnicowanie własnościowe Europy. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz- co to jest migracja ? W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu lekcji i  przyślij pracę do sprawdzenia. 

Matematyka 03.02.

Temat: Czworokąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 2, 3, 4, 6 s. 82-84 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zaproś domowników do wspólnej zabawy i pograjcie w ulubione gry planszowe. 

____________________________________________________________________

Wtorek 02.02

Matematyka 02.02.

Temat: Czworokąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 8 s. 37 oraz zad. I, II, III Czy już umiem? s. 38 podręcznika.

Religia

Tematu: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Obchodzimy dzisiaj w Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego.  Otwórz stronę internetową WIKIPEDIA Ofiarowanie pańskie.  Zapoznaj się z historią święta,  zwróć uwagę na zwyczaje i tradycje tego dnia pielęgnowane w Polsce.  Przeczytaj fragment Ewangelii ŁK 2 , 27-32 , 36- 38 .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Twórcza praca z tekstem, uważne zapoznanie się z informacjami Jak urozmaicić wypowiedź twórczą str. 172, napisanie w zeszycie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1, 2, 5, 7 str. 173.

Informatyka 02.02.

Temat: Sieciowe pogaduszki – podsumowanie działu 2.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– wykonujemy jedno wybrane przez siebie zadanie z działu 2.

UWAGA! Proszę o przesłanie/udostępnienie wykonanej pracy do  08.02.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna zimowa pogoda. Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Przeczytaj treść tematu ze str. 32-35. Wykonaj ćw. 3, 5, 7, 8 i Sprawdź się.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 01.02

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zapisujemy rozmowę, uważne przypomnienie zasad zapisywania dialogu Przypomnienie str. 169, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 3 str. 170 oraz ćw. 1-5 str. 105-106 /zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Internet safety tips.

Podręcznik, str. 64. Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki Check these words oraz tłumaczenie na język polski. Przeczytaj podane teksty dotyczące bezpieczeństwa w internecie, wypisz podane wskazówki do zeszytu, wykonaj ćw. 2 – należy uzupełnić tekst brakującymi wyrażeniami.

Matematyka 01.02.

Temat: Czworokąty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– przypominamy poznane w klasie piątej informacje na temat czworokątów korzystając z  podręcznika s. 32-35

– wpisujemy do zeszytu informację z niebieskiej ramki

– wykonujemy ćw. 1 s. 82 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia kl. VI-01.02

Temat : Oświecenie w Europie

Przeczytaj uważnie informacje zawarte w podręczniku s. 132-137, następnie w zeszycie napisz odp. na pytania 1/2 s.133, oraz 1/3 s.137. Pracę prześlij do 04.02.2021. Proszę do zeszytu przepisywać pytania. 

Muzyka kl. VI-01.02

Temat: Zimowo, mroźnie wesoło. Żarty muzyczne i pastisz w muzyce.

Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku 70-77. W zeszycie zapisujemy pierwszą i drugą zwrotkę oraz refren piosenki pod tytułem: ” Ty i ja i maj”. Proszę wysłuchać nagrania i nauczyć się śpiewać piosenki i przesłać nagranie do 05.02.2021r.

„Ty i ja i maj” śpiewa: Karolina Puchala – Bing video

Plastyka kl. VI-01.02

Temat: Malarstwo.

Zapoznaj się z treścią tekstu (pod. s. 44-54), następnie wykonaj ćwiczenie 1 lub 3 s.54 i prześlij do 05.02.2021

_________________________________________________________________________

Piątek 29.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Komunikowanie oczekiwań, uważne zapoznanie się z informacjami o różnych sposobach komunikowania oczekiwań Jak wyrażamy oczekiwania str. 166-167, następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 168.

Historia

Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii.

Czytamy tekst z podręcznika str.127-131. W zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 i 3 str.131. Pracę przesyłamy do 01.02.2021r.

Matematyka 29.01.

Temat: Trójkąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-6 s. 79-80 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Comparative and superlatives- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu. 

Jest piękna zimowa aura, ubierz się stosownie do pogody i wyjdź na spacer. Postaraj się  ulepić bałwana. Zaproś do zabawy rodzeństwo i wspólnie bawcie się dobrze i bezpiecznie. 

________________________________________________________________________

Czwartek 28.01

Biologia

Temat: Mięczaki  – zwierzęta,  które mają muszle.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika,  w zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z czego składa się wypowiedzenie, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji wykonanie ćw.9-19 str.44-48.

Matematyka 28.01.

Temat: Trójkąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 10 s. 28 i zad. 1 s. 26 (poziomy  A i B; poziom C – dla chętnych) z podręcznika.

Religia

Temat: Świętowanie niedzieli.

Poprzedni temat mówił dużo o świętowaniu  . Skorzystaj z  informacji zawartych na stronie internetowej WIKIPEDIA. Napisz pracę zaczynającą się od zdania – Niedziela to dzień świąteczny, dlatego….. . Dokończ tę myśl. Przyślij pracę do sprawdzenia. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest piękna  zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło i wyjdź na spacer.  Zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie. 

________________________________________________________________________

Środa 27.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z czego składa się wypowiedzenie?, uważne powtórzenie wiadomości o głównych częściach zdania Przypomnienie str.161, zapoznanie się z Nowymi wiadomościami str.162 i 163, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1-8 str.41-43 zeszyt ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Fit for life.

