13 kwietnia 2022

11 kwietnia 2022

Przypominam, że w dniach 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. jest wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor szkoły

8 kwietnia 2022

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Rozalinie na rok szkolny 2022/2023 powinni potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki do 15 kwietnia (możliwe jest potwierdzenie woli za pomocą narzędzi zdalnych; w tym celu prosimy pobrać dokument potwierdzenia woli i przesłać na adres mailowy sprozalin33@wp.pl skan/zdjęcie wypełnionego dokumentu).

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 20 kwietnia 2022 r.

5 kwietnia 2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Rozalinie zostanie opublikowana w budynku Szkoły Podstawowej w Rozalinie dnia 8 kwietnia 2022 r.