8 kwietnia 2020

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami, poczucia siły, pokoju, nieustającej wiary, nadziei i miłości

                                             życzą

                        Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

8 kwietnia 2020

Uczniowie i Przedszkolaki,

Dziękujemy za udział w e-konkursie  „Piękna palma”. Wszystkie prace zostaną nagrodzone zgodnie z wcześniejszą informacją.

7 kwietnia 2020

Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozalinie na rok szkolny 2020/2021 powinni potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki, w terminie do środy 15 kwietnia. W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, możliwe jest potwierdzenie woli za pomocą narzędzi zdalnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy pobrać dokument potwierdzenia woli i przesłać na adres mailowy sprozalin33@wp.pl skan/ zdjęcie wypełnionego dokumentu.