Geografia

Temat : Rozmieszczenie ludności.  Starzenie się społeczeństw.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Matematyka 27.01.

Temat: Trójkąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II, III Czy już umiem? s. 30 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  28.01.2021 r.

Wychowanie fizyczne

Temat : Zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

Jest zima , ubierz się stosownie do pogody,  zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się dobrze w ogrodzie.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była bezpieczna. 

__________________________________________________________________

Wtorek 26.01

Matematyka 26.01.

Temat: Trójkąty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6F6A2) ok. 3 minut

– przypominamy poznane w klasie piątej informacje na temat trójkątów  korzystając z  podręcznika s. 22-25

– wpisujemy do zeszytu informacje z niebieskich ramek.

Religia

Temat: Kościół pomaga rozumieć przykazania.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji.  Zastanów się jak możesz realizować przykazania w swoim życiu? Przypomnij sobie ich treść .

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tajemniczy świat muzeów, uważne zapoznanie się z informacjami Różne rodzaje muzeów str. 158-159, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3 i 4 str. 160.

Informatyka 26.01.

Temat: Razem w chmurach. Zebranie i opracowanie danych – zadanie projektowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę nad zadaniem z poprzedniego tygodnia.

Wychowanie fizyczne

Temat: Rozwijamy zdolności twórcze w  ćwiczeniach przy muzyce.

Jest czas karnawału,  zapraszam Was do ćwiczeń, do aktywności tanecznej przy ulubionych utworach muzycznych. 

Technika

Temat: Domowe urządzenia elektryczne.

Podręcznik, str. 28- 31, zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku, wykonaj notatkę oraz ćw. 1 i 2 ze str. 28-29 oraz ćw. 1 i 3 ze str. 31. Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń do 29.01.

_______________________________________________________________________

Poniedziałek 25.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Miasta słowem malowane, uważne przeczytanie utworu Ojciec objaśnia oraz Przypomnienia str. 156-157, następnie przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w  zeszycie ćw. 4, 5 i 9 str. 157.  

Język angielski

Temat: Video games.

Podręcznik, str. 53. Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki Check these words oraz tłumaczenie na język polski, przeczytaj podane teksty, wykonaj ćw. 3 oraz przepisz do zeszytu rodzaje gier ze str. 63 wraz z  ich tłumaczeniem.

Matematyka 25.01.

Temat: Kąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– rozwiązujemy w zeszycie zad. 10 i 11 s. 18 oraz zad. I, II, III Czy już umiem? s. 20 podręcznika.

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej, następnie przeczytać z podręcznika informacje od str.124-126.W zeszycie proszę napisać odpowiedzi na pyt.2,3 str.126. Pracę prześlij do 28.01.2021r.

Plastyka

Temat: Rysunek.

Uważnie proszę przeczytać informacje z podręcznika str.36-42. Przepisz do zeszytu zdania z zakładki: ,,Czy już wiesz”str.42 oraz wykonaj jedno z ćwiczeń (oprócz 3) z tej strony. Pracę prześlij do 29.01.2021r.

Muzyka

Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych w minionym półroczu. 

W związku z wystawieniem ocen za I półrocze bardzo proszę do wtorku 26.01 przysłać nagranie Waszego śpiewu kolędy i wybranej piosenki na Dzień Babci i Dziadka, można również połączyć się przez messengera w poniedziałek lub wtorek od 15.00-16.00 i zaśpiewać. 

_________________________________________________________________________

Piątek 22.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, uważne przeczytanie tekstu: Poradnik dobrych manier, oraz objaśnień znaczenia nieznanych słów /Przydatne słowa, przypisy/, następnie wykonanie w zeszycie  ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 155. 

Matematyka 22.01.

Temat: Kąty.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

­– wykonujemy ćw. 5-10 s. 76-78 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Monarchia absolutna we Francji.(temat będzie opracowywany przez 2 lekcje)

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika ze str.122,123 i tekst źródłowy str.124. Następnie pisemnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Jakimi metodami we Francji  wzmacniano władzę królewską?

2.Na czym polegały rządy absolutne króla Ludwika XIV?

3.Dlaczego Ludwik XIV zgromadził w Wersalu najważniejszych arystokratów?

Na podstawie tekstu źródłowego(podręcznik str.124) napisz:

-Na czym polegał absolutny charakter władzy królewskiej?

-Co groziło osobom, które sprzeciwiły się królowi?

Wykonaną pracę prześlij do 25.01.2021r.

Język angielski

Temat: Comparatives and superlatives- exercises.

Wykonaj ćw.  5 i 6  ze str. 61 z podręcznika oraz ćw. 1, 2,3 i 4 ze str. 26 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Temat : Zabawy ruchowe na śniegu.  

Jest piękna zimowa pogoda  ubierz się ciepło i wyjdź na spacer. Postaraj się zrobić bałwana.  

___________________________________________________________________________

Czwartek 21.01

Biologia

Temat: Pajęczaki – stawonogi , które mają cztery pary odnóży. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę  do tematu lekcji

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dla babci i dziadka, następnie zredagowanie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń dla Babci i Dziadka. 

