O szkole

Szkoła Podstawowa w Rozalinie położona jest w gminie Strachówka, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim. Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Małgorzata Leszczyńska.

W szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne (3-4 latki i 5-6 latki) oraz klasy I-VI.

Do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Rozalin, Marysin, Annopol, Józefów i Młynisko. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci z całej gminy Strachówka.

W placówce pracuje 8 nauczycieli, 1 nauczyciel wspomagający w oddziale „0”, pomoc nauczyciela w grupie 3-4 latków oraz 1 pracownik obsługi.

Uczniowie i dzieci naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach i w wielu ważnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.