kl. VI

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

Język polski

  Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rodzaje wypowiedzeń i uważne przypomnienie wiadomości str.227-228 (podręcznik), a następnie o wykonanie ćwiczenia 1,2.3,4 str.227-228 oraz ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str.49-51 ćw.7,8,9 dla chętnych uczniów.

Język polski  

  Czas wykonania: 01.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazowe i uważne przypomnienie wiadomości str.229 (podręcznik),zapoznanie się z nowymi wiadomościami str.230-231 i wpisanie do zeszytu najważniejszych informacji oraz wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3, oraz ćw.4,5,6 dla chętnych, a także w zeszycie ćwiczeń wykonanie ćw. 1,2,3,4,5, a ćw.6 i 7 dla chętnych uczniów.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Zamiana jednostek.

Cel: stosowanie zależności między jednostkami długości, pola i objętości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6UW99) ok. 6 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 115

– wpisujemy do zeszytu zależności między jednostkami długości, pola i objętości (Zapamiętaj!)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 116 i 117

– wykonujemy ćwiczenia s. 114-115 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i III s. 119 Czy już umiem?

*dodatkowo: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i III s. 119 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Siatki brył.

Cel: rozpoznawanie i nazywanie brył na podstawie siatek, rozpoznawanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6RYJB) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 122 (Dobra rada)

– wykonujemy ćwiczenia s. 116-120 (w miarę możliwości)

– z kartonu technicznego budujemy model dowolnego graniastosłupa lub ostrosłupa.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zbudowanej bryły wraz z jej nazwą.

Informatyka  – 31.03

Kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – zadanie w Scratchu. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Historia kl.VI

Temat:Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.(temat na 2 lekcje)

Dokładnie przeczytać tekst z podręcznika od str.152 do str.160.

W zeszycie przedmiotowym wykonać ćw.1,2 str.157(na ocenę) oraz kartę pracy( na ocenę). Czas wykonania pracy do 3 kwietnia 2020r.

Język angielski

Temat: Flying the Green Flag.

Podręcznik str.70-71.

Zapisać w zeszycie słownictwo z ramki wraz z  tłumaczeniem. Przeczytać teksty i wykonać ćwiczenia 2 i 3 z podręcznika oraz ćw. 2 str.28 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Wild animals.

Przetłumaczyć wyrażenia z ćw. 1 str. 74 z podręcznika i dopasować do odpowiednich rodzajów zwierząt wymienionych w ćw. 2.

Posłuchać nagrania i powtórzyć podane nazwy.

Wykonać ćw. 1 i 2 ze str. 30 z zeszytu ćwiczeń.

Na ocenę! Zrobić plakat przedstawiający różne rodzaje zwierząt występujących w wybranych dwóch krajach. Opisać po angielsku, można wykonać rysunki. Termin pracy: 6 kwietnia.

Temat: Inviting- accepting/ rejecting.

Podręcznik, str. 75. Przetłumaczyć słowa z ramki Check these words.

Ćwiczenie 1 a. Uzupełnić dialog odpowiednimi wyrażeniami.

Wykonać ćw. 1, 2, 3 ze str. 31 z zeszytu ćwiczeń.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie płazów
podręcznik str. 97 – 102. W zeszycie wykonaj notatkę, w zeszycie ćwiczeń te zadania które najbardziej Cię zainteresowały.

Geografia

Temat: Energetyka w Europie
podręcznik str. 114-119
Napisz krótką notatkę w zeszycie.
Wykonaj plakat zachęcający do oszczędzania energii, zdjęcie plakatu z imieniem i nazwiskiem wyślij na nr 501811964

Religia

Temat: Wraz z kościołem celebrujemy tajemnicę odkupienia.
Podręcznik str. 151-153
W zeszycie napisz notatkę
Staraj się pomagać bliskim w codziennych obowiązkach.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Technika

Temat: Pomysłowy kalendarz.

Wpisać temat do zeszytu.

Praca na ocenę!- Wykonać kalendarz według podanej instrukcji. Czas wysłania zdjęcia pracy- do 7 kwietnia.