Matematyka 21.01.

Temat: Kąty.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 13-15 podręcznika

­– wykonujemy ćw. 1-4 s. 75 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Kościół wspólnotą ludzi wierzących. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika.  W zeszycie napisz notatkę do tematu lekcji. 

Wychowanie fizyczne

Temat : Budujemy figury śniegowe. 

Jest piękna  zimowa pogoda,  wyjdź na spacer. Postaraj się wykonać ” dzieło ” ze śniegu . Wykonaj zdjęcia i przyślij do sprawdzenia do poniedziałku.  

_____________________________________________________________________

Środa 20.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Stereotypowe myślenie na temat Afryki, uważne przeczytanie tekstu Afryka i jej dzieci- mity i fakty str. 151, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw. 1, 3, 6 i 8 str. 152. 

Język angielski

Temat: Comparative and superlative.

Przeczytaj notatkę ze str. 118 i 119 z podręcznika, wykonaj ćw. 1, 2, 4 i 5 z podręcznika, str. 60-61.

Geografia

Temat: Podział polityczny Europy. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika na stronie 68 – 72 . Korzystając z mapy w podręczniku str.  48 zapoznaj się z podziałem politycznym Europy . Naucz się na pamięć nazw państw Europy. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie do tematu.

Matematyka 20.01.

Temat: Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 5, 6, 7 s. 8-9 podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe na śniegu.

Korzystając z zimowej aury wyjdź na spacer. Ulep trzy wielkie śniegowe kule i wykonaj z nich bałwana.  Baw się wesoło i bezpiecznie. 

_____________________________________________________________________________

Wtorek 19.01

Matematyka 19.01.

Temat: Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 6-9 s. 73-74 /Zeszyt ćwiczeń/

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II i III Czy już umiem? s. 11 podręcznika.

Religia

Temat: Kolędujemy dla Pana Jezusa. 

Kolęda to utwór religijny  związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Przeczytaj informacje o kolędzie ze strony internetowej WIKIPEDIA.   W zeszycie napisz jedną zwrotkę ulubionej kolędy i wykonaj do niej ilustrację. 

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po zmroku, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 150, wpisanie jej do zeszytu, następnie przeczytanie fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy str. 147 i wykonanie w ćw. 2, 3 , 4 str. 150. 

Informatyka 19.01.

Temat: Razem w chmurach. Zebranie i opracowanie danych – zadanie projektowe. (2 lekcje)

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– wykonujemy w ciągu dwóch tygodni zadanie projektowe – zbieramy i opracowujemy dane według wskazówek z podręcznika s. 60-61.

Technika

Temat: Prezenty na Dzień Babci i Dziadka.

Wykonaj prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka i wyślij zdjęcie pracy do 22.01.  

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Jest piękna zimowa pogoda.  Ubierz się ciepło, zabierz ze sobą sanki i razem z rodzeństwem bawcie się wesoło i bezpiecznie.

___________________________________________________________________________

Poniedziałek 18.01

Język polski

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Afrykańska przygoda, uważne zapoznanie się z biogramem Henryka Sienkiewicza, informacjami Kilka słów o lekturze i ciekawostką  str. 144 oraz napisanie w zeszycie krótkiej notatki.

Matematyka 18.01.

Temat: Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6AYX6) ok. 3 minut

– przypominamy poznane w klasach młodszych informacje na temat okręgu, koła i odległości punktu od prostej korzystając z części II podręcznika s. 6-8

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 72-73 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Using social media.

Podręcznik, str. 58. Przepisz wyrażenia z ćw. 1 oraz ich tłumaczenie na język polski (skorzystaj również ze słowniczka ze str. 125), następnie dopasuj podane wyrażenia do obrazków, wykonaj ćw. 2 oraz ćw. 1 i 2 ze str. 24 z zeszytu ćwiczeń.

Plastyka

Temat: Dla naszych babć i dziadków- wykonanie upominków według podanej instrukcji bądź własnych pomysłów.

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka proszę o wykonanie upominków dla Waszych Dziadków według podanych instrukcji bądź własnych pomysłów. Technika prac dowolna. Do dn.21.01.2021r. proszę o przesłanie jednej wykonanej pracy. Jeśli ktoś nie ma dziadków również wykonuje prace i ją przesyła. Upominki wręczamy Dziadkom dniu ich święta.

Muzyka

Temat: Piosenka dla Babci i Dziadka.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii podanych piosenek, wybranie jednej z nich, napisanie bądź wklejenie słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać, tylko pięknie zaśpiewać swoim dziadkom w dniu ich święta.

Historia

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału z działu: ,,W obronie granic  Rzeczypospolitej”.

Proszę powtórzyć sobie najważniejsze informacje  z podanego działu i wykonanie podanej karty pracy. Pracy nie trzeba przesyłać.

___________________________________________________________________

Piątek 18.12

Język polski 

   Czas wykonania: 18.12 

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać życzenia?, przypomnienie zasad obowiązujących podczas pisania życzeń, następnie zredagowanie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń świątecznych adresowanych do wybranej osoby.

Matematyka 18.12.

Temat: Zadania na temat … – Boże Narodzenie.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– opracowujemy w zeszycie krzyżówkę  z hasłem głównym „BOŻE NARODZENIE”.

