Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

  1. Anna Sokulska
  2. Wioletta Zbrzeźniak
  3. Grażyna Zbrzeźniak