Plan lekcji

Dni tygCzas
trwania
lekcji
Klasa
VI
Klasa
V
Klasa
IV
Klasa
III
Klasa
II
Klasa
I
Pn8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.20-12.05
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
matematyka
j. angielski
j. polski
przyroda
zaj. techn.
j. polski
matematyka
plastyka
geografia
historia
muzyka
historia
j. polski
matematyka
j. angielski
religia
< >
religia
< >
zaj. komp.
zaj. wyrów.

< >
< >
< >
informatyka
Wt8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.20-12.05
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
matematyka
j. polski
j. angielski
religia
w y c h.
muzyka
biblioteka
j. angielski
matematyka
j. polski
informatyka
f i z y
ś w i e t l
j. polski
plastyka
matematyka
j. angielski
c z n e
i c a

< >
< >
< >
< >
świetlica/

< >
< >
< >
< >
logopedia
Śr8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.20-12.05
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
matematyka
przyroda
j. polski
godz. wych.
j. angielski
w y c h.
wych.do życia
j. angielski
j. polski
biologia
matematyka
religia
f i z y
w rodzinie
j. polski
matematyka
przyroda
technika
informatyka
c z n e
zajęcia
j.angielski
< >
< >
< >
ruch.
< >
j.angielski
< >
< >
zaj. wyrów.
Czw8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.20-12.05
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
j. polski
plastyka
matematyka
zaj. komp.
w y c h.
zaj. korek. -
matematyka
j. polski
technika
religia
f i z y
komp. /
j. angielski
matematyka
j. polski
muzyka
c z n e
świe
zajęcia
religia
< >
j. angielski
< >
t l i
r u c h.
< >
religia
< >
< >
c a
Pt8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.20-12.05
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
matematyka
przyroda
j. polski
historia
religia
w y c h.
historia
j. polski
j. angielski
matematyka
zaj. z wych.
f i z y
j. polski
matematyka
przyroda
religia
zaj. z wych.
c z n e
zajęcia
< >
< >
< >
< >
zaj. korek.
r u c h.
< >
religia
j. angielski
< >
komp.

<> – edukacja wczesnoszkolna