Pod krzyżówką starannie zapisujemy objaśnienia poszczególnych 14 haseł – powinny one dotyczyć pojęć matematycznych i treści omawianych w klasie szóstej.

UWAGA! Praca ta zostanie sprawdzona i oceniona po powrocie do szkoły.

Język angielski

Temat: Christmas carols.

Posłuchajcie i zaśpiewajcie podane kolędy:

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe z piłką. 

Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj żeby Twoja zabawa była  bezpieczna  .

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Piłką,  którą masz  w domu staraj się trafić do starej opony 30 razy z odległości 5 twoich kroków od opony .

2 . Mocno odbijaj piłkę  od ściany budynku może być od drzewa , staraj się po odbiciu ją  złapać. 

3 . Licząc do 30 kozłuj  piłką raz prawą ręką, raz lewą ręką.

Ćwiczenia powtórz 3razy. 

_____________________________________________________________________________

Czwartek 17.12

Biologia

Temat: Owady – stawonogi zdolne do lotu.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika, w zeszycie napisz notatkę. Zwróć uwagę na rolę owadów w  przyrodzie. 

Język polski

   Czas wykonania: 17.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Choinko, choinko, uważne przeczytanie utworu Ludwika Jenego Kerna „Choinka” oraz Ciekawostki str. 330, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 5 i 6 str. 331.   

Matematyka 17.12.

Temat: Działania na liczbach – utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– utrwalamy poznane wiadomości korzystając z następujących materiałów:

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-wymiernych/D7SvK5PAn

https://learningapps.org/1450072

Religia

Temat: Czar Bożego Narodzenia. 

W okresie Adwentu przepełnieni wiarą,  nadzieją i miłością oczekujemy na Boże Narodzenie.  Niech czas ,który jest przed Wami będzie w waszym życiu naznaczony dobrymi uczynkami i modlitwą.  Postarajcie się w tym czasie pomagać swoim bliskim aby w waszych sercach i rodzinach narodził się Pan Jezus. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  oddychaj  spokojnie przez nos. Zrelaksuj się.

_______________________________________________________________________

Środa 16.12

Język polski

   Czas wykonania: 16.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując informacje z poprzedniej lekcji zredagowanie i napisanie w zeszycie listu do kolegi mieszkającego w innym kraju jak obchodzisz Święta, poprosisz o przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych kraju, w którym On obecnie mieszka.  

Język angielski

Temat: Christmas.

Podręcznik, str. 103. Przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 2 oraz podane karty pracy.

Geografia

Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Europy.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika str 62 – 63 . Zwróć uwagę na strefy klimatyczne występujące w Europie . Przypomnij sobie strefy  oświetlenia Ziemi  , temat w podręczniku str.  39 – 43 .

Matematyka 16.12.

Temat: „Działania na liczbach – część 2” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy zadania z karty pracy. Część zadań można rozwiązać na wydrukowanej karcie, część zaś należy starannie rozwiązać w zeszycie. Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania karty, rozwiązania wszystkich zadań zapisuje w zeszycie.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy w dniu dzisiejszym, w ostateczności w czwartek – 17.12. do godz. 12.00.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe. Bawcie się dobrze.

__________________________________________________________________________

Wtorek 15.12

Matematyka 15.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Działania na liczbach – część 2”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2, 8, 10  s. 170 podręcznika.

Religia

Temat: Syn Boży stał się człowiekiem. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę 

ukazującą kolejne dni oktawy Bożego Narodzenia.

Język polski

   Czas wykonania: 15.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wykorzystując dostępne źródła informacji sporządzenie w zeszycie notatki w dowolnej formie zgodnej z tematem lekcji.  

Informatyka 15.12.

Temat: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy jedno wybrane zadanie:

  1. Z wykorzystaniem usługi w chmurze utwórz nowy dokument tekstowy i sporządź w  nim notatkę o tradycjach bożonarodzeniowych. Zmień nazwę dokumentu na tradycje.
  2. Przygotuj piękne życzenia świąteczne i prześlij je do wybranych osób.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Wyjdź na podwórko na spacer,  Pamiętaj o ubraniu się stosownie do pogody.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.  

Technika

Temat: Ozdoby bożonarodzeniowe.

Wykonaj wybraną przez siebie ozdobę bożonarodzeniową i wyślij jej zdjęcie do 16.12.

______________________________________________________________________________

Poniedziałek 14.12

 Język polski

   Czas wykonania: 14.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyruszamy w podróż, uważne przeczytanie informacji o obrazie Drewniany pociąg do Soller str. 143, przeanalizowanie poleceń i wykonanie w zeszycie ćw. 4, 5, 6 str. 143.   

Język angielski

Temat: Droids.

Podręcznik, str. 54-55. Przepisz  słownictwo z ramki wraz z tłumaczeniem, przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 3, 5, 6, 7. Przepisz do zeszytu nazwy zawodów z ćw. 6 oraz ich tłumaczenie. Wykonaj ćw. 2 i 3 ze str. 22 (zeszyt ćwiczeń).

Matematyka 14.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Działania na liczbach – część 2”.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 8-13 s. 71 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Barok i sarmatyzm.( Proszę napisać przy tym temacie 2 numery lekcji). Temat będzie realizowany w poniedziałek 14.12 i 18.12.