Muzyka

Temat: Wielkanocna piosenka.

Proszę napisać słowa( 2 zwrotki) dowolnej piosenki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych oraz w kilku zdaniach napisać o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych ( na ocenę). Czas wykonania pracy do 6 kwietnia 2020 r.

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Czwartek i piątek

Język polski   

    Czas wykonania: do 26.03-27.03

    Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odkrywamy tajemnice obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci, odszukanie w internecie fotografii obrazu „Mona Lisa”i przeczytanie tekstu: Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, oraz wykonanie ćw. 1,2,3,4,5str. 226.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Bryły i ich objętość.

Czego się nauczymy? – obliczania objętości graniastosłupa.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M698NX) ok. 2 min.

– przypominamy z podręcznika s. 107 informacje na temat graniastosłupów i ostrosłupów
– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na objętość graniastosłupa

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 108 i 109 (w przykładzie 2 zwracamy uwagę na położenie podstaw- podstawa  niekoniecznie musi być na dole!)

– wykonujemy ćwiczenia s. 111-113.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia krzyżówki – Równania.

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i wykonać na ocenę kartę pracy(zał.1 i 2). Jeśli macie możliwość to można załączniki wydrukować, wkleić do zeszytu i uzupełnić, jeśli nie, to proszę w zeszycie pisać numer zadania i podawać same odpowiedzi, pracę należy wykonać do piątku lub do niedzieli 29.03.2020r.).

Język angielski

Temat: Be green.

Przepisać do zeszytu wyrażenia ze str. 68-69 z podręcznika oraz ich tłumaczenie.

Wykonać ćw. 2 str.69. Ułożyć zdania z podanymi wyrażeniami używając słów reduce- redukować, zmniejszać i save- oszczędzać, chronić (przykład znajduje się w podręczniku).

Wykonać ćw. 1a oraz 1b str. 28 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski   

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdy książka pochłonie nas bez  reszty… i uważne przeczytanie tekstu Atramentowe serce str. 222-224, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,2,3,4 str.224-225.

Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”

i opracowanie krzyżówki  z hasłem głównym RÓWNANIA (objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć treści z działu 4 i 5) oraz o wykonanie ćwiczeń utrwalających w zeszycie ćwiczeń s.109-110. Czas wykonania: do 25.03.

Informatyka

Proszę o wykonanie w programie Scratch wybranego przez siebie zadania z działu 3. lub zrealizowanie własnego pomysłu.

Czas wykonania: 2 tygodnie

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika, str. 106-111.

Zastanów się i napisz w zeszycie notatkę na temat : jaki wpływ na gospodarkę Francji może mieć pandemia koronawirusa.

Biologia

Temat: Płazy, kręgowce wodno – lądowe.

Materiał nauczania – podręcznik – Puls życia str. 93-96

W zeszycie napisz krótką notatkę. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Jeżeli będziesz miał możliwość, wykonaj telefonie zdjęcie żaby w jej środowisku naturalnym. Bądź ostrożny!

Jako uzupełnienie tematu, przejrzyj materiały https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Język angielski

Temat: Exercises- unit 4.

Wykonać w domu kartę pracy.

Wykonać ćwiczenia 1,2,3 ze str.25 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych- ćwiczenia.

Wykonać ćwiczenia z karty pracy. 

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:  ,,Od absolutyzmu do republiki”.

W zeszycie przedmiotowym wykonać ćwiczenia:1,3,4 i 6 str.150

Muzyka

Temat: Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Przeczytać informacje z podręcznika od str.99 do str.103, następnie zapisać i utrwalić pojęcia:kujawiak,oberek,etnograf,folklor,skansen.

Plastyka

Temat: Rysunek.

Zapoznać się z informacjami, z książki od str.36 do str.41, następnie z podręcznika wybierz 1 lub 2 ćwiczenie str.42 i wykonaj je na kartce z bloku.

Religia

Temat: Moje przeżywanie Wielkiego Postu w czasie wielkiej próby dla ludzi.

Napisz swoje przemyślenia w zeszycie.