Bardzo proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str. 112 do str.117, następnie pisemnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Wyjaśnij co oznacza barok i określ czas trwania tej epoki?

2. Napisz czym charakteryzowała się sztuka barokowa i kto należał do    najsłynniejszych kompozytorów tego okresu?

3. Wyjaśnij czym charakteryzował się barok w Polsce?

4. Kim byli Sarmaci?

5.Czym charakteryzowało się życie sarmackie i jakie były ich rozrywki?

Pracę prześlij do 17 grudnia

Muzyka

Temat: Wspólne kolędowanie.

Bardzo proszę o wpisanie bądź wydrukowanie i wklejenie do zeszytu ulubionej kolędy i nauczenie się jej śpiewać. Pracy nie należy przesyłać. Znajomość słów i melodii kolędy będzie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Plastyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniego tematu. Przypominam o przesłaniu karty świątecznej(kto jeszcze tego nie zrobił), oraz ozdoby świątecznej(do 16.12).

_______________________________________________________________________

Piątek 11.12

Język polski

   Czas wykonania: 11.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności, uważne przeczytanie bajki Lew pokorny str. 141, rozwiązanie testu str. 141-142, napisanie odpowiedzi w zeszycie i wysłanie na mój adres e-mail.

Historia

Temat: Kryzys Rzeczypospolitej.

Uważnie czytamy tekst z podręcznika str.109-111. Pisemnie w zeszycie odpowiadamy na pyt.1,2 str.111.Proszę przyswoić sobie wiadomości zawarte w temacie i zapamiętać informacje zawarte w zakładce,, To już wiem”. Prace przesyłamy do 14 grudnia.

Matematyka 11.12.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Działania na liczbach – część 2”.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu

– wykonujemy ćw. 1-7 s. 70 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: In the news.

Podręcznik, str. 52-53. Przepisz do zeszytu słowa z ćw. 1 oraz ich tłumaczenie, następnie uzupełnij teksty podanymi słowami. Wykonaj ćw. 1 ze str. 22 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Pokonujemy terenowy tor przeszkód. 

Jest chłodny dzień.  Wyjdź na podwórko na spacer, pamiętaj ubierz się stosownie do pogody .

Na śniegu narysuj tor przeszkód: 

1 . Drabinka – spaceruj  po jej szczeblach 

2 . Koła – jednonóż przeskakując z koła do koła 

3 . Ulep 10 śnieżnych kulek , ułóż w jednej  linii,  slalom pokonuj skacząc raz na prawej raz na lewej nodze . 

Śniegowy tor przeszkód wykonaj 3 razy. 

_____________________________________________________________________________

Czwartek 10.12

Biologia

Temat: Skorupiaki – stawonogi  które mają twardy  pancerz.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę.  Wykonaj  zadanie  3 strona  59, przyślij do sprawdzenia.

Język polski

   Czas wykonania: 10.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Podsumowanie, uważne przeanalizowanie schematu To wiem! To potrafię str. 140, przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu  Jacy jesteśmy według haseł zamieszczonych na schemacie.   

Matematyka 10.12.

Temat: Kolejność wykonywania działań.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II Czy już umiem?  s. 169 podręcznika.

Religia

Temat: Rekolekcje adwentowe.

Wysłuchaj  rekolekcji głoszonych przez ks.biskupa Marka Solarczyka . „Strażnicy Światła ” .

Wychowanie fizyczne

Temat: Wybieramy zabawy i gry rekreacyjne pochodzące z innych krajów Europy. 

W różnych źródłach poszukaj zabaw lub gier dla dzieci pochodzących z różnych krajów Europy. Opis gry lub zabawy przyślij do sprawdzenia. 

___________________________________________________________________________

Środa 09.12

Język polski

   Czas wykonania: 9.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Co dwie kropki, to nie jedna, uważne zapoznanie się z informacją o dwukropku str. 139, napisanie krótkiej notatki, wykonanie ćw. 1 str. 139 oraz ćw. 1, 2, 3, 4  str. 103-104 (zeszyt ćwiczeń).

Proszę o przysłanie ćw. 4 na mój adres e-mail.  

Język angielski

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Fit for life”.

Podręcznik, str. 50-51. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 10.

Geografia

Temat: Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii. 

Obejrzyj w internacie film ” Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii ” .Przeczytaj w podręczniku temat dotyczący Islandii  , zwróć uwagę na zagadnienia związane z płytami litosfery . W zeszycie ćwiczeń wykonaj  zadania  do tematu , przyślij do sprawdzenia do 16 grudnia

Matematyka 09.12.

Temat: Kolejność wykonywania działań.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw.  6-8 s. 68-69 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wykonaj następujące ćwiczenia: 

1 . Leżenie na plecach , unoszenie raz nogi prawej , raz nogi lewej . Noga prostata w kolanie   – 30 razy  

2 . 30 razy ” supełki ” 

3 . Truchcik w miejscu – 3 minuty .

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach.

____________________________________________________________________

Wtorek 08.12

Matematyka 08.12.

Temat: Kolejność wykonywania działań.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z przykładami na s. 165-166 podręcznika

– wykonujemy ćw.  3-5 s. 68 /Zeszyt ćwiczeń/.

Religia

Temat: Maryja Niepokalanie  Poczęte. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika  . W zeszycie napisz notatkę .

Oddaj w modlitwie swoje życie w opiekę Matce Bożej.

Język polski

   Czas wykonania: 8.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Do czego służą partykuła i wykrzyknik?, uważne zapoznanie się z Nowymi wiadomościami str. 136 i 137, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 4, 5, 6 str. 37-39 (zeszyt ćwiczeń).  

Informatyka 08.12.

Temat: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– zapoznajemy się z informacjami na s. 52-57 podręcznika

– wpisujemy do zeszytu Zapamiętaj! s. 58.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Poproś swoje rodzeństwo aby zagrali z Tobą w ulubione gry planszowe.

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Dokończ dekoracyjną kulę.

________________________________________________________________

Poniedziałek 07.12

Język polski

   Czas wykonania: 7.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie, nie i jeszcze raz nie…, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji, wykonanie w zeszycie ćw. 5 i 6 str. 134-135 oraz ćw. 6, 8, 10, 11, 14 str. 80-83 (zeszyt ćwiczeń).  

Język angielski

Temat: Unit 3- exercises.

Wykonaj podane karty pracy.

Matematyka 07.12.

Temat: Kolejność wykonywania działań.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w zeszycie

– przypominamy kolejność wykonywania działań – s. 165 podręcznika

– wykonujemy zadanie Na dobry początek – Nawiasy

– rozwiązujemy ćw. 1 i 2  s. 67 /Zeszyt ćwiczeń/.

Historia

Temat: Wojny z Turcją.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika str. 104- 108 i obejrzeć podane  krótkie filmy. Następnie na podstawie filmów i informacji z podręcznika proszę w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć pisemnie na pytanie 1,2 i 3 str. 108. Pracę przesyłamy do 9 grudnia.

Plastyka- 7 i 14 grudnia

Temat: Tworzę przez cały rok – wykonanie kartki oraz ozdób

świątecznych na Boże Narodzenie(praca na 2 lekcje).

Z materiałów, jakie macie w domu proszę wykonać kartkę świąteczną i napisać w środku życzenia dla najbliższej osoby oraz jedną dowolną ozdobę świąteczną. Możecie skorzystać z instruktażowych filmów podanych niżej bądź własnego pomysłu. Liczę na waszą kreatywność i ciekawe pomysły. Wykonaną kartkę świąteczną proszę przesłać do piątku 11 grudnia, zaś ozdobę do środy 16 grudnia.

Muzyka

Temat: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Słuchanie i nauka wybranych utworów bożonarodzeniowych.

Proszę o wysłuchanie trzech podanych utworów bożonarodzeniowych, wybranie jednego z nich i zapisanie słów w zeszycie i przesłanie do dnia 9 grudnia. Jeśli ktoś ma możliwość proszę o nauczenie się słów i melodii wybranego utworu, nagranie się i przesłanie do dnia 11 grudnia. ( na ocenę).

______________________________________________________________________________

Piątek 04.12

Język polski

Czas wykonania: 04.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Nie, nie i jeszcze raz nie, uważne przypomnienie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy str. 133, napisanie w zeszycie ćw. 3, 4, 6 str. 134-135 oraz ćw. 1, 2, 3, str. 78 (zeszyt ćwiczeń).   

Historia

https://www.youtube.com/watch?v=mRLL4B qat_I&feature=share

Proszę o obejrzenie filmu na podstawie podanego linku. Na podstawie informacji z podręcznika i filmu proszę o wykonanie karty pracy i przesłanie jej do 7 grudnia.

Matematyka 04.12.

Temat: Ułamek liczby – zadania.

Co robimy?

– dopisujemy numer  lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 164 podręcznika.

Język angielski

Temat: Health and sports day in Japan.

Podręcznik, str. 46. Przepisz wyrażenia z ramki oraz ich tłumaczenie, przeczytaj podany tekst i wykonaj ćw. 2 oraz ćw. 1 ze str. 21  z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Gimnastyka ” smyka ” .

Wybierz bezpieczną przestrzeń w mieszkaniu,  wykonaj następujące ćwiczenia. 

1 . 30 × pajacyk

2 . 30 × supełki 

3 . 3 minuty truchcik w miejscu 

Ćwiczenia powtórz w 3 seriach .

_______________________________________________________________________

Czwartek 03.12

Biologia

Temat: Cechy stawonogów.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. Zwróć uwagę na wspólne cechy stawonogów  . W zeszycie napisz notatkę. 

Język polski

Czas wykonania: 03.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Szybko, nad i ale- znam te słowa doskonale, uważne przypomnienie wiadomości na temat nieodmiennych części mowy- Przypomnienie str. 130, zapoznanie się z informacjami Gramatyka w praktyce str. 132, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 5, 7 str. 131- 132.  

Matematyka 03.12.

Temat: Ułamek liczby – zadania.

Co robimy?

– dopisujemy numer  lekcji w zeszycie

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 160-161

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 s. 162 i zad. 5 s. 163 podręcznika.

Religia

Temat: Małżeństwo i Kapłaństwo wierną służbą. 

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika Wykonaj zadanie 2 – praca na lekcji , przyślij do sprawdzenia. Módl się w intencji kapłanów i rodziców. 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe i towarzyskie. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

_____________________________________________________________________________

Środa 02.12

Język polski

Czas wykonania: 02.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Natura człowieka- dar czy kłopot?, uważne przeczytanie utworu Do mojej natury str. 128, zapoznanie się z Nową wiadomością, napisanie jej do zeszytu, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 2, 3, 8, 9 str. 129.

Język angielski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Truth or legend?”

Geografia

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy .

Bardzo PROSZĘ  abyście szczegółowo przeanalizowali  mapę Europy na stronie  48 – 49 . Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika . W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania do tematu.

Matematyka 02.12.

Temat: Ułamek liczby – zadania.

Co robimy?

– zapisujemy temat  lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-4 s. 64-65 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Jest piękna jesienna pogoda.  Wyjdź na podwórko na spacer.  Pamiętaj o właściwym ubiorze.  Zwróć uwagę na bezpieczeństwo  podczas zabawy.

__________________________________________________________________

Wtorek 01.12

Matematyka 01.12.

Temat: Ułamek liczby.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III Czy już umiem? s. 158 podręcznika.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy oraz prac wcześniejszych /jeśli ktoś tego nie zrobił/ do 03.12.

Religia

 Temat: Moje Adwentowe postanowienia. 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Adwentowe postanowienia  otworzą Twoje serce na miłość Boga i ludzi.  Zrób postanowienia , narysuj je w zeszycie i staraj się wypełniać w życiu. 

Język polski

Czas wykonania: 01.12

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Warto lubić siebie, uważne zapoznanie się z tekstem Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały…str. 126 i Nową wiadomością, wpisanie jej do zeszytu, przeanalizowanie poleceń pod tekstem i napisanie w zeszycie ćw. 2, 4, 5, 8 str. 127.  

Informatyka 01.12.

Temat: Rozmowy w sieci. O szybkiej komunikacji w internecie.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– korzystamy z komunikatora Skype – uruchamiamy program z poziomu skrzynki pocztowej Outlook

– rozmawiamy na czacie, przeprowadzamy rozmowę wideo/audio.

Wychowanie fizyczne

Temat : Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

Wykorzystując znajomość ćwiczeń,  samodzielnie wykonaj 5 różnych ćwiczeń. 

Powtórz te ćwiczenia 3 razy.

Technika

Temat: Dekoracyjna kula świetlna. (temat na dwie lekcje)

Wykonaj dekoracyjną kulę na podstawie instrukcji z podręcznika ze str. 26-27. Termin wysłania pracy: 8.12.2020 r.

________________________________________________________________________

Poniedziałek 30.11

 Język polski

   Czas wykonania: 30.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wypowiedź argumentacyjna- jak ją przygotować?, następnie wykorzystując wiadomości z poprzedniej lekcji, napisanie w zeszycie ćw. 3 i 4 str. 125 oraz ćw. 4, 5, 6, 10 str. 124-127.  

Matematyka 30.11.

Temat: Ułamek liczby.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– wykonujemy ćw. 6-8 s. 62-63 /Zeszyt ćwiczeń/; dla chętnych – ćw. 4 i 5 s. 61.

Język angielski

Temat: Present Perfect.

Wykonaj podane karty pracy.

Historia

Temat: Potop szwedzki. (Temat na dwie lekcje).

Zapoznaj się z treścią tekstu z podręcznika str. 98 -103,następnie w zeszycie zapisz przyczynę i skutek potopu szwedzkiego i odpowiedz na pyt.1,3 str.103. Przygotuj wiadomości do odpowiedzi z zakładki ,,To już wiem”. Pracę prześlij do 2 grudnia.

Muzyka

Temat: Zadania powtórzeniowe i utrwalające określony zakres wiedzy i umiejętności.

Proszę z podręcznika str. 58 -59 przeczytać podane informacje i nauczyć się wiadomości z zakładki ,,To już wiemy”str.58. Zakres zdobytej wiedzy zostanie sprawdzony po powrocie do szkoły.

Plastyka

Temat: Perspektywa powietrzna i barwna.

Zapoznaj się z treścią tekstu ,z podręcznika str.30 -31,następnie wyjaśnij pisemnie w zeszycie: co to jest perspektywa powietrzna a co perspektywa barwna? Proszę też wykonać ćw. 3 lub 4 str. 35. Pracę przesyłamy do 7 grudnia. 

______________________________________________________________________

Piątek 27.11

Język polski

   Czas wykonania: 27.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wypowiedź argumentacyjna- jak ją przygotować?, uważne zapoznanie się z zasadami dotyczącymi tworzenia i budowy wypowiedzi argumentacyjnej, str. 123, przeanalizowanie przykładowej wypowiedzi str. 124, napisanie w zeszycie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 1, 2, 7 str. 124-125 oraz ćw. 1, 2, 3 str. 123-124 (zeszyt ćwiczeń).

Historia 

Temat: Powstanie Chmielnickiego.

Proszę uważnie przeczytać tekst w podręczniku strona 93-97, następnie w zeszycie napisać przyczynę i skutek powstania kozackiego oraz odpowiedzieć na pytanie 1,2 i 3 str. 97. Pracę przesyłamy do sprawdzenia do wtorku(1.12)

Matematyka 27.11.

Temat: Ułamek liczby.

Co robimy?

– zapisujemy temat w zeszycie

– dokładnie analizujemy przykłady s. 153-155 podręcznika

– wykonujemy ćw. 1-3 s. 60 /Zeszyt ćwiczeń/.

Język angielski

Temat: Health problems and what to do.

Podręcznik, str. 42. Przepisz wyrażenia z zadania 1a i b wraz z  tłumaczeniem na język polski. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 ze str. 18 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie. 

Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie.  Wyjdź na podwórko na spacer. 

_____________________________________________________________________

Czwartek 26.11

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry planszowe. 

Zagraj dziś z rodzeństwem w Wasze ulubione gry planszowe. 

Biologia

Temat: Sprawdzam swoją wiedzę. 

W podręczniku na stronie 48 znajduje się  zestaw pytań,  proszę w zeszycie napisać odpowiedzi na pytania.  Proszę , przyślij  swoją pracę do sprawdzenia.

Język polski

   Czas wykonania: 26.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak dyskutować?, uważne zapoznanie się z zasadami przeprowadzania dyskusji str. 120 oraz regułami Kultura dyskusji  str. 121, napisanie notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 122.  

Proszę wysłać ćw. 3 na mój adres email.

Matematyka 26.11.

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w  zeszycie

– wykonujemy ćw. 6, 7 s. 58-59 /Zeszyt ćwiczeń/

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III Czy już umiem? s. 151 podręcznika.

Religia

Temat: Oczekujemy na przyjście Pana. 

Przeczytaj treść tematu z podręcznika. Napisz w zeszycie: co to jest Adwent i  jak katolicy powinni przeżywać ten okres  liturgiczny ? . Prześlij proszę pracę do sprawdzenia  . 

______________________________________________________________________

Środa 25.11

 Język polski

   Czas wykonania: 25.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rozmawiamy o Joelu, który schwytał swoją twarz jak rybę w sieć, uważne zapoznanie się z biogramem Henninga Mankella, przeczytanie tekstu Pies, który biegł ku gwieździe, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w  zeszycie ćw. 1, 2, 4, 5 oraz 7 str. 119. 

Język angielski

Temat: Present Perfect- określenia czasu.

Przepisz notatkę ze str. 117 dotyczącą określeń czasu Present Perfect, wykonaj ćw. 3 ze str. 45 oraz 1, 2 ze str. 20 z zeszytu ćwiczeń.

Geografia

Temat: Sprawdzian umiejętności z działu ” Ruchy Ziemi ” .

W podręczniku na stronie 45 – 46 znajdują się zadania testowe . Rozwiąż te zadania , odpowiedzi zapisz czytelnie w zeszycie . Prześlij proszę odpowiedzi w dniu 25 .11.do sprawdzenia.

Matematyka 25.11.

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w  zeszycie

– wykonujemy ćw. 1-5 s. 57-58 /Zeszyt ćwiczeń/.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Jest piękna jesienna pogoda. Wyjdź na spacer . Pamiętaj o bezpieczeństwie. W trakcie spaceru oddychaj spokojnie przez nos.

__________________________________________________________________

Wtorek 24.11

Matematyka 24.11.

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe.

Co robimy?

– zapisujemy temat lekcji w  zeszycie

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6UU3Q) ok. 2 minut

– dokładnie analizujemy informacje i przykłady w podręczniku s. 146-148

– wykonujemy zadanie Na dobry początek – Na oko s. 146.

Religia

Temat: Namaszczenie chorych – uświęcenie cierpienia.

Zapoznaj się z treścią tematu z podręcznika. W zeszycie napisz notatkę .Praca domowa: zadanie 2 str.  59 , pracę przyślij do sprawdź.

Język polski

   Czas wykonania: 24.11

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kiedy się zajrzy do słownika, to byk na łeb na szyję znika,  uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi słownika terminów literackich str. 115, napisanie krótkiej notatki oraz wykonanie ćw. 2, 3, 4, 6, 7 str. 116.

Informatyka 24.11.

Temat: Rozmowy w sieci. O szybkiej komunikacji w internecie.

Co robimy?

– wpisujemy temat lekcji do zeszytu

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 47-50; zwracamy uwagę  na niebezpieczeństwa związane z komunikacją w internecie

– w zeszycie zapisujemy co to jest komunikator

– wykonujemy ćw. 2 s. 51.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 26.11.

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy technikę kroku biegowego.

Wykonaj ćwiczenia po obwodzie koła:

1 „Pajacyk ” 30 razy

2  Bieg truchtem po dowodzie koła , zmiana kierunku co 10 kroków   3 minuty 

3  Bieg truchtem po dowodzie koła z wysokim unoszeniem kolan 3 minuty 

4  Marsz 3 minuty 

5  ” Supełki ” 30 razy 

Technika

Temat: Zanim rozbłyśnie światło…

Podręcznik, str. 23-25. Zapoznaj się z treścią tematu z podanych stron, wykonaj notatkę, a następnie ćw. 8, 10, 11 i 12. Proszę o wykonanie zdjęcia ćwiczeń z poprzedniej oraz aktualnej lekcji i wysłanie na adres mailowy. Zostaną one ocenione.

______________________________________________________________________________